[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Miroslav Janota, Ph.D.

Ing. Miroslav Janota, Ph.D.

Miroslav.Janota (at) fs.cvut.cz

420605205925
420221990925

room: A-61, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Trendy prediktivní diagnostiky nejen výrobních strojů – Burian, D. - Janota, M., 2018

2016

 • Stability analysis of machine tool spindle under uncertainty – Dou, W. - He, W.C. - Tang, B.A. - Kolář, P. - Sulitka, M., - Janota, M., 2016

2015

 • Comparison of Two Model Coupling Methods for Joint Identification – Sušeň, J. - Sulitka, M. - Šindler, J., - Janota, M., 2015

2013

 • Application of Fibre Composites in a Spindle Ram Design – Kulíšek, V. - Janota, M. - Růžička, M., - Vrba, P., 2013

2012

 • Final Inspection Procedure for Machine Tool Spindles – Burian, D. - Chvojka, P. - Drobílek, J., - Janota, M., 2012

2010

 • Simulation of Dynamic Properties of a Spindle and Tool System coupled with a Machine Tool Frame – Kolář, P. - Janota, M., - Sulitka, M., 2010

2003

 • Měřící technika na VCSVTT - Dynamická měření na obráběcích strojích – Janota, M., 2003

Stať ve sborníku

2018

 • Comparison of damping of materials used in the construction of machine tools – Janota, M. - Kulíšek, V. - Vrba, P., - Kolář, P., 2018
 • Chatter suppression in finish turning of thin-walled cylinder: model of tool workpiece interaction and effect of spindle speed variation – Falta, J. - Janota, M., - Sulitka, M., 2018

2016

 • Využití vláknových a částicových kompozitů pro zvyšování tlumení hybridních nosných dílců obráběcích strojů – Vrba, P. - Kulíšek, V. - Růžička, M., - Janota, M., 2016

2015

 • Tuning of an experimental device for measurement of dynamic complex forces when turning – Chvojka, P. - Drobílek, J. - Bach, P. - Poláček, M. - Burian, D., - Janota, M., 2015

2012

 • Moving Column Hybrid Structure Design – Smolík, J. - Kulíšek, V., - Janota, M., 2012

2011

 • Měření a výpočet FRF – Janota, M., 2011
 • Estimation of Modal Parameters of Milling Machines Using Cutting Forces – Janota, M., 2011
 • Application of Sandwich-Based Designs on Main Structural Parts of Machine Tools – Smolík, J. - Janota, M., - Kulíšek, V., 2011

2010

 • Tlumení konstrukčních materiálů obráběcích strojů – Janota, M., 2010
 • Vlastnosti snímačů kmitání a jejich uložení – Janota, M., 2010

2009

 • Properties of the Spindle and Machine Frame Coupled System – Kolář, P. - Janota, M., - Sulitka, M., 2009
 • Behaviour of Thick-Walled Composite Construction for the Machine-Tools Industry: Experimental and FEA Results Comparison – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Smolík, J. - Janota, M., - Burian, D., 2009
 • Netradiční metody modální analýzy obráběcích strojů – Janota, M., 2009

2008

 • Dynamic Testing Using Natural Dynamic Forces – Janota, M., 2008
 • Diagnostika strojů – Janota, M. - Chvojka, P., - Burian, D., 2008

2007

 • Ambient Modal Analysis of Horizontal Machine Tool – Janota, M., 2007
 • Ambient Modal Analysis of Horizontal Machine Tool – Janota, M., 2007
 • Mezinárodní seminář ISMA 31 - Course on Modal Analysis: Theory and Practice Leuven – Janota, M., 2007

2006

 • Měření a diagnostika strojů, vyvažování nástrojů a rotorů obráběcích strojů – Burian, D. - Vyroubal, J. - Janota, M. - Svoboda, O., - Hornych, J., 2006

2005

 • Traditional and Ambient Modal Analysis of Vertical Machine Tool – Janota, M., 2005
 • Operační modální analýza horizontálního obráběcího centra – Janota, M. - Smolík, J., 2005

2004

 • Experimental verification of analytical modal analysis of machine tool parts – Janota, M., 2004
 • Slabá místa rámů omezují výkon stroje – Janota, M., 2004
 • Experimental Verification of Static and Modal Analysis of Machine Tool Parts – Sedláček, P. - Janota, M., 2004
 • Comparison of Modal Analysis Experiments and Calculations of Modified Support Structure of Machine Tool – Novotný, O. - Janota, M., 2004
 • Vold-Kalman Filtering Used for Measurements of Machine Tools – Janota, M., 2004
 • Měření, monitorování a hodnocení vlastností obráběcích strojů – Bach, P. - Hornych, J. - Chvojka, P. - Janota, M. - Svoboda, O. - Šafek, J. - Vyroubal, J., - Zeman, P., 2004

