[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Lidé

prof. RNDr. Pavel Burda, CSc.

prof. RNDr. Pavel Burda, CSc.

Pavel.Burda (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2408

místnost: B2-342, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • LH11004  
  Metody rozkladu na podoblasti – Burda, P. (2011-2014)
 • GA106/08/0403  
  Vývoj a paralelizace metod dekompozice domén a aplikace v nelineární pružnosti a materiálovém inženýrství – Burda, P. (2008-2012)
 • 1ET400760509  
  Výzkum, testování, implementace a aplikace paralelních postupů pro modelování úloh mechaniky kontinua. Vytvoření elektronického výukového nástroje – Burda, P. (2005-2008)
 • GA106/05/2731  
  Aplikace adaptivních víceúrovňových metod a metod dekompozice domén v proudění tekutin a nelineární pružnosti – Burda, P. (2005-2007)
 • GA101/02/0391  
  Numerická simulace a experimentální výzkum aerolelasticity leteckých konstrukcí s uvážením velkých výchylek – Burda, P. (2002-2004)
 • 2094/F4  
  Inovace předmětu Numerické řešení PDR a základy MKP – Burda, P. (2002)
 • IAA2120201  
  Studium struktury úplavů při interakci těles s proudící tekutinou numerickými i optickými experimentálními metodami – Burda, P. (2002-2005)
 • GA101/97/0826  
  Hydroelastické interakce proudící tekutiny s pružnou stěnou kanálu (trubicí) s aplikacemi v biomechanice krevního oběhu – Burda, P. (1997-1999)
 • IAA2120801  
  Vývoj numerických metod pro řešení kmitání vlivem proudící tekutiny v lopatkových strojích – Burda, P. (1998-2000)
 • GA201/98/0528  
  Řešení úloh s velkými řídkými soustavami lineárních a nelineárních algebraických rovnic – Burda, P. (1998-2000)

Článek v periodiku

2012

 • Face-based Selection of Corners in 3D Substructuring – Burda, P. - Čertíková, M. - Šístek, J., - Novotný, J., 2012

2011

 • Application of the Parallel BDDC Preconditioner to the Stokes Flow – Šístek, J. - Sousedík, B. - Burda, P. - Mandel, J., - Novotný, J., 2011

2010

 • BDDC by a Frontal Solver and the Stress Computation in a Hip Joint Replacement – Šístek, J. - Novotný, J. - Mandel, J. - Čertíková, M., - Burda, P., 2010

2008

 • Metoda semiGLS pro stabilizaci MKP v analýze nestlačitelného proudění – Šístek, J. - Burda, P., - Novotný, J., 2008
 • Accuracy of SemiGLS Stabilization of FEM for Solving Navier - Stokes Equations and a Posteriori Error Estimates – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2008

2007

 • Numerical Solution of Flow Problems by Stabilized Finite Element Method and Verification of Its Accuracy Using a Posteriori Error Estimates – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2007

2006

 • Finite Element Solution of Navier-Stokes Equations Adapted to A Priori Error Estimates – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2006
 • On a Modification of GLS Stabilized FEM for Solving Incompressible Viscous Flows – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2006

2005

 • Precise FEM Solution of a Corner Singularity Using an Adjusted Mesh – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2005
 • Precise FEM Solution of a Corner Singularity Using an Adjusted Mesh – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2005

2003

 • Application of a Posteriori Error Estimates for Navier-Stokes Equations to Fluid Flow in a Channel with Corners – Burda, P. - Novotný, J., - Sousedík, B., 2003
 • A Posteriori Error Estimates Applied to Flow in a Channel with Corners – Burda, P. - Novotný, J., - Sousedík, B., 2003

2000

 • On the Navier-Stokes Equations in Axisymmetric Domains with Singularities and Their FEM Solution with Adjusted Meshing – Burda, P., 2000

1996

 • MAC Scheme in the Numerical Solution of Pulsatile Flow – Burda, P. - Kořenář, J., 1996

Stať ve sborníku

2018

 • Paralle Domain Decomposition Solver for Flows in Hydrostatic Bearings – Hanek, M. - Burda, P., - Šístek, J.Š., 2018

