[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Jiří Švéda, Ph.D.

Ing. Jiří Švéda, Ph.D.

Jiri.Sveda (at) fs.cvut.cz

Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering

420221990932
420739531463

room: A-32, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FV30334  
  Chytrý obráběcí stroj – Švéda, J. (2018-2021)
 • TH02010942  
  Robotická obráběcí hlava – Švéda, J. (2017-2020)
 • FV10646  
  Vývoj nového interpolátoru českého CNC systému pro výrobní stroje – Švéda, J. (2016-2019)
 • CTU0912312  
  Konference IASTED 2009: Simulační a experimentální testování aktivního ukládání pohonů obráběcích strojů – Švéda, J. (2009)
 • CTU0809612  
  Konference ICTAM 2008: Nový způsob aktivního ukládání pohonů obráběcích strojů – Švéda, J. (2008)

Článek v periodiku

2016

 • Optical equipment for measuring deformation of machine tool components – Koubek, J. - Chládek, Š. - Švéda, J., - Diviš, I., 2016
 • Modelling and optimization of machine tools on foundations – Novotný, L. - Šindler, J. - Fiala, Š., - Švéda, J., 2016

2014

 • Vliv parametrů řídicích systémů na obrábění – Veselý, J. - Švéda, J., 2014
 • Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji – Švéda, J. - Hřivna, Š. - Kozlok, T., - Schut, M., 2014

2011

 • Využívání mechatronických prvků v konstrukci a stavbě obráběcích strojů – Machálka, M. - Švéda, J., 2011
 • Přesné obrábění - Snížení tolerance nepřesností – Rybín, J. - Smolík, J. - Zeman, P. - Švéda, J., - Zavázal, T., 2011

2010

 • Simulation Testing of the Machine Tool Equipped with the Active Feed Drive – Švéda, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2010
 • Measurement and Calibration of Machine Tools in 6 DOFs in Large Workspace – Beneš, P. - Valášek, M., - Švéda, J., 2010

2009

 • Experimental Testing of Active Feed Drive – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2009
 • Machine Tool with Undisturbed Frame – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2009

2007

 • Metody potlačování vibrací u vysoce dynamických obráběcích strojů – Švéda, J. - Novotný, L., 2007
 • Mechatronic Suspension for X-Friendly Vehicles – Valášek, M. - Vaculín, O. - Šika, Z. - Steinbauer, P., - Švéda, J., 2007
 • New Active Machine Tool Drive Mounting on the Frame – Švéda, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2007
 • Soil-Friendly Off-Road Suspension – Valášek, M. - Švéda, J., - Šika, Z., 2007

Stať ve sborníku

2016

 • Measurement of the end point by laser tracker which is mounted on a slide – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., 2016
 • Workpiece fixture: Important element for improving manufacturing productivity and accuracy of low rigidity components – Kolář, P. - Švéda, J. - Möhring, H.-Ch., - Wiederkehr, P., 2016
 • Measurement of the end point by laser tracker which is mounted on a slide – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., 2016
 • EXPERIMENT OF REDUNDANT MEASUREMENT OF END POINT BY LASER TRACKER WHICH IS MOUNTED ON A SLIDE – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., 2016

2015

 • Measurement of tool center position change on horizontal boring machines – Koubek, J. - Chládek, Š. - Švéda, J., - Diviš, I., 2015

2012

 • Interaction of Machine Tool Cover and Feed Drive – Kolář, P. - Švéda, J. - Hudec, J., - Mašek, J., 2012

2011

 • INFLUENCE OF MACHINE TOOL COVERS ON FEED DRIVES – Kolář, P. - Mašek, J. - Švéda, J., - Hudec, J., 2011

2010

 • Virtuální prototypování – Holkup, T. - Horejš, O. - Sulitka, M. - Švéda, J., - Mareš, M., 2010
 • Inteligentní a mechatronické systémy – Vaněk, J. - Bach, P. - Chvojka, P. - Burian, D. - Holkup, T. - Vyroubal, J. - Horejš, O. - Švéda, J., - Černý, J., 2010
 • Komponenty pohybových os – Souček, P. - Holkup, T. - Sulitka, M. - Švéda, J. - Moravec, J. - Lysák, P., - Mareš, M., 2010
 • Nové kinematické struktury strojů – Smolík, J. - Švéda, J., 2010
 • Stroje pro opracování nerotačních obrobků – Smolík, J. - Hovorka, J. - Švéda, J. - Moravec, J. - Lysák, P., - Koubek, J., 2010

2009

 • Model of Ball Screw Feed Drive Mechanical System Using Coupling Stiffness Matrix – Sulitka, M. - Švéda, J., - Mašek, J., 2009
 • Simulation And Experimental Testing Of Machine Tool Active Feed Drive – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2009

2008

 • New active mounting of machine tool feed drives – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2008
 • Machine tool with undisturbed frame – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2008
 • Acceleration as an Input of the Velocity Controller – Volpe, G. - Zaquini, L. - Smolík, J. - Novotný, L. - Sulitka, M., - Švéda, J., 2008
 • Machine Tool Lightweight Design and Advanced Control Techniques – Vlach, P. - Smolík, J. - Novotný, L. - Hudec, J. - Sulitka, M. - Švéda, J., - Strakoš, P., 2008

2007

 • Acceleration Signal as Input of Velocity Loop in Machine Tool Cascade Control Loop – Švéda, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2007
 • Inteligentní systémy pro obráběcí stroj – Bach, P. - Švéda, J., - Veselý, J., 2007
 • Elektrická výstroj – Repák, T. - Švéda, J., 2007
 • Adaptivní řízení – Švéda, J. - Smolík, J., - Vaněk, J., 2007
 • Řídicí systémy a programování NC strojů – Černý, R. - Repák, T., - Švéda, J., 2007
 • Pohony a odměřování lineárních a rotačních os – Souček, P. - Veselý, J. - Rybář, P. - Švéda, J., - Repák, T., 2007
 • Active Mounting of Machine Tool Feed Drivers – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Influence of Flexible and Controlled Suspension on Traction of Off-road Vehicles – Valášek, M. - Šika, Z. - Bílkovský, A., - Švéda, J., 2007
 • Acceleration Signal as Input of Velocity Loop in Machine Tool Cascade Control Loop – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Mezinárodní seminář Virtuální vývoj výrobků 2006 Frankfurt – Sulitka, M. - Švéda, J., 2007

2006

 • Potential of Adaptive State Control for Actuator Regulation of Machine Tool Motion Axis – Hornych, T. - Smolík, J. - Švéda, J., - Valášek, M., 2006
 • Dynamic Behaviour of Experimental Milling Machine LM-2 Z Axis with Active Vibroabsorbtion Design – Švéda, J. - Sulitka, M. - Novotný, L. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Dynamic Behaviour of Experimental Milling Machine LM-2 Z Axis – Švéda, J. - Sulitka, M. - Novotný, L. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006

2005

 • Soil-friendly Off-road Suspension – Valášek, M. - Švéda, J., - Šika, Z., 2005

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2018

2014

 • Zařízení pro optické měření a/nebo optickou kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2014

2013

 • Zařízení pro redundantní optické měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M., - Švéda, J., 2013
 • Zařízení pro optické měření a/nebo optickou kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2013
 • Zařízení pro snížení přenosu sil do rámu ze dvou vzájemně silově na sebe působících částí – Valášek, M. - Švéda, J., 2013
 • Zařízení pro snížení přenosu sil do rámu ze dvou vzájemně silově na sebe působících částí – Valášek, M. - Švéda, J., 2013

2011

 • Vzpěra, zvláště suvná nebo otočná vzpěra výrobních strojů – Valášek, M. - Švéda, J., 2011
 • Zařízení pro optické odměřování přesnosti a/nebo deformace obráběcího stroje – Švéda, J. - Diviš, I., 2011

2010

 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v navazujících prostorech – Valášek, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2010

2009

 • Zařízení pro tlumení kmitů, zejména u obráběcích strojů – Souček, P. - Novotný, L., - Švéda, J., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Zkušební stanice pro ladění 5 osé technologie navařování – Diviš, I. - Švéda, J. - Hosnedl, S. - Fornůsek, T., - Štěpánek, F., 2018
 • WP08 - výsledek na stroji - TAJMAC-ZPS-2018 Spolupráce více os a více strojů - vícevřetenový automat – Valášek, M. - Poláček, L., - Švéda, J., 2018

2017

 • Funkční vzorek šnekového soukolí malých rozměrů – Zeman, P. - Švéda, J., - Lomička, J., 2017
 • WP09 - Funkční vzorek - Škoda Machine Tool-2017 Testovací funkční vzorek přídavného zařízení pro zvýšení přesnosti stroje – Švéda, J. - Diviš, I. - Koubek, J. - Chládek, Š. - Smolík, J. - Hlavatý, V., - Kubíček, J., 2017
 • WP09 - Výsledek na stroji - TOS Varnsdorf-2017 Inprocesní měření – Švéda, J. - Hornych, T. - Smolík, J., - Kozlok, T., 2017

