[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Otakar Horejš, Ph.D.

Ing. Otakar Horejš, Ph.D.

Otakar.Horejs (at) fs.cvut.cz

420605205932
420221990953

room: A-150, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0710912  
  Stanovení chyby polohování pohybové osy způsobené teplotní roztažností pomocí infračervené termografie – Horejš, O. (2007)
 • CTU0614512  
  Teplotní analýza vysokorychlostního pohonu s kuličkovým šroubem – Horejš, O. (2006)
 • 1039/G1  
  Teplotní stabilizace obráběcích strojů – Horejš, O. (2005)

Článek v periodiku

2017

 • Modelling of cutting process impact on machine tool thermal behaviour based on experimental data – Mareš, M. - Horejš, O., 2017
 • Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků – Kolář, P. - Burian, D. - Hornych, J. - Novotný, L. - Horejš, O. - Mareš, M. - Brajer, J. - Zeman, P. - Stach, E. - Malý, J. - Chládek, Š. - Kopačka, J. - Sova, J. - Vrba, P. - Šimůnek, A. - Koubek, J. - Sulitka, M., - Vyroubal, J., 2017

2015

 • ADVANCED THERMAL ERROR COMPENSATION OF A FLOOR TYPE MACHINING CENTRE ALLOWING FOR THE INFLUENCE OF INTERCHANGEABLE SPINDLE HEADS – Mareš, M. - Horejš, O., - Hornych, J., 2015
 • Real-time compensation of Machine Tool Thermal Errors Including Cutting Process – Horejš, O. - Mareš, M., - Hornych, J., 2015

2014

 • Průmyslová implementace pokročilých teplotních kompenzací – Bureš, J. - Horejš, O., 2014
 • Kompenzace teplotních úhlových chyb strojů – Horejš, O. - Mareš, M., 2014

2013

 • Pokročilé teplotní kompenzace portálového obráběcího centra – Horejš, O. - Mindl, J., - Smolík, J., 2013
 • Robustness and portability of machine tool thermal error compensation model based on control of participating thermal sources – Mareš, M. - Horejš, O. - Hornych, J., - Smolík, J., 2013

2012

 • Advanced Compensation of Thermally Induced Displacements of Machine Tools based on Transfer Functions – Horejš, O. - Mareš, M., - Kohút, P., 2012
 • MACHINE TOOL HEAT TRANSFER FEA AND EXPERIMENTAL IDENTIFICATION OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER – Kohút, P. - Horejš, O., - Mareš, M., 2012

2011

 • Compensation of machine tool angular thermal errors using controlled internal heat sources – Mareš, M. - Horejš, O. - Hornych, J., - Kohút, P., 2011
 • Control and Detailed Modeling of Machine Tool Highly Nonlinear Thermal Behavior Based on Thermal Transfer Functions – Mareš, M. - Horejš, O. - Hornych, J. - Kohút, P., - Bárta, P., 2011

2010

 • Compensation of Machine Tool thermal Errors Based on Transfer Functions – Horejš, O. - Mareš, M. - Kohút, P. - Bárta, P., - Hornych, J., 2010
 • Spolupráce mezi Strojírnou TYC a VCSVTT při FS ČVUT – Cejnarová, A. - Tyc, O. - Horejš, O., - Sulitka, M., 2010

Stať ve sborníku

2018

 • Thermal error minimisation issue on turning centre – Mareš, M. - Horejš, O., - Hornych, J., 2018
 • Thermally induced displacements of machine tool structure, tool and workpiece due to cutting processes – Horejš, O. - Mareš, M., - Hornych, J., 2018

2017

 • Evaluation of standard compensation of thermal distortion caused by rotating spindle on volumetric measurement of a floor type machining centre – Okénka, M. - Morávek, M. - Horejš, O., - Mareš, M., 2017

2016

 • Volumetric measurement of five-axis machine tool thermal deformation using an MT-Check – Morávek, M. - Horejš, O., 2016
 • Cutting process impact on machine tool thermal errors – Horejš, O. - Mareš, M., - Hornych, J., 2016

2015

 • Volumetric measurement of machine tool thermal deformation using an MT-Check probe – Morávek, M. - Bureš, J., - Horejš, O., 2015
 • Measurement and Simulation of Cutting Process Influence on Machine Tools Thermal Behaviour – Hornych, J. - Mareš, M., - Horejš, O., 2015