2017

 • The Effect of Irregular Interfaces on the BDDC Method for the Navier-Stokes Equations – Hanek, M. - Šístek, J., - Burda, P., 2017

2016

 • Determination of transmission mechanical efficiency by strain gauges measurement – Berka, O. - Dub, M. - Lopot, F. - Janda, M. - Burda, P., - Dynybyl, V., 2016

2015

 • Different approaches to interface weights in the BDDC method in 3D – Čertíková, M. - Šístek, J., - Burda, P., 2015
 • An application of the BDDC method to the Navier-Stokes equations in 3-D cavity – Hanek, M. - Burda, P., - Šístek, J., 2015

2013

 • Parallel implementation of Multilevel BDDC – Šístek, J. - Mandel, J. - Sousedík, B., - Burda, P., 2013
 • On selection of interface weights in domain decomposition methods – Čertíková, M. - Šístek, J., - Burda, P., 2013
 • Analytical solution of rotationally symmetric Stokes flow near corners – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2013

2012

 • Numerical comparison of different choices of interface weights in the BDDC method – Čertíková, M. - Burda, P., - Šístek, J., 2012
 • Analytical solution of Stokes flow near corners and applications to numerical solution of Navier-Stokes equations with high precision – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2012

2011

 • On averaging in the domain decomposition methods – Burda, P. - Čertíková, M. - Novotný, J., - Šístek, J., 2011
 • Parallel implementation of three-level BDDC method – Burda, P. - Čertíková, M. - Šístek, J. - Mandel, J., - Sousedík, B., 2011
 • A Parallel Implementation of the BDDC Method for the Stokes Flow – Burda, P. - Novotný, J. - Šístek, J. - Mandel, J., - Sousedík, B., 2011
 • Singularities in Lid Driven Cavity Solved by Adjusted Finite Element Method – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2011
 • Poznámky k dělení úloh PDR na menší části – Čertíková, M. - Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2011
 • Singularity v kavitě a jejich spolehlivé zachycení pomocí MKP – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2011

2010

 • Some Remarks on Averaging in the BDDC Method – Čertíková, M. - Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2010
 • Application of the BDDC Method to the Stokes Problem – Šístek, J. - Burda, P. - Mandel, J. - Novotný, J., - Sousedík, B., 2010
 • Study of Using Corners for BDDC in 3D – Čertíková, M. - Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2010
 • Application of the BDDC Method to the Stokes Flow – Šístek, J. - Burda, P. - Mandel, J. - Novotný, J., - Sousedík, B., 2010
 • Approaches to Parallel Implementation of the BDDC Method – Šístek, J. - Burda, P. - Čertíková, M., - Novotný, J., 2010
 • On Selections of Constraints for the BDDC Method – Čertíková, M. - Šístek, J. - Novotný, J., - Burda, P., 2010
 • Fluid Flow in Cavity Solved by Finite Element Method – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2010

2009

 • On a parallel implementation of the BDDC method and its application to the Stokes problem – Šístek, J. - Burda, P. - Damašek, A. - Mandel, J. - Novotný, J., - Sousedík, B., 2009
 • Parallel Implementation of the BDDC Method for Linear Elasticity – Šístek, J. - Burda, P. - Čertíková, M. - Mandel, J., - Novotný, J., 2009
 • Finite Element Solution of Corner Singularities in Fluid Flow Problems – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2009
 • Accuracy Analysis Based on A Posteriori Error Estimates of SemiGLS Stabilization of FEM for Solving Navier - Stokes Equations – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2009
 • Semi - GLS Stabilization of FEM Applied to Incompressible Flows with Higher Reynolds Numbers – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2009
 • On Coarse Space for the BDDC Method – Burda, P. - Čertíková, M. - Novotný, J., - Šístek, J., 2009
 • Implementation of the BDDC Method Based on the Frontal and Multifrontal Algorithm – Šístek, J. - Novotný, J. - Burda, P., - Čertíková, M., 2009

