[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

doc. Ing. Pavel Souček, DrSc.

doc. Ing. Pavel Souček, DrSc.

Pavel.Soucek (at) fs.cvut.cz

420605205915
(22 435) 9320

room: A-128, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 •  
  Laboratorní pracoviště pro výuku pohonů výrobních strojů a jejich řízení – Souček, P. (2007)
 • FF-P2/125  
  Vývoj radiálně vkládaných elementů převodu kuliček pro jedno a vícechodé kuličkové šrouby – Souček, P. (2003-2005)

Článek v periodiku

2012

 • New Concept of Rotary Table for Multi-Profession Machining Center – Kubera, O. - Novotný, L. - Hovorka, J., - Souček, P., 2012
 • Refinement of the stability diagram for the choice of cutting conditions – Fojtů, P. - Souček, P., 2012

2011

 • Možnosti stavové regulace u hydromotorů – Souček, P., 2011

2010

 • Regulační pohony v posuvech NC strojů – Souček, P., 2010
 • Synchronní chod dvou motorů se společným odměřováním polohy – Souček, P., 2010

2005

 • The Impulse Excitation of Dynamic Systems – Souček, P. - Bubák, A., 2005

2004

 • Sledujeme aktivity a možnosti VCSVTT - Zkušební stav s prstencovým (Torque) motorem – Souček, P., 2004
 • Sledujeme aktivity a možnosti VCSVTT - Zkušební stav s prstencovým (Torque) motorem – Souček, P., 2004
 • Měřicí technika na VCSVTT - Plovoucí posuvové systémy v obráběcích strojích – Souček, P. - Novotný, L., 2004

2001

 • Dynamika vícehmotových soustav s regulačními pohony – Souček, P., 2001

1998

 • Stavové řízení soustavy s několika inverzními kyvadly – Souček, P., 1998
 • Využití programu MATLAB pro řízení a proměřování vlastností pohonů NC strojů – Souček, P., 1998
 • Simultánní balancování dvou nezávislých inverzních kyvadel – Souček, P., 1998

1995

 • Soustružnicko-frézovací stroj na výrobu obec. ploch – Chmela, F. - Kratochvíl, J., - Souček, P., 1995
 • Dynamická poddajnost pohonů vřeten a posuvů NC strojů – Souček, P., 1995

Stať ve sborníku

2018

 • Design of two - axis controlled damper to suppress vibration of long slim rams – Červenka, J. - Souček, P., 2018

2010

 • Synchronní chod dvou motorů se společným odměřováním polohy – Souček, P., 2010
 • Potlačování vibrací v regulačních pohonech NC strojů – Souček, P. - Novotný, L., 2010
 • Komponenty pohybových os – Souček, P. - Holkup, T. - Sulitka, M. - Švéda, J. - Moravec, J. - Lysák, P., - Mareš, M., 2010
 • Pohony posuvů NC strojů podle EMO 2009 v Miláně – Souček, P. - Moravec, J., 2010

2008

 • Potlačování vibrací při rozbíhání dynamických soustav – Bubák, A. - Souček, P., 2008

2007

 • Kmitání v posuvech NC strojů – Bubák, A. - Souček, P., 2007
 • Dynamická odezva systémů při impulzním buzení – Bubák, A. - Souček, P., 2007

2006

 • Použití reziduové věty k výpočtu dynamické odezvy sytémů buzených silovým pulzem – Bubák, A. - Souček, P., 2006
 • Using the Residue Theorem for Computing of Dynamic System Respons Impulse Excitation – Bubák, A. - Souček, P., 2006

2005

 • Tlumení kmitání v posuvech NC strojů – Bubák, A. - Souček, P., 2005
 • Reduction of Vibration in NC feed Drives – Bubák, A. - Souček, P., 2005
 • Using Torque Motors in Machine Tools – Domša, P. - Souček, P., 2005
 • Vibrace v posuvných pohonech NC strojů – Bubák, A. - Souček, P., 2005
 • Reduction of Vibration in NC Feed Drives – Bubák, A. - Souček, P., 2005

2004

 • Lineární motor s odpruženým sekundárním dílem a laserovým odměřováním polohy – Bubák, A. - Souček, P., 2004
 • Problems Around The Selection of Measurement Systems For Direct Drives – Souček, P. - Bubák, A., 2004
 • The Optimization of Dynamic Properties of Ball Screw Feed Drives – Bubák, A. - Souček, P., 2004
 • Pohony a komponenty rotačních a lineárních os – Bubák, A. - Domša, P. - Novotný, L. - Ondráček, M., - Souček, P., 2004

