[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Comparison of different image intensifiers used for combustion measurement – Kouba, J. - Novotný, J., - Mulenko, M., 2019
 • Electrochemically enhanced Fenton’s reaction – Procházka, P. - Tutter, Š., - Ditl, P., 2019
 • Drop Size Evolution Kinetics in a Liquid-liquid Dispersions System in a Vessel Agitated by a Rushton Turbine – Formánek, R. - Kysela, B., - Šulc, R., 2019
 • HEAT TRANSFER BETWEEN GAS AND NON-COALESCENT LIQUID IN A BUBBLE COLUMN – Žižka, M. - Šulc, R., - Ditl, P., 2019
 • Hydrodynamika cieczy w mieszalniku z ekscentrycznie umieszczonym mieszadłem w dyfuzorze – Stelmach, J. - Rieger, F., - Jirout, T., 2019
 • A practical method for predicting the friction factor of power-law fluids in a rectangular duct – Ayas, M. - Skočilas, J., - Jirout, T., 2019
 • Effect of Particle Image Velocimetry Setting Parameters on Local Velocity Measurements in an Agitated Vessel – Šulc, R. - Ditl, P. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., 2019
 • Diversity of Biogas Plant Realizations – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2019

2018

 • OPTIMALIZATION OF PHOTOREACTOR GEOMETRY FOR THE CULTIVATION OF CHLAMYDOMONAS REINHARDTII – Fekete, R. - Žáková, T. - Gabrisova, L. - Kotora, P., - Peciar, P., 2018
 • Three-segment electrodiffusion probes for wall shear rate measurements – Kristiawan, M. - El Hassan, M. - Jirout, T., - Sobolík, V., 2018
 • Hydrodynamika w mieszalniku z mieszadłem ze zwiniętymi śrubowo łopatkami wstęgowymi – Stelmach, J. - Rieger, F., - Jirout, T., 2018
 • Equipment for mixing of concentrated sludges – Rieger, F. - Moravec, J., - Jirout, T., 2018
 • Advanced integration of fluid dynamics and photosynthetic reaction kinetics for microalgae culture systems – Papáček, Š. - Jablonský, J., - Petera, K., 2018
 • Odezva rotační pece na cyklickou změnu na vstupu – Bernard, P. - Ditl, P., - Fořt, I., 2018
 • Využití vlastních funkcí VBA v Microsoft Excel k chemickoinženýrským výpočtům – Bernard, P. - Ditl, P., - Fořt, I., 2018
 • РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВ МЕТОДИКОЙ PSA В ЭНЕРГЕТИКЕ – Ditl, P. - Netušil, M., - Šulc, R., 2018
 • Progress in the evaluation of local energy dissipation rate in an agitated vessel – Šulc, R. - Ditl, P., 2018
 • Local Energy Dissipation Rate in an Agitated Vessel-a Comparison of Evaluation Methods – Šulc, R. - Ditl, P., 2018
 • Nutrient removal from agricultural run-off in demonstrative full scale tubular photobioreactors for microalgae growth – García, J. - Ortiz, A. - Álvarez, E. - Bělohlav, V. - García-Galán, M.J. - Díez-Montero, R. - Álvarez, J.A., - Uggetti, E., 2018
 • Application of the temperature oscillation method in heat transfer measurements at the wall of an agitated vessel – Solnař, S. - Dostál, M. - Petera, K., - Jirout, T., 2018
 • Carbon capture and utilization technologies: a technical state of art – Krátký, L., 2018
 • Economically profitable waste treatment within the concept biorefinery: fiction or reality – Krátký, L. - Azizov, S. - Seghman, P. - Formánek, R., - Jirout, T., 2018
 • Lignocellulosic waste treatment in biogas biorefinery with reduced CO2 production: a techno-economic study – Krátký, L. - Azizov, S., - Jirout, T., 2018
 • Local Turbulent Energy Dissipation Rate in an Agitated Vessel: Experimental and Turbulence Scaling – Ditl, P. - Šulc, R. - Pešava, V., - Jasikova, D., 2018
 • Možnosti realizace fotobioreaktorů v průmyslovém měřítku – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Time evolution of the drop size distribution for liquid–liquid dispersion in an agitated tank – Šulc, R. - Kysela, B., - Ditl, P., 2018