2008

 • On the Accuracy of Semi-GLS Stabilization of FEM for Solving Incompressible Flows – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2008
 • Finite Element Modelling of Some Incompressible Fluid Flow Problems – Burda, P. - Novotný, J. - Šístek, J., - Damašek, A., 2008
 • On Construction of the Coarse Space in the BDDC Method – Šístek, J. - Burda, P. - Čertíková, M., - Novotný, J., 2008
 • A recent view on the BDDC method and its parallel implementation – Šístek, J. - Sousedík, B. - Čertíková, M. - Burda, P. - Neumanová, E. - Novotný, J., - Damašek, A., 2008

2007

 • BDDC Method with Simplified Coarse Problem and Its Parallel Implementation – Burda, P. - Čertíková, M. - Novotný, J., - Šístek, J., 2007
 • Stress Computations of the Hip Joint Replacement Using the BDDC Method – Burda, P. - Čertíková, M. - Novotný, J., - Šístek, J., 2007
 • Development of an Efficient Parallel BDDC Solver for Linear Elasticity Problems – Čertíková, M. - Šístek, J. - Burda, P. - Neumanová, E. - Pták, S. - Novotný, J., - Damašek, A., 2007
 • Finite Element Method for Navier - Stokes Equations in Some Problems of Incompressible Flows – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2007
 • SemiGLS Stabilization of FEM for Solving Navier-Stokes Equations and a Posteriori Error Estimates – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2007
 • Accuracy Investigation of a Stabilized FEM for Solving Flows of Incompressible Fluid – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2007

2006

 • Application of the BDDC Method to Linear Elasticity Problems – Burda, P. - Čertíková, M. - Damašek, A. - Neumanová, E. - Novotný, J., - Šístek, J., 2006
 • Použití metody BDDC pro paralelizaci řešení velkých soustav lineárních rovnic – Šístek, J. - Novotný, J. - Burda, P., - Čertíková, M., 2006
 • On the Application of A Priori Error Estimates for Navier - Stokes Equations – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2006
 • Accurate Solution of Corner Singularities in Axisymmetric and Plane Flows Using Adjusted Mesh of Finite Elements – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2006
 • FEM in Domain Decomposition for Fluid - Structure Interaction Problems – Moses, P. - Novotný, J., - Burda, P., 2006
 • An Application of A Priori and A Posteriori Error Estimates to Accurate FEM Solution of Incompressible Flows – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2006
 • A Priori and A Posteriori Estimates in the Finite Element Method for Navier-Stokes Equations and Applications – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2006

2005

 • Finite Element Formulation of Three-Dimensional Nonlinear Elasticity Problem – Sousedík, B. - Burda, P., 2005
 • Galerkin Least Squares Stabilization of FEM for Solving Flows for Higher Reynolds Numbers – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2005
 • Application of A Priori Error Estimates for Navier-Stokes Equations to Accurate Finite Element Solution – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2005
 • Stabilization of FEM for Incompressible Flows by Modified GLS Algorithm – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., 2005

2004

 • Interakce vazké nestlačitelné tekutiny s tuhým pružně uloženým tělesem při uvažování konečných deformací – Damašek, A. - Burda, P., - Novotný, J., 2004
 • Řešení interakce vazké nestlačitelné tekutiny s elastickou stěnou kanálu – Damašek, A. - Burda, P., 2004
 • Finite Element Mesh Adjusted to Singularities Applied to Axisymmetric and Plane Flow – Burda, P. - Novotný, J. - Sousedík, B., - Šístek, J., 2004
 • Application of A Priori Error Estimates of Finite Element Method for Mesh Refinement Near Singularity in Incompressible Viscous Flow – Šístek, J. - Burda, P., - Novotný, J., 2004

2003

 • On the Stability in the Finite Element Solution of the Navier-Stokes Equations for Incompressible Flows – Burda, P., 2003
 • A Posteriori Error Estimates and Adaptive Meshing Applied to Flow in Channels with Corners – Burda, P. - Novotný, J., - Sousedík, B., 2003
 • Finite Element Solution of 2D Flow Problem in a Channel with Singularities – Burda, P. - Novotný, J. - Sousedík, B., - Jelínek, M., 2003
 • On the Algorithm of Finite Element Mesh Refinement for Problems with Corner Singularities – Burda, P. - Novotný, J., - Jelínek, M., 2003
 • Řešení úlohy nestlačitelného proudění pomocí MKP na síti přizpůsobené singularitě – Šístek, J. - Burda, P., - Novotný, J., 2003
 • Adaptive Mesh Refinement Based on A Posteriori Error Estimates for Stokes Flow in a 2D Problem – Burda, P. - Novotný, J., - Sousedík, B., 2003
 • O zdolávání singularity v proudu nestlačitelné tekutiny v oblasti s nekonvexními rohy – Burda, P. - Beneš, V. - Novotný, J., - Šístek, J., 2003
 • Refinement of FEM Mesh Adjusted to Singularity and Application to 2D Flow Problem – Burda, P. - Novotný, J., - Jelínek, M., 2003