2014

 • Approach to Compensation of Machine Tool Angular Thermal Errors Using Controlled Internal Heat Sinks and Sources – Mareš, M. - Horejš, O., - Hornych, J., 2014
 • Thermal Error Compensation Models based on Transfer Functions of Different Machine Tool Structures – Horejš, O. - Mareš, M., - Hornych, J., 2014
 • Approach to thermal error modeling and compensation of six-spindle automatic lathe – Mareš, M. - Horejš, O., - Hornych, J., 2014
 • A General Approach to Thermal Error Modelling of Machine Tools – Horejš, O. - Mareš, M., - Hornych, J., 2014

2013

 • Robust thermal error compensation model of portal molling centre based on superposition of participating thermal sources – Mareš, M. - Horejš, O., - Hornych, J., 2013
 • Complex Verification of Thermal Error Compensation Model of a Portal Milling Centre – Horejš, O. - Mareš, M., - Hornych, J., 2013

2012

 • Advanced modelling of thermally induced displacements and its implementation into standard CNC controller of horizontal milling center – Horejš, O. - Mareš, M., - Novotný, L., 2012
 • Adaptive Cooling Control of A Ball Screw Feed Drive System – Hornych, J. - Horejš, O., 2012
 • Machine tool thermal error compensation based on control participating thermal sources – Mareš, M. - Horejš, O. - Hornych, J., - Kohút, P., 2012

2011

 • Experimental Identification of Convective Heat Transfer in Machine Tools – Horejš, O. - Kohút, P., - Mareš, M., 2011
 • The Influence of a Heat Transfer Coefficient Probe on Fluid Flow Near Wall – Horejš, O. - Kohút, P., - Mareš, M., 2011

2010

 • Aplication of mechatronic approach to modelling, identification and control of machine tool thermal errors – Hornych, J. - Horejš, O. - Bárta, P. - Kohút, P., - Mareš, M., 2010
 • Vliv konvektivní okrajové podmínky na teplotní deformace modelu obráběcího stroje – Hornych, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Mareš, M., 2010
 • Měření vlastností obráběcích strojů, metody a přístroje pro měření – Bach, P. - Chvojka, P. - Burian, D. - Vyroubal, J., - Horejš, O., 2010
 • Virtuální prototypování – Holkup, T. - Horejš, O. - Sulitka, M. - Švéda, J., - Mareš, M., 2010
 • Inteligentní a mechatronické systémy – Vaněk, J. - Bach, P. - Chvojka, P. - Burian, D. - Holkup, T. - Vyroubal, J. - Horejš, O. - Švéda, J., - Černý, J., 2010
 • Fluidní systémy – Hudec, J. - Horejš, O. - Lysák, P. - Stach, E. - Mareš, M. - Diviš, I., - Kekula, J., 2010
 • Stroje pro rychlé prototypování – Horejš, O. - Mareš, M., 2010

2009

 • A Compensation Technique of Machine Tool Thermal Errors Built on Thermal Transfer Functions – Hornych, J. - Horejš, O. - Bárta, P. - Kohút, P., - Mareš, M., 2009
 • Determination of Thermo-Mechanical State of a Cooled Ball Screw Feed Drive – Hornych, J. - Horejš, O., - Bárta, P., 2009

2008

 • Přesnost práce obráběcích strojů – Vyroubal, J. - Hornych, J. - Horejš, O., - Bárta, P., 2008
 • Modeling of Thermal Processes in a Cooled Ball Screw Feed Drive – Hornych, J. - Horejš, O., - Bárta, P., 2008

2007

 • Thermal Transfer Function Based Control Method of a Machine Tool Cooling Systém – Bárta, P. - Hornych, J. - Horejš, O., - Vyroubal, J., 2007
 • Konference uživatelů ANSYS Users Meeting 2006 Tábor – Bárta, P. - Horejš, O., 2007
 • Real-time Identification of a Heat Transfer Coefficient – Horejš, O. - Bárta, P., 2007
 • Real-time Identification of a Heat Transfer Coefficient – Horejš, O. - Bárta, P., 2007
 • Experimental Evaluation of Thermally Induced Positioning Errors of Ball Screw Feed Drive – Horejš, O., 2007
 • Thermo-Mechanical Model of Ball Screw with Non-Steady Heat Sources – Horejš, O., 2007

