[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Michal Stejskal

Ing. Michal Stejskal

Michal.Stejskal (at) fs.cvut.cz

Member - Student - AS / Faculty of Mechanical Engineering

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2018

 • Optimalizace strategií obrábění tvarových ploch – Stejskal, M. - Kopal, M. - Lomička, J., - Matyska, V., 2018
 • Reducing Machining Time by Pre-Process Control of Spindle Speed and Feed-Rate in Milling Strategies – Vavruška, P. - Zeman, P., - Stejskal, M., 2018
 • Analysis of cutting parameters in point machining of parts with complex shape – Stejskal, M. - Vavruška, P. - Zeman, P., - Rybín, J., 2018

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Způsob řízení otáček a posuvu u obráběcích strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu – Vavruška, P. - Zeman, P., - Stejskal, M., 2018
 • Statorový svazek rotačních elektromotorů – Andrlík, V. - Moravec, J., - Stejskal, M., 2018
 • Statorový svazek rotačních elektromotorů – Andrlík, V. - Moravec, J., - Stejskal, M., 2018

2017

 • Zařízení pro řízení otáček a posuvu u obráběcích strojů – Vavruška, P. - Zeman, P., - Stejskal, M., 2017
 • Zařízení pro řízení otáček a posuvu u obráběcích strojů – Vavruška, P. - Zeman, P., - Stejskal, M., 2017

Zpráva

2018

 • Optimalizace obrábění lopatky na stroji MTC630 a vývoj postprocesoru pro stroj MCU450VT, KOVOSVIT MAS, a.s. – Vavruška, P. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Kratěna, T. - Machala, Z. - Zeman, P. - Heinrich, P. - Kopal, M. - Křemen, M., - Pfauser, M., 2018
 • Výzkum technologie přesného vyvrtávání ŠKODA MACHINE TOOLS, a.s – Zeman, P. - Stejskal, M. - Smolík, J. - Staněk, J., - Hlavatý, V., 2018
 • Software pro modelování silových účinků při obrábění – část 5, TAJMAC-ZPS, a.s – Kovalčík, J. - Zeman, P. - Stejskal, M. - Falta, J. - Smolík, J. - Machálka, M., - Zbožínek, R., 2018
 • CK-SVT WP02 – Shrnující zpráva za rok 2018 – Zeman, P. - Mašek, P. - Kovalčík, J. - Kekula, J. - Stejskal, M. - Janota, M., - Smolík, J., 2018
 • Zpráva o průběhu řešení WP01 v roce 2018 – Sulitka, M. - Falta, J. - Petráček, P. - Petrášová, T. - Perlácová, T. - Fojtů, P. - Fiala, Š. - Moravec, J. - Matyska, V. - Stejskal, M., - Smolík, J., 2018
 • Zpráva o řešení projektu FV10743 Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s. za rok 2018 – Matyska, V. - Kopal, M. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Moravec, J. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Mašek, P. - Zink, J. - Bubák, A. - Fiala, Š. - Hornych, J. - Kovalčík, J. - Krannich, T. - Malý, J. - Machala, Z. - Souček, P., - Vavruška, P., 2018

2017

 • Testování kopírovacích fréz při strategii plunge milling – Malý, J. - Stejskal, M., 2017
 • Funkční testy válcových fréz při obrábění oceli ČSN 12 050.9 – Malý, J. - Stejskal, M., 2017
 • Metodika hybridní výroby dílců se zpevněným povrchem – Vavruška, P. - Brajer, J. - Malý, J. - Stejskal, M., - Seidl, L., 2017
 • Zpráva o řešení projektu FV10743 Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s. za rok 2017 – Vyroubal, J. - Kopal, M. - Kolář, M. - Mašek, P. - Stejskal, M., - Lomička, J., 2017
 • WP02 – Ověřená technologie -TOS KUŘIM-2017 Těžkoobrobitelný materiál: „Technologie pětiosého frézování oběžného kola turbíny“ – Zeman, P. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Vavruška, P. - Kratěna, T. - Smolík, J. - Kupka, P. - Kachlík, J., - Novotný, R., 2017
 • EMO2017 – Stejskal, M., 2017
 • Spojovací mechanizmus jeřábových koček – Stejskal, M. - Pištora, O., 2017

2016

 • Testování kopírovacích fréz při dokončovacím frézování. – Malý, J. - Stejskal, M., 2016
 • Testování hi-feed fréz osazených dokončovacími VBD při dokončovacím frézování. – Malý, J. - Stejskal, M., 2016

Kvalifikační zpráva

2017

 • Zvýšení efektivity obrábění na CNC strojíc – Stejskal, M., 2017

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2018

 • Pokročilé optimalizace nastavení CNC interpolátoru stroje a NC programů pro zvyšování produktivity obrábění – Sulitka, M. - Fojtů, P. - Fojtů, O. - Stejskal, M. - Falta, J. - Moravec, J., - Václav, D., 2018

2017

 • Hybridní výroba dílců se zpevněným povrchem – Vavruška, P. - Malý, J. - Brajer, J., - Stejskal, M., 2017
 • Technologie pětiosého frézování oběžného kola turbíny – Zeman, P. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Vavruška, P. - Kratěna, T., - Kupka, P., 2017