2003

 • Operační modální analýza – Janota, M., 2003

2002

 • Tlumení rámů obráběcích strojů – Bach, P. - Novotný, O. - Janota, M., - Machanová, I., 2002

2001

 • Posouzení dynamické tuhosti vertikálních frézovacích center – Bach, P. - Janota, M., 2001

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Stroj řady MCU se zvýšenou energetickou efektivitou o 20% – Matyska, V. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Kopal, M. - Dlouhý, M. - Jiříček, J. - Hála, F., - Kašpar, Š., 2018

2017

 • Siloměrný kozlík pro měření provozních veličin čerpadel – Chvojka, P. - Burian, D. - Červenka, J. - Drobílek, J. - Machyl, J. - Sušeň, J. - Janota, M. - Šputa, J. - Komárek, M. - Nevrlý, P. - Daněk, T. - Vyroubal, M., - Doubrava, V., 2017
 • Výsledek na stroji - TOS Varnsdorf - 2017: Optimalizace nastavení interpolátoru CNC systému – Fiala, Š. - Fojtů, P. - Matyska, V. - Sulitka, M. - Kopačka, J. - Moravec, J. - Okénka, M. - Janota, M., - Smolík, J., 2017

2015

 • Inovované pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 700V – 5X PLUS – Kolář, P. - Matyska, V. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kopačka, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zábranský, V. - Zeman, P. - Mindl, J. - Kopal, M. - Strnad, T., - Šnajdr, K., 2015

2003

 • STD-6 Stand pro diagnostiku ložisek – Janota, M. - Chvojka, P., 2003

Software

2011

 • Software pro určení optimálních otáček vřetene při frézování – Fojtů, P. - Janota, M., 2011

Zpráva

2018

 • Pevnostní a únavová analýza v deformačním členu pro natočení v rozsahu ±0.65° – Sulitka, M. - Patočka, K. - Burian, D., - Janota, M., 2018
 • Souhrn výzkumných zpráv pro firmu TOOL AXIS – Janota, M. - Stach, E., 2018
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV30223 „Těžká bruska TOS Hostivař“ za rok 2018 – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Koubek, J. - Fiala, Š., - Janota, M., 2018
 • WP7 – Dynamické chování sestavy nosných prvků modelového stroje s uplatněním litinových nebo hybridních komponent kompozit – litina, TAJMAC-ZPS – Kulíšek, V. - Janota, M. - Vrba, P. - Růžička, M. - Kolář, P., - Smolík, J., 2018
 • Zpráva o řešení projektu CK-SVT WP04 - Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů v roce 2018 – Novotný, L. - Fiala, Š. - Moravec, J. - Burian, D. - Červenka, J. - Havlan, T. - Hornych, T. - Janota, M. - Koubek, J. - Lazák, T., - Vrba, P., 2018
 • Snímání a analýza vibrací při vertikálním soustružení pro změnu řezných podmínek, TOSHULIN, a.s. – Zeman, P. - Novotný, L. - Janota, M. - Smolík, J. - Stříteský, P., - Frkal, V., 2018
 • CK-SVT WP02 – Shrnující zpráva za rok 2018 – Zeman, P. - Mašek, P. - Kovalčík, J. - Kekula, J. - Stejskal, M. - Janota, M., - Smolík, J., 2018
 • Analýza vibrací tenkostěnného dílce a modulace obrábění, TOSHULIN, a.s. – Falta, J. - Sulitka, M. - Janota, M., - Frkal, V., 2018
 • Zpráva o řešení projektu FV10743 Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s. za rok 2018 – Matyska, V. - Kopal, M. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Moravec, J. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Mašek, P. - Zink, J. - Bubák, A. - Fiala, Š. - Hornych, J. - Kovalčík, J. - Krannich, T. - Malý, J. - Machala, Z. - Souček, P., - Vavruška, P., 2018
 • Zpráva o řešení projektu Virtuální obrábění pro podporu pokročilých výrobních technologií v roce 2018 – Šlechta, J. - Vovesný, R. - Kříženecký, L. - Holšán, J. - Kříženecký, M. - Pojsl, L. - Šindelář, T. - Kratochvíl, K. - Kocourek, S. - Matyska, V. - Kolář, P. - Moravec, J. - Janota, M. - Fojtů, P. - Šimůnek, A. - Červenka, J. - Stach, E. - Vrba, P. - Fiala, Š. - Hornych, J. - et al., 2018
 • Zpráva o řešení projektu CK-SVT WP03 - Optimální stavba obráběcích strojů v roce 2018 – Matyska, V. - Okénka, M. - Drobílek, J. - Falta, J. - Fojtů, P. - Janota, M. - Kopačka, J. - Maroušek, T. - Patočka, K. - Perlácová, T. - Petráček, P. - Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Vlk, B. - Vrba, P., - Smolík, J., 2018

