[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Jan Hornych, Ph.D.

Ing. Jan Hornych, Ph.D.

Jan.Hornych (at) fs.cvut.cz

420605205938
420221990938

room: A-150, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TH02010849  
  Zvyšování přesnosti multifunkčních soustružnických center – Hornych, J. (2017-2020)

Článek v periodiku

2017

 • Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků – Kolář, P. - Burian, D. - Hornych, J. - Novotný, L. - Horejš, O. - Mareš, M. - Brajer, J. - Zeman, P. - Stach, E. - Malý, J. - Chládek, Š. - Kopačka, J. - Sova, J. - Vrba, P. - Šimůnek, A. - Koubek, J. - Sulitka, M., - Vyroubal, J., 2017

2015

 • ADVANCED THERMAL ERROR COMPENSATION OF A FLOOR TYPE MACHINING CENTRE ALLOWING FOR THE INFLUENCE OF INTERCHANGEABLE SPINDLE HEADS – Mareš, M. - Horejš, O., - Hornych, J., 2015
 • Real-time compensation of Machine Tool Thermal Errors Including Cutting Process – Horejš, O. - Mareš, M., - Hornych, J., 2015

2013

 • Robustness and portability of machine tool thermal error compensation model based on control of participating thermal sources – Mareš, M. - Horejš, O. - Hornych, J., - Smolík, J., 2013

2012

 • Issue concerning identification of Machine Tools Thermal Behavior according to ISO 230-3 standard – Hornych, J., 2012

2011

 • Compensation of machine tool angular thermal errors using controlled internal heat sources – Mareš, M. - Horejš, O. - Hornych, J., - Kohút, P., 2011
 • Přesnost a tepelné jevy v obráběcích strojích, přesnost vřeten a přesnost kruhové interpolace dráhy nástroje – Bach, P. - Vyroubal, J., - Hornych, J., 2011
 • Control and Detailed Modeling of Machine Tool Highly Nonlinear Thermal Behavior Based on Thermal Transfer Functions – Mareš, M. - Horejš, O. - Hornych, J. - Kohút, P., - Bárta, P., 2011

2010

 • Compensation of Machine Tool thermal Errors Based on Transfer Functions – Horejš, O. - Mareš, M. - Kohút, P. - Bárta, P., - Hornych, J., 2010

2009

 • Thermomechanical Transfer Functions and Control of a Machine Tool Cooling System – Hornych, J. - Bárta, P., - Mareš, M., 2009

2005

 • Podmínky provozu obráběcích strojů z hlediska tepelné stabilizace – Hornych, J., 2005

Stať ve sborníku

2018

 • Thermal error minimisation issue on turning centre – Mareš, M. - Horejš, O., - Hornych, J., 2018
 • Thermally induced displacements of machine tool structure, tool and workpiece due to cutting processes – Horejš, O. - Mareš, M., - Hornych, J., 2018

2016

 • Cutting process impact on machine tool thermal errors – Horejš, O. - Mareš, M., - Hornych, J., 2016

2015

 • Measurement and Simulation of Cutting Process Influence on Machine Tools Thermal Behaviour – Hornych, J. - Mareš, M., - Horejš, O., 2015

2014

 • Approach to Compensation of Machine Tool Angular Thermal Errors Using Controlled Internal Heat Sinks and Sources – Mareš, M. - Horejš, O., - Hornych, J., 2014
 • Thermal Error Compensation Models based on Transfer Functions of Different Machine Tool Structures – Horejš, O. - Mareš, M., - Hornych, J., 2014
 • Approach to thermal error modeling and compensation of six-spindle automatic lathe – Mareš, M. - Horejš, O., - Hornych, J., 2014
 • A General Approach to Thermal Error Modelling of Machine Tools – Horejš, O. - Mareš, M., - Hornych, J., 2014

2013

 • Robust thermal error compensation model of portal molling centre based on superposition of participating thermal sources – Mareš, M. - Horejš, O., - Hornych, J., 2013
 • Complex Verification of Thermal Error Compensation Model of a Portal Milling Centre – Horejš, O. - Mareš, M., - Hornych, J., 2013