2006

 • Matematické modelování výrobních strojů – Sulitka, M. - Bárta, P. - Holkup, T., - Horejš, O., 2006
 • Chlazení obráběcích strojů – Bárta, P. - Horejš, O., - Sulitka, M., 2006
 • Balancing Analysis of Vertical Axis of Machine Tool LM-2 by Pneumatic System – Horejš, O. - Smolík, J., 2006
 • Thermal Stabilization of Machine Tools – Horejš, O., 2006

2004

 • A Thermal Model for High Speed Motorized Spindle – Horejš, O., 2004

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Přípravek pro polohovou fixaci měřicí hlavy pro měření přesnosti obráběcích strojů – Mareš, M. - Horejš, O. - Hornych, J., - Havlík, L., 2019

2015

 • Zařízení pro stanovení vlivu technologického procesu na teplotní chyby obráběcího stroje – Horejš, O. - Hornych, J., 2015

2013

 • Senzor pro měření součinitele přestupu tepla – Horejš, O. - Kohút, P., 2013

2011

 • Senzor pro měření součinitele přestupu tepla – Horejš, O. - Kohút, P., 2011

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Funkční vzorek-TAJMAC-ZPS-2018: Systém bezdrátového měření teplot bubnu s bezkontaktním napájením pro teplotní kompenzace vícevřetenového automatu – Horejš, O. - Mareš, M. - Koubek, J. - Vrba, P. - Hornych, J. - Zemánek, J., - Mlčoch, A., 2018

2017

 • Výsledek na stroji-KOVOSVIT MAS-2017: využití software pro zpracování a posouzení vlivu technologického procesu na teplotní chyby obráběcího stroje – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Havlík, L., - Novotný, J., 2017
 • Zařízení pro zjišťování vlivu různých frézovacích hlav a jejich výměn na změnu přesnosti strojů – Horejš, O. - Vrba, P. - Hornych, J. - Stach, E. - Koubek, J. - Mareš, M., - Kupka, P., 2017

2016

 • Vícevřetenový automat TMZ642CNC s implementovanými pokročilými teplotními kompenzacemi – Horejš, O. - Mareš, M. - Zbožínek, R. - Zemánek, J., - Smolík, J., 2016

2015

 • Inovované pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 700V – 5X PLUS – Kolář, P. - Matyska, V. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kopačka, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zábranský, V. - Zeman, P. - Mindl, J. - Kopal, M. - Strnad, T., - Šnajdr, K., 2015

2014

 • Implementace pokročilé SW teplotní kompenzace na principu přenosových funkcí pomocí externího PLC do vertikálního frézovacího centra MCV 1000TS – Hornych, J. - Horejš, O. - Mareš, M. - Bureš, J. - Smolík, J. - Havlík, L. - Strnad, T., - Novotný, J., 2014

2013

 • Multifunkční pětiosé obráběcí centrum MCU 1100 - 5X – Horejš, O. - Zavázal, T. - Šindler, J. - Varvařovský, V. - Havlík, L. - Dvořák, L. - Hotmar, P. - Novotný, J., - Jiříček, J., 2013
 • Implementace pokročilé SW teplotní kompenzace na principu přenosových funkcí pomocí externího PLC – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Bureš, J. - Novotný, L., - Havlík, L., 2013

2010

 • Mechatronický koncept vodorovných strojů – Kozlok, T. - Chadima, L. - Burik, J. - Sedlák, J. - Smolík, J. - Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I. - Novotný, L. - Černý, R. - Hovorka, J. - Kolář, P. - Ondráček, M. - Sedláček, P. - Beneš, P. - Horejš, O. - Hornych, T. - Mareš, M. - Rybář, P. - Šindler, J. - et al., 2010

Software

2013

 • Výukový software pro předmět "Experiment v oboru výrobních strojů a zařízení II. – Horejš, O., 2013

