[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Magisterské

Diplomové práce pro navazující magisterský studijní program „Strojní inženýrství“, obor „Procesní technika“.

Magisterské

 • Revezrně osmotická jednotka pro výrobu pitné vody - více
  3909T012 - Procesní technika, Pavel Ditl, téma k dispozici
 • Modelování vícefázového proudění - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Měření LDA/PDA v jedno a vícefázovém systému - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Modelování obtékání lopatky míchadla - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Production of ceramic aggregates in rotary furnace - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Návrh extrudéru pro výrobu L profilu - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Spray Dryer for gluten free powder production - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Design of extruder for L profile production - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Využití pulzního elektrického pole (PEF) k urychlení sušení ovoce a zeleniny - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Vývoj zařízení a technologie k prodloužení údržnosti zpracovaného ovoce a zeleniny - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rotační pec pro výrobu keramického kameniva - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rozprašovací sušárny pro bezlepkovou mouku - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Zařízení pro extruzi směsi kovového prášku s polymerem - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Elektrické vlastnosti potravin - více
  3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Hmotově-energetická bilance pecní linky pro výpal lehkého kameniva - více
  3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP