[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Jan Brajer, Ph.D.

Ing. Jan Brajer, Ph.D.

Jan.Brajer (at) fs.cvut.cz

420736288646
(22 435) 9224
420221990980

room: A-59, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Effect of Laser Shock Peening on Fatigue life of Austenitic stainless steels – Špirit, Z. - Brajer, J. - Kaufman, J. - Chocholoušek, M. - Böhm, M. - Kott, J., - Strejcius, J., 2018

2017

 • Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků – Kolář, P. - Burian, D. - Hornych, J. - Novotný, L. - Horejš, O. - Mareš, M. - Brajer, J. - Zeman, P. - Stach, E. - Malý, J. - Chládek, Š. - Kopačka, J. - Sova, J. - Vrba, P. - Šimůnek, A. - Koubek, J. - Sulitka, M., - Vyroubal, J., 2017

2015

 • New possibilities for efficient laser surface treatment by diode-pumped kW-class lasers – Brajer, J. - Švábek, R. - Rostohar, D. R. - Divoky, M. D. - Lucianetti, A. L. - Mocek, T. M. - Mádl, J., - Pitrmuc, Z., 2015
 • Application of laser shock processing – Brajer, J. - Mádl, J. - Pitrmuc, Z. - Švábek, R., - Zeman, P., 2015

2014

 • MILLING TOOL DEFORMATION CAUSED BY HEATING DURING THE CUTTING PROCESS – Morávek, M. - Burian, D. - Brajer, J., - Vyroubal, J., 2014

2013

 • Návrh a optimalizace laserových technologií – Brajer, J. - Švábek, R. - Bičišťová, R., - Zeman, P., 2013

2011

 • Metallurgical Aspects of Laser Surface Processing of PM Cr-V Ledeburitic Steel – Cejp, J. - Brajer, J., - Jurči, P., 2011

Stať ve sborníku

2018

 • Development of experimental station for laser shock peening at HiLASE – Rostohar, D. - Böhm, M. - Brajer, J. - Kaufman, J. - Zulić, S., - Mocek, T., 2018
 • HILASE center: development of new-generation lasers for laser shock peening – Arnoult, X. - Böhm, M. - Brajer, J. - Kaufman, J. - Zulić, S. - Rostohar, D., - Mocek, T., 2018
 • Vybrané laserové technologie na ČVUT v Praze – Primus, T. - Brajer, J. - Zeman, P., - Stuchlík, J., 2018
 • Laser shock processing for novel applications – Brajer, J. - Kaufman, J. - Böhm, M. - Zeman, P., - Mádl, J., 2018

2017

 • Laserové technologie na ČVUT v Praze – Stuchlík, J. - Seidl, L. - Brajer, J., - Zeman, P., 2017
 • PRODUCTIVE LASER SHOCK PROCESSING – Brajer, J. - Mádl, J., - Kaufman, J., 2017

2014

 • Application of laser shock peening – Brajer, J., 2014

2013

 • VLIV ŘEZNÝCH PODMÍNEK NA INTEGRITU POVRCHU A MOŽNOSTI JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ – Máca, O. - Brajer, J., 2013

2012

 • Návrh a optimalizace laserových technologií ve VCSVTT – Brajer, J. - Švábek, R., - Andrlík, V., 2012

2011

 • Svařování obtížně svařitelných materiálů laserem – Brajer, J., 2011
 • Struktura a vlastnosti povrchu oceli typu VANADIS 6 po laserovém tepelném přepracování – Cejp, J. - Brajer, J., - Jurči, P., 2011

Zpráva

2018

 • Analýza možností tvorby funkčních povrchů laserem – Zeman, P. - Brajer, J. - Stuchlík, J., - Primus, T., 2018
 • Výzkum a vývoj tvorby 2D mikrostruktur laserem – Zeman, P. - Primus, T. - Brajer, J., - Stuchlík, J., 2018

2017

 • Metodika hybridní výroby dílců se zpevněným povrchem – Vavruška, P. - Brajer, J. - Malý, J. - Stejskal, M., - Seidl, L., 2017
 • Technologie mikrostrukturování laserem – Zeman, P. - Brajer, J. - Stuchlík, J. - Malý, J., - Pešice, M., 2017