Zpráva

2018

 • Developing a thermal error compensation model of the DOOSAN VC 630/5Ax machine tool and its testing – Mareš, M. - Horejš, O. - Fiala, Š., - Sulitka, M., 2018
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Zvyšování přesnosti multifunkčních soustružnických center v roce 2018 – Mareš, M. - Okénka, M. - Fiala, Š. - Horejš, O. - Hornych, J., - Havlík, L., 2018
 • Odborná zpráva o řešení projektu TA04011624 "Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box" – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Novotný, L. - Červenka, J. - Horejš, O. - Mareš, M. - Stach, E. - Kachlík, J. - Kupka, P. - Mores, P. - Kolář, R. - Zbožínek, R. - Fiala, Z. - Štětina, J., - Minář, P., 2018
 • Kompenzační model teplotních chyb multifunkčního smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box – Horejš, O. - Mareš, M. - Šimůnek, A. - Sulitka, M., - Kupka, P., 2018
 • CK-SVT WP06 – Shrnující zpráva za rok 2018 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kohút, P. - Kekula, J. - Machyl, J. - Okénka, M., - Fiala, Š., 2018
 • Teplotně-deformační chování horizontálního obráběcího centra TOS FUT - TOS KUŘIM – Horejš, O. - Okénka, M. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kekula, J., - Fiala, Š., 2018
 • Funkční vzorek-TAJMAC-ZPS-2018: Systém bezdrátového měření teplot bubnu s bezkontaktním napájením pro teplotní – Horejš, O. - Mareš, M. - Fiala, Š. - Mlčoch, A., - Zemánek, J., 2018
 • Teplotní chování karuselovacího stolu stroje Powerturn III. sn. 1802 s kombinovaným chlazením „voda – olej“ TOSHULIN – Hornych, J. - Horejš, O. - Frkal, V., - Stříteský, P., 2018
 • Aplikace řešení pro minimalizaci teplotních deformací na obráběcí stroj EXPERTURN 3000 společnosti TOSHULIN – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Kohút, P. - Machyl, J. - Frkal, V., - Stříteský, P., 2018

2017

 • CK-SVT WP06 – Shrnující zpráva za rok 2017 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Kohút, P. - Kekula, J. - Machyl, J. - Okénka, M. - Koubek, J. - Vrba, P., - Smolík, J., 2017
 • Výsledek na stroji-KOVOSVIT MAS-2017: využití software pro zpracování a posouzení vlivu technologického procesu na teplotní chyby obráběcího stroje – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Smolík, J. - Havlík, L., - Novotný, J., 2017
 • Funkční vzorek-TOS KUŘIM-2017: zařízení pro zjišťování vlivu různých frézovacích hlav a jejich výměn na změnu přesnosti strojů – Horejš, O. - Vrba, P. - Hornych, J. - Stach, E. - Koubek, J. - Mareš, M. - Smolík, J., - Kupka, P., 2017
 • Využití existujících experimentálních metod a zařízení pro měření teplotních vlivů na volumetrickou přesnost strojů – Horejš, O. - Okénka, M., - Smolík, J., 2017
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Zvyšování přesnosti multifunkčních soustružnických center v roce 2017 – Mareš, M. - Hornych, J. - Horejš, O. - Fiala, Š., - Havlík, L., 2017
 • Roční zpráva aktivit dalšího účastníka ČVUT-RCMT v projektu „Vývoj technologického příslušenství obráběcích strojů“ – Ondráček, M. - Kekula, J. - Kohút, P. - Smolík, J. - Horejš, O., - Mareš, M., 2017

2016

 • Pokročilé teplotní kompenzace přímých teplotních chyb v ose X obráběcího soustružnického centra SBX 500 – Horejš, O. - Mareš, M., 2016
 • Závěrečná zpráva za pracovní balíček WP06 za rok 2016 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J., - Smolík, J., 2016
 • Vícevřetenový automat TMZ642CNC s implementovanými pokročilými teplotními kompenzacemi na principu přenosových funkcí do řídicího systému zahrnující vliv řezného procesu – Horejš, O. - Mareš, M., - Smolík, J., 2016
 • Návrh řešení pro minimalizaci teplotních deformací obráběcích strojů společnosti TOSHULIN - II – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Morávek, M. - Smolík, J., - Kohút, P., 2016