2012

 • Adaptive Cooling Control of A Ball Screw Feed Drive System – Hornych, J. - Horejš, O., 2012
 • Machine tool thermal error compensation based on control participating thermal sources – Mareš, M. - Horejš, O. - Hornych, J., - Kohút, P., 2012

2010

 • Aplication of mechatronic approach to modelling, identification and control of machine tool thermal errors – Hornych, J. - Horejš, O. - Bárta, P. - Kohút, P., - Mareš, M., 2010
 • Vliv konvektivní okrajové podmínky na teplotní deformace modelu obráběcího stroje – Hornych, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Mareš, M., 2010

2009

 • A Compensation Technique of Machine Tool Thermal Errors Built on Thermal Transfer Functions – Hornych, J. - Horejš, O. - Bárta, P. - Kohút, P., - Mareš, M., 2009
 • Issues in Identification of Thermal Transfer Functions of Machine Tools – Hornych, J. - Bárta, P., - Mareš, M., 2009
 • Determination of Thermo-Mechanical State of a Cooled Ball Screw Feed Drive – Hornych, J. - Horejš, O., - Bárta, P., 2009

2008

 • Přesnost práce obráběcích strojů – Vyroubal, J. - Hornych, J. - Horejš, O., - Bárta, P., 2008
 • Thermomechanical Transfer Functions and Control of a Machine Tool Cooling – Hornych, J. - Bárta, P., - Mareš, M., 2008
 • Modeling of Thermal Processes in a Cooled Ball Screw Feed Drive – Hornych, J. - Horejš, O., - Bárta, P., 2008

2007

 • Měření hlučnosti, vibrací, přesnosti a statických, dynamických a tepelných deformací – Bach, P. - Burian, D. - Hornych, J., - Chvojka, P., 2007
 • Thermal Transfer Function Based Control Method of a Machine Tool Cooling Systém – Bárta, P. - Hornych, J. - Horejš, O., - Vyroubal, J., 2007
 • Aktivní kontrola, diagnostika a tepelná kompenzace – Chvojka, P. - Holkup, T., - Hornych, J., 2007
 • Machine Tools' Sensitivity of the Thermal Circumambient Conditions in Light of Manufacturing Accuracy – Hornych, J., 2007
 • The Thermal Behaviour of Machine Tools: The Controlled Heat Stabilization Approach – Hornych, J. - Horejš, O., 2007
 • Determination of Positioning Error of Feed Axes Due to Thermal Expansion by Infrared Thermography – Hornych, J. - Horejš, O., - Bárta, P., 2007
 • Konference Setkání uživatelů termovizní techniky FLIR Štoky – Hornych, J., 2007
 • Mezinárodní konference OPTO 2006, IRS 2006 Norimberk – Svoboda, O. - Hornych, J., 2007

2006

 • Měření a diagnostika strojů, vyvažování nástrojů a rotorů obráběcích strojů – Burian, D. - Vyroubal, J. - Janota, M. - Svoboda, O., - Hornych, J., 2006

2004

 • Měření, monitorování a hodnocení vlastností obráběcích strojů – Bach, P. - Hornych, J. - Chvojka, P. - Janota, M. - Svoboda, O. - Šafek, J. - Vyroubal, J., - Zeman, P., 2004

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Přípravek pro polohovou fixaci měřicí hlavy pro měření přesnosti obráběcích strojů – Mareš, M. - Horejš, O. - Hornych, J., - Havlík, L., 2019

2015

 • Zařízení pro stanovení vlivu technologického procesu na teplotní chyby obráběcího stroje – Horejš, O. - Hornych, J., 2015

2006

 • Čidlo pro měření podpovrchových teplot statických a/nebo pohyblivých částí strojních zařízení – Bach, P. - Hornych, J., 2006

2005

 • Čidlo pro měření podpovrchových teplot statických a/nebo pohyblivých částí strojních zařízení – Hornych, J., 2005

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Funkční vzorek-TAJMAC-ZPS-2018: Systém bezdrátového měření teplot bubnu s bezkontaktním napájením pro teplotní kompenzace vícevřetenového automatu – Horejš, O. - Mareš, M. - Koubek, J. - Vrba, P. - Hornych, J. - Zemánek, J., - Mlčoch, A., 2018

