[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D.

doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D.

Antonin.Bubak (at) fs.cvut.cz

420775305919
(22 435) 9320

room: A-128, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0304612  
  Optimalizace pružného uložení sekundárních dílů lineárních elektromotorů – Bubák, A. (2003)

Článek v periodiku

2003

 • Řešení dynamických problémů rychlostního obrábění – Bubák, A. - Smolík, J., 2003

Stať ve sborníku

2009

 • Hydraulický stroj pro flexibilní radiální tváření – Bubák, A. - Mašek, B. - Hronek, P., - Štádler, C., 2009
 • Novinky z oblasti konstrukce lisů pro volné kování – Bubák, A., 2009

2008

 • Potlačování vibrací při rozbíhání dynamických soustav – Bubák, A. - Souček, P., 2008
 • Tlakové pulzace v sacím potrubí plunžrových čerpadel – Bubák, A., 2008

2007

 • Kmitání v posuvech NC strojů – Bubák, A. - Souček, P., 2007
 • Dynamická odezva systémů při impulzním buzení – Bubák, A. - Souček, P., 2007

2006

 • Výpočtové modelování letmých klikových nůžek – Bubák, A., 2006
 • Použití reziduové věty k výpočtu dynamické odezvy sytémů buzených silovým pulzem – Bubák, A. - Souček, P., 2006
 • Using the Residue Theorem for Computing of Dynamic System Respons Impulse Excitation – Bubák, A. - Souček, P., 2006
 • The Computational Modeling of the Flying Shears Drive – Bubák, A., 2006

2005

 • Kinematická analýza broušení obrobků s nekruhovým tvarem průřezu – Bubák, A., 2005
 • Tlumení kmitání v posuvech NC strojů – Bubák, A. - Souček, P., 2005
 • The Kinematic Analysis of Grinding of Workpieces with Non-Circular Cross Section Shape – Bubák, A., 2005
 • Vibrace v posuvných pohonech NC strojů – Bubák, A. - Souček, P., 2005
 • Reduction of Vibration in NC Feed Drives – Bubák, A. - Souček, P., 2005

2004

 • Lineární motor s odpruženým sekundárním dílem a laservým odměřováním polohy – Bubák, A. - Vondřich, J., 2004
 • Numerical and Experimental Solution of Technological Systems – Bubák, A. - Vondřich, J., 2004
 • The simulation and optimization of the ball screw drives – Bubák, A., 2004
 • Lineární motor s odpruženým sekundárním dílem a laserovým odměřováním polohy – Bubák, A. - Souček, P., 2004
 • Problems Around The Selection of Measurement Systems For Direct Drives – Souček, P. - Bubák, A., 2004
 • The Simulation and Optimization of the Ball Screw Drives – Bubák, A., 2004
 • The Axially Compliant Suspension for Secondary Part of Linear Motors – Bubák, A. - Novotný, O., - Ondráček, M., 2004
 • The Optimization of Dynamic Properties of Ball Screw Feed Drives – Bubák, A. - Souček, P., 2004
 • Pohony a komponenty rotačních a lineárních os – Bubák, A. - Domša, P. - Novotný, L. - Ondráček, M., - Souček, P., 2004

2003

 • New principles for design of highly dynamic machine tools – Bubák, A. - Souček, P., - Zelený, J., 2003
 • The axially compliant suspension for secondary parts of linear motors – Bubák, A., 2003
 • Control aspect of linear motors with an axially compliant suspension of their secondary part – Souček, P. - Bubák, A., 2003
 • Matematical models of machine tool drives with ball screws – Bubák, A. - Přiklopil, A., 2003
 • The axially compliant suspension for secondary parts of linear motors – Bubák, A., 2003
 • Zkušební stav s vysoce dynamickou pohybovou osou poháněnou lineárním motorem – Bubák, A. - Ondráček, M. - Smolík, J., - Novotný, O., 2003
 • Regulační hlediska řízení lineárních motorů s odpruženým sekundárním dílem – Souček, P. - Bubák, A., 2003