2015

 • Fixture system for thin-walled curved workpieces – Kolář, P. - Švéda, J., - Koubek, J., 2015
 • Fixture system for workpiece adjustment and clamping with/without its pre-deformation – Kolář, P. - Koubek, J. - Švéda, J., - de Dios, J., 2015
 • Redundantní měřicí a kalibrační zařízení – Švéda, J. - Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Koubek, J. - Diviš, I. - Smrž, M., - Smolík, J., 2015

2014

 • Stavitelná vakuová podpěra pro obrábění tenkých dílců – Kolář, P. - Koubek, J. - Diviš, I., - Švéda, J., 2014
 • Prototyp funkcionality inprocesního měření implementovaný do běžného obráběcího stroje – Kozlok, T. - Chadima, L. - Navrátil, M. - Vychytil, P. - Dubský, P. - Charouzek, J. - Švéda, J. - Hornych, T. - Diviš, I. - Koubek, J., - Černý, R., 2014
 • Pasivní dynamický hltič – Švéda, J. - Novotný, L. - Diviš, I. - Koubek, J. - Fiala, Š. - Smolík, J. - Machálka, M. - Smrčka, P. - Vinklárek, J., - Zbožínek, R., 2014
 • Aktivní dynamický hltič – Švéda, J. - Novotný, L. - Diviš, I. - Koubek, J. - Fiala, Š. - Smolík, J. - Machálka, M. - Smrčka, P. - Vinklárek, J., - Zbožínek, R., 2014

2013

 • Prototyp obráběcího stroje s nově otevřeným řídicím systémem MEFI – Švéda, J. - Hornych, T., - Schut, M., 2013

2011

 • Experimentální zařízení pro testování řídicího systému Siemens – Veselý, J. - Švéda, J. - Červenka, J., - Černý, J., 2011
 • RedCaM Quatro - zařízení pro měření přesnosti pracovního prostoru v 6DOF - 1. generace – Beneš, P. - Švéda, J. - Diviš, I. - Koubek, J., - Valášek, M., 2011
 • Zařízení pro optické odměřování přesnosti a/nebo deformace obráběcího stroje – Švéda, J. - Diviš, I., - Koubek, J., 2011
 • Aktivní dynamický hltič obrobku – Švéda, J. - Diviš, I., - Koubek, J., 2011

2010

 • Mechatronický koncept vodorovných strojů – Kozlok, T. - Chadima, L. - Burik, J. - Sedlák, J. - Smolík, J. - Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I. - Novotný, L. - Černý, R. - Hovorka, J. - Kolář, P. - Ondráček, M. - Sedláček, P. - Beneš, P. - Horejš, O. - Hornych, T. - Mareš, M. - Rybář, P. - Šindler, J. - et al., 2010

2006

 • Laserový sledovač – Švéda, J. - Beneš, P., 2006

Zpráva

2018

 • Adaptér MTConnect pro řídicí systém Heidenhain iTNC 530 – Chládek, Š. - Švéda, J., 2018
 • Návrh software pro řízení provozu stroje – Švéda, J. - Panteleev, A. - Kolář, P. - Hornych, T. - Sova, J., - Burian, D., 2018
 • Vývoj robotické obráběcí hlavy – Lemfeld ml, J. - Švéda, J. - Fojtů, P. - Chládek, Š. - Fiala, Š. - Vavruška, P. - Panteleev, A. - Kratěna, T. - Nečas, M. - Lemfeld nejml, J. - Bednář, S. - Michálek, O., - Brda, M., 2018
 • Vývoj interpolátoru a funkcí pro rychlou verifikaci NC programu – Schut, M. - Švéda, J. - Hornych, T. - Vlk, B. - Fojtů, P. - Petráček, P. - Hoffmann, J. - Kováčik, L., - Ekrt, J., 2018
 • Roční zpráva o řešení projektu v programu TRIO v roce 2018 – Schut, M. - Švéda, J., 2018
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2018 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2018
 • Přídavné zařízení pro zvýšení přesnosti stroje, ŠKODA MACHINE TOOL – Švéda, J. - Chládek, Š. - Diviš, I. - Koubek, J. - Smolík, J. - Hlavatý, V., - Kubíček, J., 2018
 • Návrh systému správy stroje, TOS VARNSDORF – Švéda, J. - Hornych, T. - Panteleev, A. - Smolík, J., - Kozlok, T., 2018
 • Návrh systému rychlého měření volumetrické přesnosti, TOS VARNSDORF – Švéda, J. - Chládek, Š. - Smolík, J., - Kozlok, T., 2018
 • Zpráva o průběhu řešení WP09 v roce 2018 – Švéda, J. - Hornych, T. - Chládek, Š. - Panteleev, A. - Koubek, J. - Diviš, I., - Smolík, J., 2018