2017

 • Výsledek na stroji-KOVOSVIT MAS-2017: využití software pro zpracování a posouzení vlivu technologického procesu na teplotní chyby obráběcího stroje – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Havlík, L., - Novotný, J., 2017
 • Zařízení pro zjišťování vlivu různých frézovacích hlav a jejich výměn na změnu přesnosti strojů – Horejš, O. - Vrba, P. - Hornych, J. - Stach, E. - Koubek, J. - Mareš, M., - Kupka, P., 2017

2015

 • Inovované pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 700V – 5X PLUS – Kolář, P. - Matyska, V. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kopačka, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zábranský, V. - Zeman, P. - Mindl, J. - Kopal, M. - Strnad, T., - Šnajdr, K., 2015

2014

 • Implementace pokročilé SW teplotní kompenzace na principu přenosových funkcí pomocí externího PLC do vertikálního frézovacího centra MCV 1000TS – Hornych, J. - Horejš, O. - Mareš, M. - Bureš, J. - Smolík, J. - Havlík, L. - Strnad, T., - Novotný, J., 2014

2013

 • Implementace pokročilé SW teplotní kompenzace na principu přenosových funkcí pomocí externího PLC – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Bureš, J. - Novotný, L., - Havlík, L., 2013

Zpráva

2018

 • Průběžná zpráva z řešení projektu TAČR EPSILON TH02010515 Vřeteník HS180 pro horizontální vyvrtávačky v roce 2018 – Stach, E. - Lazák, T. - Sulitka, M. - Krannich, T. - Hornych, J. - Hasoň, F. - Zouhar, M., - Langhammer, M., 2018
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Zvyšování přesnosti multifunkčních soustružnických center v roce 2018 – Mareš, M. - Okénka, M. - Fiala, Š. - Horejš, O. - Hornych, J., - Havlík, L., 2018
 • CK-SVT WP06 – Shrnující zpráva za rok 2018 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kohút, P. - Kekula, J. - Machyl, J. - Okénka, M., - Fiala, Š., 2018
 • Teplotně-deformační chování horizontálního obráběcího centra TOS FUT - TOS KUŘIM – Horejš, O. - Okénka, M. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kekula, J., - Fiala, Š., 2018
 • Teplotní chování karuselovacího stolu stroje Powerturn III. sn. 1802 s kombinovaným chlazením „voda – olej“ TOSHULIN – Hornych, J. - Horejš, O. - Frkal, V., - Stříteský, P., 2018
 • Aplikace řešení pro minimalizaci teplotních deformací na obráběcí stroj EXPERTURN 3000 společnosti TOSHULIN – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Kohút, P. - Machyl, J. - Frkal, V., - Stříteský, P., 2018
 • Zpráva o řešení projektu FV10743 Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s. za rok 2018 – Matyska, V. - Kopal, M. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Moravec, J. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Mašek, P. - Zink, J. - Bubák, A. - Fiala, Š. - Hornych, J. - Kovalčík, J. - Krannich, T. - Malý, J. - Machala, Z. - Souček, P., - Vavruška, P., 2018
 • Zpráva o řešení projektu Virtuální obrábění pro podporu pokročilých výrobních technologií v roce 2018 – Šlechta, J. - Vovesný, R. - Kříženecký, L. - Holšán, J. - Kříženecký, M. - Pojsl, L. - Šindelář, T. - Kratochvíl, K. - Kocourek, S. - Matyska, V. - Kolář, P. - Moravec, J. - Janota, M. - Fojtů, P. - Šimůnek, A. - Červenka, J. - Stach, E. - Vrba, P. - Fiala, Š. - Hornych, J. - et al., 2018

