[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Odlitky ze slitin hořčíku a jejich dopad na životní prostředí – Bryksí Stunová, B., 2019
 • Porovnání kvality odlitků pístů od různých výrobců – Bryksí Stunová, B. - Henzl, D., 2019

2018

 • Mezinárodní kovárenský kongres IFC 2017 v Číně – Čermák, J., 2018
 • Prioritní technologie ve strojírenství – Čermák, J., 2018
 • Navrhování konstrukcí z oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi typu Atmofix – Zoubek, M. - Kreibich, V., 2018
 • Ověření doby zasychání metodou s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání pro rychleschnoucí nátěrové hmoty – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Matas, F., 2018
 • Suitable pre-treatment of hot-dip zinc to increase the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J., 2018
 • Snižování mechanických ztrát ve spalovacích motorech – Hazdra, Z., 2018
 • Korozní odolnost nátěrových systémů v kombinaci s moderními chemickými předúpravami – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2018
 • Smaltování a nově vznikající společnost smaltéřů – Svoboda, J. - Kreibich, V., - Chvojka, M., 2018
 • Metodika kompenzace odpružení u velkoplošných karosářských výlisků – Pačák, T. - Valeš, M., 2018
 • Navařování metodou WAAM – Kolařík, L. - Suchánek, J., - Kolaříková, M., 2018
 • Současný vývoj v oblasti svařování – Kolařík, L., 2018
 • Metody spojování využívající principy plastické deformace – Chrášťanský, L. - Valeš, M., 2018
 • Využití termografické diagnostiky k hodnocení procesů vstřikování kompozitního dílu – Herman, A. - Zeman, L., 2018
 • Dependence of reoxidation effect on a type of gating system in investment casting technology – Herman, A. - Vrátný, O., 2018
 • Monitoring of manufacture stability of large turbine blades using infrared thermography (IRT) in investment casting technology – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., 2018
 • Grain Refinement of AlSi7Mg0,3 Alloy Cast by Rheocasting SEED – Bryksí Stunová, B. - Bryksí, V., - Vítková, J., 2018
 • Hliník a jeho slitiny z pohledu historie, současnosti a budoucnosti – Bryksí Stunová, B., 2018
 • Suitable pre-treatment of hot-dip zinc to increase the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J., 2018
 • Využití termografické diagnostiky k zajištění stability výroby voskových modelů lopatek – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., 2018
 • Ultrasonic testing of diffusion bonded joints of AlMg3 – Nachtnebl, P. - Forejtová, L. - Kolařík, L. - Reisgen, U., - Behr, W., 2018

Stať ve sborníku

2019

 • Metallographic Analysis of Components for Decentralized Micro-Power Systems Produced by Additive Manufacturing – Bryksí Stunová, B. - Novotný, V., - Zikmund, P., 2019
 • Porovnání kvality odlitků pístů od různých výrobců – Bryksí Stunová, B. - Henzl, D., 2019
 • Odlitky ze slitin hořčíku a jejich dopad na životní prostředí – Bryksí Stunová, B., 2019
 • DESIGN RESISTANCE OF STAINLESS-STEEL FILLET WELDS – Feber, N. - Jandera, M., - Forejtová, L., 2019

2018

 • Surface Laser Hardening of Ferritic Nodular Graphite Cast Iron With Higher Content of Silicon – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Skrbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., 2018
 • Supports imbedded in Guideways of flake graphite cast iron castings for machine tools – Mores, A. - Němec, M. - Kramár, T., - Vrátný, O., 2018
 • Problematika parametru t8/5 ve výrobě svařování vysocepevných jemnozrnných ocelí v auto jeřábové technice – Beneš, L.B. - Brabec, J.B., - Ježek, Š., 2018
 • Construction Progress In Contactless Detection Of Contaminants By UV-VIS Spectroscopy – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Havel, J. - Hlavín, P., - Mackerle, P., 2018
 • Interactive Thermosensitive Painting Systems For Safety Purposes – Tatíčková, Z. - Kudláček, J., - Heller, J., 2018
 • MODERN PEO LAYERS ON NON-FERROUS METALS – Chvojka, M. - Švorc, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2018
 • INTERACTIVE THERMOSENSITIVE PAINTING SYSTEMS FOR SAFETY PURPOSES – Heller, J. - Kudláček, J. - Tatíčková, Z., - Kreibich, V., 2018
 • Povrchové laserové kalení feritické litiny s kuličkovým grafirtem se zvýšeným obsahem Si – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Skrbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., 2018
 • HROMADNÉ KATAFORETICKÉ LAKOVÁNÍ A TESTOVÁNÍ FUNKČNOSTI KATOD – Hylák, K. - Kreibich, V. - Drašnar, P., - Matuška, Z., 2018
 • METHODS OF CLEANING ELECTRODES FOR BULK CATAPHORESIS – Hylák, K. - Drašnar, P. - Kudláček, J. - Jindřišek, M., - Pazderová, M., 2018
 • Electrode testing for cataphoretic coating small parts – Zbořil, P. - Hylák, K. - Drašnar, P., - Kudláček, J., 2018
 • Čištění povrchů – Kuchař, J. - Kreibich, V., 2018
 • RENOVATION TECHNOLOGY OF CYLINDER LINERS IN COMBUSTION ENGINE – Hazdra, Z., 2018
 • RENOVATION TECHNOLOGY OF CYLINDER LINERS IN COMBUSTION ENGINE – Hazdra, Z. - Kreibich, V., 2018
 • Povrchové úpravy a křehkost ocelí – Hrdinová, H. - Kreibich, V., 2018
 • HYDROGEN EMBRITTLEMENT DURING SURFACE TREATMENT – Hrdinová, H. - Kreibich, V., 2018
 • Navrhování konstrukcí z oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi typu Atmofix – Zoubek, M. - Kreibich, V., 2018
 • Nátěrové hmoty pro dočasnou protikorozní ochranu – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Kreibich, V. - Slovinec, M., - Matas, F., 2018
 • The influence of mixing on the functional properties of antistatic coatings containing nanoparticles – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Jirout, T., 2018
 • Construction progress in contactless detection of contaminants by UV-VIS spectroscopy – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Havel, J. - Hlavín, P., - Mackerle, P., 2018
 • The influence of mixing on functional properties of conductive anti-static coatings – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Vlasáková, J. - Zasimenko, A., - Car, Z., 2018
 • Mýtus o navodíkování oceli mořením při žárovém zinkování – Kuklík, V. - Kudláček, J., - Zoubek, M., 2018
 • Pre-treatment of hot-dip galvanized material using Ti-Zr technology and organosilanes – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Pepelnjak, T., 2018
 • Korozní odolnost moderních chemických předúprav povrchu – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Herrmann, F., 2018
 • Případové studie: Realizace projektu s duplexním systémem – Kuklík, V. - Kudláček, J., - Zoubek, M., 2018
 • Sborník přednášek 24. konference žárového zinkování – Kuklík, V. - Kudláček, J., - Zoubek, M., 2018
 • The influence of surface pre-treatment and cleanness on adhesion of coating materials – Kudláček, J. - Zoubek, M., - Koudelková, L., 2018
 • Testing conversion coatings and detecting of their presence on the base material – Svoboda, J. - Hrdinová, H. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2018
 • The use of organosilanes for the pre-treatment of the surface of hot galvanized materials – Svoboda, J. - Staňková, P. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2018
 • Comparison of Numerical Simulation and Deep Drawing Test of DP500 Steel – Valeš, M. - Chrášťanský, L. - Tatíček, F., - Pačák, T., 2018
 • Characteristics of Al-Si Coating on Steel 22mnb5 Depending on the Heat Treatment – Kolaříková, M. - Chotěborský, R. - Hromasová, M., - Linda, M., 2018
 • Study and maintenance of interior surfaces of energy equipments – Kuchař, J. - Kreibich, V., - Kinkor, J., 2018
 • Alternative Low-Cobalt Powder for PTA Hardfacing – Rohan, P. - Boxanová, M., - Kramár, T., 2018
 • Influence of Heat Treatment on Al-Si Coating Chemical Composition – Petr-Soini, J. - Kejzlar, P. - Kučera, V. - Janovec, J., - Kolaříková, M., 2018
 • Defect detection of resistence spot welds used in automotive industry by non-destructive testing – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L., - Kolaříková, M., 2018
 • Effect of resistance spot welding parameters on dc06 steel weld spot quality – Kolaříková, M. - Kolařík, L. - Forejtová, L. - Kramár, T., - Sova, J., 2018