2015

 • Návrh řešení pro minimalizaci teplotních deformací obráběcího stroje společnosti TOSHULIN obráběcího stroje – Horejš, O. - Hornych, J. - Mareš, M. - Morávek, M. - Chládek, Š. - Smolík, J. - Marek, J., - Frkal, V., 2015
 • Algoritmus kompenzace teplotních deformací stroje FUEQ 125 – Horejš, O. - Mareš, M. - Smolík, J. - Sobola, J. - Kupka, P., - Kučera, J., 2015
 • Algoritmus kompenzace teplotních deformací stroje FUEQ 125 – Horejš, O. - Mareš, M., - Smolík, J., 2015
 • DV#6 (2015-3) Návrh řešení pro minimalizaci teplotních deformací obráběcího stroje společnosti TOSHULIN – Horejš, O. - Morávek, M. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Machyl, J. - Chvojka, P., - Smolík, J., 2015
 • DV#6 (2015-2) Pokročilý chladicí systém s řízením reflektujícím momentální tepelnou zátěž – Hornych, J. - Mareš, M. - Horejš, O. - Kohút, P. - Fiala, Š., - Smolík, J., 2015
 • DV#6 (2015-1) Implementace pokročilých SW technik teplotních kompenzací do standardních řídicích systémů – Horejš, O. - Sušeň, J. - Černý, R., - Smolík, J., 2015
 • Zkouška pro porovnání přesnosti kompenzačního algoritmu teplotních chyb stroje na kontrolním dílci – Horejš, O. - Mareš, M., - Hornych, J., 2015
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2015 – Kolář, P. - Matyska, V. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kopačka, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zábranský, V. - Zeman, P. - Mindl, J. - Kopal, M. - Strnad, T., - Šnajdr, K., 2015
 • Odborná zpráva o postupu jednotlivých prací a dosažených výsledcích – Sobola Jan, Ing., J.S. - Kupka Petr Ing., P.K. - Kučera Bohuslav, Ing., B.K. - Sulitka, M. - Mareš, M. - Horejš, O. - Šimůnek, A. - Janota, M. - Smolík, J. - Hlavatý Vlastimil, Ing., V.H., - Kubíček Jiří, Ing., J.K., 2015

2014

 • TRATEC: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblastech: studie modulárního systému komplexní správy; nástrojové hospodářství (technicko-ekonomický návrh) a návrh designu ovládacích panelů – Švéda, J. - Sulitka, M. - Koubek, J. - Vláčil, J. - Hornych, T. - Vyroubal, J. - Chvojka, P. - Kolář, P. - Horejš, O., - Chládek, Š., 2014
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu č. FR-TI4/651: Frézovací vřeteník pro výměnné vřetenové hlavy s vrtacím vřetenem – Lysák, P. - Burian, D. - Janota, M. - Hornych, J. - Horejš, O. - Moravec, J. - Veselý, J. - Matyska, V., - Smolík, J., 2014
 • Zpráva o řešení projektu Integrace, stavebnicovost a rekonfigurovatelnost strojů konsorcia TOS NOVA v roce 2014 – Sobola, J. - Kupka, P. - Jonáš, R. - Sulitka, M. - Zavázal, T. - Lysák, P. - Zeman, P. - Kovalčík, J. - Drobílek, J. - Janota, M. - Burian, D. - Šimůnek, A. - Horejš, O. - Mareš, M., - Smolík, J., 2014
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu FR-TI4/654 Komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů – Hornych, J. - Mareš, M. - Horejš, O. - Bureš, J., - Smolík, J., 2014
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2014 – Mind, J. - Kopal, M. - Strnad, T. - Šnajdr, K. - Bureš, J. - Drobílek, J. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Kopačka, J. - Malý, J. - Mareš, M. - Matyska, V. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - et al., 2014
 • Zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2014 – Stach, E. - Červenka, J. - Horejš, O. - Hornych, J. - Mareš, M. - Lazák, T., - Smolík, J., 2014
 • Analýza a modelování teplotního chování stroje TMZ 642 CNC – metody přímého a nepřímého odměřování – Mareš, M. - Horejš, O. - Smrž, M., - Švéda, J., 2014
 • DV#6 (2014-2) Testování tepelných vlivů na volumetrickou přesnost strojů – Horejš, O. - Morávek, M. - Bureš, J., - Smolík, J., 2014
 • DV#6 (2014-1) Matematické modely staticky přeurčených stavebních celků obráběcích strojů – Horejš, O. - Kekula, J. - Kohút, P., - Smolík, J., 2014