2017

 • Vývoj základního modulu interpolátoru a pokročilých funkcí – Schut, M. - Švéda, J. - Hornych, T. - Vlk, B. - Fojtů, P. - Petráček, P. - Hofmann, J. - Kováčik, L., - Ekrt, J., 2017
 • Roční zpráva o řešení projektu v programu TRIO v roce 2017 – Schut, M. - Švéda, J., 2017
 • Koncepční návrh robotické obráběcí hlavy – Švéda, J. - Lemfeld, J. - Fojtů, P. - Chládek, Š. - Vavruška, P. - Panteleev, A. - Nečas, M. - Lemfeld, J. - Brda, M., - Michálek, O., 2017
 • WP09 – Funkční vzorek – Škoda Machine Tool-2017 Testovací funkční vzorek přídavného zařízení pro zvýšení přesnosti stroje – Švéda, J. - Chládek, Š. - Koubek, J. - Fiala, Š. - Diviš, I. - Smolík, J. - Hlavatý, V., - Kubíček, J., 2017
 • Inprocesní měření – návod na obsluhu na stroji WHT 110 C – Švéda, J. - Hornych, T. - Smolík, J., - Kozlok, T., 2017
 • WP09 – Výsledek na stroji – TOS Varnsdorf-2017 Inprocesní měření – Švéda, J. - Hornych, T. - Smolík, J., - Kozlok, T., 2017
 • Zpráva o průběhu řešení WP09 v roce 2017 – Švéda, J. - Hornych, T. - Chládek, Š. - Koubek, J. - Diviš, I., - Smolík, J., 2017
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2017 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2017

2016

 • Návrh konstrukčního řešení, pohonů, strukturální optimalizace, výpočty a testovací obrábění na strojích TOS Varnsdorf – Sulitka, M. - Šindler, J. - Vrba, P. - Kolář, P. - Švéda, J., - Hornych, T., 2016
 • Vývoj řídicího software měřicího zařízení – Švéda, J. - Chládek, Š., 2016
 • Vývoj softwarového modulu pro vykreslování odbavovaného NC programu – Hornych, T. - Chládek, Š., - Švéda, J., 2016
 • Testy obrábění robotem Stäubli – Fojtů, P. - Hornych, T., - Švéda, J., 2016
 • Systém správy stroje – Švéda, J. - Hornych, T., - Smolík, J., 2016
 • Přídavné odměřování výsuvného vřetene – Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I., - Smolík, J., 2016
 • Zpráva o průběhu řešení WP09 v roce 2016 – Švéda, J. - Hornych, T. - Chládek, Š. - Koubek, J. - Diviš, I. - Morávek, M. - Kovář, F. - Valášek, M., - Smolík, J., 2016
 • Návrh koncepce modulu interpolátoru a jeho dalších funkcí – Schut, M. - Švéda, J. - Hornych, T. - Vlk, B. - Fojtů, P. - Chládek, Š. - Hofmann, J. - Kováčik, L., - Ekrt, J., 2016
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2016 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2016