2017

 • Souhrn výzkumných zpráv pro firmu TOOL AXIS – Moravec, J. - Janota, M., - Fojtů, P., 2017
 • Souhrnná zpráva z měření vřeteníků horizontálních vyvrtávaček – Janota, M., 2017
 • Souhrnná zpráva z měření kompozitních válců – Janota, M., 2017
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV 10720 Optimalizace výkonového a technologického využití víceosých strojů v roce 2017 – Sulitka, M. - Fojtů, P. - Moravec, J. - Kopačka, J. - Hornych, J. - Stach, E. - Koubek, J. - Janota, M. - Zeman, P. - Václav, D., - Křička, M., 2017
 • Siloměrný kozlík pro měření provozních veličin čerpadel – Chvojka, P. - Burian, D. - Machyl, J. - Červenka, J., - Janota, M., 2017
 • Zpráva o průběhu řešení WP01 v roce 2017 – Sulitka, M. - Fojtů, P. - Falta, J. - Kopačka, J. - Matyska, V. - Petráček, P. - Kosek, Z. - Janota, M. - Fiala, Š. - Moravec, J. - Okénka, M. - Šimůnek, A., - Smolík, J., 2017
 • WP01 - Výsledek na stroji - TOS Varnsdorf - 2017: Optimalizace nastavení interpolátoru CNC systému – Fiala, Š. - Fojtů, P. - Matyska, V. - Sulitka, M. - Kopačka, J. - Moravec, J. - Okénka, M., - Janota, M., 2017
 • WP01 - Ověřená technologie - TOSHULIN - 2017: Zvyšování jakosti obrábění tenkostěnných dílců – Falta, J. - Sulitka, M. - Janota, M. - Šindler, J. - Kohút, P. - Smolík, J., - Frkal, V., 2017
 • Zpráva o řešení projektu CK-SVT WP04 - Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů v roce 2017 – Novotný, L. - Burian, D. - Červenka, J. - Fiala, Š. - Fojtů, P. - Janota, M. - Kolář, P. - Koubek, J. - Lazák, T. - Moravec, J., - Smolík, J., 2017
 • Výsledek na stroji - TOSHULlN-2017 Tlumič vibrací pro smykadla menších průřezů – Novotný, L. - Červenka, J. - Lazák, T. - Janota, M. - Koubek, J. - Smolík, J., - Frkal, V., 2017
 • CK-SVT WP02 – Shrnující zpráva za rok 2017 – Zeman, P. - Mašek, P. - Kekula, J. - Janota, M. - Pešice, M. - Panteleev, A., - Smolík, J., 2017
 • Zpráva o řešení projektu Virtuální obrábění pro podporu pokročilých výrobních technologií v roce 2017 – Kolář, P. - Matyska, V. - Červenka, J. - Vrba, P. - Stach, E. - Moravec, J. - Šimůnek, A. - Janota, M. - Fojtů, P. - Šlechta, J. - Vovesný, R. - Kříženecký, L. - Kortus, P. - Pojsl, L. - Holšán, J., - Kocourek, S., 2017

2016

 • Design, strukturální optimalizace, výpočty MKP, měření a diagnostika strojů TOS Kuřim – Sulitka, M. - Šindler, J. - Šimůnek, A. - Stach, E. - Okénka, M. - Chvojka, P. - Janota, M. - Burian, D., - Zavázal, T., 2016
 • Ověření vlastností a kalibrace siloměrného kozlíku pro měření provozních veličin čerpadel – Chvojka, P. - Burian, D. - Drobílek, J. - Červenka, J. - Machyl, J., - Janota, M., 2016
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Optimalizace výkonového a technologického využití víceosých strojů v roce 2016 – Sulitka, M. - Fojtů, P. - Hornych, J. - Janota, M. - Koubek, J. - Zeman, P. - Kraevski, K. - Václav, D., - Křička, M., 2016
 • Zpráva o řešení projektu Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box v roce 2016 – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Vrba, P. - Stach, E. - Lazák, T. - Janota, M. - Daněk, J. - Kolář, R. - Mores, P. - Kachlík, J. - Zbožínek, R. - Fiala, Z. - Štětina, J., - Minář, P., 2016
 • Analýza dynamické poddajnosti stroje TOSHULIN Basicturn 2000 – Šimůnek, A. - Sulitka, M. - Janota, M. - Šindler, J. - Smolík, J., - Frkal, V, 2016
 • Popis zkoušek prováděných na hrotovém soustruhu MASTURN 550i – Janota, M. - Drobílek, J., - Vrba, P., 2016
 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2016 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Mareš, T. - Vrba, P. - Zavřelová, T. - Tančin, M - Limberg, L - Lašová, V - Toman, J. - Smolík, J. - Doubrava, K. - Janota, M., - Hornová, J., 2016
 • Analýza obráběcího procesu v jeho průběhu pro možnost změny řezných podmínek – Zeman, P. - Novotný, L. - Janota, M. - Smolík, J., - Frkal, V., 2016