2013

 • Závěrečná zpráva o řešení projektu FR-TI4/654 Komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů za rok 2013 – Hornych, J. - Mareš, M. - Bureš, J. - Horejš, O., - Smolík, J., 2013
 • Závěrečná zpráva o realizaci projektu FR-TI3/402: Stroj MCU1000V-5X za rok 2013 – Horejš, O. - Zavázal, T. - Šindler, J. - Sulitka, M. - Rybář, P. - Hornych, J. - Mareš, M. - Koubek, J., - Smolík, J., 2013
 • Průběžná zpráva o realizaci projektu FR-TI3/402: Stroj MCU1000V-5X za rok 2013 – Horejš, O. - Zavázal, T. - Šindler, J. - Sulitka, M. - Koubek, J., - Smolík, J., 2013
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2013 – Kopal, M. - Mindl, J. - Strnad, T. - Šnajdr, K. - Bureš, J. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Malý, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zeman, P., - Smolík, J., 2013
 • DV#6 (2013-2) Měřící metody a technická řešení pro kvantitativní posouzení vlivu technologického procesu na celkové teplotní chyby obráběcích strojů – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Krannich, T. - Kohút, P. - Morávek, M. - Bureš, J., - Smolík, J., 2013
 • DV#6 (2013-1) Ověřené měřící a simulační metody pro analýzu teplotně-mechanického chování obráběcích strojů – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kohút, P. - Šindler, J. - Bureš, J. - Jančík, J. - Smrž, M., - Smolík, J., 2013
 • Výsledky měření teplotních dilatací na vícevřetenovém soustružnickém automatu TMZ 642CNC – Mareš, M. - Horejš, O. - Smrž, M. - Švéda, J., - Jančík, J., 2013
 • Podněty pro revizi SVA WP#6 na základě poznatků z EMO 2013 – Horejš, O. - Mareš, M., - Morávek, M., 2013

2012

 • Závěrečná zpráva o řešení projektu FR-TI4/654 Komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů za rok 2012 – Hornych, J. - Mareš, M. - Horejš, O. - Bureš, J. - Drobílek, J. - Makarovský, J., - Smolík, J., 2012
 • Roční zpráva o realizaci projektu FR-TI3/402: Stroj MCU1000V-5X za rok 2012 – Horejš, O. - Zavázal, T. - Šindler, J. - Kohút, P. - Sulitka, M. - Hornych, J. - Moravec, J. - Fojtů, P. - Zeman, P. - Kolář, P., - Smolík, J., 2012
 • Průběžná zpráva o řešení projektu Stroj MCU1000V-5X – Horejš, O. - Smolík, J., 2012
 • DV#3 (2012) Analýza a strukturalizace obráběcích strojů, zejména multifunkčních – Veselý, J. - Šindler, J. - Rybář, P. - Matyska, V. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - Zavázal, T. - Kosek, Z. - Horejš, O. - Janota, M. - Kolář, P. - Sulitka, M., - Smolík, J., 2012
 • DV#6 (2012-1) Technologie pokročilých softwarových teplotních kompenzací na základě nepřímých měření – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kohút, P. - Morávek, M., - Smolík, J., 2012
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2012 – Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Máca, O. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zeman, P. - Kopal, M. - Mindl, J. - Strnad, T. - Šnajdr, K., - Bureš, J., 2012

2011

 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.2A – Janota, M. - Horejš, O. - Kulíšek, V., - Dvořák, M., 2011
 • Závěrečná zpráva projektu 2.1.1 za rok 2011 – Hornych, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Morávek, M., 2011
 • Závěrečná zpráva za projekt "Seismicky vyvážený obráběcí stroj" – Ondráček, M. - Smolík, J. - Janota, M. - Novotný, L. - Hornych, J. - Horejš, O. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Hovorka, J. - Rybář, P., - Mareš, M., 2011

2010

 • Roční zpráva "Seismicky vyvážený obráběcí stroj" za rok 2010 – Ondráček, M. - Smolík, J. - Novotný, L. - Hornych, J. - Horejš, O. - Veselý, J., - Mareš, M., 2010
 • Kalibrace odporových teplotních čidel – Horejš, O. - Kohút, P., 2010
 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.2 za rok 2010 – Smolík, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Mareš, M., 2010
 • Implementace teplotních kompenzací na principu tepelných přenosových funkcí – Novotný, L. - Horejš, O., - Mareš, M., 2010

2009

 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.2 za rok 2009 – Smolík, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Mareš, M., 2009
 • Rozšíření modelu popisující teplotní deformace v místě nástroje stroje H50 – Hornych, J. - Horejš, O., - Mareš, M., 2009
 • Roční zpráva "Seismicky vyvážený obráběcí stroj" za rok 2009 – Ondráček, M. - Novotný, L. - Horejš, O., - Repák, T., 2009

