[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Comparison of different image intensifiers used for combustion measurement – Kouba, J. - Novotný, J., - Mulenko, M., 2019

2018

 • PRIMARY PEAK RATIO CORRELATION TO THE MEASUREMENT ACCURACY OF PIV METHOD – Novotný, J. - Machovská, I., 2018
 • Heat Loss Calculation of Underground Central Heating Pipelines – Sláma, P. - Nožička, J., 2018
 • MODERN COMPUTING EXPERIMENTS ON PULVERIZED COAL COMBUSTION PROCESSES IN BOILER FURNACES – Askarova, A. S. - Bolegenova, S. A. - Šafařík, P., - Bolegenova, S. A., 2018
 • Analytical and Numerical Modifications of Transonic Nozzle Flows – Stodůlka, J. - Šafařík, P., - Sobieczky, H., 2018
 • Measurement of Surface Roughness of Volleyball – Dumek, J. - Urban, J., 2018
 • Ion acceleration mechanism in mega-ampere gas-puff z-pinches – Klír, D. - Kubeš, P. - Řezáč, K. - Cikhardt, J. - Cikhardtová, B. - Hyhlík, T. - Kravárik, J. - Munzar, V. - Šíla, O., - Stodůlka, J., 2018

Stať ve sborníku

2019

 • Measurement analysis of aerodynamic noise in low speed wind tunnel – Suchý, J., 2019
 • VISUALISATION OF COMBUSTION SPECIES IN GASEOUS MIXTURES – Mulenko, M. - Kouba, J., - Skočilas, J., 2019

2018

 • Analýza úplavu za dvěma válci metodou POD – Vitkovičová, R., 2018
 • Control of droplet size in rain-zone in wet cooling tower – Vitkovičová, R. - Vitkovič, P., 2018
 • Numerical modelling of gas-oil-water flow phenomena in horizontal pipelines – Polanský, J. - Mi Wang, M., 2018
 • Complete Description of Forces Acting on a Flying Beach Volleyball – Dumek, J. - Šafařík, P., 2018
 • Determination of the applicability limits of the ideal gas model for the calculation of moist air properties – Vestfalova, M. - Šafařík, P., 2018
 • ON THE FLIGHT OF THE VOLLEYBALL – Dumek, J. - Šafařík, P. - Patek, Z., - Asai, T., 2018
 • COMPILATION OF VORTEX FILAMENT OF ARCH VORTEX IN WAKE OF COOLING TOWER MODEL – Barraclough, V. - Novotný, J., - Šafařík, P., 2018
 • CFD study on the effects of boundary conditions on air flow through an air-cooled condenser – Sumara, Z. - Šochman, M., 2018
 • CFD MODELLING OF EVAPORATION FROM THIN HORIZONTAL LIQUID FILM – Kastrati, S. - Hyhlík, T., - Kalinay, R., 2018
 • WEAKLY COMPRESSIBLE SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS FOR FREE SURFACE FLOW – Jančík, P. - Hyhlík, T., 2018
 • Development of Modified Incompressible Ideal Gas Model for Natural Draft Cooling Tower Flow Simulation – Hyhlík, T., 2018
 • The effect of mixed convection on the thermal field of horizontal channel flow – Devera, J. - Hyhlík, T., 2018
 • Comparison of different image intensifiers used for combustion measurement – Kouba, J. - Novotný, J., - Mulenko, M., 2018
 • Similarity of temperature and concentration field in Poiseuille-Benard channel flow – Devera, J. - Hyhlík, T., - Kalinay, R., 2018
 • Pressure evaluation during dam break using weakly compressible SPH – Jančík, P. - Hyhlík, T., 2018
 • Simulation of a 2D dam collapse problem using SPH method – Jančík, P., 2018
 • Automation of data processing obtained by IPI method – Devera, J., 2018
 • Determination of natural draft wet-cooling tower loss coefficient – Hyhlík, T., 2018
 • A comparison of two ways of modelling free-slip boundary condition in the SPH method – Jančík, P. - Hyhlík, T., 2018
 • Mixed convection heat and mass transfer in horizontal channel heated from below: Radiation influence – Devera, J. - Kastrati, S. - Kalinay, R., - Hyhlík, T., 2018
 • Mathematical model of compact type evaporator – Borovička, M. - Hyhlík, T., 2018
 • Airfoil maximum lift coefficient assessment for preliminary design purposes and optimization – Popelka, L. - Šimurda, D. - Skála, V. - Matějka, M., - Schmirler, M., 2018
 • Implementing Large Scale Electromobility Infrastructure as a Profitable Virtual Electricity Storage Plant: a Case Study, System ALISE – Novotný, V. - Dobeš, J., - Hrabal, D., 2018
 • Experimental investigation of the Multipoint Ultrasonic Flowmeter – Filipský, J., 2018
 • Experimental Investigation of Vortex Structures in Wake of Hyperboloid-Shaped Model by Means of 2D Particle Image Velocimetry Measurement – Barraclough, V. - Novotný, J., - Šafařík, P., 2018

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Bezpilotní prostředek ve tvaru plošníku – Nožička, J. - Nožičková, R. - Ehrlich, J., - Prokop, P., 2018
 • Chladicí elementy pro zpětnou kondenzaci – Vitkovičová, R. - Nožička, J., - Bláha, A., 2018
 • Eliminátor pro zhoršenou kvalitu vody – Stodůlka, J. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., 2018
 • Bezpilotní prostředek ve tvaru plošníku – Nožička, J. - Nožičková, R. - Ehrlich, J., - Prokop, P., 2018
 • Bezpilotní prostředek ve tvaru plošníku – Nožička, J. - Nožičková, R. - Ehrlich, J., - Prokop, P., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Experimental stand for measurement of characteristics of cooling tower components – Schmirler, M. - Netřebská, H., 2019

2018

 • Optimalizace zavodnění Itersonických věží – Dostál, J. - Bláha, A., - Vitkovičová, R., 2018

Software

2018

 • Software pro návrh inicializační geometrie oběžného a rozváděcího kola Kaplanovy turbíny – Suchý, J. - Štorch, V., 2018

Zpráva

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 projektu TH02020972 – Nožička, J. - Suchý, J., - Štěch, S., 2018
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 v projektu TH02020940 – Nožička, J. - Suchý, J. - Křivan, Z., - Drahota, J., 2018
 • Výzkum a vývoj havarijního plunžrového čerpadla pro čerpání roztoku kyseliny borité v primárním okruhu jaderné elektrárny typu VVER – Samočinné ventily – Jančík, P. - Melichar, J., - Nožička, J., 2018
 • Drift test of eliminators – Vitkovičová, R. - Nožička, J., 2018
 • Heat transfer analysis of home appliances – Devera, J. - Kastrati, S. - Hyhlík, T. - Velich, J., - Groma, A., 2018
 • Development of CFD models of mass transfer (evaporation, freezing) – Devera, J. - Kastrati, S. - Hyhlík, T. - Velich, J., - Groma, A., 2018
 • Experimental measurements of evaporation in low velocity wind tunnel – Devera, J. - Kastrati, S. - Hyhlík, T. - Velich, J., - Groma, A., 2018
 • Měření rychlostního profilu v trenažéru volného pádu – Schmirler, M., 2018
 • Měření tlakové ztráty nádoby – Schmirler, M., 2018
 • Měření tepelných a odporových charakteristik výplní chladicích věží – Schmirler, M., 2018