[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Pavel.Zeman (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2614
420605205923
420221990923

room: A-27, Horská
room: B1-129, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FV40324  
  Nová generace obráběcích nástrojů z pokročilých materiálů s využitím laserové technologie při jejich výrobě – Zeman, P. (2019-2022)
 • FV30265  
  Laserové technologie pro mikrostrukturování bionických a funkčních povrchů pokročilých materiálů – Zeman, P. (2018-2021)
 • FV10282  
  Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů – Zeman, P. (2016-2018)
 • TA04011000  
  Progresivní laserové technologie – Zeman, P. (2014-2017)

Článek v periodiku

2017

 • Tool Life of PM-HSS Cutting Tools when Milling of Titanium Alloy – Zeman, P. - Bach, P., - Trmal, G., 2017
 • Výzkum progresívních laserových technologií – Zeman, P., 2017
 • Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků – Kolář, P. - Burian, D. - Hornych, J. - Novotný, L. - Horejš, O. - Mareš, M. - Brajer, J. - Zeman, P. - Stach, E. - Malý, J. - Chládek, Š. - Kopačka, J. - Sova, J. - Vrba, P. - Šimůnek, A. - Koubek, J. - Sulitka, M., - Vyroubal, J., 2017
 • Residual stresses evaluation in precision milling of hardened steel based on the deflection-electrochemical etching technique – Vilcek, I. - Rehor, J. - Carou, D., - Zeman, P., 2017

2016

 • Investigation of Thrust Force and Delamination during Drilling of C/PPS – Mašek, P. - Kolář, P. - Zeman, P., - Vrabec, M., 2016
 • Investigation of Thrust Force and Delamination during Drilling of C/PPS – Mašek, P. - Kolář, P. - Zeman, P., - Vrabec, M., 2016

2015

 • Vývoj nástrojů pro obrábění vláknových kompozitů s termoplastickou matricí – Kolář, P. - Mašek, P. - Zeman, P., - Vrabec, M., 2015
 • Application of laser shock processing – Brajer, J. - Mádl, J. - Pitrmuc, Z. - Švábek, R., - Zeman, P., 2015

2014

 • Principles of cutting process modelling and new algorithm proposal – Zeman, P. - Kovalčík, J., - Vrabec, M., 2014
 • Effect of cutting edge preparation of coated tools on their performance in milling various materials – Bouzakis, K.D. - Bouzakis, E. - Kombogiannisa, S. - Makrimallakisa, S. - Skordaris, G. - Michailidisa, N. - Charalampous, P. - Paraskevopoulou, R. - M'Saoubic, R. - Aurich, J.C. - Barthelmä, F. - Biermann, D. - Denkena, B. - Dimitrov, D. - Engin, E. - Karpuschewski, B. - Klocke, F. - Özel, T. - Poulachon, G. - Rech, J. - et al., 2014
 • Aplikace laserových technologií v automobilovém průmyslu – Zeman, P., 2014
 • Produktivní a hospodárné obrábění vláknových kompozitů – Zeman, P., 2014
 • MILLING TOOLS FOR CUTTING OF FIBER-REINFORCED PLASTIC – Kolář, P. - Mašek, P., - Zeman, P., 2014
 • Produktivní a hospodárné obrábění vláknových kompozitů – Zeman, P., 2014
 • Testy řezných nástrojů pomáhají optimalizovat jejich využití ve výrobní praxi – Zeman, P., 2014

2013

 • DEVELOPMENT OF A CUTTING TOOL FOR COMPOSITES WITH THERMOPLASTIC MATRIX – Mašek, P. - Zeman, P., - Kolář, P., 2013
 • Aplikace laserových technologií opracování materiálů – Zeman, P., 2013
 • Řezné nástroje a testování jejich vlastností – Zeman, P., 2013
 • Frézování kompozitů s termoplastickou matricí – Mašek, P. - Zeman, P., 2013
 • Špičkové laserové technologie pro průmyslové partnery – Zeman, P., 2013
 • Návrh a optimalizace laserových technologií – Brajer, J. - Švábek, R. - Bičišťová, R., - Zeman, P., 2013

2012

 • The Method for Online Monitoring of Stability During Milling – Zeman, P. - Horný, T. - Bičišťová, R., - Fojtů, P., 2012
 • MEASUREMENT AND MODELING OF CUTTING PROCESS ENERGY EFFICIENCY – Máca, O. - Zeman, P., - Holkup, T., 2012
 • Technology optimization of PPS/C composite milling using Taguchi method – Mašek, P. - Zeman, P., - Kolář, P., 2012

2011

 • Přesné obrábění - Snížení tolerance nepřesností – Rybín, J. - Smolík, J. - Zeman, P. - Švéda, J., - Zavázal, T., 2011

2010

 • Obrábění tvrdých návarů – Zeman, P. - Karel, T., 2010
 • Ekonomické aspekty třískového obrábění – Zeman, P., 2010
 • Metodika řezných zkoušek pro posouzení vlivu účinku ochranného povlaku řezných nástrojů – Srbek, J. - Zindulka, O., - Zeman, P., 2010

2008

 • Investigation of Milled Surfaces of High-alloy Tool Steels in respect to the Cutting Speed – Kolařík, K. - Ganev, N. - Pala, Z. - Barcal, J. - Bakalová, T., - Zeman, P., 2008
 • Vliv řezných prostředí a řezných podmínek na velikost sil a drsnost povrchu při frézování slitiny Ti6Al4V – Zeman, P. - Malý, J., 2008

2007

 • Investigation of Milled Surfaces of High-alloy Tool Steel in Respect to the Cutting Speed – Kolařík, K. - Ganev, N. - Pala, Z. - Barcal, J. - Bakalová, T., - Zeman, P., 2007
 • Residual Stresses Distribution in Surface Layer After milling of Steel – Ganev, N. - Zeman, P. - Kolařík, K., - Bakalová, T., 2007
 • Možnosti simulace řezného procesu – Zeman, P., 2007
 • Hsc of titanium alloys – Zeman, P., 2007
 • Investigation of Milled Surfaces of High-alloy Tool Steels – Zeman, P. - Ganev, N. - Kolařík, K., - Bakalová, T., 2007
 • Ressidual stress distribution in surface layer after milling of steel – Zeman, P., 2007