2015

 • Měření hlučnosti a vibrací ručního pneumatického a hydraulického nářadí – Chvojka, P. - Janota, M., 2015
 • Porovnání dynamické poddajnosti dvou svislých soustružnických center POWERTURN 1000 C1 – Janota, M., 2015
 • Odborná zpráva projektu DynaMill – Sulitka, M. - Šindler, J. - Zavázal, T. - Kosek, Z. - Lysák, P. - Máca, O. - Sova, J. - Drobílek, J. - Falta, J. - Fojtů, P. - Zeman, P. - Mašek, P., - Janota, M., 2015
 • Vývoj těžkého soustruhu se svislou osou a jednotného designu strojů TOS Kuřim – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Zavázal, T. - Stach, E. - Janota, M., - Hornová, J., 2015
 • Studie inovace produktu a inovace procesu ve firmě DAM Ústí nad Labem – Janota, M. - Kolář, P. - Vrba, P. - Hovorka, J., - Kulíšek, V., 2015
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2015 – Kolář, P. - Matyska, V. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kopačka, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zábranský, V. - Zeman, P. - Mindl, J. - Kopal, M. - Strnad, T., - Šnajdr, K., 2015
 • DV#1(2015-1) Optimalizace upínání obrobků pro zvýšení dynamiky a výkonnosti obrábění – Sušeň, J. - Sulitka, M. - Janota, M. - Chvojka, P. - Lysák, P. - Kovalčík, J., - Smolík, J., 2015
 • DV#1(2015-2) Analýzy technologicky využitelné dynamiky stroje – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Fojtů, P. - Janota, M. - Falta, J. - Malý, J., - Smolík, J., 2015
 • Výzkum komplexních řezných sil při ortogonálním soustružení – Bach, P. - Poláček, M. - Chvojka, P. - Janota, M., - Drobílek, J., 2015
 • Odborná zpráva o postupu jednotlivých prací a dosažených výsledcích – Sobola Jan, Ing., J.S. - Kupka Petr Ing., P.K. - Kučera Bohuslav, Ing., B.K. - Sulitka, M. - Mareš, M. - Horejš, O. - Šimůnek, A. - Janota, M. - Smolík, J. - Hlavatý Vlastimil, Ing., V.H., - Kubíček Jiří, Ing., J.K., 2015
 • Zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2015 – Stach, E. - Zavázal, T. - Janota, M. - Chvojka, P. - Burian, D. - Falta, J. - Sulitka, M., - Smolík, J., 2015
 • Analýza zdrojů tlumení a vyhodnocení jejich významnosti – Janota, M. - Novotný, L., 2015
 • DV#4(2015) - Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů za rok 2015 – Novotný, L. - Burian, D. - Diviš, I. - Drobílek, J. - Drhlík, M. - Dvořák, M. - Fiala, Š. - Janota, M. - Koubek, J. - Lysák, P. - Moravec, J. - Smrž, M. - Sova, J., - Smolík, J., 2015