2017

 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV 10720 Optimalizace výkonového a technologického využití víceosých strojů v roce 2017 – Sulitka, M. - Fojtů, P. - Moravec, J. - Kopačka, J. - Hornych, J. - Stach, E. - Koubek, J. - Janota, M. - Zeman, P. - Václav, D., - Křička, M., 2017
 • CK-SVT WP06 – Shrnující zpráva za rok 2017 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Kohút, P. - Kekula, J. - Machyl, J. - Okénka, M. - Koubek, J. - Vrba, P., - Smolík, J., 2017
 • Výsledek na stroji-KOVOSVIT MAS-2017: využití software pro zpracování a posouzení vlivu technologického procesu na teplotní chyby obráběcího stroje – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Smolík, J. - Havlík, L., - Novotný, J., 2017
 • Funkční vzorek-TOS KUŘIM-2017: zařízení pro zjišťování vlivu různých frézovacích hlav a jejich výměn na změnu přesnosti strojů – Horejš, O. - Vrba, P. - Hornych, J. - Stach, E. - Koubek, J. - Mareš, M. - Smolík, J., - Kupka, P., 2017
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Zvyšování přesnosti multifunkčních soustružnických center v roce 2017 – Mareš, M. - Hornych, J. - Horejš, O. - Fiala, Š., - Havlík, L., 2017

2016

 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Optimalizace výkonového a technologického využití víceosých strojů v roce 2016 – Sulitka, M. - Fojtů, P. - Hornych, J. - Janota, M. - Koubek, J. - Zeman, P. - Kraevski, K. - Václav, D., - Křička, M., 2016
 • Závěrečná zpráva za pracovní balíček WP06 za rok 2016 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J., - Smolík, J., 2016
 • Návrh řešení pro minimalizaci teplotních deformací obráběcích strojů společnosti TOSHULIN - II – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Morávek, M. - Smolík, J., - Kohút, P., 2016

2015

 • Návrh řešení pro minimalizaci teplotních deformací obráběcího stroje společnosti TOSHULIN obráběcího stroje – Horejš, O. - Hornych, J. - Mareš, M. - Morávek, M. - Chládek, Š. - Smolík, J. - Marek, J., - Frkal, V., 2015
 • DV#6 (2015-3) Návrh řešení pro minimalizaci teplotních deformací obráběcího stroje společnosti TOSHULIN – Horejš, O. - Morávek, M. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Machyl, J. - Chvojka, P., - Smolík, J., 2015
 • DV#6 (2015-2) Pokročilý chladicí systém s řízením reflektujícím momentální tepelnou zátěž – Hornych, J. - Mareš, M. - Horejš, O. - Kohút, P. - Fiala, Š., - Smolík, J., 2015
 • Zkouška pro porovnání přesnosti kompenzačního algoritmu teplotních chyb stroje na kontrolním dílci – Horejš, O. - Mareš, M., - Hornych, J., 2015
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2015 – Kolář, P. - Matyska, V. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kopačka, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zábranský, V. - Zeman, P. - Mindl, J. - Kopal, M. - Strnad, T., - Šnajdr, K., 2015

2014

 • SOMA: souhrrný odborná zpráva popisující řešení problémů z oblasti diagnostiky tepelného chování stroje. – Hornych, J. - Morávek, M., 2014
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu č. FR-TI4/651: Frézovací vřeteník pro výměnné vřetenové hlavy s vrtacím vřetenem – Lysák, P. - Burian, D. - Janota, M. - Hornych, J. - Horejš, O. - Moravec, J. - Veselý, J. - Matyska, V., - Smolík, J., 2014
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu FR-TI4/654 Komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů – Hornych, J. - Mareš, M. - Horejš, O. - Bureš, J., - Smolík, J., 2014
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2014 – Mind, J. - Kopal, M. - Strnad, T. - Šnajdr, K. - Bureš, J. - Drobílek, J. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Kopačka, J. - Malý, J. - Mareš, M. - Matyska, V. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - et al., 2014
 • Zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2014 – Stach, E. - Červenka, J. - Horejš, O. - Hornych, J. - Mareš, M. - Lazák, T., - Smolík, J., 2014