2006

 • Suché frézování slitiny Ti6Al4V konvenčními avysokými rychlostmi – Zeman, P. - Malý, J., 2006
 • Suché frézování materiálu Ti6Al4V vysokými rychlostmi – Zeman, P. - Malý, J., 2006

2005

 • Účinek řezného prostředí na trvanlivost břitu při frézování oceli 12 050 – Zeman, P., 2005

2004

 • Vliv koeficientu tření na výsledky simulace řezného procesu – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., 2004

2003

 • Vliv koeficientu tření na výsledky simulace řezného procesu – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., 2003

2002

 • Simulace deformací v obrobku softwarem AdvantEtge 3.6 – Zeman, P. - Mádl, J., 2002
 • Technologie HSC – Šafek, J. - Zeman, P., - Vaněček, D., 2002
 • Technologie HSC - Velké ekonomické i ekologické přínosy – Vaněček, D. - Šafek, J., - Zeman, P., 2002
 • Simulace deformací v obrobku softwarem Advantedge 3.6 – Zeman, P. - Mádl, J., 2002

Stať ve sborníku

2018

 • Vybrané laserové technologie na ČVUT v Praze – Primus, T. - Brajer, J. - Zeman, P., - Stuchlík, J., 2018
 • Reducing Machining Time by Pre-Process Control of Spindle Speed and Feed-Rate in Milling Strategies – Vavruška, P. - Zeman, P., - Stejskal, M., 2018
 • Analysis of cutting parameters in point machining of parts with complex shape – Stejskal, M. - Vavruška, P. - Zeman, P., - Rybín, J., 2018
 • Laser shock processing for novel applications – Brajer, J. - Kaufman, J. - Böhm, M. - Zeman, P., - Mádl, J., 2018

2017

 • Laserové technologie na ČVUT v Praze – Stuchlík, J. - Seidl, L. - Brajer, J., - Zeman, P., 2017

2015

 • Cutting force effects modelling and spindle load prediction for milling technology – Kovalčík, J. - Zeman, P., 2015
 • Experimental investigation into machining of FRP material – Zeman, P. - Kolář, P., - Mašek, P., 2015

2014

 • Software application proposal for predictability of cutting force effects based on a specific cutting force – Kovalčík, J. - Zeman, P., 2014
 • CUTTING TOOL DEVELOPMENT FOR EFFECTIVE MILLING OF TI6AL4V – Zeman, P. - Malý, J., 2014
 • Technologie obrábění a aplikace – Malý, J. - Zeman, P. - Mašek, P., - Máca, O., 2014

2013

 • Optimization of trimming operations for machining carbon fibre reinforced thermoplastic composite – Mašek, P. - Kolář, P., - Zeman, P., 2013

2012

 • Technologie obrábění a aplikace – Zeman, P. - Vavruška, P., - Fojtů, P., 2012
 • High Performance Titanium Milling at Low Cutting Speed – Bach, P. - Trmal, J. - Zeman, P. - Malý, J., - Váňa, J., 2012

2011

 • Titanium Milling Using HSS Tools – Bach, P. - Zeman, P. - Malý, J., - Trmal, J., 2011

2010

 • Obrábění slitiny Ti6Al4V HSS nástroji s nACRO povlakem – Zeman, P. - Malý, J., - Váňa, J., 2010
 • Technologie obrábění – Zeman, P., 2010

2009

 • Zkoušky povlaků řezných nástrojů ze slinutého karbidu při frézování ocelí – Zindulka, O. - Zeman, P., 2009
 • Vliv řezného prostředí a řezných podmínek na velikost teplot a zbytkového napětí v obrobeném povrchu při frézování slitiny titanu Ti6Al4V. – Mádl, J. - Zeman, P., - Malý, J., 2009
 • Trvanlivosti břitů HSS nástrojů nové generace při frézování slitiny Ti6Al4V – Zeman, P. - Váňa, J., 2009

2008

 • Milling of Ti6Al4V Alloy with Sintered Carbide Tools – Zeman, P. - Mádl, J., 2008
 • Dry Milling of Ti6Al4V Alloy with Coated Sintered Carbide Tools – Zeman, P., 2008
 • Nové poznatky v třískových technologiích – Zeman, P. - Kolář, P., 2008
 • Effect of Cutting Conditions and Cutting Media on Cutting Forces, Residual Stress and Roughness of Machined Surface after Milling of Difficult-to-cut Alloy Ti6A14V – Malý, J. - Zeman, P., - Mádl, J., 2008

2007

 • X-Ray Diffraction Study of Residual Stress Distribution due to Milling of Steels – Kolařík, K. - Ganev, N. - Zeman, P., - Bakalova, T., 2007
 • Technologie obrábění – Zeman, P., 2007
 • Dry Milling of Ti6Al4V Alloy – Zeman, P. - Malý, J., 2007
 • Technologické zkoušky ve VCSVTT – Zeman, P., 2007
 • Řezné prostředí a jeho účinky na řezný proces – Zeman, P., 2007
 • Mezinárodní veletrh Euromold 2006 Frankfurt nad Mohanem – Kraus, L. - Zeman, P., 2007

2005

 • The Effect of High Cutting Speed on the Chip Formation Process – Zeman, P., 2005
 • The Effect of Cutting Speed on the Chip Formation Process – Zeman, P. - Mádl, J., 2005

2004

 • Experimental and Simulation Study of Plastic Deformations and Temperatures in High Speed utting – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., 2004
 • Moderní metody hodnocení kvality obráběného povrchu – Šafek, J. - Zeman, P., 2004
 • A Study on Effect of Cutting Conditions on Machined Surface – Zeman, P., 2004
 • Experimental and Simulation Study of Cutting Speed Effect on the Chip Formation Process with a view to the Plastic Flow – Zeman, P. - Mádl, J., 2004
 • Selected Aspects of High Speed Milling Process – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., 2004
 • Měření, monitorování a hodnocení vlastností obráběcích strojů – Bach, P. - Hornych, J. - Chvojka, P. - Janota, M. - Svoboda, O. - Šafek, J. - Vyroubal, J., - Zeman, P., 2004
 • Technologie obrábění – Zeman, P. - Šafek, J., 2004