2016

 • Odborná zpráva o průběhu projektu za rok 2016 – Kyncl, J. - Brajer, J. - Mašek, P. - Šimota, J. - Urban, J. - Kellner, T., - Pitrmuc, Z., 2016
 • Testy funkčnosti vzorků opracovaných laserem – Zeman, P. - Brajer, J. - Stuchlík, J., - Malý, J., 2016
 • Laser Machining Of Cutting Materials – Brajer, J. - Zeman, P. - Stuchlík, J. - Garg, A. - Malý, J., - Kolář, P., 2016
 • Technologie laserového obrábění komplexních 3D tvarů – Brajer, J. - Zeman, P. - Stuchlík, J., - Malý, J., 2016
 • Výzkum technologie obrábění struktur vytvořených technologií additive manufacturing – Brajer, J. - Zeman, P. - Seidl, L., - Smolík, J., 2016

2015

 • Shrnutí spolupráce s firmou Pramet Tools, s.r.o. – Zeman, P. - Malý, J. - Brajer, J. - Sušeň, J. - Sulitka, M. - Kovalčík, J. - Mašek, P., - Lomička, J., 2015
 • Laserové vrtání mikrootvorů do nástrojů ze slinutého karbidu a nerezové trubičky – Brajer, J. - Zeman, P. - Malý, J., - Stuchlík, J., 2015
 • Technologie výřezů v plošných dílcích laserem – Brajer, J. - Zeman, P. - Malý, J., - Stuchlík, J., 2015

2014

 • SHM: souhrnná odborná výzkumná zpráva na téma: testy frézováním, řezné zkoušky – Zeman, P. - Malý, J. - Brajer, J., - Máca, O., 2014
 • BARUM: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující návrh a realizaci QR kódu pomocí laseru a vrtání hlubokých děr – Zeman, P. - Brajer, J. - Malý, J. - Máca, O. - Bureš, J., - Chvojka, P., 2014
 • PRAMET: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblasti testování technologií – Zeman, P. - Malý, J. - Brajer, J. - Sušeň, J., - Sulitka, M., 2014
 • Laserové vrtání mikrootvorů do slinutého karbidu – Zeman, P. - Brajer, J. - Malý, J., - Červenka, J., 2014

2013

 • Testování životnosti frézovacích břitových destiček a Testy na soustružení korozivzdorné oceli – Zeman, P. - Brajer, J., 2013
 • Řezání laserem a Sada dílů pro nastavení kamery – Zeman, P. - Brajer, J. - Rybín, J. - Fornůsek, T., - Lomička, J., 2013
 • DV#1(2013-2) Ověřený model řezných sil pro obrábění zapichovacím soustružením pomocí přímých a tvarových nožů – Falta, J. - Fojtů, P. - Brajer, J. - Sulitka, M., - Smolík, J., 2013

2012

 • DV#2-1 (2012) Studie možností a výhod doplnění NC kódu generováním posuvů ve 4. a 5. rotační ose a analýza možnosti aplikace modelů pro zvyšování stability – Brajer, J. - Fojtů, P. - Fornůsek, T. - Vavruška, P. - Zeman, P., - Smolík, J., 2012
 • DV#2-2 (2012) Problematika obrábění těžkoobrobitelných, kompozitních, případně dalších materiálů a návrh způsobu hodnocení produktivity a hospodárnosti obrábění – Zeman, P. - Brajer, J. - Kovalčík, J. - Máca, O. - Malý, J. - Mašek, P., - Smolík, J., 2012

2011

 • Výzkum laserových návarů odolných proti abrazivnímu opotřebení – Švábek, R. - Brajer, J., 2011

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2017

 • Hybridní výroba dílců se zpevněným povrchem – Vavruška, P. - Malý, J. - Brajer, J., - Stejskal, M., 2017

2015

 • Oběžná lopatková kola s krycími kotouči – Rybín, J. - Brajer, J. - Fornůsek, T., - Lomička, J., 2015

2013

 • Vrtání otvorů do výparníků automobilové klimatizace – Brajer, J. - Zeman, P., 2013
 • Vrtání malých otvorů do korozivzdorné oceli – Brajer, J. - Zeman, P., 2013

2012

 • Svařování různorodých materiálů laserem pro vývoj nové koncepce autobaterie – Brajer, J., 2012
 • Vývoj technologického procesu laserového svařování plastových součástí mechanismu automobilového pásu – Brajer, J. - Malý, J. - Zeman, P., - Švábek, R., 2012
 • Aplikace metodiky testování pevnosti laserových svarů pro prototypovou výrobu – Brajer, J. - Malý, J., - Zeman, P., 2012
 • Testy svařování chirurgických nástrojů určených pro operaci ramene vyrobených z korozivzdorné martenzitické oceli – Brajer, J. - Zeman, P., 2012

2011

 • Navařování otěruvzdorných povlaků laserem – Švábek, R. - Brajer, J., 2011