2015

 • BLUE RAY: Souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblasti měření a diagnostiky, výpočtů a mechatroniky v roce 2015 – Kulíšek, V. - Šindler, J. - Matyska, V. - Vrba, P. - Kolář, P. - Sova, J. - Hornych, T. - Švéda, J. - Moravec, J., - Veselý, J., 2015
 • DELIVERABLE D11.4: FIXTURE UNIT VERIFICATION IN REAL CONDITIONS – Kolář, P. - Švéda, J., 2015
 • Analýza procesu obrábění konců trubek ve firmě Sandvik Chomutov Precision Tubes, s.r.o.; – Zeman, P. - Sulitka, M. - Fojtů, P. - Lomička, J., - Švéda, J., 2015
 • Návrh testovacího zařízení pro přídavné odměřování výsuvného vřetene – Švéda, J. - Diviš, I. - Proněk, J. - Koubek, J. - Smolík, J., - Hlavatý, V., 2015
 • DV#9 (2015) - Technologie měření volumetrické přesnosti celého pracovního prostoru obráběcího stroje včetně výpočtových modelů pro 5 os – Švéda, J. - Morávek, M. - Beneš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Smrž, M. - Diviš, I. - Koubek, J. - Kovář, F. - Smolík, J. - Mindl, J. - Hlavatý, V. - Zbožínek, R. - Sobola, J. - Kupka, P. - Kozlok, T. - Marek, J., - Frkal, V., 2015
 • DV#9 (2015) - Technologie inprocesního měření s využitím navržených metod měření umožňující automatizované vyhodnocení přesnosti obrobku – Švéda, J. - Hornych, T. - Chládek, Š. - Koubek, J. - Diviš, I. - Proněk, J. - Fojtů, P. - Smolík, J. - Mindl, J. - Hlavatý, V. - Zbožínek, R. - Sobola, J. - Kupka, P. - Kozlok, T. - Marek, J., - Frkal, V., 2015
 • Integrované odměřování deformace výsuvného smykadla – Švéda, J. - Diviš, I. - Chládek, Š. - Koubek, J. - Smolík, J., - Kozlok, T., 2015

2014

 • TRATEC: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblastech: studie modulárního systému komplexní správy; nástrojové hospodářství (technicko-ekonomický návrh) a návrh designu ovládacích panelů – Švéda, J. - Sulitka, M. - Koubek, J. - Vláčil, J. - Hornych, T. - Vyroubal, J. - Chvojka, P. - Kolář, P. - Horejš, O., - Chládek, Š., 2014
 • Návrh odměřování profilu rotačně uloženého obrobku – Švéda, J. - Chládek, Š., 2014
 • ERWIN JUNKER: souhrnná oborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblastech výpočty, diagnostika, mechatronika atd. – Sušeň, J. - Matyska, V. - Sulitka, M. - Fojtů, P. - Smrž, M. - Švéda, J. - Kekula, J. - Holkup, T. - Kulíšek, V. - Hornová, J. - Lysák, P., - Zavázal, T., 2014
 • Roční zpráva o řešení projektu „Inprocesní měření“ v roce 2014 – Švéda, J. - Hornych, T. - Chládek, Š. - Diviš, I. - Koubek, J. - Vláčil, J. - Černý, R., - Smolík, J., 2014
 • Inprocesní měření obrobků v obráběcím stroji – Švéda, J. - Hornych, T. - Chládek, Š. - Diviš, I. - Koubek, J. - Vláčil, J. - Černý, R., - Smolík, J., 2014
 • Průběžná zpráva o řešení projektu „Inprocesní měření“ v roce 2014 – Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I. - Smolík, J. - Hornych, T., - Vláčil, J., 2014
 • Dynamické hltiče – Machálka, M. - Smrčka, P. - Vinklárek, J. - Švéda, J. - Novotný, L. - Fiala, Š. - Smrž, M., - Smolík, J., 2014
 • Metodika návrhu ukládání strojů – Machálka, M. - Smrčka, P. - Vinklárek, J. - Fiala, Š. - Švéda, J. - Novotný, L. - Šindler, J., - Smolík, J., 2014
 • Návrh základu stroje MCV7032 – Fiala, Š. - Švéda, J. - Šindler, J. - Novotný, L., - Smolík, J., 2014
 • Odměřování deformace výsuvného vřetene – Švéda, J. - Chládek, Š. - Diviš, I. - Koubek, J., - Smolík, J., 2014
 • Optické měření souososti děr a zarovnání stroje – Švéda, J. - Chládek, Š., 2014
 • Analýza a modelování teplotního chování stroje TMZ 642 CNC – metody přímého a nepřímého odměřování – Mareš, M. - Horejš, O. - Smrž, M., - Švéda, J., 2014
 • Hlavní výsledky řešení projektu CK-SVT WP#04 - Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů za rok 2014 – Novotný, L. - Burian, D. - Červenka, J. - Diviš, I. - Drhlík, M. - Dvořák, M. - Fiala, Š. - Hovorka, J. - Janota, M. - Koubek, J. - Kulíšek, V. - Lysák, P. - Matyska, V. - Smrž, M. - Sova, J. - Smolík, J. - Strakoš, P. - Šindler, J. - Švéda, J. - Veselý, J. - et al., 2014
 • Úvodní testy modulu řízeného tlumiče vibrací – Novotný, L. - Diviš, I. - Koubek, J. - Fiala, Š. - Červenka, J. - Švéda, J., - Kulíšek, V., 2014
 • Simulace APC na ose x stroje TM2000 – Smrž, M. - Souček, P. - Fiala, Š. - Novotný, L., - Švéda, J., 2014
 • DV#9 (2014) Systém automatické kalibrace stroje využívající integrované měření pro aktualizaci vnitřních kompenzačních tabulek – Švéda, J. - Chládek, Š. - Diviš, I. - Vláčil, J. - Morávek, M. - Koubek, J. - Smrž, M. - Hornych, T. - Černý, R., - Smolík, J., 2014
 • DV#8(2014) Experimentální testování potlačení kmitání pomocí řízení využívajícího „Input Shaping“ – Smrž, M. - Fojtů, P. - Švéda, J., - Smolík, J., 2014