2003

 • A study of changes in machined surfaces by investigating plastic deformation – Zeman, P. - Mádl, J., 2003
 • Selection of spindle for high speed cutting – Kolář, P. - Smolík, J. - Šafek, J., - Zeman, P., 2003
 • Výzkumné problémy v oblasti technologie HSC – Zeman, P., 2003

2002

 • Study of Changes in Machined Surface by means of Investigation of Plastic Deformation – Zeman, P., 2002
 • Nástroje a monitorování řezného procesu – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., 2002

2001

 • Měření řezných sil – Šafek, J. - Zeman, P., 2001
 • Technologie obrábění – Vaněček, D. - Zeman, P., - Šafek, J., 2001

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Diamantový rotační obráběcí nástroj pro třískové obrábění - Tuzemský užitný vzor – Vítek, P. - Zeman, P. - Holub, M. - Novotný, A. - Malý, J., - Koudela, M., 2018
 • Způsob řízení otáček a posuvu u obráběcích strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu – Vavruška, P. - Zeman, P., - Stejskal, M., 2018

2017

 • Zařízení pro řízení otáček a posuvu u obráběcích strojů – Vavruška, P. - Zeman, P., - Stejskal, M., 2017
 • Zařízení pro řízení otáček a posuvu u obráběcích strojů – Vavruška, P. - Zeman, P., - Stejskal, M., 2017

2012

 • Nástroj pro třískové obrábění – Zeman, P. - Váňa, J., 2012

2011

 • Nástroj pro třískové obrábění – Zeman, P. - Váňa, J., 2011

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Prototyp nástroje z PKD – Zeman, P. - Vítek, P. - Holub, M. - Malý, J. - Novotný, A., - Koudela, M., 2018

2017

 • Funkční vzorek šnekového soukolí malých rozměrů – Zeman, P. - Švéda, J., - Lomička, J., 2017
 • Postprocesor pro multifunkční stroj MCU700VT-5X s řídicím systémem Heidenhain iTNC640 – Zeman, P. - Vavruška, P. - Kratěna, T., - Heinrich, P., 2017
 • Prototyp nástroje z PKNB – Zeman, P. - Malý, J. - Vítek, P. - Novotný, A. - Holub, M., - Koudela, M., 2017

2015

 • Prototyp turbíny ze slitiny Nimonic 80A pro dvoustupňové plnící skupiny pro velké spalovací motory – Zeman, P. - Rybín, J., - Lomička, J., 2015
 • Inovované pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 700V – 5X PLUS – Kolář, P. - Matyska, V. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kopačka, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zábranský, V. - Zeman, P. - Mindl, J. - Kopal, M. - Strnad, T., - Šnajdr, K., 2015
 • Prototyp šnekového ozubení z těžkoobrobitelného materiálu – Zeman, P. - Lomička, J., 2015

2014

 • Diamantem povlakovýn frézovácí nástroj pro obrábění FRTC materiálů – Mašek, P. - Kolář, P., - Zeman, P., 2014
 • Frézovácí nástroj na FRTC materiály s PCD břity – Mašek, P. - Kolář, P., - Zeman, P., 2014

2013

 • Přípravky pro povolování pryžové membrány – Zeman, P. - Malý, J., - Máca, O., 2013
 • Prototypy speciálního upínacího přípravku – Zeman, P. - Malý, J., 2013
 • Upínací jednoúčelový přípravek pro frézování a vrtání kompozitu – Mašek, P. - Máca, O. - Zeman, P., - Kolář, P., 2013

2012

 • Frézovací nástroj PKD pro obrábění kompozitů s termoplastickou matricí – Zeman, P. - Kolář, P., - Mašek, P., 2012

2011

 • Nástroj s unikátním systémem chlazení – Zeman, P. - Váňa, J., 2011

Software

2015

 • Postprocesor s rozšířenou technologickou funkčností – Vavruška, P. - Zeman, P. - Smolík, J. - Mindl, J. - Strnad, T., - Pfauser, M., 2015

2011

 • Software pro identifikaci stability obrábění – Zeman, P. - Novotný, L., - Horný, T., 2011

2009

 • Software pro optimalizaci řezných podmínek – Zeman, P. - Koukol, V., 2009
 • Výpočet měrné řezné síly v závislosti na řezných podmínkách – Zeman, P. - Malý, J., 2009

2008

 • Program pro výpočet hlavních složek sil při obrábění – Malý, J. - Zeman, P., 2008
 • Software pro optimalizaci řezných podmínek z hlediska minimalizace nákladů – Koukol, V. - Zeman, P., - Mádl, J., 2008
 • Software pro analýzu vlastností řezných nástrojů – Koukol, V. - Zeman, P., 2008

Zpráva

2018

 • Výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2018 – Zeman, P. - Vítek, P. - Koudela, M. - Malý, J. - Novotný, A. - Mašek, P., - Vavruška, P., 2018
 • Analýza možností tvorby funkčních povrchů laserem – Zeman, P. - Brajer, J. - Stuchlík, J., - Primus, T., 2018
 • Výzkum a vývoj tvorby 2D mikrostruktur laserem – Zeman, P. - Primus, T. - Brajer, J., - Stuchlík, J., 2018
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2018 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P., - Vavruška, P., 2018
 • Optimalizace obrábění lopatky na stroji MTC630 a vývoj postprocesoru pro stroj MCU450VT, KOVOSVIT MAS, a.s. – Vavruška, P. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Kratěna, T. - Machala, Z. - Zeman, P. - Heinrich, P. - Kopal, M. - Křemen, M., - Pfauser, M., 2018
 • Snímání a analýza vibrací při vertikálním soustružení pro změnu řezných podmínek, TOSHULIN, a.s. – Zeman, P. - Novotný, L. - Janota, M. - Smolík, J. - Stříteský, P., - Frkal, V., 2018
 • Výzkum technologie přesného vyvrtávání ŠKODA MACHINE TOOLS, a.s – Zeman, P. - Stejskal, M. - Smolík, J. - Staněk, J., - Hlavatý, V., 2018
 • Software pro modelování silových účinků při obrábění – část 5, TAJMAC-ZPS, a.s – Kovalčík, J. - Zeman, P. - Stejskal, M. - Falta, J. - Smolík, J. - Machálka, M., - Zbožínek, R., 2018
 • CK-SVT WP02 – Shrnující zpráva za rok 2018 – Zeman, P. - Mašek, P. - Kovalčík, J. - Kekula, J. - Stejskal, M. - Janota, M., - Smolík, J., 2018
 • AKL International laser technology congress – Zeman, P. - Primus, T., 2018