Stať ve sborníku

2019

 • VISUALISATION OF COMBUSTION SPECIES IN GASEOUS MIXTURES – Mulenko, M. - Kouba, J., - Skočilas, J., 2019
 • First testing experiments with measurement of pool boiling heat transfer coefficient on a new apparatus – Vajc, V. - Dostál, M., 2019
 • Image analysis of particle size: effect of light source type – Formánek, R. - Kysela, B., - Šulc, R., 2019
 • Measurement of drop size distribution time rate for liquid-liquid dispersion using IPI method – Jašíková, D. - Kotek, M. - Kysela, B. - Šulc, R., - Kopecký, V., 2019
 • Local velocity scaling in upward flow to tooth impeller in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., 2019
 • Dispersion kinetics in mechanically agitated vessel – Bucciarelli, E. - Formánek, R. - Kysela, B. - Fořt, I., - Šulc, R., 2019
 • Effect of geometry design on fluid flow, power consumption and strain rate of rotor-stator mixer – Kolomiets, A. - Jirout, T., - Skočilas, J., 2019
 • Novel trends in flat panel photobioreactor´s designing – Krátký, L. - Bělohlav, V. - Žáková, T., - Jirout, T., 2019
 • Heat transfer analysis of a cryogenic vessel with built-in assembly – Krushel, D. - Šulc, R., 2019
 • Prediction tool for gasification produced gas composition – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., 2019
 • Milling of materials on the base of cellulose – Peciar, P. - Fekete, R. - Peciar, M., - Jirout, T., 2019
 • Influence of the light parameters on the kinetics of algae growing – Fekete, R. - Peciar, P. - Peciar, M., - Žáková, T., 2019
 • Gasification product prediction tool and perspective syngas utilization technologies for biomass gasification produced syngas – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., 2019
 • Energy Optimization of Fermenter Mixing - Effect of Vessel-Agitator Arrangement – Jirout, T., 2019
 • HEAT TRANSFER BETWEEN GAS AND NON-COALESCENT LIQUID IN A BUBBLE COLUMN – Žižka, M. - Šulc, R., - Ditl, P., 2019
 • Hydrodynamics as a Tool to Remove Biofilm in Tubular Photobioreactor – Žáková, T. - Jirout, T., - Krátký, L., 2019
 • Artificial lighting of photobioreactors: economically feasible or non-economic solution – Krátký, L. - Bělohlav, V., 2019
 • Numerical analysis of hydrodynamic conditions in pilot flat-panel photobioreactor: operating and design parameters influence on the microalgae cultivation – Bělohlav, V. - Jirout, T. - Krátký, L. - Uggetti, E., - Díez-Montero, R., 2019
 • Equipment for microalgae primary dewatering and separation using gravitational and centrifugal forces – Bělohlav, V. - Jirout, T., 2019
 • Elimination of Biofilm Formation in Flat-Panel Photobioreactor by Hydrodynamics – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2019
 • Machines and Apparatuses for CCU Technologies: A Current Technical Maturity and Future Perceptivity – Krátký, L. - Jirout, T. - Bělohlav, V. - Žáková, T., - Ronzón Tirado, J., 2019
 • Užití statických směšovačů při úpravě a čištění vod – Ditl, P. - Jirout, T., 2019

