[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Center of Aviation and Space research

People

Ing. Lukáš Popelka, Ph.D.

Ing. Lukáš Popelka, Ph.D.

L.Popelka (at) fs.cvut.cz

(22 435) 9776

room: A-324, Praha, Jugoslávských partyzánů

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0303812  
  Odsávaný aerodynamický tunel pro měření leteckých profilů – Popelka, L. (2003)

Článek v periodiku

2010

 • Experimental Investigation an Numerical Analysis of Flow Past Airfoils with spoilers and High Lift Devices – Součková, N. - Popelka, L., - Matějka, M., 2010

2003

 • Airfoil Sections with Turbulent Boundary Layer – Sládek, A. - Popelka, L., - Nožička, J., 2003

Stať ve sborníku

2018

 • Airfoil maximum lift coefficient assessment for preliminary design purposes and optimization – Popelka, L. - Šimurda, D. - Skála, V. - Matějka, M., - Schmirler, M., 2018
 • Cooling turboprop engine during shutdown – Solnař, S. - Popelka, L., - Dostál, M., 2018

2007

 • Unsteady Characteristics of a Plane Jet Impinging into a Blind Trough Cavity – Knob, M. - Uruba, V. - Antoš, P. - Popelka, L. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2007
 • Unsteady Characteristics of a Plane Jet Impinging into a Blind Trough Cavity – Knob, M. - Uruba, V. - Antoš, P. - Popelka, L. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2007

2006

 • Pasivní a aktivní metody řízení smykové vrstvy na profilu – Matějka, M. - Popelka, L., 2006
 • A study of transition flow and separated boundary layer – Jakubec, V. - Matějka, M., - Popelka, L., 2006
 • Optimization Procedure For Sailplane Wing Sections – Popelka, L. - Matějka, M., 2006
 • Boundary Layer Control on Airfoils and Influence of Outer Stream Turbulence – Matějka, M. - Popelka, L., 2006
 • The Study of Influence of Active and Passive Methods of Boundary Layer Control – Matějka, M. - Popelka, L., 2006
 • Experimental Investigation and Numerical Analyses of Flow on Airfoils with High Lift Device and Spoilers – Součková, N. - Matějka, M., - Popelka, L., 2006
 • Experimental Investigation and Numerical Analyses of Flow on Airfoils with High Lift Device and Spoilers – Součková, N. - Matějka, M., - Popelka, L., 2006
 • Experimentální a numerické vyšetřování proudění na leteckých profilech s prostředky pro zvýšení vztlaku a odporu – Součková, N. - Matějka, M., - Popelka, L., 2006

2005

 • Experimentální vyšetřování proudění na leteckých profilech s prostředky pro zvýšení vztlaku a odporu – Součková, N. - Matějka, M., - Popelka, L., 2005
 • Multicriteria Design of Sailplane Airfoils – Popelka, L. - Muller, M. - Matějka, M., - Nožička, J., 2005
 • Multicriteria Design of Sailplane Airfoils – Popelka, L. - Matějka, M. - Nožička, J., - Uruba, V., 2005
 • PIV Investigation of an High-Performance Airfoil with a Gurney Flap – Novotný, J. - Bárta, P. - Nožička, J. - Popelka, L., - Sedlář, I., 2005
 • Studie vlivu pasivních a aktivních metod řízení na mezní vrstvu – Matějka, M. - Popelka, L. - Schmirler, M., - Pohl, L., 2005

2004

 • Wind Tunnel for Airfoils – Popelka, L., 2004
 • Návrh leteckých profilů pro větroň klubové třídy – Popelka, L. - Sedlák, M., - Matějka, M., 2004
 • Club Class Sailplane Wing Loading And Airfoil Design – Popelka, L. - Müller, M. - Matějka, M. - Sedlák, M., - Nožička, J., 2004
 • Club Class Sailplane Airfoil Design – Popelka, L. - Matějka, M., - Nožička, J., 2004
 • Optical Experimental Methods in Compressible Flow – Slanec, J. - Matějka, M. - Popelka, L., - Nožička, J., 2004
 • Experimental Investigation of Compressible Flow Between Two Turbine Blades – Nožička, J. - Matějka, M. - Popelka, L., - Slanec, J., 2004
 • The Role Of CFD Simulations in Preliminary Stage of Experimental Research – Matějka, M. - Popelka, L., - Nožička, J., 2004
 • Letecké profily v oblasti nízkých Reynoldsových číslech – Popelka, L. - Müller, M., - Matějka, M., 2004
 • Gurneyho klapka – Nožička, J. - Sedlář, I., - Popelka, L., 2004

2003

 • Nové projekty aerodynamických tratí na Odboru mechaniky tekutin a termomechaniky FSI ČVUT – Popelka, L. - Nožička, J., - Sedlák, M., 2003
 • Experimental Investigation of Shock Waves and Cavitation Bubbles in Liquids – Müller, M. - Popelka, L. - Koch, S. - Garen, W., - Neu, W., 2003
 • Laser Supported Measurement in Fluid Dynamics and Thermodynamics – Popelka, L. - Müller, M. - Koch, S. - Usatchjov, I., - Nožička, J., 2003
 • Vizualizace přímou lopatkovou mříží pomocí metody PIV – Matějka, M. - Popelka, L., - Nožička, J., 2003

2002

 • Vývoj leteckých profilů – Popelka, L., 2002
 • Experimental Research of 3D Flow Fields within Curved Channels – Hanus, D. - Čenský, T. - Anderle, P. - Růžička, P. - Nožička, J. - Adamec, J., - Popelka, L., 2002

2001

 • Vývoj leteckých profilů – Popelka, L. - Nožička, J., - Adamec, J., 2001
 • Testing of the PIV System – Novotný, J. - Popelka, L. - Adamec, J., - Nožička, J., 2001

Zpráva

2006

 • Aerodynamický tunel 1200x400mm – Popelka, L., 2006
 • Numerické řešení vazkého obtékání jednodílných leteckých profilů – Popelka, L., 2006

2005

 • Moderní konstrukce kluzáků - technická data – Popelka, L., 2005

2004

 • Airfoil Design for Club Class Sailplane – Popelka, L. - Müller, M. - Matějka, M. - Pěta, M., - Nožička, J., 2004
 • Proudové pole při obtékání profilu PD03-120 metodou PIV – Součková, N. - Popelka, L., - Matějka, M., 2004
 • Aktivní řízení mezní vrstvy na profilech - studie proveditelnosti – Uruba, V. - Popelka, L. - Daněk, V., - Nožička, J., 2004

2003

 • Experimental Investigation of Laser Induced Cavitation Bubbles – Koch, S. - Müller, M., - Popelka, L., 2003
 • Test Measurement with Dantec LDA System – Usatchjov, I. - Müller, M. - Popelka, L., - Koch, S., 2003
 • On Design of Wind Tunnel for Secondary Flow – Popelka, L. - Nožička, J., - Sedlák, M., 2003
 • Flow Field Past an Airfoil with Symmetric Pressure Distribution - PIV method measurements – Popelka, L. - Matějka, M., - Slanec, J., 2003
 • PIV Investigation of a Flow Past Airfoil Equipped With Gurney Flap – Pohl, L. - Novotný, J. - Popelka, L., - Sedlář, I., 2003
 • Aerodynamika dvouplošníku - vliv stupnění a křížení – Popelka, L., 2003

2002

 • Výpočet 2D obtékání nosného systému letounu Avia B-534 – Popelka, L., 2002

Kvalifikační zpráva

2006

 • Aerodynamická optimalizace leteckých profilů pro větroně – Popelka, L., 2006