2017

 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV 10720 Optimalizace výkonového a technologického využití víceosých strojů v roce 2017 – Sulitka, M. - Fojtů, P. - Moravec, J. - Kopačka, J. - Hornych, J. - Stach, E. - Koubek, J. - Janota, M. - Zeman, P. - Václav, D., - Křička, M., 2017
 • Centrum pokročilých leteckých technologií - Výzkumná zpráva z řešení dílčích výzkumných témat v prvním období řešení projektu (do 07/2017) – Zeman, P. - Sulitka, M. - Vavruška, P. - Smolík, J. - Mašek, P., - Kopačka, J., 2017
 • WP02 – Ověřená technologie -TOS KUŘIM-2017 Těžkoobrobitelný materiál: „Technologie pětiosého frézování oběžného kola turbíny“ – Zeman, P. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Vavruška, P. - Kratěna, T. - Smolík, J. - Kupka, P. - Kachlík, J., - Novotný, R., 2017
 • WP02 - Ověřená technologie - KOVOSVIT MAS-2017 Tvarové plochy: „Efektivní obrábění dílců renovovaných navařováním“ – Zeman, P. - Fornůsek, T. - Smolík, J. - Diviš, I. - Heinrich, P., - Strnad, T., 2017
 • CK-SVT WP02 – Shrnující zpráva za rok 2017 – Zeman, P. - Mašek, P. - Kekula, J. - Janota, M. - Pešice, M. - Panteleev, A., - Smolík, J., 2017
 • Software pro modelování silových účinků při obrábění – část 4 – Kovalčík, J. - Zeman, P. - Fojtů, P. - Smolík, J. - Machálka, M., - Zbožínek, R., 2017
 • WP02 - Výsledek na stroji - KOVOSVIT MAS-2017 – Postprocesor: „Postprocesor pro multifunkční stroj MCU700VT-5X s řídicím systémem Heidenhain iTNC640 – Vavruška, P. - Zeman, P. - Kratěna, T. - Smolík, J. - Heinrich, P., - Pfauser, M., 2017
 • Technologie mikrostrukturování laserem – Zeman, P. - Brajer, J. - Stuchlík, J. - Malý, J., - Pešice, M., 2017
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Zeman, P. - Žižka, P., - Kožmín, P., 2017
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2017 – Zeman, P. - Malý, J., - Mašek, P., 2017
 • Výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2017 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P. - Vavruška, P. - Vítek, P. - Novotný, A. - Holub, M., - Koudela, M., 2017

2016

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 – Žižka, P. - Zeman, P., - Kožmín, P., 2016
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů" za rok 2016 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P., - Vavruška, P., 2016
 • Výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2016 – Zeman, P. - Vavruška, P. - Malý, J. - Mašek, P. - Vítek, P. - Novotný, A. - Holub, M., - Koudela, M., 2016
 • Testy funkčnosti vzorků opracovaných laserem – Zeman, P. - Brajer, J. - Stuchlík, J., - Malý, J., 2016
 • Laser Machining Of Cutting Materials – Brajer, J. - Zeman, P. - Stuchlík, J. - Garg, A. - Malý, J., - Kolář, P., 2016
 • Technologie laserového obrábění komplexních 3D tvarů – Brajer, J. - Zeman, P. - Stuchlík, J., - Malý, J., 2016
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Optimalizace výkonového a technologického využití víceosých strojů v roce 2016 – Sulitka, M. - Fojtů, P. - Hornych, J. - Janota, M. - Koubek, J. - Zeman, P. - Kraevski, K. - Václav, D., - Křička, M., 2016
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů, víceosé obrábění a tvorba specifických postprocesorů a simulačních modelů multifunkčních strojů – Vavruška, P. - Zeman, P. - Lomička, J. - Pešice, M. - Kratěna, T. - Machala, Z. - Kraevski, K. - Smolík, J., - Mindl, J., 2016
 • CK-SVT WP02 - Shrnující zpráva za rok 2016 – Zeman, P. - Mašek, P. - Kovalčík, J. - Kekula, J. - Pešice, M. - Smolík, J. - Sobola, J., - Hlavatý, V., 2016
 • Software pro modelování silových účinků při obrábění – část 3 – Kovalčík, J. - Zeman, P. - Smolík, J., - Zbožínek, R., 2016
 • Výzkum technologie obrábění struktur vytvořených technologií additive manufacturing – Brajer, J. - Zeman, P. - Seidl, L., - Smolík, J., 2016
 • Analýza obráběcího procesu v jeho průběhu pro možnost změny řezných podmínek – Zeman, P. - Novotný, L. - Janota, M. - Smolík, J., - Frkal, V., 2016
 • Optimalizace chlazení při obrábění na stroji WHtec 130 – Zeman, P. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Smolík, J., - Kozlok, T., 2016