2008

 • Tepelné deformace stroje MCV 750 a jejich modelování – Hornych, J. - Horejš, O., - Mareš, M., 2008
 • Modelování teplotních deformací stroje h50 v místě nástroje pomocí tepelných přenosových funkcí – Hornych, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Mareš, M., 2008
 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.2 – Smolík, J. - Horejš, O. - Bárta, P., - Mareš, M., 2008
 • Experimentální stanovení součinitele přestupu tepla – Smolík, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Pak, I., 2008
 • Modelování tepelných procesů v pohonech s kuličkovými šrouby – Smolík, J. - Horejš, O., 2008
 • Roční zpráva - Seismicky vyvážený obráběcí stroj za rok 2008 – Ondráček, M. - Novotný, L. - Horejš, O. - Sulitka, M. - Hovorka, J. - Rybář, P., - Repák, T., 2008
 • Řízení tepelných deformací pinoly – Horejš, O. - Bárta, P., - Pak, I., 2008

2007

 • Inteligentní chladící systém-část II:řízení chlazení teplotními přenosovými funkcemi – Hornych, J. - Horejš, O., - Bárta, P., 2007

2006

 • MKP analýza stroje FRPQ300 – Sedláček, P. - Horejš, O. - Ondráček, M. - Bárta, P., - Sulitka, M., 2006
 • Chlazení obráběcích strojů; teplotní model frézovacího stroje LM-2 – Horejš, O. - Bárta, P., 2006
 • Teplotně mechanický model pohonu s kuličkovým šroubem – Horejš, O. - Hornych, J., 2006
 • Analýza koncentrace napětí v rohu rámu způsobená ohřevem od technologického procesu – Horejš, O., 2006
 • Teplotní analýza kuličkového šroubu stroje VARIA – Horejš, O. - Bárta, P., - Holkup, T., 2006

2005

 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.1 – Hornych, J. - Smolík, J. - Janota, M. - Švéda, J., - Horejš, O., 2005
 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.2 – Lašová, V. - Holkup, T. - Horejš, O. - Bárta, P., - Svoboda, O., 2005
 • Model teplotních deformací vřeteníku s produkcí tepla v kluzných vedeních – Horejš, O., 2005
 • Návrh chladící soustavy a jejich komponentů pro brusku BK75 CNC – Horejš, O. - Ondráček, M., 2005
 • Modelování teplotních polí a deformací obráběcích strojů – Horejš, O., 2005
 • Analýza vyvažování svislé osy Y obráběcího stroje H50 pneumatickým systémem – Horejš, O., 2005

2004

 • Teplotní model vysokorychlostního vřetene CYTEC s integrovaným motorem – Horejš, O., 2004
 • Teplotní model vysokorychlostního vřetene CYTEC s integrovaným motorem – Horejš, O., 2004

2002

 • Isothermal Airflow Patterns in a Scale Model of a Swine Barn with Flues – Bárta, P. - Horejš, O., 2002

2001

 • Wheel of Radial Air Compressor – Bárta, P. - Horejš, O., 2001

Kvalifikační zpráva

2008

 • Modelování tepelných procesů v pohonech s kuličkovými šrouby – Horejš, O., 2008

2004

 • Wind Affected Isothermal Airflow Patterns in a Scale Model of a Swine Barn – Horejš, O., 2004

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2016

 • Pořádání konference - Special Interest Group Meeting: Thermal Issues – Horejš, O. org. - Phillips, D. org., 2016

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2015

 • Strategie produktivního a výkonného obrábění – Kolář, P. - Matyska, V. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kopačka, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zábranský, V. - Zeman, P. - Mindl, J. - Kopal, M. - Strnad, T., - Šnajdr, K., 2015

2011

 • Technologie kompenzace teplotních chyb obráběcích strojů na principu teplotně-mechanických přenosových funkcí – Horejš, O. - Mareš, M., 2011

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2010

 • Kompenzace teplotních deformací na základě přenosových funkcí – Horejš, O. - Mareš, M., 2010
 • Teplotně-mechanické modely strojů – Holkup, T. - Horejš, O., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Teplotně mechanické modelování vysokorychlostních vřeten – Holkup, T. - Horejš, O., 2004