2014

 • ČKD BLANSKO: souhrnná odborná zpráva popisující řešení problému z oblasti diagnostiky chvění – Burian, D. - Janota, M., 2014
 • RODERS: a summary technical research report describing collaboration in the following areas: machine tool frame modal analysis and simulations of machine tool dynamic properties – Janota, M. - Zavázal, T. - Burian, D., - Kolář, P., 2014
 • SAHOS: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblasti diagnostika, výpočty, mechatronika – Fojtů, P. - Veselý, J. - Kulíšek, V. - Moravec, J. - Janota, M. - Hovorka, J. - Kolář, P. - Šindler, J., - Matyska, V., 2014
 • DAM: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblastech: Inovované úhelníky ve formě svařenců a konstrukce uložení převodovky – Hovorka, J. - Janota, M. - Moravec, J., - Vrba, P., 2014
 • KOVOSVIT MAS: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující spolupráci z oblasti: výroba šněkovnice, polohovacího a robotizovaného pracoviště; stavba sněkovnice Archimedových spirál; plošina pro obsluhu svařovacího polohovacího zařízení a diagnostické měření pětiosého portálového obráběcího centra MCU 1100V-5X POWERPLUS – Hovorka, J. - Sova, J. - Janota, M. - Zavázal, T. - Kolář, P. - Moravec, J. - Fojtů, P. - Červenka, J. - Havel, T., - Drahorádová, L., 2014
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu č. FR-TI4/651: Frézovací vřeteník pro výměnné vřetenové hlavy s vrtacím vřetenem – Lysák, P. - Burian, D. - Janota, M. - Hornych, J. - Horejš, O. - Moravec, J. - Veselý, J. - Matyska, V., - Smolík, J., 2014
 • Zpráva o řešení projektu Integrace, stavebnicovost a rekonfigurovatelnost strojů konsorcia TOS NOVA v roce 2014 – Sobola, J. - Kupka, P. - Jonáš, R. - Sulitka, M. - Zavázal, T. - Lysák, P. - Zeman, P. - Kovalčík, J. - Drobílek, J. - Janota, M. - Burian, D. - Šimůnek, A. - Horejš, O. - Mareš, M., - Smolík, J., 2014
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2014 – Mind, J. - Kopal, M. - Strnad, T. - Šnajdr, K. - Bureš, J. - Drobílek, J. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Kopačka, J. - Malý, J. - Mareš, M. - Matyska, V. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - et al., 2014
 • Zpráva o řešení projektu Flexibilní obráběcí centrum v roce 2014 – Fiala, Š. - Janota, M. - Kolář, P. - Sova, J. - Sulitka, M., - Smolík, J., 2014
 • Hlavní výsledky řešení projektu CK-SVT WP#04 - Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů za rok 2014 – Novotný, L. - Burian, D. - Červenka, J. - Diviš, I. - Drhlík, M. - Dvořák, M. - Fiala, Š. - Hovorka, J. - Janota, M. - Koubek, J. - Kulíšek, V. - Lysák, P. - Matyska, V. - Smrž, M. - Sova, J. - Smolík, J. - Strakoš, P. - Šindler, J. - Švéda, J. - Veselý, J. - et al., 2014
 • Porovnání dynamických vlastností kuličkových šroubů na horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojích HCW – Janota, M. - Drobílek, J., 2014
 • Zvyšování kritických otáček a tlumení kuličkového šroubu K100 x 30 – Lysák, P. - Novotný, L. - Janota, M. - Drobílek, J. - Hovorka, J., - Sova, J., 2014
 • Dynamické komplexní síly a výchylky existující v nestabilním řezu při soustružení – Bach, P. - Poláček, M. - Chvojka, P. - Janota, M., - Drobílek, J., 2014