2015

 • Odborná zpráva projektu DynaMill – Sulitka, M. - Šindler, J. - Zavázal, T. - Kosek, Z. - Lysák, P. - Máca, O. - Sova, J. - Drobílek, J. - Falta, J. - Fojtů, P. - Zeman, P. - Mašek, P., - Janota, M., 2015
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2015 – Kolář, P. - Matyska, V. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kopačka, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zábranský, V. - Zeman, P. - Mindl, J. - Kopal, M. - Strnad, T., - Šnajdr, K., 2015
 • Shrnutí spolupráce s firmou Pramet Tools, s.r.o. – Zeman, P. - Malý, J. - Brajer, J. - Sušeň, J. - Sulitka, M. - Kovalčík, J. - Mašek, P., - Lomička, J., 2015
 • Technologie obrábění plastových dílců vrtáním a frézováním – Zeman, P., 2015
 • Analýza procesu obrábění konců trubek ve firmě Sandvik Chomutov Precision Tubes, s.r.o.; – Zeman, P. - Sulitka, M. - Fojtů, P. - Lomička, J., - Švéda, J., 2015
 • Problematika mikroobrábění korozivzdorné oceli – Zeman, P. - Kekula, J., - Konečný, P., 2015
 • Opatření na stroji WHTec pro snížení spotřeby energie – Vyroubal, J. - Zeman, P. - Smolík, J., - Kozlok, T., 2015
 • Měření řezných sil při soustružení oceli ČSN 12050 – Zeman, P., 2015
 • Laserové vrtání mikrootvorů do nástrojů ze slinutého karbidu a nerezové trubičky – Brajer, J. - Zeman, P. - Malý, J., - Stuchlík, J., 2015
 • Technologie výřezů v plošných dílcích laserem – Brajer, J. - Zeman, P. - Malý, J., - Stuchlík, J., 2015
 • Technologické testy přídavného pneumatického vysokootáčkového vřetene – Kekula, J. - Konečný, P. - Zeman, P. - Smolík, J., - Zbožínek, R., 2015
 • Měření výkonu obrábění pro zakázku COFMOW v TOS Kuřim – Zeman, P. - Kovalčík, J. - Smolík, J., - Kupka, P., 2015
 • DV#2 (2015) - Vytvořený návrh technologie obrábění a jejího hodnocení pro kompozitní materiály – Zeman, P. - Mašek, P. - Kovalčík, J. - Smolík, J., - Hlavatý, V., 2015
 • DV#2 (2015) - Ověřená technologie-TOS Varnsdorf – Zeman, P. - Vyroubal, J. - Smolík, J., - Kozlok, T., 2015
 • Software pro modelování silových účinků při obrábění - část 2 – Kovalčík, J. - Zeman, P. - Smolík, J., - Zbožínek, R., 2015
 • Vývoj software pro podporu návrhu technologie obrábění a jejího hodnocení – část 3 – Kovalčík, J. - Zeman, P. - Drobílek, J. - Sušeň, J., - Smolík, J., 2015
 • Obrábění těžkoobrobitelného materiálu Nimonic 80A – Zeman, P. - Lomička, J. - Hosnedl, S., - Smolík, J., 2015
 • Software pro generování NC programů pro stroj MAS MCU700VT-5X – Vavruška, P. - Zeman, P. - Smolík, J., - Mindl, J., 2015
 • DV#5 (2015-1) – Výsledky analýzy nastavení řezných podmínek a způsobů chlazení řezného procesu – Vyroubal, J. - Kolář, M. - Zeman, P. - Smolík, J. - Žilka, M. - Tichá, M. - Kozlok, T. - Zbožínek, R. - Mindl, J. - Sobola, J. - Marek, J., - Frkal, V., 2015
 • Opatření na stroji WHTec pro snížení spotřeby energie – Vyroubal, J. - Zeman, P. - Smolík, J., - Kozlok, T., 2015

2014

 • SHM: souhrnná odborná výzkumná zpráva na téma: testy frézováním, řezné zkoušky – Zeman, P. - Malý, J. - Brajer, J., - Máca, O., 2014
 • KONŠTRUKTA: souhrnná odborná výzkumná zpráva na téma audit výrobních, zejména obráběcích, procesů ve firmě – Zeman, P. - Mašek, P., - Scholz, P., 2014
 • LEHMAN: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující výrobu kiteboardových desek – Zeman, P. - Malý, J., 2014
 • BARUM: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující návrh a realizaci QR kódu pomocí laseru a vrtání hlubokých děr – Zeman, P. - Brajer, J. - Malý, J. - Máca, O. - Bureš, J., - Chvojka, P., 2014
 • KISTLER: Software User’s Manual for Software application to calculate torque and cutting force in milling and technical training in dynamometer application – Zeman, P. - Kovalčík, J. - Kulíšek, V., - Malý, J., 2014
 • PRAMET: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblasti testování technologií – Zeman, P. - Malý, J. - Brajer, J. - Sušeň, J., - Sulitka, M., 2014
 • Laserové vrtání mikrootvorů do slinutého karbidu – Zeman, P. - Brajer, J. - Malý, J., - Červenka, J., 2014
 • Analýza vlivu geometrie břitu nástroje na velikost řezných sil při frézování (aktivity v roce 2014) – Fojtů, P. - Kolář, P. - Falta, J. - Malý, J., - Zeman, P., 2014
 • Zpráva o řešení projektu Integrace, stavebnicovost a rekonfigurovatelnost strojů konsorcia TOS NOVA v roce 2014 – Sobola, J. - Kupka, P. - Jonáš, R. - Sulitka, M. - Zavázal, T. - Lysák, P. - Zeman, P. - Kovalčík, J. - Drobílek, J. - Janota, M. - Burian, D. - Šimůnek, A. - Horejš, O. - Mareš, M., - Smolík, J., 2014
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2014 – Mind, J. - Kopal, M. - Strnad, T. - Šnajdr, K. - Bureš, J. - Drobílek, J. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Kopačka, J. - Malý, J. - Mareš, M. - Matyska, V. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - et al., 2014
 • Tvorba postprocesoru pro stroj MAS MCU700VT-5X – Vavruška, P. - Zeman, P., 2014
 • Software pro modelování silových účinků při obrábění – Kovalčík, J. - Zeman, P., 2014
 • Vývoj software pro podporu návrhu technologie obrábění a jejího hodnocení – část 2 – Kovalčík, J. - Zeman, P. - Drobílek, J. - Sušeň, J., - Mašek, P., 2014
 • Testy frézování termosetického kompozitu se skelnými vlákny – Zeman, P. - Mašek, P., 2014
 • Praktické aspekty obrábění polymerních kompozitů s vláknovou výztuží – Zeman, P. - Mašek, P., - Smolík, J., 2014
 • DV#2 (2014)-Definice možností generování postprocesorů určených pro víceprofesní obráběcí centra s více než pěti řízenými osami – Vavruška, P. - Zeman, P., - Smolík, J., 2014