2013

 • Měření vlastností prototypu stroje TAURUS 003 – Chvojka, P. - Morávek, M. - Hornych, J., - Janota, M., 2013
 • Průběžná zpráva o řešení projektu FR-TI4/654 Komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů – Hornych, J. - Smolík, J., 2013
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu FR-TI4/654 Komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů za rok 2013 – Hornych, J. - Mareš, M. - Bureš, J. - Horejš, O., - Smolík, J., 2013
 • Závěrečná zpráva o realizaci projektu FR-TI3/402: Stroj MCU1000V-5X za rok 2013 – Horejš, O. - Zavázal, T. - Šindler, J. - Sulitka, M. - Rybář, P. - Hornych, J. - Mareš, M. - Koubek, J., - Smolík, J., 2013
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2013 – Kopal, M. - Mindl, J. - Strnad, T. - Šnajdr, K. - Bureš, J. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Malý, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zeman, P., - Smolík, J., 2013
 • DV#6 (2013-2) Měřící metody a technická řešení pro kvantitativní posouzení vlivu technologického procesu na celkové teplotní chyby obráběcích strojů – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Krannich, T. - Kohút, P. - Morávek, M. - Bureš, J., - Smolík, J., 2013
 • DV#6 (2013-1) Ověřené měřící a simulační metody pro analýzu teplotně-mechanického chování obráběcích strojů – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kohút, P. - Šindler, J. - Bureš, J. - Jančík, J. - Smrž, M., - Smolík, J., 2013

2012

 • Závěrečná zpráva o řešení projektu FR-TI4/654 Komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů za rok 2012 – Hornych, J. - Mareš, M. - Horejš, O. - Bureš, J. - Drobílek, J. - Makarovský, J., - Smolík, J., 2012
 • Průběžná zpráva o řešení projektu FR-TI4/654 Komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů – Hornych, J. - Smolík, J., 2012
 • Roční zpráva o realizaci projektu FR-TI3/402: Stroj MCU1000V-5X za rok 2012 – Horejš, O. - Zavázal, T. - Šindler, J. - Kohút, P. - Sulitka, M. - Hornych, J. - Moravec, J. - Fojtů, P. - Zeman, P. - Kolář, P., - Smolík, J., 2012
 • Závěrečná zpráva za projekt Multifunkční stavebnicová obráběcí centra MULTICUT 630 a SP 630 – Hovorka, J. - Janota, M. - Vyroubal, J. - Kulíšek, V. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Chvojka, P. - Morávek, M. - Hornych, J., - Smolík, J., 2012
 • DV#6 (2012-1) Technologie pokročilých softwarových teplotních kompenzací na základě nepřímých měření – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kohút, P. - Morávek, M., - Smolík, J., 2012
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2012 – Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Máca, O. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zeman, P. - Kopal, M. - Mindl, J. - Strnad, T. - Šnajdr, K., - Bureš, J., 2012

2011

 • Ecodesign OS - Návrh úsporných agregátů a periférií – Smolík, J. - Hudec, J. - Holkup, T. - Hornych, J., - Mašek, P., 2011
 • Tepelné chování stroje FRUFQ 450B – Hornych, J., 2011
 • Závěrečná zpráva projektu 2.1.1 za rok 2011 – Hornych, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Morávek, M., 2011
 • Závěrečná zpráva za projekt "Seismicky vyvážený obráběcí stroj" – Ondráček, M. - Smolík, J. - Janota, M. - Novotný, L. - Hornych, J. - Horejš, O. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Hovorka, J. - Rybář, P., - Mareš, M., 2011

2010

 • Analýza teplotního pole vřeteníku stroje MCV 750 "Dynomax" – Vyroubal, J. - Hornych, J., 2010
 • Roční zpráva "Seismicky vyvážený obráběcí stroj" za rok 2010 – Ondráček, M. - Smolík, J. - Novotný, L. - Hornych, J. - Horejš, O. - Veselý, J., - Mareš, M., 2010
 • Měření teplotního pole vřeteníků strojů MCV 1000 Power – Hornych, J., 2010
 • Tepelně stabilní konstrukce strojů a aplikace na MCV 1000 – Hornych, J. - Kohút, P., 2010
 • Adaptivně řízené chlazení obráběcích strojů v praxi – Hornych, J., 2010
 • Termovizní měření úniků tepla z obytného objektu – Hornych, J., 2010
 • Termovizní měření úniků tepla z výrobních hal a obytných objektů – Hornych, J., 2010