2002

 • Paralelizace přímých řešičů pro řešení soustav lineárních rovnic – Novotný, J. - Burda, P., 2002
 • Adaptive Mesh Refinement Versus Refinement Adjusted to Singularity in 2D Flow Problem – Burda, P. - Novotný, J. - Jelínek, M., - Sousedík, B., 2002
 • Proudění kolem profilu při velkých Reynoldsových číslech řešené metodou konečných prvků – Damašek, A. - Burda, P., 2002
 • Numerické řešení proudění kolem profilu při velkých Reynoldsových číslech metodou konečných prvků – Damašek, A. - Burda, P., 2002
 • Metoda SUPG pro řešení nestacionárního proudění za vyšších Reynoldsových čísel – Damašek, A. - Burda, P., 2002

2001

 • Numerical Solution of Fluid - Structure Interaction by FEM – Moses, P. - Burda, P., - Novotný, J., 2001
 • A Posteriori Error Estimates for the Stokes Flow in 2D and 3D Domains – Burda, P., 2001
 • A Posteriori Error Estimates and Adaptive Mesh Refinement Applied to Flow in a Channel with Corners – Burda, P. - Novotný, J., - Sousedík, B., 2001
 • Využití a-posteriorních odhadů chyby pro Navier - Stokesovy rovnice k adaptivnímu zjemnění sítě konečných prvků – Sousedík, B. - Burda, P. - Szöllös, A., - Novotný, J., 2001
 • Numerické řešení úloh aeroelasticity při uvažování pohyblivé hranice oblasti tekutiny – Moses, P. - Burda, P. - Szöllös, A., - Novotný, J., 2001
 • Výpočty úloh aeroelasticity metodou konečných prvků – Moses, P. - Burda, P. - Szöllös, A., - Novotný, J., 2001
 • Numerické řešení Navier - Stokesových rovnic pro velká Reynoldsova čísla metodou SUPG – Damašek, A. - Burda, P., 2001
 • Interakce vazké nestlačitelné tekutiny s elastickou hlasivkou – Burda, P. - Damašek, A., 2001
 • Semi-Implicit and Implicit Solutions of Pulsatile Flow in the Axisymmetric Tube Using a Staggered Grid – Burda, P. - Kořenář, J., 2001
 • A Posteriori Error Estimates for the Stokes Flow – Burda, P. - Beneš, V., - Novotný, J., 2001
 • Application of A - Posteriori Error Estimates to Fluid Flow in Domain with Singularity – Sousedík, B. - Burda, P. - Szöllös, A., - Novotný, J., 2001
 • Numerical Solution of Aeroelasticity Problems Using Finite Elements – Moses, P. - Burda, P. - Szöllös, A., - Novotný, J., 2001
 • Towards Adaptive Mesh Refinement Based on a Posteriori Error Estimates for the Stokes Flow – Burda, P. - Novotný, J., - Sousedík, B., 2001

2000

 • An a Posteriori Error Estimate for the Stokes Problem in a Polygonal Domain Using Hood-Taylor Elements – Burda, P., 2000
 • Kmitání hlasivek vlivem proudící tekutiny – Damašek, A. - Burda, P., - Novotný, J., 2000
 • Semiiplicit and Implicit Solution of Pulsatile Flow in the Axisymmetric Tube Using a Staggered Grid – Burda, P. - Kořenář, J., 2000
 • An a Posteriori Error Estimate for the Stokes Problem in 2D and 3D – Burda, P., 2000
 • Numerical Solution of Pulsatile Flow in the Axisymmetric Tube – Burda, P. - Beneš, V., 2000

