[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

Ing. Bohumír Bednář, CSc.

Ing. Bohumír Bednář, CSc.

Bohumir.Bednar (zavináč) fs.cvut.cz

tajemník / ústav strojírenské technologie / Fakulta strojní

(22 435) 2623

místnost: B1-32, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2013

 • An Experimental Assessment of Special Metal Castings in Reducing Abrasive Wear – Cieslar, J. - Brožek, M., - Bednář, B., 2013

2007

 • Zásady volby materiálu odlitku – Bednář, B., 2007

2005

 • Technologičnost konstrukce odlitků – Bednář, B., 2005

2001

 • Slévárenská technologická příručka – Roučka, J. - Svárovský, M. - Krutiš, V. - Herman, A. - Šiška, P., - Bednář, B., 2001

2000

 • Výrobní aspekty používání litiny s kuličkovým grafitem – Bednář, B. - Sýkora, P., 2000

1999

 • Litiny pro třetí tisíciletí – Bednář, B., 1999
 • Odlitky ze šedé a tvárné litiny – Bednář, B., 1999

1997

 • Progresívní metody ve slévárenství – Bednář, B., 1997

Stať ve sborníku

2017

 • MEASURING OF WAX PROPERTIES FOR SIMULATION INJECTION OF WAX PATTERNS AND THEIR DEFORMATION PREDICTION – Herman, A. - Vrátný, O., - Bednář, B., 2017
 • The viscoelastic properties of wax materials HYFILL-478 and RF1-478 – Herman, A. - Vrátný, O., - Bednář, B., 2017

2014

 • Analýza vlivu argonování na množství mikrovměstků v litých ocelích – Bednář, B. - Herman, A. - Chlup, P., - Wolf, P., 2014
 • Analýza vlivu argonování na množství mikrovměstků v litých ocelích – Bednář, B. - Herman, A. - Chlup, P., - Wolf, P., 2014
 • Analysis of Argon Treatment on Amount of Inclusions In Cast Steel – Bednář, B. - Herman, A., 2014

2013

 • Cast Materials with Unified Chemical Composition Assigned to Standardized Materials for Forming and Forging – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B., - Němec, M., 2013

2012

 • Svařitelné oceli dle ČSN EN 10213 a DIN 17182 s hodnotami nárazové práce při nízkých teplotách – Bednář, B. - Mores, A., 2012

2010

 • Vliv složení na vlastnosti bílých nízkolegovaných litin – Bednář, B., 2010
 • Prověření materiálů pro odlitky bagrových zubů – Němec, M. - Bednář, B., - Mores, A., 2010
 • Výzkumná aktivita oddělení slévání v posledních 4 letech – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., 2010
 • Věda a výzkum v oblasti slévání na ČVUT v Praze – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., 2010
 • Věda a výzkum v oblasti slévání na ČVUT v Praze – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., 2010

2005

 • High Pressure Casting Technology - Methodology – Herman, A. - Bednář, B. - Maroušek, L., - Stunová, B., 2005

2004

 • Slévání – Bednář, B., 2004

2003

 • Technologičnost konstrukce se zaměřením na technologii obrábění a slévání – Mádl, J. - Bednář, B., - Vrabec, M., 2003

2002

 • Technologičnost konstrukce se zaměřením na obrábění a slévání – Bednář, B. - Mádl, J., - Vrabec, M., 2002

2001

 • The Problem of Consideration Design in Casting - Creation of Technological Handbook – Herman, A. - Roučka, J. - Bednář, B. - Svárovský, M. - Krutiš, V., - Šiška, P., 2001

2000

 • The Effect of Chemical Composition on the Structure and Properties of Spheroidal Graphite Cast Iron – Bednář, B., 2000
 • Měření teplot ve slévárnách – Kučera, Z. - Svárovský, M. - Machek, J., - Bednář, B., 2000

1999

 • Vliv způsobu zpracování a tloušťky stěny na strukturu a vlastnosti litiny s červíkovitým grafitem – Bednář, B. - Svárovský, M., 1999

1998

 • Litina s kuličkovým grafitem - výzva pro slévárny přesného lití – Němec, M. - Sýkora, P., - Bednář, B., 1998
 • Nový materiál pro slévárny přesného lití – Němec, M. - Sýkora, P., - Bednář, B., 1998

Zpráva

2018

 • Ověření technologie výroby lopatky T400D468, lopatky MS 3002-2 a segmentu 2. řada – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Štourač, F., - Bürgerová, K., 2018
 • Analýza výroby voskových modelů a návrhy změn dle plánu pro rok 2018 – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B., - Štourač, F., 2018

2017

 • Shrnující zpráva za rok 2017 FV10105 – Herman, A. - Kubelková, I. - Vrátný, O. - Bednář, B., - Štourač, F., 2017
 • Výroba série lopatek T400D468 – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F., - Marvan, L., 2017
 • Výroba série lopatek LP2 Rotor Blade – Herman, A. - Bednář, B. - Kubelková, I. - Vrátný, O. - Štourač, F., - Marvan, L., 2017
 • Viskoelastické vlastnosti voskových směsí – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F. - Moravec, J. - Štancl, J. - Tatíček, F., - Landfeld, A., 2017
 • Vyhodnocení chladnutí skořepin – Herman, A. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Kubelková, I., - Štourač, F., 2017