2013

 • Testování životnosti frézovacích břitových destiček a Testy na soustružení korozivzdorné oceli – Zeman, P. - Brajer, J., 2013
 • Řezání laserem a Sada dílů pro nastavení kamery – Zeman, P. - Brajer, J. - Rybín, J. - Fornůsek, T., - Lomička, J., 2013
 • Testy utváření třísek na materiálu Inconel 718 a Testování prototypů řezných nástrojů a Trvanlivost břitu při soustružení těžkoobrobitelných materiálů a Testování prototypů řezných nástrojů – Zeman, P., 2013
 • Obrábění dílců z vlákny vyztuženého kompozitu – Zeman, P. - Malý, J., 2013
 • Analýza vlivu geometrie břitu nástroje na velikost řezných sil při frézování (aktivity v roce 2013) – Fojtů, P. - Kolář, P. - Malý, J. - Zeman, P., - Janota, M., 2013
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2013 – Kopal, M. - Mindl, J. - Strnad, T. - Šnajdr, K. - Bureš, J. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Malý, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zeman, P., - Smolík, J., 2013
 • WP10__INTERAKCE - řešení části projektu (část VCSVTT) – Fojtů, P. - Chvojka, P. - Morávek, M. - Vyroubal, J., - Zeman, P., 2013
 • Studie návrhu multifunkčního obráběcího stroje – Kolář, P. - Vrba, P. - Zeman, P. - Šindler, J. - Ťupa, Š. - Matyska, V. - Rybář, P., - Smolík, J., 2013
 • Definice zadání pro vývoj stroje velikosti 100 – Kolář, P. - Smolík, J. - Vrba, P. - Fojtů, P. - Zeman, P., - Šindler, J., 2013
 • Návrh a vývoj pneumatického vřetene se zpětnovazební regulací – Kekula, J. - Konečný, P. - Zeman, P., - Malý, J., 2013
 • Vývoj software pro podporu návrhu technologie obrábění a jejího hodnocení – Kovalčík, J. - Zeman, P., 2013
 • DV#2 (2013) Vytvořený návrh technologie obrábění a jejího hodnocení pro těžkoobrobitelné materiály – Máca, O. - Zeman, P., - Smolík, J., 2013

2012

 • Vývoj povlaku Al2O3 - řezné zkoušky frézování a Testování životnosti frézovacích břitových destiček – Zeman, P., 2012
 • Řezání KNB laserem – Zeman, P., 2012
 • Prakticky zaměřené školení na technologii obrábění – Zeman, P., 2012
 • Testy nástrojů při vrtání korozivzdorných ocelích a testování frézovacího nástroje – Zeman, P., 2012
 • Výzkumná zpráva SGS11/117/OHK2/2T/12 za rok 2012 – Burian, D. - Bach, P. - Drobílek, J. - Zeman, P. - Morávek, M. - Demčák, D. - Kavale, L. - Vyroubal, J., - Malý, J., 2012
 • Roční zpráva o realizaci projektu FR-TI3/402: Stroj MCU1000V-5X za rok 2012 – Horejš, O. - Zavázal, T. - Šindler, J. - Kohút, P. - Sulitka, M. - Hornych, J. - Moravec, J. - Fojtů, P. - Zeman, P. - Kolář, P., - Smolík, J., 2012
 • Energetická efektivita řezného procesu – Máca, O. - Zeman, P. - Holkup, T., - Smolík, J., 2012
 • Rozbor variant možných řešení stavby a regulace přídavného vysokootáčkového vřetena – Kekula, J. - Konečný, P. - Zeman, P., - Smolík, J., 2012
 • DV#2-1 (2012) Studie možností a výhod doplnění NC kódu generováním posuvů ve 4. a 5. rotační ose a analýza možnosti aplikace modelů pro zvyšování stability – Brajer, J. - Fojtů, P. - Fornůsek, T. - Vavruška, P. - Zeman, P., - Smolík, J., 2012
 • DV#2-2 (2012) Problematika obrábění těžkoobrobitelných, kompozitních, případně dalších materiálů a návrh způsobu hodnocení produktivity a hospodárnosti obrábění – Zeman, P. - Brajer, J. - Kovalčík, J. - Máca, O. - Malý, J. - Mašek, P., - Smolík, J., 2012
 • Analýza vlivu geometrie břitu nástroje na velikost řezných sil při frézování – Fojtů, P. - Kolář, P. - Malý, J., - Zeman, P., 2012
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2012 – Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Máca, O. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zeman, P. - Kopal, M. - Mindl, J. - Strnad, T. - Šnajdr, K., - Bureš, J., 2012

2011

 • Analýza využití kompozitních materiálů při konstrukci obráběcích nástrojů – Zeman, P. - Kulíšek, V. - Váňa, J., - Máca, O., 2011
 • Ecodesign OS - Návrh technologie pro měření spotřeby energie – Smolík, J. - Zeman, P. - Holkup, T. - Vyroubal, J., - Zink, J., 2011
 • Ecodesign OS - Energetická analýza řezného procesu – Zeman, P. - Vyroubal, J., - Máca, O., 2011
 • Identifikace meze stability pomocí měřící aplikace - experimentální ověření – Zeman, P. - Horný, T., 2011
 • Modelování lineárních i nelineárních samobuzených kmitů při obrábění – Zeman, P. - Fojtů, P., 2011
 • Výzkumná zpráva 11.FS.02 SGS-TepCha za rok 201 – Burian, D. - Bach, P. - Drobílek, J. - Zeman, P. - Horný, T. - Malý, J. - Vyroubal, J. - Morávek, M. - Demčák, D., - Kavale, L., 2011