2003

 • New principles for design of highly dynamic machine tools – Bubák, A. - Souček, P., - Zelený, J., 2003
 • Control aspect of linear motors with an axially compliant suspension of their secondary part – Souček, P. - Bubák, A., 2003
 • Nové postupy při zvyšování dynamiky posuvů NC strojů – Souček, P., 2003
 • Regulační hlediska řízení lineárních motorů s odpruženým sekundárním dílem – Souček, P. - Bubák, A., 2003
 • Vliv kinematické chyby převodu na regulaci rychlosti a polohy – Souček, P., 2003
 • Vzájemné působení mechanické stavby a regulačních obvodů u pohonů výrobních strojů – Machyl, J. - Souček, P., 2003

2002

 • Možnosti zvyšování zrychlení u NC strojů pro vysokorychlostní obrábění – Souček, P. - Přiklopil, A., 2002
 • Návrh rychlostního regulátoru pohonu NC stroje – Souček, P., 2002
 • Simulation and Experimental Research of Drive Systems with Transmission Mechanisms – Dynybyl, V. - Andrlík, V. - Bečka, J. - Češpíro, Z. - Heller, J. - Houkal, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Pospíchal, J. - Slanec, K. - Souček, P., - Valenta, V., 2002

2001

 • Computer simulation of ball screw drive carriage of a machine tool – Souček, P. - Bubák, A., - Česák, R., 2001
 • Aplication of linear motors in NC machines – Souček, P. - Bubák, A., - Česák, R., 2001
 • Pohony na EMO 2001 v Hannoveru – Bubák, A. - Domša, P. - Kolář, P. - Přiklopil, A., - Souček, P., 2001
 • Rychlé pohony s kuličkovými šrouby – Souček, P. - Česák, R., 2001
 • Výzkum způsobů nasazení lineárních servopohonů na NC strojích – Souček, P. - Bubák, A., - Česák, R., 2001
 • Pohony obráběcích strojů – Bubák, A. - Domša, P. - Kolář, P. - Přiklopil, A., - Souček, P., 2001
 • Six Degrees-of-Freedom Measurements for the Checking of Parallel Structures Configuration – Souček, P., 2001
 • Pohony na EMO 2001 v Hannoveru – Souček, P. - Domša, P. - Kolář, P., - Bubák, A., 2001
 • Rozbor kmitání NC souřadnic s vetknutým kuličkovým šroubem a rotující maticí – Souček, P. - Urbánek, S., 2001
 • Application of Linear Motors in NC Machines – Souček, P. - Bubák, A., - Česák, R., 2001

2000

 • Elektromechanická posuvová lineární osa s dlouhým zdvihem a vysokou dynamikou – Souček, P., 2000
 • Nová regulační hlediska při nasazení přímých pohonů NC strojů – Souček, P., 2000
 • Počítačová simulace pohonů NC strojů s kaskádní regulací – Souček, P. - Chvojka, P., 2000
 • Feed Drive Control with Acceleration Loop – Souček, P. - Postránský, J., 2000
 • Influence of Mechanical System and NC Machine Feed Drive – Souček, P., 2000
 • Elektromechanická posuvová lineární osa s dlouhým zdvihem a vysokou dynamikou – Česák, R. - Chmela, F., - Souček, P., 2000
 • Nová regulační hlediska při nasazení přímých pohonů NC strojů – Souček, P., 2000

1999

 • Trendy ve stavbě obráběcích strojů - recenze – Houša, J. - Souček, P., 1999
 • Hochdynamische Antriebsysteme in NC Werkzeugmaschinen – Souček, P., 1999
 • Moderní způsoby řízení regulačních pohonů výrobních strojů – Souček, P., 1999
 • Lineární pohony ve stavbě obráběcích strojů – Souček, P. - Houša, J., 1999
 • Využití Matlabu při řízení vysoce dynamických pohonů NC obráběcích strojů – Souček, P., 1999

1998

 • Antrag und Realisierung eines Zustandsreglers mit MATLAB – Souček, P., 1998
 • Pohony posuvů s vysokou dynamikou – Souček, P., 1998
 • Přímé pohony (recenze) – Souček, P., 1998
 • Automatické uvedení do provozu u elektromechanických posuvových systémů (recenze) – Souček, P., 1998
 • Equilibrium of Two Independent Inversion Pendulums – Souček, P., 1998

1997

 • Equipment for Precision Gearing Measuring – Souček, P. - Chmela, F., 1997
 • Using a Linear Electromotor for Non-Conventional Machining – Souček, P. - Hošek, P., 1997