2013

 • Měření vlastností prototypu stroje TAURUS 003 – Chvojka, P. - Morávek, M. - Hornych, J., - Janota, M., 2013
 • Vyšetřování dynamických vlastností portálového obráběcího centra MMC 1500 POWER+ (včetně rámu) – Janota, M., 2013
 • Strukturální analýza a modifikace stroje SAHOS POWER II a Testy obrábění zákaznického kusu na stroji Dynamic a Vlastnosti pohonů a mechaniky stroje POWER TURBO a Měření přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách stroje DYNAMIC FC4000 CNC 5x MAX, Měření přesnosti polohování a přímočarosti pohybu lineárních os stroje POWER FC3000 CNC – Kolář, P. - Šimůnek, A. - Hovorka, J. - Šindler, J. - Rybář, P. - Fojtů, P. - Malý, J. - Veselý, J. - Janota, M. - Morávek, M., - Vyroubal, J., 2013
 • Analýza vlivu geometrie břitu nástroje na velikost řezných sil při frézování (aktivity v roce 2013) – Fojtů, P. - Kolář, P. - Malý, J. - Zeman, P., - Janota, M., 2013
 • Zpráva o řešení projektu Flexibilního obráběcí centrum v roce 2013 – Kolář, P. - Sulitka, M. - Zavázal, T. - Vrba, P. - Šindler, J. - Janota, M., - Smolík, J., 2013
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2013 – Kopal, M. - Mindl, J. - Strnad, T. - Šnajdr, K. - Bureš, J. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Malý, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zeman, P., - Smolík, J., 2013
 • Průběžná zpráva řešení projektu TA02010863 - "Kompenzace dynamických účinků obráběcích strojů" v roce 2013 – Novotný, L. - Červenka, J. - Fiala, Š. - Janota, M. - Ondráček, M. - Pohl, K. - Prášil, D. - Šindler, J. - Smrž, M. - Švéda, J., - Smolík, J., 2013
 • Dynamické chování portálového obráběcího centra TM 2000 na novém základu – Janota, M., 2013
 • DV#7-2 (2013) Experimentálně vyhodnocené tlumení nekonvenčních a hybridních materiálů – Kulíšek, V. - Janota, M. - Kuželka, J. - Růžička, M. - Vrba, P., - Smolík, J., 2013
 • DV#04 Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů za rok 2013 – Novotný, L. - Burian, D. - Červenka, J. - Diviš, I. - Dvořák, M. - Fiala, Š. - Fojtů, P. - Janota, M. - Koubek, J. - Lysák, P. - Ondráček, M. - Smrž, M. - Souček, P. - Švéda, J. - Swaczyna, Z., - Smolík, J., 2013
 • DV#1(2013-1) Softwarový systém pro virtuální obrábění – Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Veselý, J. - Hornych, T. - Matyska, V. - Kopačka, J. - Jamriška, O. - Soukup, I. - Janota, M. - Šimůnek, A., - Smolík, J., 2013

2012

 • Průběžná zpráva řešení projektu TA02010863 - Kompenzace dynamických účinků obráběcích strojů – Novotný, L. - Fiala, Š. - Janota, M. - Moravec, J. - Morávek, M. - Pohl, K. - Swaczyna, Z. - Šindler, J. - Švéda, J., - Smolík, J., 2012
 • Závěrečná zpráva za projekt Multifunkční stavebnicová obráběcí centra MULTICUT 630 a SP 630 – Hovorka, J. - Janota, M. - Vyroubal, J. - Kulíšek, V. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Chvojka, P. - Morávek, M. - Hornych, J., - Smolík, J., 2012
 • Dynamické vlastnosti rámů soustružnických center MTC 630 – Janota, M., 2012
 • Vývoj metod pro virtuální modelování strojů a řezného procesu – Sulitka, M. - Veselý, J. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Matyska, V. - Fojtů, P. - Janota, M. - Kosek, Z., - Smolík, J., 2012
 • DV#4 (2012) Metodika pro budoucí měření tlumení konstrukcí strojů – Novotný, L. - Janota, M. - Šimůnek, A. - Lysák, P. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Hlavatý, V. - Zbožínek, R. - Kozlok, T. - Marek, J., - Smolík, J., 2012
 • DV#3 (2012) Analýza a strukturalizace obráběcích strojů, zejména multifunkčních – Veselý, J. - Šindler, J. - Rybář, P. - Matyska, V. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - Zavázal, T. - Kosek, Z. - Horejš, O. - Janota, M. - Kolář, P. - Sulitka, M., - Smolík, J., 2012
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2012 – Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Máca, O. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zeman, P. - Kopal, M. - Mindl, J. - Strnad, T. - Šnajdr, K., - Bureš, J., 2012

2011

 • Vývoj modulární kapotáže obráběcích strojů – Kolář, P. - Janota, M. - Sulitka, M., - Vrba, P., 2011
 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.2A – Janota, M. - Horejš, O. - Kulíšek, V., - Dvořák, M., 2011
 • Karusely - diagnostická specifika těchto strojů – Bach, P. - Janota, M. - Chvojka, P., - Burian, D., 2011
 • Nové metody provozního měření dynamických vlastností obráběcích strojů – Janota, M., 2011
 • Testování hybridních sendvičových struktur – Kolář, P. - Janota, M. - Kulíšek, V., - Dvořák, M., 2011
 • Závěrečná zpráva za projekt "Seismicky vyvážený obráběcí stroj" – Ondráček, M. - Smolík, J. - Janota, M. - Novotný, L. - Hornych, J. - Horejš, O. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Hovorka, J. - Rybář, P., - Mareš, M., 2011

2010

 • Závěrečná zpráva projektu 122A za rok 2010 – Kulíšek, V. - Dvořák, M. - Vrba, P. - Janota, M. - Smolík, J., - Šindler, J., 2010
 • Seismicky vyvážené stroje s vysokou dynamikou - zpráva za rok 2010 – Souček, P. - Janota, M. - Novotný, L. - Vyroubal, J. - Veselý, J., - Hornych, T., 2010
 • Závěrečná zpráva projektu 122A - experimentální porovnání vlastností hybridního stojanu se standardní svařovanou konstrukcí – Smolík, J. - Janota, M., - Kulíšek, V., 2010
 • Provozní identifikace dynamických vlastností obráběcích strojů – Janota, M., 2010
 • Dynamické vlastnosti hydrostatických vedení – Janota, M. - Švéda, J., 2010
 • Vyhledávání stabilních oblastí při obrábění strojů – Poláček, M. - Bach, P. - Zeman, P. - Janota, M., - Trmal, I., 2010
 • Dynamické vlastnosti dvouosého stolu stroje H 63 – Janota, M. - Švéda, J., 2010
 • Dynamické vlastnosti rámů strojů H80 – Janota, M., 2010

2009

 • Závěrečná zpráva projektu 2.3.1 Výkonnost – Janota, M., 2009
 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.2. za rok 2009- část 2 – Smolík, J. - Janota, M. - Burian, D. - Kulíšek, V. - Dvořák, M., - Vrba, P., 2009
 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.2. za rok 2009- část 1 – Smolík, J. - Janota, M. - Burian, D. - Kulíšek, V., - Dvořák, M., 2009
 • Analýza měření rámů – Janota, M., 2009
 • Modelování vřetena stroje SpeedTec. Část 2: Propojený model vřetena a stroje a testy hrubování a dokončování – Kolář, P. - Janota, M. - Sulitka, M., - Veselý, J., 2009

2008

 • Dynamické vlastnosti obráběcího centra FRUQ 400 – Janota, M., 2008
 • Modelování vřetena stroje SpeedTec. Část 1: Model vřetena a testy obráběním – Kolář, P. - Janota, M., - Holkup, T., 2008
 • Měření dynamických vlastností rámu třídiče písku – Janota, M., 2008
 • Kmitání stroje MCU630 po úpravách – Janota, M. - Novotný, L., - Veselý, J., 2008

2007

 • Dynamické vlastnosti obráběcího centra FRPQ 300 – Janota, M., 2007
 • Dynamické vlastnosti obráběcího centra SPEEDtec – Janota, M., 2007
 • Analýza příčin nestability procesu obrábění – Bach, P. - Janota, M., 2007
 • Zpřesněný hybridní model vřetena obráběcího stroje – Kolář, P. - Holkup, T., - Janota, M., 2007
 • Vyhodnocení měření kmitání stroje MCU 630 – Souček, P. - Janota, M., - Veselý, J., 2007
 • Dynamická analýza vřeten stroje SpeedTec – Kolář, P. - Janota, M., 2007
 • Porovnání strojů H50-Standart a H50-Float na základě základních měření – Janda, M. - Janota, M., - Novotný, L., 2007
 • Chvění Francisovy reverzní turbíny – Janota, M., 2007

2006

 • Závěrečná zpráva za projekt 1.2.2 v roce 2006 – Kosnar, M. - Lašová, V. - Zemčík, R. - Kulíšek, V., - Janota, M., 2006
 • Současné možnosti programování pětiosých obráběcích strojů – Rybín, J. - Janota, M., 2006
 • Nízkonákladová monitorovací jednotka SPDV – Chvojka, P. - Dobiáš, P., - Janota, M., 2006
 • Experimentální stand SDV - vývoj a realizace v roce 2006 – Kolář, P. - Hovorka, J. - Burian, D. - Chvojka, P., - Janota, M., 2006
 • Hybridní model vřetena obráběcího stroje – Kolář, P. - Janota, M., 2006
 • Filtrování rezonancí dynamometru – Janota, M., 2006
 • Normování vlastních vektorů – Janota, M., 2006
 • Měření stroje JUPITER 500 – Janota, M., 2006

2005

 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.1 – Hornych, J. - Smolík, J. - Janota, M. - Švéda, J., - Horejš, O., 2005
 • Dynamická poddajnost rámů obráběcích strojů – Janota, M., 2005
 • Rezonance dynamometru KISTLER – Bach, P. - Janota, M., 2005
 • Modalní analýza dopravního vozidla VAL 208 – Janota, M., 2005
 • Additional Data to the Research Report Number 1-07-04 – Janota, M., 2005
 • Chvění podlahy v obrobně haly M6 – Janota, M., 2005

