[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Center of Aviation and Space research

People

Ing. Jan Růžička, Ph.D.

Ing. Jan Růžička, Ph.D.

Jan.Ruzicka (at) fs.cvut.cz

(22 435) 9768

room: A-325, Praha, Jugoslávských partyzánů

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2014

 • Calibration of fracture locus in scope of uncoupled elastic–plastic-ductile fracture material models – Španiel, M. - Prantl, A. - Džugan, J. - Růžička, J. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2014

2012

 • Fretting fatigue - Experimental and numerical approaches – Nesládek, M. - Španiel, M. - Jurenka, J. - Růžička, J., - Kuželka, J., 2012

Stať ve sborníku

2014

 • Calibration of selected ductile fracture criteria using two types of specimens – Kubík, P. - Šebek, F. - Petruška, J. - Hůlka, J. - Růžička, J. - Španiel, M. - Džugan, J., - Prantl, A., 2014

2013

 • Identification of Ductile Damage Parameters – Španiel, M. - Růžička, J. - Moravec, M. - Prantl, A - Džugan, J, - Konopík, P, 2013
 • Identification of Ductile Damage Parameters – Prantl, A. - Růžička, J. - Španiel, M. - Moravec, M. - Džugan, J., - Konopík, P., 2013

2012

 • IDENTIFIKACE PARAMETRŮ PRO MODELY TVÁRNÉHO PORUŠENÍ – Růžička, J. - Španiel, M. - Moravec, M. - Kuželka, J. - Džugan, Jan, - Prantl, Antonín, 2012
 • IDENTIFICATION OF PLASTICITY PARAMETERS FOR MODELS OF DUCTILE DAMAGE OF NUCLEAR FACILITIES – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Džugan, J., - Prantl, A., 2012
 • Calibration material parameters of ductile damage models for nuclear facilities – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Džugan, J. - Prantl, A., - Kuželka, J., 2012
 • Identification of parameters for models of ductile damage – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Prantl, A., - Džugan, J., 2012
 • IDENTIFICATION OF PARAMETERS FOR MODELS OF DUCTILE DAMAGE – Růžička, J.R - Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2012

2011

 • Ductile damage of the material for nuclear facilities – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Džugan, J., - Prantl, A., 2011
 • IDENTIFIKACE FENOMENOLOGICKÝCH MODELŮ TVÁRNÉHO PORUŠOVÁNÍ V PROGRAMU ABAQUS – Španiel, M. - Růžička, J. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2011
 • Ladění parametrů MKP modelu kontaktu na základě měření relativních kontaktních posuvů – Růžička, J. - Kuželka, J. - Jurenka, J. - Španiel, M., - Nesládek, M., 2011
 • COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FATIGUE LIFE UNDER FRETTING CONDITIONS – Španiel, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Růžička, J., 2011
 • Experimental and Numerical Investigation of Fretting Fatigue – Španiel, M. - Kuželka, J. - Jurenka, J. - Růžička, J., - Nesládek, M., 2011
 • Experimental Determination of Relative Slipping During Fretting Fatigue Tests – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M. - Jurenka, J., - Růžička, J., 2011
 • Evaluation of contact slips during fretting fatigue test – Růžička, J. - Nesládek, M. - Španiel, M. - Kuželka, J., - Jurenka, J., 2011
 • Experimental and numerical determination of relative slips in a contact under fretting conditions – Nesládek, M. - Kuželka, J. - Růžička, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2011

2010

 • IDENTIFIKACE PARAMETRŮ TVÁRNÉHO PORUŠENÍ V MKP PROGRAMU ABAQUS – Růžička, J. - Španiel, M., 2010
 • SIMULATION OF CRACK PROPAGATION IN STEAM TURBINE BLADE LOCK – Růžička, J. - Jurenka, J., 2010

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Zařízení pro víceosé zatěžování plochých vzorků – Džugan, Jan - Konopík, P. - Prantl, Antonín - Suchý, J. - Španiel, M., - Růžička, J., 2012

2011

 • Přípravek pro únavové zkoušky v podmínkách frettingu. – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Růžička, J., - Španiel, M., 2011

Software

2012

 • Software pro identifikaci materiálů s tvárným porušením. – Růžička, J. - Džugan, Jan, - Prantl, Antonín, 2012

Zpráva

2013

 • Aplikace miniaturních vzorků při identifikaci parametrů tvárného porušení – Španiel, M. - Růžička, J., 2013

2012

 • Zahrnutí vlivu rychlosti deformace, teploty a radiace při modelování tvárného porušení – Španiel, M. - Moravec, M., - Růžička, J., 2012
 • Fenomenologické modelování tvárného porušení – Španiel, M. - Růžička, J., - Moravec, M., 2012
 • Popis programového skriptu pro identifikaci parametrů modelu tvárného porušení – Španiel, M. - Růžička, J., 2012

2011

 • NÁVRH VZORKŮ TYPU NAKAZIMA – Španiel, M. - Moravec, M., - Růžička, J., 2011
 • IDENTIFIKACE PARAMETRŮ MODELU TVÁRNÉHO PORUŠENÍ V PROGRAMU ABAQUS – Růžička, J. - Kuželka, J., 2011
 • Fenomenologická kritéria pro únavové poškozování v podmínkách frettingu – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Růžička, J., - Španiel, M., 2011

2010

 • Metody popisu tvárného porušení. Rešerše – Španiel, M. - Růžička, J. - Růžička, M., - Kuželka, J., 2010
 • Metody kalibrace materiálových parametrů – Růžička, J., 2010