[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SVK 20/19/F2  
  Biomateriály a jejich povrchy XII – Tolde, Z. (2019)
 • SGS19/162/OHK2/3T/12  
  Superslitiny pro vysokoteplotní aplikace – Rohlová, M. (2019-2021)
 • FV40159  
  Inteligentní textílie na bázi gragenu – Čižmárová, E. (2019-2021)
 • FV40315  
  Kompozitní materiály pro beztlakové technologie – Vacková, T. (2019-2022)
 • FV40166  
  Hodnocení degradovaných ocelí pro stavbu turbín a přehříváků elektrárenských kotlů (pro potřebu predikce zbytkové životnosti a lokálních oprav) – Horváth, J. (2019-2022)
 • TH04020224  
  Příprava práškové slitiny na bázi TiNbTa pro výrobu kloubních náhrad s osteointegračním trabekulárním povrchem technologií 3D tisku. – Denk, F. (2019-2022)
 • SVK 17/18/F2  
  Biomateriály a jejich povrchy XI – Tolde, Z. (2018)
 • TH04020487  
  Vývoj a ověření sonického termálního metalického nástřiku k prodloužení životnosti komponent spalivan, tepláren a energetických celků za jejich plánovanou životnost – Horváth, J. (2019-2021)
 • SGS17/177/OHK2/3T/12  
  Degradační procesy vláknových kompozitů – Mára, V. (2017-2019)
 • FV10342  
  Vývoj nové technologie čištění, sterilizaca a funkcionalizace povrchu materiálů – Jeníková, Z. (2016-2020)
 • NV15-27726A  
  Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra – Cvrček, L. (2015-2018)
 • SGS16/216/OHK2/3T/12  
  Možnosti oxidických úprav pro lékařské aplikace – Krčil, J. (2016-2018)
 • SGS16/215/OHK2/3T/12  
  Výzkum vlastností materiálů potřebných pro zvyšování účinnosti energetických celků pracujících v režimu nadkritických pracovních parametrů páry – Junek, M. (2016-2018)
 • LO1207  
  Podpora udržitelnosti Inovačního centra diagnostiky a aplikace materiálů na ČVUT-FS v Praze – Špatenka, P. (2014-2018)