 • Water system and cleaning of these systems – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P., - Pakosta, M., 2018
 • Faktory ovlivňující čistotu vody jako chladícího či otopného média a čištění vnitřních povrchů energetických soustav – Kuchař, J. - Kreibich, V., 2018
 • Mazání spalovacích motorů a převodovek – Hazdra, Z. - Kreibich, V., 2018
 • Studium a úpravy vnitřních povrchů – Kuchař, J., 2018
 • The Law of Similarity and its Application for Numerical Simulation of Sharp Geometries in Stamping – Chrášťanský, L. - Šanovec, J. - Martawirya, Y.Y., - Valeš, M., 2018
 • FEM Simulation of Mechanical Fixation of Hemmed Joints – Chrášťanský, L. - Šanovec, J., - Pačák, T., 2018
 • Properties of 3D Printed Samples – Chrášťanský, L. - Valeš, M. - Tatíček, F., - Šatná, K., 2018
 • The proposal methodology for monitoring test sensitivity to strain rate on the proposed test device – Kubelka, M. - Tatíček, F., 2018
 • Compensation of the Springback Behavior in Large Sheet Metal Stamping – Pačák, T. - Kubelka, M., - Valeš, M., 2018
 • Analysis of Trimming Tool – Tatíček, F. - Novák, V. - Chrášťanský, L. - Valeš, M. - Čermák, J. - Šanovec, J., - Machka, B., 2018
 • Cup Test Evaluation of DP500 Steel – Valeš, M. - Šanovec, J. - Kubelka, M., - Novák, V., 2018
 • Properties of Steel Hybrid Sandwich Materials – Valeš, M. - Vlk, V. - Tatíček, F., - Chrášťanský, L., 2018
 • Influence of welding jigs on weldment distortion – Ježek, Š. - Kolařík, L., - Brabec, J.B., 2018
 • Off-line 3D robot simulation for WAAM technology – Gurčík, T. - Kovanda, K., 2018
 • Research of joining of Mg alloy AZ31 by selected technologies – Kramár, T. - Vondrouš, P. - Jáňa, M., - Kupec, T., 2018
 • Supports Imbedded in Guideways of Flake Graphite Cast Iron Castings for Machine Tools – Mores, A. - Němec, M. - Kramár, T., - Vrátný, O., 2018
 • VYUŽITÍ MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOKAMEROU – TERMOGRAMŮ – PŘI VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ A KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S TERMOPLASTICKOU MATRICÍ – Herman, A. - Zeman, L., 2018
 • Racionalizace technologie výroby nízkotlakého odlitku turbodmychadla – Vrátný, O. - Bürgerová, K. - Herman, A., - Kramár, T., 2018
 • ALTERNATIVE LOW-COBALT POWDER FOR PTA HARDFACING – Rohan, P. - Kramár, T., - Boxanová, M., 2018
 • Numerical simulation of different gating systems in investment casting technology – Vrátný, O. - Herman, A., 2018
 • Examination of the dependence of changing the volume of waxes on the temperature – Kubelková, I. - Herman, A., 2018
 • Non-destructive inspection by infrared thermography of resistence spot welds used in automotive industry – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Sova, J., - Vávra, P., 2018
 • Analysis of input material quality – Zvárová, M. - Herman, A., 2018
 • Importance of a type of gating system in investment casting technology – Vrátný, O. - Herman, A., 2018
 • Rationalization of Tabouret casting technology by simulation – Simandl, O. - Herman, A., 2018
 • Evaluation of wax blade injection simulation – Kubelková, I. - Herman, A., 2018
 • The research of parameter hatch distance in 3D metal print technology quality – Bürgerová, K. - Herman, A., 2018
 • Determination of the simulation parameters of the waxes used in investment casting – Kubelková, I. - Herman, A., - Vrátný, O., 2018
 • NEW DESIGN OF POLYURETHANE FOAM MOULDS FOR VIBRATIONAL CASTED REFRACTORY MATERIALS – Herman, A. - Štourač, F. - Beránek, L., - Kyncl, J., 2018
 • New moulds design for vibrational casting of refractory materials – Štourač, F. - Herman, A., 2018
 • Case Study: Engine Bracket Made by Rheocasting Using the SEED Process – Côté, P. - Bryksí, V., - Bryksí Stunová, B., 2018
 • NiTi welding by various methods – Vondrouš, P. - Kramár, T., - Tauer, J., 2018
 • Cladding of tungsten-based composites by plasma transfered arc – Rohan, P. - Antoš, J. - Vondrouš, P., - Matějíček, J., 2018
 • Use of Nanomaterials and Conductive Polymers in Antistatic Coatings – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Zasimenko, A., 2018
 • THERMO-MECHANICAL FATIGUE (TMF) AND LOW CYCLE FATIGUE (LCF) TESTS AND SPECIMEN DESIGN – Černý, J. - Bartošák, M., - Španiel, M., 2018
 • 3D Printed Parts for Power Industry – Novotný, V. - Bryksí Stunová, B. - Schastlivtseva, E., - Zikmund, P., 2018
 • Ekologické aspekty výroby odlitků z hořčíku – Bryksí Stunová, B., 2018
 • Využití termografické diagnostiky k zajištění stability výroby voskových modelů lopatek – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., 2018
 • Termovizní diagnostika svařovacích procesů – Sova, J. - Kovář, J. - Vávra, P., - Kolařík, L., 2018
 • Svařování hliníku a jeho slitin při výrobě tlakových nádob – Kolařík, L., 2018
 • Complex Control Method of Degreasing Process – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Chábera, P., - Abramov, A., 2018
 • Alternative Methods of Chemical Pre-Treatment on Hot-Dip Galvanization Surface for Adhesion Organic Coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Legutko, S., 2018