2002

 • Simulation models of HSC machine tool feed drives – Bubák, A., 2002
 • Využití programu DYNAST k simulaci hydraulických pohonů (poster) – Bubák, A., 2002
 • Identifikace tření valivého vedení v posuvech NC strojů při kruhové interpolaci – Bubák, A., 2002
 • Nová frézovací centra pro HSC – Bubák, A. - Smolík, J., 2002
 • Efektivní vývoj obráběcích strojů – Novotný, O. - Bubák, A., 2002

2001

 • Vývoj knihovny modelů hydralických prvků pro program Dynast – Bubák, A., 2001
 • Simulation models of vibration of one-dimensional continuum for timedomain analysis – Bubák, A., 2001
 • Computer simulation of ball screw drive carriage of a machine tool – Souček, P. - Bubák, A., - Česák, R., 2001
 • Aplication of linear motors in NC machines – Souček, P. - Bubák, A., - Česák, R., 2001
 • Pohony na EMO 2001 v Hannoveru – Bubák, A. - Domša, P. - Kolář, P. - Přiklopil, A., - Souček, P., 2001
 • Simulace obvodů hydraulických pohonů lisů pro volné kování – Bubák, A., 2001
 • Výzkum způsobů nasazení lineárních servopohonů na NC strojích – Souček, P. - Bubák, A., - Česák, R., 2001
 • Pohony obráběcích strojů – Bubák, A. - Domša, P. - Kolář, P. - Přiklopil, A., - Souček, P., 2001
 • Pohony na EMO 2001 v Hannoveru – Souček, P. - Domša, P. - Kolář, P., - Bubák, A., 2001
 • Application of Linear Motors in NC Machines – Souček, P. - Bubák, A., - Česák, R., 2001

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů – Janda, M. - Lopot, F. - Novák, Z. - Malý, P. - Bubák, A. - Hronek, P. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2015

2014

 • Ověřovací hydraulické zařízení se dvěma pohony pro měření rekuperační energie. – Krannich, T. - Bubák, A., - Andrlík, V., 2014

2012

 • Hydraulické kyvadlo – Bubák, A. - Fiala, Š. - Stach, E., - Andrlík, V., 2012
 • Stand pro rekuperaci hydraulické energie – Krannich, T. - Bubák, A., - Andrlík, V., 2012

2011

 • Zařízení na testování hydraulické synchronizace pohybu dvou přímočarých hydromotorů – Krannich, T. - Bubák, A. - Stach, E., - Sova, J., 2011

2009

 • Tlakovací zařízení pro dutá vlákna – Bubák, A., 2009
 • Tlumič tlakových pulzací ve výtlaku plunžrového čerpadla určený pro suspenzní kapaliny – Bubák, A., 2009

2004

 • STD-4 Stand s plovoucím principem a šroubem – Novotný, L. - Přiklopil, A., - Bubák, A., 2004
 • Experimentální frézovací stroj LM-2 – Smolík, J. - Burian, D. - Houša, J. - Hudec, J. - Kolář, P. - Kukačka, M. - Novotný, O. - Ondráček, M. - Sedláček, P., - Bubák, A., 2004

2003

 • Zkušební stand s lineárním motorem STD – Houša, J. - Novotný, O. - Ondráček, M. - Smolík, J., - Bubák, A., 2003

2002

 • STD-8 Stavová regulace hydraulického servomotoru – Bubák, A., 2002

Software

2009

 • Software pro broušení klikových hřídelí kyvadlovým způsobem – Bubák, A., 2009

Zpráva

2018

 • Zpráva o řešení projektu FV10743 Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s. za rok 2018 – Matyska, V. - Kopal, M. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Moravec, J. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Mašek, P. - Zink, J. - Bubák, A. - Fiala, Š. - Hornych, J. - Kovalčík, J. - Krannich, T. - Malý, J. - Machala, Z. - Souček, P., - Vavruška, P., 2018