2018

 • Rozdíly v řízení rizik při zacílení na spolehlivost nebo na bezpečnost – Procházková, D. - Lukavský, J., 2018
 • Rozdíly v řízení rizik při zacílení na spolehlivost nebo na bezpečnost – Procházková, D. - Lukavský, J., 2018
 • Analýza rizik při utěsňování tlakových zařízení – Lukavský, J., 2018
 • Cooling of core during aluminum casting – Skočilasová, B. - Petrenko, A. - Zmindák, M. - Soukup, J., - Skočilas, J., 2018
 • Pressure and velocity conditions in home health care accessory for babies – Skocilasova, B. - Skočilas, J., - Soukup, J., 2018
 • Comparison of different image intensifiers used for combustion measurement – Kouba, J. - Novotný, J., - Mulenko, M., 2018
 • The influence of mixing on the functional properties of antistatic coatings containing nanoparticles – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Jirout, T., 2018
 • Microalgal Biofouling Removal by Hydrodynamics in Tubular Photobioreactor – Žáková, T. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • From chemistry to technology – biomass gasification product gas cleaning and utilization – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Biogas Biorefinery: Techno-economic analysis – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • First Testing Experiments with Measurement of Pool Boiling Heat Transfer Coefficient on a New Apparatus – Vajc, V. - Dostál, M., 2018
 • Cooling turboprop engine during shutdown – Solnař, S. - Popelka, L., - Dostál, M., 2018
 • Gnielinski's correlation and a modern temperature-oscillation method for measuring heat transfer coefficients – Dostál, M. - Petera, K., - Solnař, S., 2018
 • Droplets breakage in flow conditions of an agitated tank – Kysela, B. - Konfršt, J. - Chára, Z. - Šulc, R., - Kotek, M., 2018
 • Image analysis of particle size: effect of light source type – Formánek, R. - Kysela, B., - Šulc, R., 2018
 • Agitation of viscoplastic fluid in an in-line mixer – Ayas, M. - Skočilas, J., - Jirout, T., 2018
 • Agitation of yield stress fluids using an rotor-stator mixer – Ayas, M. - Skočilas, J., - Jirout, T., 2018
 • Measurement of drop size distribution time rate for liquid-liquid dispersion using IPI method – Jašíková, D. - Kotek, M. - Kysela, B. - Šulc, R., - Kopecký, V., 2018
 • Local velocity scaling in upward flow to tooth impeller in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., 2018
 • Dispersion kinetics in mechanically agitated vessel – Bucciarelli, E. - Formánek, R. - Kysela, B. - Fořt, I., - Šulc, R., 2018
 • Chemical and Electrochemical Pretreatment of Waste Waters Containing Inorganic Toxic Pollutants – Procházka, P. - Ditl, P., - Nápravník, J., 2018
 • Particle to fluid relative velocity in an agitated vessel – Ditl, P. - Pešava, V., 2018
 • Velocity field around a high shear impeller – Kysela, B. - Chára, Z. - Konfršt, J. - Kotek, M., - Šulc, R., 2018
 • Study of turbulent flow in the discharge stream from a standard Rushton turbine impeller: effect of PIV resolution – Šulc, R. - Fořt, I. - Ditl, P. - Kotek, M. - Jašíková, D. - Kopecký, V., - Kysela, B., 2018
 • Temporal evolution of droplet size distribution in l-l system in a stirred tank agitated by Rushton turbine impeller – Formánek, R. - Kysela, B. - Jašíková, D., - Šulc, R., 2018
 • Time evolution of drop size distribution in a liquid-liquid dispersion in a vessel agitated by a tooth impeller – Formánek, R. - Kysela, B. - Šulc, R., - Ditl, P., 2018
 • Turbulence characteristics scaling in Rushton turbine impeller discharge flow: effect of PIV system setup – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., 2018
 • Numerical investigation of hydrodynamic conditions in a pilot flat panel photobioreactor – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • A biorefinery approach in a microalgae-based wastewater treatment plant: from wastewater to bioproducts – Bělohlav, V. - Uggetti, E. - García-Galán, M.J., - García, J., 2018
 • Heat Transfer Measurement with Temperature Oscillation Method – Solnař, S. - Dostál, M., - Jirout, T., 2018
 • Volume ratio of two immiscible phases measured by electrical impedance tomography – Malík, M. - Primas, J. - Kotek, M. - Kopecký, V. - Kysela, B., - Šulc, R., 2018
 • CFD Study of Flow Similarities in Turbulent Regime in a Stirred Tank – Kysela, B. - Chara, Z. - Konfrst, J. - Tomášek, K., - Šulc, R., 2018
 • Rotor-stator equipment for high viscosity dispersions – Kolomiets, A. - Jirout, T., - Skočilas, J., 2018
 • On the optimization of recirculated aquaculture systems – Papáček, Š. - Petera, K. - Masaló, I., - Oca, J., 2018
 • Modeling and Simulation of Microalgae Growth in a Couette-Taylor Bioreactor – Papáček, Š. - Petera, K., - Matonoha, C., 2018
 • Learning Analytics Dashboard Analysing First-Year Engineering Students – Václavek, J. - Kužílek, J. - Skočilas, J. - Zdráhal, Z., - Fuglík, V., 2018
 • Lignocellulosic waste treatment in biogas biorefinery with reduced CO2 production: a techno-economic study. – Krátký, L. - Azizov, S., - Jirout, T., 2018
 • Compiled visualization with IPI method for analysing of liquid liquid mixing process – Jasikova, D. - Kotek, M. - Kysela, B. - Šulc, R., - Kopecký, V., 2018
 • Droplets size evolution of dispersion in a stirred tank – Kysela, B. - Konfrst, J. - Chara, Z. - Šulc, R., - Jasikova, D., 2018
 • Local velocity scaling in an impeller discharge flow in T400 vessel agitated by tooth impeller in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., 2018
 • Beer foam decay: effect of glass surface quality and CO2 content – Šulc, R. - Bojas, J., 2018
 • Optimalizace homogenizace viskózy – Mrázek, D. - Kovač, D. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Methodology of agitator design for large-volume bioreactors – Jirout, T., 2018
 • Technical study of pilot plant and industrial photobioreactors – Žáková, T. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • Numerical Investigation of Hydrodynamic Conditions in a Pilot Tubular Photobioreactor – Bělohlav, V. - Uggetti, E. - Díez-Montero, R. - García, J. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Syngas transformation technologies to produce biofuels and biochemicals - A techno-economic review – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • Conceptual design of lignocellulosic bioethanol biorefinery - A rentability study – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • HYDRODYNAMICS AND MASS TRANSFER IN CONICAL JET-LOOP AIRLIFT BIOREACTOR WITH DEFLECTOR – Šulc, R. - Dymák, J., 2018
 • Technická štúdia poloprevádzkových a priemyselných fotobioreaktorov – Žáková, T. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • Mechanistic models of drop break-up – Kolomiets, A. - Jirout, T., 2018
 • Pool Boiling – Vajc, V. - Dostál, M., 2018
 • Techno-economical potential of CO2 to lipids conversion technology using algae – Krátký, L. - Formánek, R. - Bělohlav, V. - Šulc, R., - Jirout, T., 2018
 • Ekonomicky rentabilní zpracování odpadů v konceptu biorafinerie: fikce nebo skutečnost? – Krátký, L. - Seghman, P. - Formánek, R., - Jirout, T., 2018
 • Vibration of the steel frame of the primary sand classifier – Soukup, J. - Skočilasová, B., - Skočilas, J., 2018
 • Forced convection and heat transfer around a bounded cylinder. – Skočilasová, B. - Skočilas, J., - Soukup, J., 2018

