[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Radka Bičišťová

Ing. Radka Bičišťová

Radka.Jindrova (at) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2013

 • Návrh a optimalizace laserových technologií – Brajer, J. - Švábek, R. - Bičišťová, R., - Zeman, P., 2013

2012

 • The Method for Online Monitoring of Stability During Milling – Zeman, P. - Horný, T. - Bičišťová, R., - Fojtů, P., 2012

2006

 • Využití laseru k úpravě povrchu – Jindrová, R., 2006
 • Lasery, laserové technologie a stroje s laserem – Řasa, J. - Jindrová, R., 2006

Stať ve sborníku

2011

 • Usage of Laser Technologies in Tool Engineering – Švábek, R. - Bičišťová, R. - Ambrož, P., - Dunovský, J., 2011
 • Úprava funkčních povrchů laserem – Bičišťová, R., 2011
 • Usage of Laser Technologies for Surface Engineering of Metal Materials – Švábek, R. - Bičišťová, R., - Dunovský, J., 2011

2010

 • Laserové technologie – Ambrož, P. - Švábek, R. - Bičišťová, R., - Dunovský, J., 2010
 • Heat Treatment and Coating of Metal Materials by Laser – Dunovský, J. - Bičišťová, R., - Švábek, R., 2010
 • Laserové technologie ve VCSVTT, ČVUT v Praze – Bičišťová, R. - Švábek, R., - Ambrož, P., 2010

2009

 • Využití laserových technologií při výrobě forem a nástrojů – Bičišťová, R. - Švábek, R., 2009

2008

 • Laser Technologies in RCMT - Surface Treatment and Engraving – Bičišťová, R., 2008
 • Nekonvenční technologie – Kerečaninová, Z. - Bičišťová, R., - Vondrouš, P., 2008

2007

 • Úprava povrchu paprskem laseru - leštění a texturování – Bičišťová, R. - Řasa, J., 2007

2006

 • Leštění a texturování povrchu paprskem laseru – Jindrová, R. - Řasa, J., 2006
 • Využití laserového paprsku k leštění a texturování povrchu – Řasa, J. - Jindrová, R., 2006

2005

 • Lasery ve výrobě forem – Bičišťová, R., 2005

2004

 • Lasery ve výrobě forem – Jindrová, R., 2004
 • Research Results of Laser Micro-Milling Technology, Industrial Applications – Řasa, J. - Hovorková, Z., - Jindrová, R., 2004

Patent, užitný a průmyslový vzor

2013

 • Způsob povrchového značení materiálu pomocí laserového paprsku a zařízení k provádění tohoto způsobu – Bičišťová, R. - Řasa, J., 2013

Zpráva

2012

 • Laserování reliéfu na raznicích a výroba mělkých drážek do ložisek – Bičišťová, R., 2012
 • Výzkum modifikace povrchu tvářecích nástrojů pomocí laserové technologie a Úvodní studie nové metody tváření – Bičišťová, R. - Šefrna, V., 2012

2011

 • Výzkum zpracování hliníkových slitin laserem pro zlepšení jejich užitných vlastností – Bičišťová, R. - Švábek, R., 2011
 • Výzkum využití 3D gravírování laserem pro výrobu zkušebních utvařečů třísky na vyměnitelných břitových destičkách – Bičišťová, R., 2011

2010

 • Výzkum povrchového zpracování hliníkových slitin laserem – Bičišťová, R. - Švábek, R., 2010
 • Dekorování keramických materiálů laserem – Bičišťová, R., 2010
 • Výzkum 3D gravírování laserem – Bičišťová, R., 2010

2009

 • Zpráva o řešení úkolu v r. 2005 - 2009 – Řasa, J. - Bičišťová, R. - Švábek, R., - Ambrož, P., 2009
 • Výzkum přesnosti 3D gravírování laserem – Bičišťová, R. - Švábek, R., 2009
 • Popisování a dekorkování keramických materiálů laserem – Bičišťová, R. - Ambrož, P., 2009
 • Výzkum tepelného zpracování kovových materiálů laserem – Bičišťová, R. - Švábek, R., - Ambrož, P., 2009

2008

 • Výzkum popisu keramických materiálů pevnolátkovým Nd:YAG laserem – Bičišťová, R. - Ambrož, P., 2008
 • Výzkum přesnosti obrábění laserem – Bičišťová, R. - Švábek, R., 2008

2007

 • Popisování a dekorování transparentních materiálů – Řasa, J. - Bičišťová, R., 2007
 • 3D gravírování laserem – Řasa, J. - Bičišťová, R., 2007
 • Leštění laserem – Řasa, J. - Bičišťová, R., 2007
 • Simulace laserových technologií na obráběcím centru MCVL 1000 LASER – Kerečaninová, Z. - Bičišťová, R., 2007

2006

 • Obrábění dutin zápustek paprskem laseru – Jindrová, R. - Řasa, J., 2006
 • Texturování laserem – Jindrová, R., 2006
 • Leštění laserem – Jindrová, R. - Řasa, J., 2006
 • Využití interakce paprsku laseru s materialem pro specialní technologie – Jindrová, R., 2006

2005

 • Výroba měděných elektrod aplikací mikrofrézování – Janda, M. - Rybín, J., - Jindrová, R., 2005
 • Obrábění dutin zápustek laserem – Řasa, J. - Jindrová, R., 2005
 • Úprava povrchu laserem – Jindrová, R., 2005

2004

 • Využití laseru při úpravě povrchu – Řasa, J. - Jindrová, R., 2004
 • Výzkum podmínek mikrofrézování laserem – Řasa, J. - Hovorková, Z., - Jindrová, R., 2004

2003

 • Využití laseru při leštění povrchu – Jindrová, R., 2003
 • Mikrofrézování laserem – Jindrová, R., 2003

2002

 • Interakce paprsku laseru s obráběným materiálem – Řasa, J. - Kraus, L., - Jindrová, R., 2002

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2011

 • Výroba zkušebních utvařečů třísky na vyměnitelných břitových destičkách gravírovaných laserem – Bičišťová, R., 2011

2010

 • Povrchové úpravy hliníkových slitin laserem – Švábek, R. - Bičišťová, R., 2010

2009

 • Výroba přesných dutin laserem – Bičišťová, R., 2009

2007

 • Technologie opracování uhlíkových implantátů laserem – Bičišťová, R., 2007
 • Značení a dekorování skla laserem – Bičišťová, R., 2007
 • 3D gravírování laserem dutin – Bičišťová, R., 2007

2006

 • Technologie přesného mikrohoblování – Bičišťová, R. - Řasa, J., 2006
 • Leštění povrchů laserem – Bičišťová, R., 2006
 • Technologie vytváření textury do prostorově tvarovaných forem – Bičišťová, R., 2006
 • Opracování kolmých stěn dutin zápustek a ostrých vnitřních úhlů dutin za použití laseru – Bičišťová, R., 2006

2004

 • Technologie mikrofrézování laserem – Řasa, J. - Hovorková, Z., - Jindrová, R., 2004

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2010

 • Obrábění laserem – Bičišťová, R., 2010