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Způsob vytvoření kompozitní vrstvy na povrchu materiálu a kompozitní vrstva – Benešová, D. - Kudláček, J. - Drašnar, P., - Pakosta, M., 2018
 • Zařízení pro destruktivní zkoušení základního materiálu pro proces hlubokého tažení při plošném tváření – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pačák, T. - Šanovec, J., - Valeš, M., 2018
 • Forma pro odlévání žárovzdorných vibrolitých materiálů – Beránek, L. - Kyncl, J. - Herman, A. - Novák, P. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Kyncl, J. - Vostrovský, M., - Kovaříková, M., 2018
 • Solární kolektor pro transformaci slunečního záření na teplo a elektrickou energii s poddajným absorbérem – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V., - Kudláček, J., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Prototyp zařízení pro hromadné elektroforetické lakování – Matuška, Z. - Matuška, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V. - Hylák, K. - Pazderová, M., - Jindřišek, M., 2018

Zpráva

2018

 • Modifikace zařízení pro kataforetické lakování drobných dílů Ú12133-2018-MEGA – 02 – Hylák, K. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Kuchař, J., 2018
 • Testování technologie hromadného kataforetického lakování Ú12133-2018-MEGA – 01 – Drašnar, P. - Hylák, K., 2018
 • Analýza současného stavu – dělení a spojování materiálu – Tatíček, F. - Valeš, M. - Machka, B., - Chrášťanský, L., 2018
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2018 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Novák, P. - Herman, A. - Štourač, F. - Slaný, M. - Sommer, J., - Kyncl, J., 2018
 • Výroční zpráva o výzkumných a vývojových činnostech konaných v rámci projektu Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny (FV30348) – Horný, L. - Sedláček, R. - Vodička, J. - Kubášová, K. - Hrdinová, H. - Petřivý, Z. - Říhová, J. - Kratochvíl, A., - Votava, J., 2018
 • Ověření technologie výroby lopatky T400D468, lopatky MS 3002-2 a segmentu 2. řada – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Štourač, F., - Bürgerová, K., 2018
 • Analýza výroby voskových modelů a návrhy změn dle plánu pro rok 2018 – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B., - Štourač, F., 2018
 • Průběžná zpráva z řešení projektu za ČVUT v Praze Ú12133-2018-MEGA-04 – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J. - Zoubek, M., - Hylák, K., 2018