2010

 • Výzkum řezného procesu – Zeman, P. - Fojtů, P., 2010
 • Identifikace meze stability pomocí měřící aplikace – Zeman, P. - Horný, T., 2010
 • Modifikace řezného nástroje - patentovaný systém chlazení řezného procesu – Zeman, P. - Váňa, J., 2010
 • Vyhledávání stabilních oblastí při obrábění strojů – Poláček, M. - Bach, P. - Zeman, P. - Janota, M., - Trmal, I., 2010
 • Analýza technologií navařování materiálu a jeho opracování – Zeman, P. - Kolář, P., - Karel, T., 2010
 • Možnosti produktivního a ekonomicky výhodného obrábění návarového materiálu o vysoké tvrdosti. – Zeman, P. - Karel, T., 2010
 • Modelování lineárních i nelineárních samobuzených kmitů při obrábění – Zeman, P. - Fojtů, P., 2010

2009

 • Návrh úpravy nástrojů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů – Zeman, P. - Váňa, J., 2009
 • Využití simulačního software Advantage pro výpočet parametrů řezného procesu. Porovnání shody simulace s experimentem. Algoritmus pro automatické zpracování řezných sil. – Zeman, P. - Malý, J., - Váňa, J., 2009
 • Vliv vibrací na kvalitu obrábění – Zeman, P., 2009
 • Rešerše nejmodernějších nástrojů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů pro možnost tvorby modelu nástroje určeného k simulaci řezného procesu – Zeman, P. - Váňa, J., 2009

2008

 • Frézování těžkoobrobitelných ocelí – Zeman, P., 2008
 • Trvanlivost břitů nové generace nástrojů z rychlořezné oceli při frézování slitiny Ti6AI4V – Zeman, P. - Váňa, J., 2008
 • Výzkum vlivu řezného prostředí a řezných podmínek na teploty při obrábění slitiny Ti6Al4V – Zeman, P. - Malý, J., 2008
 • Dynamometry a snímače pro měření sil – Zeman, P., 2008
 • Měření velikosti silového zatížení frézovacích nástrojů při obrábění oceli – Zeman, P. - Malý, J., 2008
 • Analýza výroby vybraných součástek pletacích strojů – Zeman, P. - Koukol, V., 2008

2007

 • Studie multifunčního centra pro šestistranné obrábění MFC 200 TOS Kuřim – Kolář, P. - Smolík, J. - Zeman, P., - Phamová, L., 2007
 • Měření velikosti silového zatížení frézovacích nástrojů při obrábění oceli – Malý, J. - Zeman, P., 2007
 • Vybrané problémy stability procesu frézování – Bach, P. - Zeman, P., 2007
 • Experimentální výzkum vlivu řezných podmínek na tvarovou a rozměrovou přesnost při HSC – Zeman, P., 2007
 • Experimentální výzkum vlivu řezných podmínek na integritu obrobeného povrchu – Zeman, P., 2007
 • Zkoušky frézovacích nástrojů z hlediska silových účinků od řezného procesu – Zeman, P. - Malý, J., 2007
 • Obrábění nástrojových ocelí – Zeman, P., 2007
 • Zkoušky soustružnických nástrojů pro axiální operace – Zeman, P. - Malý, J., 2007
 • Výzkum trvanlivosti břitu při frézování slitiny Ti6Al4V – Zeman, P. - Malý, J., 2007
 • Experimentální a simulační výzzkum vlivu řezných sil – Zeman, P., 2007

2006

 • Velikost řezných sil při suchém frézování těžkoobrobitelné slitiny Ti6Al4V konvenčními a vysokými řeznými rychlostmi – Malý, J. - Zeman, P., 2006
 • Výzkum anlivosi břitu povlakovaných VBD z ené keramiky – Zeman, P., 2006
 • Účinky různých řezných prostředí na obráběcí proces – Zeman, P., 2006
 • Zkoušky fréz nové konstrukce – Zeman, P., 2006

2005

 • Výzkum možností tlumení vibrací při obrábění pomocí speciálních povlaků nanesených na řeznou keramiku – Zeman, P., 2005
 • Studium vlivu řezného prostředí na řezivost obráběcího nástroje, silové parametry při obrábění a drsnost obrobeného povrchu – Zeman, P., 2005
 • Zkoušky nástrojů pro podélné a zapichovací soustružení – Zeman, P. - Šafek, J., 2005
 • Výzkum trvanlivosti a možností tlumení kmitání VBD z řezné keramiky při soustružení šedé litiny – Zeman, P., 2005
 • Vliv řezného prostředí na vybrané aspekty řezného procesu – Zeman, P., 2005
 • Výzkum vlivu řezné rychlosti na trvanlivost a výkon frézy při obrábění slitiny hliníku AA2024-T351 – Zeman, P., 2005

2004

 • Experimentální výzkum trvanlivosti VBD z řezné keramiky při soustružení odlitků ze šedé litiny – Zeman, P., 2004
 • Zkoušky statické tuhosti soustružnických planžet typu XLCFN a SGFH – Zeman, P., 2004
 • Výzkum vlivu řezné rychlosti na plastické deformace materiálu při tvorbě třísky – Zeman, P., 2004
 • Zjištění dynamické poddajnosti konzolové frézy FV 25 CNC A – Zeman, P., 2004
 • Experimentální výzkum trvanlivosti VBD z řezné keramiky při soustružení odlitků ze šedé litiny - 3.část – Zeman, P., 2004
 • Experimentální výzkum trvanlivosti VBD z řezné keramiky při soustružení odlitků ze šedé litiny – Zeman, P., 2004

2003

 • Vliv koeficientu tření na vybrané parametry řezného procesu simulovaného pomocí software simulovaného pomocí software AdvantEdge 4.2 – Zeman, P. - Šafek, J., 2003
 • Návrh a analýza experimentálního zařízení pro získání kořenů třísek pro studium plastických deformací při HSC obrábění – Zeman, P., 2003
 • Měření řezných sil při HSC frézování – Zeman, P. - Šafek, J., 2003
 • Experimentální výzkum trvanlivosti VBD z řezné keramiky při soustružení odlitků ze šedé litiny – Zeman, P., 2003