1999

 • Proudění krve v cévních náhradách při uvažování pružné stěny – Damašek, A. - Burda, P., - Novotný, J., 1999
 • On a Posteriori Error Estimate for the Stokes Problem in a Polygonal Domain Using Hood-Taylor Elements – Burda, P., 1999
 • On a Posteriori Error Estimate for the Stokes Problem in a Polygonal Domain – Burda, P. - Novotný, J., 1999
 • Numerical Solution of Fluid-Structure Interaction Using Finite Elements – Beneš, V. - Burda, P. - Moses, P., - Novotný, J., 1999
 • On the Navier-Stokes Equations in Axisymmetric Domains with Singularities and their FEM Solution with Adjusted Meshing – Burda, P., 1999
 • On a Posteriori Error Estimate for the Approximation of the Stokes Problem in 2D by Hood-Taylor Elements – Burda, P., 1999

1998

 • Numerical Simulation of Pulsatile Flow in Axisymmetric Tubes with Constrictions – Burda, P., 1998
 • On an Adjusted Meshing for the Incompressible Flow in Axisymmetric Tubes with Singularities – Burda, P., 1998
 • Some Numerical Tests of Flow in Tubes with Axisymmetric Constrictions – Burda, P., 1998
 • Computations of Fluid - Structure Interactions Using Finite Elements – Beneš, V. - Burda, P., - Novotný, J., 1998
 • On the Numerical Solution of Flow in Blood Vessel – Burda, P. - Beneš, V., - Novotný, J., 1998
 • Interaction of Viscous Incompressible Fluid with the Elastic Vall of a Tube (3D Problem) – Novotný, J. - Damašek, A., - Burda, P., 1998
 • Solution of the Interaction of an Elastic Body with Flowing Fluid by the ALE Methods – Novotný, J. - Beneš, V., - Burda, P., 1998
 • On the FEM for the Navier-Stokes Equations in the Domains with Corner Singularities – Burda, P., 1998

1997

 • Numerické řešení nestacionárního proudění v cévách – Burda, P., 1997
 • Numerical Experience with Corner Singularities in the Stokes Problem – Burda, P. - Skalák, Z., 1997

1996

 • On the Pulsatile Flow in the Tube with Abrupt Changes of the Diameter – Burda, P. - Kořenář, J., - Skalák, Z., 1996
 • On the Corner Singularities of the Axisymmetric Stationary Flows – Burda, P., 1996
 • On the Axisymmetrick Stokes Flow with Corner Singularities – Burda, P., 1996
 • On the Numerical Solution of the Navier-Stokes Equations in the Domains with Corner Singularities – Burda, P. - Kořenář, J., 1996
 • On the Singularities of the Stokes Flow in Axially Symmetric Domains with Corners – Burda, P., 1996

1995

 • Second Order Discretization of Pulsatile Flow in a Constricted Tube – Burda, P. - Kořenář, J., 1995
 • Metoda rozštěpení pro nestlačitelné Navier-Stokesovy rovnice – Burda, P. - Kořenář, J., 1995
 • Numerical Simulation of Pulsatile Flow by the Second Order Scheme – Burda, P. - Kořenář, J., 1995

1994

 • Numerical Simulation of Pulsatile Flow in the Aorta – Burda, P. - Kořenář, J., 1994

1993

 • Numerical Solution of Constricted Pulsations – Burda, P., 1993

Software

2009

 • Testování metody BDDC na úloze vedení tepla ve 2D – Čertíková, M. - Burda, P., 2009

Zpráva

1995

 • MAC Scheme in the Numerical Solution of Pulsative Flow – Burda, P. - Kořenář, J., 1995
 • FEM for Navier-Stokes Equations in Domains with Singularities – Burda, P., 1995

1994

 • O singularitách řešení Navierových-Stokesových rovnic – Burda, P., 1994

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

1998

 • Mathematics III - Ordinary Differential Equations and Infinite Series – Burda, P., 1998

Kapitola v knize

1996

 • In the FEM for the Navier-Stokes Equations in the Domains with Corner Singularities – Burda, P., 1996

1994

 • Cubic Version of FEM in Elliptic Problems with Interfacers and Singularities – Burda, P., 1994