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Katalog vad odlitků ze slitin hliníku – Bryksí Stunová, B. - Bryksí, V. - Henzl, D. - Horký, K. - Kaňa, V. - Kolda, V. - Koplík, J. - Kováč, M. - Kučera, T. - Lána, I. - Luňák, M. - Nováková, I. - Procházka, Z. - Ptáček, J. - Roučka, J. - Stýblo, P. - Šotka, P., - Vrtílek, J., 2018
 • Využití termografické diagnostiky v technologii přesného lití na vytavitelný vosk – Herman, A., 2018

Kapitola v knize

2018

 • Maintenance and cleaning of heat exchangers – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Agartanov, V., - Petřík, M., 2018
 • Testing Methods for Diffusion Welding – Nachtnebl, P. - Kolařík, L., - Forejtová, L., 2018
 • Orbital Welding of Heterogeneous Joints – Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Husák, O., 2018

Sborník

2019

 • Sborník přednášek z 27. semináře Ekologie a slévárenství – Bryksí Stunová, B. ed. - Bláha, V. ed., - Lána, I. ed., 2019
 • Sborník přednášek z 8. Holečkovy konference – Bryksí Stunová, B. ed., 2019

2018

 • IN-TECH 2018 Proceedings – Kudláček, J. ed. - Car, Z. ed., 2018
 • Technological forum 2018 Book of Proceeding – Kudláček, J. ed. - Červený, J. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., 2018
 • Sborník přednášek z 26. semináře "Ekologie a slévárenství" – Bryksí Stunová, B. ed. - Bláha, V. ed., - Lána, I. ed., 2018

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2019

 • 27. seminář Ekologie a slévárenství – Bláha, V. org. - Lána, I. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Tropp, P. org. - Havrda, J. org. - Dobiáš, P. org., - Bělovský, S. org., 2019
 • Zasedání Odborné komise pro lití pod tlakem při České slévárenské společnosti – Krňávek, V. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Bryksí, V. org. - Průša, V. org., - Kvapil, D. org., 2019
 • 8. Holečkova konference – Bryksí Stunová, B. org. - Horký, K. org. - Lána, I. org. - Lichý, P. org. - Luňák, M. org. - Nováková, I. org., - Vojtěch, D. org., 2019

2018

 • Workshop Vady odlitků ze slitin hliníku – Bryksí Stunová, B. org. - Bryksí, V. org. - Henzl, D. org. - Horký, K. org. - Kaňa, V. org. - Kolda, V. org. - Koplík, J. org. - Lána, I. org. - Luňák, M. org. - Nováková, I. org. - Roučka, J. org., - Vrtílek, J. org., 2018
 • Progresivní a netradiční strojírenské technologie – Kuchař, J. org. - Kreibich, V. org., 2018
 • 26. seminář "Ekologie a slévárenství" – Bláha, V. org. - Lána, I. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Tropp, P. org. - Havrda, J. org., - Dobiáš, P. org., 2018

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2019

 • Možnosti ověření kvality vstupního materiálu, vliv nevyhovujícího materiálu na vlastnosti odlitku – Bryksí Stunová, B., 2019

2018

 • Odporová svařitelnost vysokopevných plechů s povlakem AlSi – Kolaříková, M., 2018
 • Virtuální svařování - využití simulátorů při výuce svářečů – Kolařík, L. - Ježek, Š., 2018
 • Bezpečné čištění povrchů – Kuchař, J. - Kreibich, V., 2018
 • Termografická diagnostika forem pro vstřikování termoplastů – Herman, A., 2018
 • Analýza vysoušení skořepin pomocí termokamery – Herman, A., 2018
 • Termografická diagnostika forem pro vstřikování kompozitů – Herman, A., 2018
 • Analýza vysoušení skořepin pomocí termokamery – Herman, A., 2018
 • VYUŽITÍ MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOKAMEROU PŘI VSTŘIKOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S TERMOPLASTICKOU MATRICÍ – Herman, A., 2018
 • Zjišťovánní neshod ve slévárnách hliníku – Bryksí Stunová, B., 2018
 • Svařování hliníku a jeho slitin – Kolařík, L., 2018