2002

 • Výzkum použití vírové trubice jako způsobu chlazení řezného procesu – Zeman, P. - Šafek, J., - Hanáček, L., 2002
 • Měření parametrů obráběcího procesu při použití zrychlovacího přístroje – Zeman, P. - Vaněček, D., 2002
 • Výzkum procesu suchého odvalovacího frézování šikmého ozubení v souvislosti s technologickými problémy – Zeman, P. - Šafek, J., 2002
 • Aspekty suchého a tvrdého obrábění – Zeman, P., 2002
 • Monitorování suchého odvalovacího frézování ozubení – Šafek, J. - Zeman, P., 2002
 • Měření dynamických, tepelných a technologických vlastností výrobků firem Narex a Wohlhaupter – Bach, P. - Hanáček, L. - Janota, M. - Vaněček, D., - Zeman, P., 2002
 • Návrh vřetena pro stroj pro obrábění ocelových forem a zápustek – Kolář, P. - Šafek, J., - Zeman, P., 2002

2001

 • Stanovení charakteristik nově navrhovaného vysokorychlostního obráběcího centra – Šafek, J. - Zeman, P., - Vaněček, D., 2001
 • Zjištění experimentálních možností rychlostních kamer – Zeman, P., 2001
 • Porovnání výsledků provedených experimentů a simulací – Zeman, P., 2001
 • Obrábění vysokými řeznými rychlostmi (HSC) a jeho vlivy na tvorbu třísky – Zeman, P., 2001
 • Experimentální stanovení vlivu řezné rychlosti na tvorbu třísky a plastické deformace obráběného materiálu – Zeman, P., 2001
 • Obrábění vysokými řeznými rychlostmi (HSC) a jeho vlivy na tvorbu třísky (literární rešerše) – Zeman, P., 2001
 • Simulace řezného procesu pomocí programu ADVATEDGE 3.6 – Zeman, P., 2001

Kvalifikační zpráva

2005

 • Experimentální a simulační výzkum vlivu řezné rychlosti na proces tvorby třísky se zaměřením na plastické deformace obráběného materiálu – Zeman, P., 2005

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2007

 • Technologie obrábění – Zeman, P. org. - Řasa, J. org. - Bach, P. org., - Mádl, J. org., 2007

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2017

 • Ověřená technologie tvorby strukturovaných povrchů ve speciálním materiálu laserem – Zeman, P. - Žižka, P., - Kožmín, P., 2017
 • Technologie pětiosého frézování oběžného kola turbíny – Zeman, P. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Vavruška, P. - Kratěna, T., - Kupka, P., 2017
 • Efektivní obrábění dílců renovovaných navařováním – Zeman, P. - Fornůsek, T. - Smolík, J. - Diviš, I., - Heinrich, P., 2017

2016

 • Proces inovace technologie hlubokého vrtání a výkonového frézování – Zeman, P. - Vyroubal, J., 2016
 • Technologie produktivního soustružení vysokopevnostních svorníků – Zeman, P. - Malý, J., 2016
 • Technologie výroby šnekových soukolí z kobaltové slitiny – Zeman, P. - Lomička, J., 2016

2015

 • Technologie produktivního frézování kompozitových dílců pro spotřební průmysl – Zeman, P. - Malý, J., 2015
 • Technologie gravírování pro hodinářský průmysl mikrofrézováním – Zeman, P. - Kekula, J., - Konečný, P., 2015
 • Technologie frézování plastových vaček – Zeman, P. - Malý, J., 2015
 • Strategie produktivního a výkonného obrábění – Kolář, P. - Matyska, V. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kopačka, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zábranský, V. - Zeman, P. - Mindl, J. - Kopal, M. - Strnad, T., - Šnajdr, K., 2015
 • Ověřená technologie tvorby výřezů ve speciálním materiálu laserem – Zeman, P. - Žizka, P., - Kožmín, P., 2015
 • Technologie frézování s využitím vysokého tlaku procesní kapaliny – Zeman, P. - Vyroubal, J. - Smolík, J. - Kozlok, T., - Špaček, K., 2015
 • Technologie frézování a vrtání kompozitu GFK – Zeman, P. - Smolík, J., - Hlavatý, V., 2015

2013

 • Vrtání otvorů do výparníků automobilové klimatizace – Brajer, J. - Zeman, P., 2013
 • Vrtání malých otvorů do korozivzdorné oceli – Brajer, J. - Zeman, P., 2013

2012

 • Vývoj technologického procesu laserového svařování plastových součástí mechanismu automobilového pásu – Brajer, J. - Malý, J. - Zeman, P., - Švábek, R., 2012
 • Aplikace metodiky testování pevnosti laserových svarů pro prototypovou výrobu – Brajer, J. - Malý, J., - Zeman, P., 2012
 • Testy svařování chirurgických nástrojů určených pro operaci ramene vyrobených z korozivzdorné martenzitické oceli – Brajer, J. - Zeman, P., 2012
 • Mikrofrézování hlubokých drážek ve vysokopevnostní hliníkové slitině – Konečný, P. - Kekula, J., - Zeman, P., 2012

2011

 • Technologie obrábění obrobku typu víko z těžkoobrobitelné korozivzdorné oceli AMS5645 – Zeman, P. - Malý, J., 2011
 • Výkonné, nízko-rychlostní frézovaní titanu – Bach, P. - Zeman, P., 2011

2010

 • Technologie obrábění tvrdých návarových materiálů – Zeman, P. - Karel, T., 2010

2009

 • Technologie pro testování trvanlivosti břitu frézovacích nástrojů – Zeman, P., 2009

2008

 • Nový přístup ke stanovení parametrů energetické náročnosti řezného procesu – Malý, J. - Zeman, P., 2008
 • Optimalizace řezných podmínek – Koukol, V. - Zeman, P., - Mádl, J., 2008
 • Vyhodnocování vlastností řezných nástrojů – Koukol, V. - Zeman, P., 2008

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2010

 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů – Malý, J. - Zeman, P., - Váňa, J., 2010
 • Technologie obrábění – Zeman, P. - Malý, J. - Váňa, J., - Karel, T., 2010

...

2018

 • Edge trimming of C/PPS plate – Mašek, P. - Zeman, P. - Kolář, P., - Holešovský, F., 2018