2004

 • Horizontální centrum H50, posuvová jednotka osy Y – Bubák, A., 2004
 • Výpočet deformace opěrného kroužku brzdy brousicího vřeteníku – Bubák, A. - Sedláček, P., 2004
 • Experimentální frézovací stroj LM-2 – Kolář, P. - Ondráček, M. - Smolík, J. - Novotný, O. - Kukačka, M. - Bubák, A. - Hudec, J. - Šafek, J. - Burian, D. - Černý, R., - Janda, M., 2004
 • Experimentální ověření modelů posuvových os s kuličkovými šrouby – Bubák, A., 2004
 • Návrh posuvu horizontálního vyvrtávacího stroje – Bubák, A., 2004
 • Problematika volby odměřování pro přímé pohony – Bubák, A., 2004
 • Možnosti využití lineárních elektrických motorů k pohonům bucharů – Bubák, A., 2004
 • Řešení problému tlakových pulzací ve vytlačeném potrubí plunžrového čerpadla PAX-3-160 v akustanici fy. ŽĎAS, a.s – Bubák, A., 2004
 • Analýza možností stroje BUB 40B NC/1500 Practic pro broušení nekruhových profilů – Bubák, A., 2004
 • Pružné uložení sekundárního dílu lineárního motoru – Bubák, A., 2004
 • Výpočet deformace opěrného kroužku brzdy brousicího vřeteníku – Bubák, A. - Sedláček, P., 2004

2003

 • Experimentální stroj LM-2 (2003) – Kolář, P. - Bubák, A. - Ondráček, M. - Sedláček, P. - Smolík, J. - Kukačka, M. - Janota, M. - Hudec, J., - Burian, D., 2003
 • Zvyšování dynamiky a přesnoti posuvných os obráběcích strojů – Bubák, A., 2003
 • Trijoint 900H – Přiklopil, A. - Bubák, A., - Souček, P., 2003

2002

 • Optimalizace pohybové osy s lineárním hydromotorem a proporcionálním ventilem – Bubák, A., 2002
 • Zkušenosti a připomínky ke konstrukci pohybových os B a X stroje CETOS BUB 50B CNC (dodatek ke zprávě VCSVTT č. 02-03-01) – Souček, P. - Bubák, A., - Domša, P., 2002
 • Simulační výpočty a optimalizace rychlokovacích ventilů – Bubák, A., 2002
 • Posouzení možností využití vysokých zrychlení u HSC strojů – Bubák, A. - Smolík, J. - Šafek, J., - Fornůsek, T., 2002
 • Příčiny nadměrného kmitání kuličkového šroubu v ose X stroje MCFV 2080 NT – Bubák, A. - Janota, M., 2002
 • Zkušební stand STD-1, část I. (konstrukce v1, v2a, v2b) – Ondráček, M. - Bubák, A., - Novotný, O., 2002
 • Zvýšení dynamiky brousicího vřeteníku Erwin Junker QuickPoint 3000/60 – Bubák, A. - Kolář, P., 2002

2001

 • Měření, seřizování a modelování pohonu os B a X hrotové brusky BUB 50B CNC – Souček, P. - Bubák, A., - Domša, P., 2001
 • Vysoce dynamické pohony posuvů NC strojů – Souček, P. - Bubák, A., 2001

2000

 • Interní zpráva o realizaci projektu – Souček, P. - Bubák, A., - Domša, P., 2000

Kvalifikační zpráva

2005

 • Zvyšování dynamiky a přesnosti posuvových os obráběcích strojů – Bubák, A., 2005

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2008

 • Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů – Bubák, A. - Souček, P., 2008

Sborník

2005

 • Proceedings of National Colloquium Dynamic of Machine 2005 – Bubák, A. ed., 2005