2013

 • Analýza napětí v deformačním členu pohonu osy WK (stroj BIG CRANK) a Lunety pro broušení klikových hřídelů a Analýza statické tuhosti sloupového vedení osy X stroje PF6 – Holkup, T. - Kulíšek, V. - Swaczyna, Z. - Hovorka, J. - Švéda, J. - Lysák, P., - Sulitka, M., 2013
 • Implementace funkce CMM na obráběcí stroj – Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I. - Smolík, J. - Hornych, T., - Vláčil, J., 2013
 • Roční zpráva o řešení projektu „Inprocesní měření“ v roce 2013 – Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I. - Smolík, J. - Hornych, T., - Vláčil, J., 2013
 • Průběžná zpráva o řešení projektu „Inprocesní měření“ v roce 2013 – Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I., - Smolík, J., 2013
 • Průběžná zpráva řešení projektu TA02010863 - "Kompenzace dynamických účinků obráběcích strojů" v roce 2013 – Novotný, L. - Červenka, J. - Fiala, Š. - Janota, M. - Ondráček, M. - Pohl, K. - Prášil, D. - Šindler, J. - Smrž, M. - Švéda, J., - Smolík, J., 2013
 • Modelování ukládání strojů – zpráva za rok 2013 – Šindler, J. - Fiala, Š. - Pohl, K. - Novotný, L. - Švéda, J., - Smolík, J., 2013
 • Zpráva z měření stavěcích klínů z produkce Tajmac a BWF – Novotný, L. - Červenka, J. - Ondráček, M. - Prášil, D. - Švéda, J., - Smolík, J., 2013
 • Souhrnná závěrečná odborná zpráva projektu – Schut, M. - Ekrt, J. - Kraus, J. - Kováčik, M. - Hofmann, J. - Kováčik, L. - Hornych, T. - Švéda, J., - Smolík, J., 2013
 • DV#9 (2013) Technologie efektivního měření volumetrické přesnosti celého pracovního prostoru obráběcího stroje včetně výpočtových modelů pro 3 osy – Švéda, J. - Morávek, M. - Koubek, J. - Vláčil, J. - Diviš, I. - Vyroubal, J. - Kolář, P. - Smolík, J., - Valášek, M., 2013
 • DV#9 (2013) Ověřené metody integrovaného měření geometrie a deformace mechanické struktury obráběcího stroje – Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I. - Chládek, Š. - Smrž, M. - Vyroubal, J. - Hornych, T. - Kolář, P., - Smolík, J., 2013
 • Přesné snímače náklonu – Vyroubal, J. - Švéda, J., - Koubek, J., 2013
 • DV#8 (2013) Analýza a simulace metod zlepšení tradičních metod řízení – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Svatoš, P. - Smrž, M. - Neusser, Z. - Švéda, J. - Veselý, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2013
 • DV#8 (2013) Výběr a simulace vhodných nových konceptů – Valášek, M. - Šika, Z. - Štorkán, J. - Švéda, J. - Kolář, P., - Smolík, J., 2013
 • Výsledky měření teplotních dilatací na vícevřetenovém soustružnickém automatu TMZ 642CNC – Mareš, M. - Horejš, O. - Smrž, M. - Švéda, J., - Jančík, J., 2013
 • DV#04 Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů za rok 2013 – Novotný, L. - Burian, D. - Červenka, J. - Diviš, I. - Dvořák, M. - Fiala, Š. - Fojtů, P. - Janota, M. - Koubek, J. - Lysák, P. - Ondráček, M. - Smrž, M. - Souček, P. - Švéda, J. - Swaczyna, Z., - Smolík, J., 2013
 • Matematický model pohonu otočného stolu TDV100 – Matyska, V. - Moravec, J. - Švéda, J., - Veselý, J., 2013
 • Nastavení regulace stolu TDV100 – Veselý, J. - Švéda, J., - Moravec, J., 2013