2004

 • Účinnost hlukové izolace – Chvojka, P. - Janota, M., 2004
 • Vibrace nástrojů při obrábění – Janota, M., 2004
 • Modal analysis of the body of the VAL 208 vehicle – Janota, M., 2004
 • Měření axiálních vibrací rotoru Francisovy reverzní turbíny – Janota, M., 2004
 • Měření axiálních vibrací rotoru Francisovy reverzní turbíny – Janota, M., 2004
 • Účinnost hlukové izolace – Chvojka, P. - Janota, M., 2004
 • Vibrace nástrojů při obrábění – Janota, M., 2004

2003

 • Hlučnost obráběcího centra TOStec OPTIMA – Chvojka, P. - Janota, M., 2003
 • Experimentální stroj LM-2 (2003) – Kolář, P. - Bubák, A. - Ondráček, M. - Sedláček, P. - Smolík, J. - Kukačka, M. - Janota, M. - Hudec, J., - Burian, D., 2003
 • Záběh vysokootáčkového vřetene Deuschle DPZ 45/70/1 – Janda, M. - Janota, M. - Hanáček, L., - Chvojka, P., 2003
 • FFQ 100VR - statická tuhost a provozní tvary kmitu – Janota, M. - Svoboda, O., 2003
 • Dopad kuličky na planžetu – Janota, M., 2003
 • Vlastnosti vřeteníků center řady MCFV s lištami a s lineárním vedením – Janota, M. - Chvojka, P., 2003
 • Karusel SKL 12 S A1 - příčiny chvění – Bach, P. - Chvojka, P., - Janota, M., 2003
 • Trijoint - dynamická poddajnost a stabilita při obrábění – Bach, P. - Janota, M., 2003
 • Modální analýza obráběcího centra TURNMILL 1250 – Janota, M. - Bach, P., 2003

2002

 • Dynamické vlastnosti obráběcích center MCFV 1060 NT a MCFV 5050 LN – Janota, M., 2002
 • Měření vlastností kuličkových šroubů NSK a KŠK – Hanáček, L. - Janota, M., 2002
 • Dynamika tenkostěných svařenců – Janota, M., 2002
 • Samobuzené kmitání prototypu vodorovné vyvrtávačky – Janota, M., 2002
 • Měření dynamických, tepelných a technologických vlastností výrobků firem Narex a Wohlhaupter – Bach, P. - Hanáček, L. - Janota, M. - Vaněček, D., - Zeman, P., 2002
 • Šířka mezní třísky karuselu SKL 12 – Janota, M., 2002
 • Dynamické vlasnosti vřeteníku MCFV 1260 – Janota, M., 2002
 • Tlumení rámů obráběcích strojů – Bach, P. - Novotný, O. - Janota, M., - Machanová, I., 2002
 • Příčiny nadměrného kmitání kuličkového šroubu v ose X stroje MCFV 2080 NT – Bubák, A. - Janota, M., 2002
 • Dynamické vlastnosti manipulátoru BOSCH - Turboscara SR 60 – Machanová, I. - Janota, M., 2002
 • Identifikace slabých míst rámu frézovacího centra FRFQ 200 – Janota, M. - Bach, P., 2002
 • Modální analýza MCV 750 Sprint – Janota, M. - Bach, P., 2002
 • Dynamické vlastnosti vřeteníků obráběcích center MCFV – Janota, M., 2002
 • Dynamické vlastnosti loží brusek – Janota, M. - Bach, P., 2002
 • MKP analýza stroje FFQ100VR fáze 1 – Sedláček, P. - Novotný, O. - Machanová, I. - Janota, M., - Smolík, J., 2002

2001

 • Dynamika soustruhů – Bach, P. - Janota, M., 2001

Kvalifikační zpráva

2009

 • Dynamická tuhost obráběcích strojů – Janota, M., 2009

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2018

 • Ověřená technologie pětiosého frézování tvarových ploch s využitím virtuálních modelů – Matyska, V. - Fojtů, P. - Moravec, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Šlechta, J. - Kříženecký, L., - Pojsl, L., 2018

2017

 • Ověřená technologie - TOSHULIN - 2017: Zvyšování jakosti obrábění tenkostěnných dílců – Falta, J. - Sulitka, M. - Janota, M. - Kohút, P. - Smolík, J. - Frkal, V., - Stříteský, P., 2017

2015

 • Strategie produktivního a výkonného obrábění – Kolář, P. - Matyska, V. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kopačka, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zábranský, V. - Zeman, P. - Mindl, J. - Kopal, M. - Strnad, T., - Šnajdr, K., 2015

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2010

 • Nejčastější příčiny vzniku regenerativního chvění při obrábění – Janota, M., 2010
 • Optimalizace volby vřeten a nástrojů – Kolář, P. - Janota, M., 2010