1996

 • Zkušební metody přes. převodů v el.mechanických pohonech – Souček, P. - Chmela, F., 1996
 • Development of Algorithms to Regulate the Drives – Souček, P. - Hošek, P., - Kubák, J., 1996

1995

 • Obráběcí stroje na 11. EMO v Miláně (pohony a odměřování) – Souček, P. - Skalla, J., 1995
 • Příspěvek k návrhu pohonů posuvů NC strojů s kuličkovými recirkulačními šrouby – Souček, P., 1995
 • Zařízení na frézování obecných ploch štíhlých těles – Chmela, F. - Kratochvíl, J., - Souček, P., 1995

1993

 • Dynamische Optimierung von Vorschubantrieben – Souček, P., 1993

?

 • Simulation and Experimental Research of Drive Systems with Transmission Mechanisms – Dynybyl, V. - Andrlík, V. - Bečka, J. - Češpíro, Z. - Heller, J. - Houkal, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Pospíchal, J. - Slanec, K. - Souček, P., - Valenta, V., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2012

 • Pohon rotačních os, zejména obráběcích strojů, robotů a manipulátorů – Novotný, L. - Rybář, P., - Souček, P., 2012

2011

 • Pohon rotačních os, zejména obráběcích strojů, robotů a manipulátorů – Souček, P. - Novotný, L., - Rybář, P., 2011

2009

 • Pohon pohybových os, zejména obráběcích strojů – Souček, P. - Novotný, L. - Veselý, J. - Hornych, T. - Rybář, P., - Moravec, J., 2009
 • Zařízení pro tlumení kmitů, zejména u obráběcích strojů – Souček, P. - Novotný, L., - Švéda, J., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Řízení rychlé NC osy s klikovým mechanismem – Fiala, Š. - Machyl, J., - Souček, P., 2012

2007

 • Laboratorní pracoviště pro výuku pohonů výrobních strojů a jejich řízení – Machyl, J. - Souček, P., 2007

2004

 • Pracoviště pro řešení kinematických chyb ozubeného řemene – Souček, P. - Machyl, J., 2004

Software

2004

 • Kinematické chyby řemene – Souček, P., 2004
 • Deformace řemene – Souček, P., 2004

Zpráva

2018

 • Rozbor vlivu pohonů na samobuzené kmitání při obrábění – Grau, J. - Souček, P., - Sulitka, M., 2018
 • Zpráva o řešení projektu FV10743 Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s. za rok 2018 – Matyska, V. - Kopal, M. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Moravec, J. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Mašek, P. - Zink, J. - Bubák, A. - Fiala, Š. - Hornych, J. - Kovalčík, J. - Krannich, T. - Malý, J. - Machala, Z. - Souček, P., - Vavruška, P., 2018

2014

 • Simulace APC na ose x stroje TM2000 – Smrž, M. - Souček, P. - Fiala, Š. - Novotný, L., - Švéda, J., 2014

2013

 • DV#04 Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů za rok 2013 – Novotný, L. - Burian, D. - Červenka, J. - Diviš, I. - Dvořák, M. - Fiala, Š. - Fojtů, P. - Janota, M. - Koubek, J. - Lysák, P. - Ondráček, M. - Smrž, M. - Souček, P. - Švéda, J. - Swaczyna, Z., - Smolík, J., 2013

2011

 • Souhrnná zpráva projektu 1.3.2 za rok 2011 – Souček, P. - Novotný, L. - Veselý, J. - Hornych, T. - Švéda, J. - Rybář, P. - Strakoš, P., - Matyska, V., 2011
 • Vliv regulace pohonů posuvů na samobuzené kmitání při obrábění – Souček, P. - Novotný, L. - Veselý, J., - Matyska, V., 2011
 • Pohony posuvů s pastorkem - hřebenem a vloženou planetovou převodovkou – Souček, P., 2011
 • Seismicky vyvážené stroje s vysokou dynamikou - zpráva za rok 2011 – Souček, P. - Novotný, L. - Veselý, J. - Hornych, T., - Švéda, J., 2011