2012

 • DV#8-1 (2012) Analýza nových nekonvenčních konceptů obráběcích strojů – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Kovář, F. - Procházka, F. - Matyska, V. - Moravec, J. - Švéda, J. - Veselý, J., - Smolík, J., 2012
 • Roční zpráva o řešení projektu "Inprocesní měření" v roce 2012 – Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I. - Řápek, L., - Smolík, J., 2012
 • Průběžná zpráva o řešení projektu "Inprocesní měření" v roce 2012 – Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I., - Smolík, J., 2012
 • Průběžná zpráva řešení projektu TA02010863 - Kompenzace dynamických účinků obráběcích strojů – Novotný, L. - Fiala, Š. - Janota, M. - Moravec, J. - Morávek, M. - Pohl, K. - Swaczyna, Z. - Šindler, J. - Švéda, J., - Smolík, J., 2012
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2012 – Hornych, T. - Švéda, J. - Smolík, J. - Schut, M. - Ekrt, J. - Kraus, J. - Kováčik, M. - Hofmann, J., - Kováčik, L., 2012
 • DV#9 (2012) Návrh řady integrovaných odměřování pro měření geometrie a deformace mechanické struktury obráběcího stroje – Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I. - Chládek, Š. - Smrž, M. - Kolář, P. - Morávek, M. - Smolík, J. - Valášek, M., - Sova, J., 2012

2011

 • Ecodesign OS - Návrh modelů pro predikci spotřeby energie – Smolík, J. - Holkup, T. - Švéda, J. - Rybář, P., - Pelikán, J., 2011
 • Ecodesign OS - Současný stav a praktické aplikace – Blecha, P. - Smolík, J. - Holkup, T. - Vyroubal, J. - Švéda, J., - Machyl, J., 2011
 • Odborná zpráva o postupu jednotlivých prací a dosažených výsledcích – Ekrt, J. - Hofmann, J. - Kováčik, M. - Kraus, J. - Schut, M. - Hornych, T., - Švéda, J., 2011
 • Modelování pohybové osy krytem a optimalizace přípojovacího elementu krytu – Kolář, P. - Švéda, J. - Mašek, J., - Chládek, Š., 2011
 • Výsledky zkoušek mechatronických technologií – Beneš, P. - Švéda, J. - Diviš, I., - Koubek, J., 2011
 • Metodika uplatnění mechatronického konceptu u strojů budoucí genera – Švéda, J. - Diviš, I., - Koubek, J., 2011
 • Souhrnná zpráva projektu 1.3.2 za rok 2011 – Souček, P. - Novotný, L. - Veselý, J. - Hornych, T. - Švéda, J. - Rybář, P. - Strakoš, P., - Matyska, V., 2011
 • Moderní komponenty obráběcích strojů – Ondráček, M. - Sulitka, M. - Hornych, T. - Švéda, J. - Rybář, P. - Lysák, P. - Diviš, I. - Koubek, J., - Šindler, J., 2011
 • Energetické ztráty elektrických komponent obráběcích strojů a jejich modelování – Holkup, T. - Švéda, J. - Rybář, P. - Pelikán, J., - Jančík, J., 2011
 • RedCaM Quatro - zařízení pro měření přesnosti pracovního prostoru v 6DOF – Černý, R. - Švéda, J. - Diviš, I. - Koubek, J. - Beneš, P., - Jančík, J., 2011
 • Seismicky vyvážené stroje s vysokou dynamikou - zpráva za rok 2011 – Souček, P. - Novotný, L. - Veselý, J. - Hornych, T., - Švéda, J., 2011
 • Analysis of the dynamic properties of the TAPOMAT 3000 grinding unit – Sulitka, M. - Hornych, T. - Švéda, J., - Lysák, P., 2011

2010

 • Pokročilé metody zpětnovazebního řízení pohonů – Hornych, T. - Novotný, L. - Rybář, P. - Souček, P. - Švéda, J., - Lachman, M., 2010
 • Energetická náročnost obráběcích strojů a jejich komponentů – Smolík, J. - Novotný, L. - Holkup, T. - Najman, A. - Švéda, J. - Černý, J., - Píč, V., 2010
 • Nové pokročilé komponenty obráběcích strojů – Ondráček, M. - Smolík, J. - Novotný, L. - Hornych, T. - Hovorka, J. - Švéda, J. - Diviš, I. - Koubek, J. - Kubera, O. - Beneš, P. - Červenka, J., - Černý, J., 2010
 • Dynamické vlastnosti hydrostatických vedení – Janota, M. - Švéda, J., 2010
 • Dynamické vlastnosti dvouosého stolu stroje H 63 – Janota, M. - Švéda, J., 2010
 • Úprava smykadlové skupiny stroje MK2 - Nová Grata – Sedláček, P. - Hovorka, J., - Švéda, J., 2010

