[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Lidé

doc. Ing. Jan Bečka, CSc.

doc. Ing. Jan Bečka, CSc.

Jan.Becka (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2410

místnost: B2-352, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2007

 • Tribologie a tribotechnika – Bečka, J., 2007

1994

 • Litotriptor - zařízení k rozrušování kamenů – Bečka, J., 1994

Stať ve sborníku

2008

 • Computer analysis of the worm and gear's meshing – Ahossy, C. - Bečka, J., 2008
 • Computer analysis of the worm and gears meshing – Ahossy, C. - Bečka, J., 2008

2004

 • Řešení převodových mechanismů se zvláštním ozubením pomocí nahrazení rovinným mechanismem – Bečka, J. - Křička, J., 2004

2003

 • Modelování zubů ozubených kol – Bečka, J. - Křička, J., 2003

2002

 • Simulation and Experimental Research of Drive Systems with Transmission Mechanisms – Dynybyl, V. - Andrlík, V. - Bečka, J. - Češpíro, Z. - Heller, J. - Houkal, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Pospíchal, J. - Slanec, K. - Souček, P., - Valenta, V., 2002
 • Modely ozubených kol – Bečka, J., 2002

2001

 • Heavy BUC Grinding Machine's Grinding Shaft Hydrostatic Bearings Design Problems – Andrlík, V. - Bečka, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., 2001
 • Hydrostatické uložení brusného vřetene – Bečka, J. - Bulínová, M., 2001
 • Design Methods of Mechanical Drives, Their Testing and Application of Geometrical Product Specification – Jančík, L. - Bečka, J. - Slanec, K. - Andrlík, V. - Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Houkal, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., 2001

2000

 • Technická dokumentace a komunikace – Bečka, J., 2000
 • Hydrostatické uložení brousicího vřetene brusky BUC – Andrlík, V. - Bečka, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., 2000
 • Computerized Design Procedure of Mechanical Drives, Preparation for Their Testing and Harmonization of Geometric Specifications of Their Parts – Jančík, L. - Slanec, K. - Bečka, J. - Andrlík, V. - Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., 2000
 • Hydrostatické uložení brusného vřetene – Bečka, J., 2000
 • Modely a protokoly STEP – Bečka, J., 2000
 • Přístup k navrhování nové konstrukce, dědičnost součástí – Andrlík, V. - Bečka, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., 2000
 • Problematika hydrostatických ložisek brousícího hřídele brusky BVC – Andrlík, V. - Bečka, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., 2000

1999

 • Dataexchange a step – Bečka, J., 1999

1998

 • Konstruktér a výpočty, od Fortranu k Excelu – Bečka, J., 1998
 • Maschinenbau und Design – Bečka, J., 1998
 • Od Fortranu k Excelu – Bečka, J., 1998

1996

 • Některé metody optimalizace parametrů při konstruování – Bečka, J., 1996
 • Educational System for Nonlinear Oscillations – Bečka, J. - Svěcený, R., 1996
 • Komplexní systém volby a sledování parametrů a vlastností technických systémů a jeho odraz ve výuce – Bečka, J. - Bauer, Z., - Jančík, L., 1996
 • Information CAD Centre and Instruction of CAD – Bečka, J. - Němec, R. - Rukl, M., - Svěcený, R., 1996

1995

 • Optimalizace parametrů při konstruování – Bečka, J., 1995
 • Optimalizace při konstruování – Bečka, J., 1995
 • The Information CAD Centre – Bečka, J. - Němec, R., - Kovář, V., 1995
 • Direction of Individual Study CAD after One Year – Bečka, J., 1995

1994

 • Building of Model CAD Centre – Bečka, J. - Svěcený, R., 1994

1993

 • Program pro kontrolní výpočet kuželového ozubeného soukolí s kruhově zakřivenými zuby Gleason Spiral – Bečka, J., 1993

?

 • Řešení převodových mechanismů se zvláštním ozubením pomocí nahrazení rovinným mechanismem – Bečka, J. - Křička, J., ?
 • Simulation and Experimental Research of Drive Systems with Transmission Mechanisms – Dynybyl, V. - Andrlík, V. - Bečka, J. - Češpíro, Z. - Heller, J. - Houkal, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Pospíchal, J. - Slanec, K. - Souček, P., - Valenta, V., ?

Zpráva

2011

 • Analýza axiálního ložiska turbiny – Dynybyl, V. - Melichar, J. - Bečka, J. - Češpíro, Z., - Malý, P., 2011

1995

 • CAD a optimalizace – Bečka, J., 1995
 • Výstavba informačního střediska CAD – Bečka, J. - Kostlivý, P. - Němec, R., - Kovář, V., 1995

1993

 • Kontrola deformace výstupního konce rotační pece – Bečka, J., 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Programování III – Bečka, J., 2004

2003

 • CAD I – Bečka, J., 2003
 • Modelování a výpočty ozubených kol na PC – Bečka, J., 2003

2001

 • Cičení CAD – Bečka, J., 2001

1999

 • Konstruktér a počítač. CAD – Bečka, J., 1999
 • Konstruktér a počítač – Bečka, J., 1999

1997

 • Tribologie – Bečka, J., 1997
 • Programování pro CAD 1 a 2 – Bečka, J., 1997

1995

 • Teorie konstruování v podmínkách CAD – Bečka, J., 1995

1994

 • Úvod do CAD – Bečka, J., 1994

1993

 • Vybrané statě z částí strojů – Bečka, J., 1993

Sborník

2003

 • Sborník referátů z XLIV. konference kateder částí a mechanismů strojů – Houkal, J. ed. - Bečka, J. ed., - Pospíchal, J. ed., 2003

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2008

 • Tribotechnika a ložiska – Bečka, J., 2008