2009

 • Analýza tepelného chování běžného provedení stroje MCV 1000 a doporučení pro projekt termostabilní varianty – Hornych, J. - Kohút, P., 2009
 • Podmínky zvýšení přesnosti chodu vřeten za rotace – Chvojka, P. - Svoboda, O. - Vyroubal, J., - Hornych, J., 2009
 • Projekt termostabilního frézovacího stroje – Vyroubal, J. - Hornych, J., - Kohút, P., 2009
 • Rozšíření modelu popisující teplotní deformace v místě nástroje stroje H50 – Hornych, J. - Horejš, O., - Mareš, M., 2009
 • Termovizní měření tlakové licí formy – Hornych, J., 2009

2008

 • Přesnost chodu vřetene obráběcího centra FRUQ 400 – Hornych, J., 2008
 • Tepelné chování obráběcího centra FRUQ 400 – Hornych, J., 2008
 • Tepelné deformace stroje MCV 750 a jejich modelování – Hornych, J. - Horejš, O., - Mareš, M., 2008
 • Modelování teplotních deformací stroje h50 v místě nástroje pomocí tepelných přenosových funkcí – Hornych, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Mareš, M., 2008
 • Integrace procesu obrábění do termických modelů – Vyroubal, J. - Hornych, J., 2008
 • Komplexní analýza výsledků výzkumu v období 2005 až 2008 – Bach, P. - Vyroubal, J., - Hornych, J., 2008
 • Zásady a směrnice pro konstrukci tepelně stabilních rámů a vřeten – Hornych, J., 2008
 • Konstrukce protékaných rámů – Kopecký, M. - Bach, P., - Hornych, J., 2008
 • Přímost vedení lože stroje Jucenter 6L – Vyroubal, J. - Hornych, J., 2008

2007

 • Tepelné chování obráběcího centra FRPQ 300 – Hornych, J., 2007
 • Inteligentní chladící systém-část II:řízení chlazení teplotními přenosovými funkcemi – Hornych, J. - Horejš, O., - Bárta, P., 2007
 • Teplotně mechanická analýza pohybové osy X stroje SPEEDtec – Hornych, J. - Horejš, O., - Bárta, P., 2007
 • Inteligentní chladící systém - eást I: tepeln – Vyroubal, J. - Hornych, J., 2007
 • Měření teplotních deformací na stroji FVC 120 CNC – Hornych, J. - Horejš, O., - Bárta, P., 2007

2006

 • Teplotně mechanický model pohonu s kuličkovým šroubem – Horejš, O. - Hornych, J., 2006
 • Praktické aplikace při řešení problematiky tepelných deformacíobráběcích strojů – Hornych, J., 2006
 • Tepelné chování izolované pinoly; měření, řízení a ověřovánívýpočetních přístupů: část 1 – Hornych, J. - Bárta, P., - Vyroubal, J., 2006
 • Termovizní měření svařovacího procesu a zkoušky účinnosti kotle – Hornych, J., 2006
 • Chlazený kuličkový šroub K50x20, teplotní pole a optimalizace chlazení – Hornych, J., 2006

2005

 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.1 – Hornych, J. - Smolík, J. - Janota, M. - Švéda, J., - Horejš, O., 2005
 • Tepelné vlivy na stroji LM2 – Svoboda, O. - Hornych, J., 2005
 • Teplotní pole chlazeného kuličkového šroubu K50x20 – Hornych, J., 2005
 • Teplotní poměry na výrobní lince hydroisolačních fólií v JUTA a.s – Hornych, J., 2005
 • Teploty v konstrukci stroje MORI-SAY 6/42 CNC 81 – Hornych, J., 2005

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2018

 • Strategie implementace pokročilých kompenzací teplotních deformací stroje a do CNC systému – Hornych, J. - Sulitka, M. - Mareš, M., - Václav, D., 2018

2015

 • Strategie produktivního a výkonného obrábění – Kolář, P. - Matyska, V. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kopačka, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zábranský, V. - Zeman, P. - Mindl, J. - Kopal, M. - Strnad, T., - Šnajdr, K., 2015

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2010

 • Termostabilní obráběcí stroje – Hornych, J., 2010