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Rozprašovací sušárna s řiditelným tokem – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2019

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Hydrocyklon pro odlučování koksu – Jirout, T. - Krátký, L., - Marcalíková, L., 2018
 • Systém měření a regulace demonstrátoru – Skočilas, J. - Jirout, T. - Hoffman, P., - Mlejnek, P., 2018
 • Demonstrátor - sprejová sušárna TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2018

Zpráva

2018

 • Optimalizace hydrodynamiky nanášení povrchové vrstvy na transparentní desky – Skočilas, J., 2018
 • Krystalizátor KCl-NaCl-H2O – Dostál, M. - Moravec, J., 2018
 • návrh a optimalizace zásobníku koksu – Jirout, T., 2018
 • Creepové testy cévních náhrad a jejich komponent – Skočilas, J. - Chlup, H., 2018
 • Využití oscilační reometrie a měření reologických vlastností kolagenních houbiček ke krytí ran, cévních náhrad na bázi kolagenu a surové kolagenní hmoty pro výrobu cévních náhrad – Štancl, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2018
 • Měření reologických vlastností vzorků hmoty na bázi rybího kolagenu – Štancl, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2018
 • REOLOGICKÉ VLASTNOSTI SMĚSI SILGEL 612A + SILGEL 612B – Moravec, J. - Skočilas, J., 2018
 • Concept of electrocoagulation flocks fragmentation and averaging method - report – Ditl, P. - Procházka, P., 2018
 • Metodika stanovení třídy silničního prachu – Ditl, P., 2018
 • Hydrocyklon pro modelování koksu – Marcalíková, L. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Protokol o měření kinetiky sušení preparátu Nutriose v rámci projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Beran, M. - Drahorád, J., - Skočilas, J., 2018
 • Průběžná zpráva o shrnutí výsledků v Etapě I projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2018
 • Protokol o zkušebním měření projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2018
 • Odhad tepelných ztrát vybraných zařízení ve výrobní hale firmy Dr. Otker, s.r.o. – Skočilas, J. - Šulc, R., 2018
 • Odplynění plastifikační lázně – Šulc, R., 2018
 • Chladící a výměníková stanice – Ditl, P. - Šulc, R., 2018
 • Experimental tests of separation unit in configuration - FITO cartridge, nutsch – Krátký, L. - Procházka, P., - Jirout, T., 2018

Kvalifikační zpráva

2018

 • Laboratorní deskový fotobioreaktor – Červený, J. - Krátký, L., 2018

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Bilancování a simulace systémů v MS Excel – Ditl, P. - Netušil, M., 2018

Sborník

2019

 • Studentská tvůrčí činnost 2019 – Moravec, J. ed., 2019

2018

 • Studentská tvůrčí činnost 2018 – Moravec, J. ed., 2018

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Studentská tvůrčí činnost 2018 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., 2018

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2019

 • Recent trends in pretreatment technologies for production of lignocellulosic biofuels. – Krátký, L. - Jirout, T., 2019

2018

 • Var vícesložkových směsí a var na svazcích trubek – Vajc, V., 2018
 • BIOMASS GASIFICATION PRODUCED SYNGAS TRANSFORMATION INTO ENERGY, FUELS AND CHEMICALS – A CRITICAL REVIEW – Seghman, P., 2018
 • Dizajn fotobioreaktorov a spósoby odstraňovania biofoulingu – Žáková, T. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Numerická simulace hydrodynamických podmínek v hybridním trubkovém fotobioreaktoru – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Konverze CO2 na lipidy z mikrořas pohledem strojního inženýra – Krátký, L. - Formánek, R. - Bělohlav, V. - Šulc, R., - Jirout, T., 2018

...

2019

 • BIOMASS GASIFICATION PRODUCT GAS CLEANING AND UTILIZATION – IMPORTANT CRITERIA FOR SUITABLE TECHNOLOGY SELECTION – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., 2019

2018

 • Agitators operating near the level of the liquid – Rieger, F. - Jirout, T. - Moravec, J., - Stelmach, J., 2018