2010

 • Pokročilé metody zpětnovazebního řízení pohonů – Hornych, T. - Novotný, L. - Rybář, P. - Souček, P. - Švéda, J., - Lachman, M., 2010
 • Seismicky vyvážené stroje s vysokou dynamikou - zpráva za rok 2010 – Souček, P. - Janota, M. - Novotný, L. - Vyroubal, J. - Veselý, J., - Hornych, T., 2010
 • Vliv regulace pohonů posuvů na samobuzené kmitání při obrábění – Souček, P. - Novotný, L. - Veselý, J., - Moravec, J., 2010
 • Optimalizace návrhu stroje FRU. Závěrečná zpráva projektu – Smolík, J. - Souček, P. - Sedláček, P. - Holkup, T. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Rybář, P. - Moravec, J. - Neusser, Z. - Mareš, M., - Ťupa, Š., 2010

2009

 • Optimalizace návrhu stroje FRU. Průběžná zpráva řešení projektu za rok 2009 – Souček, P. - Sedláček, P. - Novotný, L. - Holkup, T. - Sulitka, M. - Moravec, J. - Mareš, M., - Šindler, J., 2009
 • Výzkum regulace pohonů v posuvech NC strojů – Souček, P. - Novotný, L., - Rybář, P., 2009
 • Zásady při návrhu pohonů v posuvech NC strojů – Souček, P. - Novotný, L., - Rybář, P., 2009

2007

 • Samobuzené kmitání při obrábění – Souček, P., 2007
 • Hlavní výsledky práce v projektech 1.3.1 až 1.3.5 v roce 2007 – Souček, P. - Rybář, P. - Moravec, J. - Veselý, J., - Novotný, L., 2007
 • Vyhodnocení měření kmitání stroje MCU 630 – Souček, P. - Janota, M., - Veselý, J., 2007

2006

 • Impulzní buzení dynamických systémů – Souček, P., 2006
 • Konstrukce nových standů a úpravy stávajících (souhrnná zpráva projektu 1.3 a 1.4.3 za rok 2006) – Novotný, L. - Rybář, P., - Souček, P., 2006

2005

 • Výsledky práce v projektech 1.3.1 až 1.3.5 v roce 2005 – Souček, P. - Novotný, L. - Veselý, J., - Domša, P., 2005
 • Vybrané partie z kmitání výrobních strojů – Souček, P., 2005
 • The Analysis of the Loading of Spindle Bearings During the Wheelhead Rotation, Optimalisation of design of the B-axis Considering the Higher Control Parameters – Bubák, A. - Domša, P., - Souček, P., 2005
 • Průběžné výpočty návrhu pohonu vřeteníku soustruhu SUA 125 – Domša, P. - Souček, P., 2005
 • Optimalizace posuvu osy X stroje HCW3 – Veselý, J. - Domša, P., - Souček, P., 2005

2003

 • Trijoint 900H – Přiklopil, A. - Bubák, A., - Souček, P., 2003

2002

 • Zkušenosti a připomínky ke konstrukci pohybových os B a X stroje CETOS BUB 50B CNC (dodatek ke zprávě VCSVTT č. 02-03-01) – Souček, P. - Bubák, A., - Domša, P., 2002

2001

 • Měření, seřizování a modelování pohonu os B a X hrotové brusky BUB 50B CNC – Souček, P. - Bubák, A., - Domša, P., 2001
 • Vysoce dynamické pohony posuvů NC strojů – Souček, P. - Bubák, A., 2001
 • Výzkum chování kuličkových šroubů s velkým stoupáním – Souček, P. - Bach, P. - Hanáček, L., - Přiklopil, A., 2001
 • Rešerše prstencových motorů – Domša, P. - Souček, P., 2001

2000

 • Interní zpráva o realizaci projektu – Souček, P. - Bubák, A., - Domša, P., 2000

1994

 • Vývoj a ověřování speciálních technologií na SUT 80 NC – Chmela, F. - Souček, P., 1994
 • Pohony NC strojů a robotů podle EMO 93 v Hannoveru – Souček, P., 1994

1993

 • Vývoj, konstrukce a oživení NC stroje na obrábění obecných ploch (SUT 80NC) – Chmela, F. - Souček, P., - Kratochvíl, J., 1993

Kvalifikační zpráva

2000

 • Pohony výrobních strojů s vysokou dynamikou – Souček, P., 2000

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • Převody v pohonech NC strojů a robotů – Souček, P., 2016

2008

 • Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů – Bubák, A. - Souček, P., 2008

1994

 • Pohony výrobních zařízení – Souček, P., 1994

Sborník

1998

 • Pohony posuvů a vřeten NC obráběcích strojů s vysokou dynamikou – Souček, P. ed., 1998

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2010

 • Nerovnoměrný chod a chyby polohy u pohonů posuvů – Souček, P., 2010
 • Možnosti potlačování vibrací v NC strojích – Souček, P. - Novotný, L., 2010