2009

 • Analýza aktivního dynamického dynamického hltiče na stojanu stroje MK-2 – Sulitka, M. - Švéda, J., - Zavřel, J., 2009
 • Tlumení vibrací - aktivní dynamický hltič na stojanu stroje MK-2 – Sulitka, M. - Švéda, J., - Zavřel, J., 2009
 • Nekonvenční metody řízení a kompenzace dynamického chování strojů – Smolík, J. - Hornych, T. - Švéda, J. - Strakoš, P., - Mašek, J., 2009
 • Model pohonu s kuličkovým šroubem v prostředí Pro Engineer/Pro Mechanica – Sulitka, M. - Švéda, J., - Mašek, J., 2009

2008

 • Návrh mechatronických technologií přídavného měření geometrie stroje – Sedláček, P. - Švéda, J. - Diviš, I., - Koubek, J., 2008
 • Moderní způsoby řízení a tlumení vibrací pohybových os obráběcích strojů – Smolík, J. - Novotný, L. - Sulitka, M. - Hornych, T. - Švéda, J. - Strakoš, P., - Phamová, L., 2008
 • Testy prototypu elektromatice KŠK APNK 115-4-30 – Smolík, J. - Novotný, L. - Sulitka, M. - Švéda, J., - Rybář, P., 2008
 • Návrh pohonů strojů Strojírny TYC řady FVC a FPPC a analýza jejich dynamických vlastností – Sulitka, M. - Veselý, J. - Švéda, J. - Rybář, P., - Lysák, P., 2008
 • Výpočet pohonů stroje H80 – Švéda, J. - Rybář, P., 2008
 • Virtuální model otočného stolu stroje H50-float – Sulitka, M. - Švéda, J. - Lysák, P., - Strakoš, P., 2008

2007

 • Analýza dynamického chování modifikovaného stojanu stroje WRD150 – Švéda, J. - Lysák, P., - Kozlík, F., 2007
 • Dynamické vlastnosti pohybových os stroje SPEEDtec – Lachman, M. - Mendřický, R. - Švéda, J., - Sulitka, M., 2007
 • Aktivní tlumení vibrací s využitím signálu zrychlení v proudové smyčce – Novotný, L. - Švéda, J., 2007
 • Návrh pohonů pro stroj SPEEDtec – Švéda, J. - Novotný, L., 2007
 • Modelování, řízení a tlumení vibrací pohybových os obráběcích strojů – Smolík, J. - Novotný, L. - Sulitka, M. - Švéda, J. - Phamová, L., - Strakoš, P., 2007
 • Optimalizace dynamických vlastností pohonů stroje FMVQ 36 – Sulitka, M. - Švéda, J., 2007

2006

 • Metody modelování a řízení pohybových os obráběcích strojů – Švéda, J. - Smolík, J. - Hornych, T. - Strakoš, P. - Phamová, L., - Sulitka, M., 2006
 • Zdokonalování diskrétního řízení pohonů posuvů stroje LM2 – Novotný, L. - Švéda, J., 2006

Kvalifikační zpráva

2018

 • Úprava a oživení robotu BCN3D MOVEO – Havlan, T. - Švéda, J., 2018

2011

 • Aktivní ukládání pohonů obráběcích strojů - motor na motoru – Švéda, J. - Valášek, M. supervisor, 2011

Kapitola v knize

2018

 • Chapter 8 / Case Study 3.1: Fixture System for Workpiece Adjustment and Clamping with/without its Pre-deformation – Švéda, J. - Kolář, P. - Koubek, J., - de Dios, J., 2018
 • Chapter 5 / Case Study 2.2: Clamping of thin-walled curved workpieces – Kolář, P. - Švéda, J., - Koubek, J., 2018

2007

 • Variants of Mechatronic Vibration Suppression of Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z. - Švéda, J. - Nečas, M., - Bohm, J., 2007

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2010

 • Mechatronické zvyšování přesnosti strojů – Švéda, J., 2010