2016

 • TYPIZACE TURBÍNOVÝCH LOPATEK – Bednář, B. - Herman, A. - Vrátný, O., - Křeček, M., 2016
 • TECHNOLOGIČNOST PŘESNÝCH ODLITKŮ – Herman, A. - Bednář, B. - Vrátný, O., - Křeček, M., 2016

2014

 • Povrchové kalení odlitků z materiálu GS-20Mn5 – Mores, A. - Němec, M. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B. - Bělohlávek, M. - Žižková, M. - Žižka, V. - Merha, J., - Bryksí Stunová, B., 2014
 • Analýza taveb a jejich statistické zpracování – Bednář, B. - Herman, A., 2014

2013

 • Výběr a porovnání potencionálních technologií výroby odlitku bloku motoru DAPL B – Bryksí Stunová, B. - Bednář, B., 2013
 • Vliv výše teploty a doby rozpouštěcího tepelného zpracování na strukturu chromové litiny jakosti EXTREL-1 a EXTRA L -5 – Sýkora, P. - Provazník, J. - Mores, A. - Bednář, B., - Žižka, V., 2013
 • Jednotné chemické složení přiřazené k normovaným litým materiálům – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B. - Žižka, V., - Merha, J., 2013
 • Lité materiály jednotného chemického složení přiřazené k normovaným tvářeným a kovaným materiálům – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B. - Merha, J., - Žižka, V., 2013
 • Analytický přehled a rozbor chromových bílých litin a jejich otěruvzdorných aplikací – Sýkora, P. - Provazník, J. - Mores, A. - Bednář, B., - Žižka, V., 2013

2012

 • Zkouška ohybem dle ČSN EN ISO 7438 pro odlitky z austenitických manganových ocelí dle dohodových norem: ČSN 42 2921, ČSN 42 2921 a nové ČSN EN 10349 ve Slévárně Chomutov, a.s – Mores, A. - Provazník, J. - Bednář, B. - Merha, J. - Žižka, V., - Sýkora, P., 2012
 • Společná tavba materiálů dle DIN 17182 a dle ČSN EN 10213, výsledky mechanických hodnot pro různé režimy tepelného zpracování ve Slévárně Chomutov, a.s – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B. - Merha, J., - Žižka, V., 2012
 • Rozbor výsledků chemického složení, mechanických hodnot a vyhodnocení z výrobního procesu za rok 2011 u materiálů GS-20Mn5, ČSN 42 2712 ve Slévárně Chomutov, a.s – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B. - Merha, J., - Žižka, V., 2012
 • Rozbor výsledků chemického složení, mechanických hodnot a vyhodnocení z výrobního procesu za rok 2011- u materiálů ČSN 42 2921, EXTRA L-1, EXTRAL-1A, EXTRA 5 ve Slévárně Chomutov, a.s – Mores, A. - Merha, J. - Žižka, J. - Sýkora, P. - Provazník, J., - Bednář, B., 2012

2001

 • Počítačem podporované technologické procesy – Šanovec, J. - Bednář, B. - Bureš, P. - Čermák, J. - Herman, A. - Kábrt, P. - Navrátil, V. - Svárovský, M., - Vrabec, M., 2001

2000

 • Problematika technologičnosti konstrukcí odlitků - vytypování kritických míst v odlitcích – Herman, A. - Bednář, B., 2000

1994

 • Vývoj technologie výroby řemenicových brzdových kotoučů – Bednář, B. - Růžička, A., 1994

1993

 • Zásady feritizačního žíhání kontinuálně litých profilů z tvárné litiny – Bednář, B., 1993

?

 • Jednotné chemické složení přiřazené k normovaným litým materiálům – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B. - Žižka, V., - Merha, J., ?

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Engineering Technology I – Bednář, B. - Čermák, J. - Král, M., - Suchánek, J., 2009
 • Teorie slévání – Němec, M. - Bednář, B., - Stunová, B., 2009

2005

 • Technologičnost konstrukce I – Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák, J., - Michálek, L., 2005

2004

 • Technologičnost konstrukce odlitků – Bednář, B., 2004

2003

 • Engineering Technology I – Král, M. - Čermák, J., - Bednář, B., 2003

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2002
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2002

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2001

2000

 • Technologie I - Návody pro cvičení – Šanovec, J. - Bednář, B. - Čermák, J. - Kreibich, V. - Herman, A. - Roubíček, M., - Svárovský, M., 2000

1998

 • Engineering Technology – Král, M. - Bednář, B., - Čermák, J., 1998

1997

 • Technologie slévání, tváření a svařování. Návody ke cvičení – Bednář, B. - Kreibich, V. - Mádle, L. - Minařík, V., - Martinásek, P., 1997
 • Teorie slévání – Plachý, J. - Němec, M., - Bednář, B., 1997

1996

 • Technologie 1 – Novotný, J. - Šanovec, J. - Bednář, B., - Kreibich, V., 1996

Kapitola v knize

2007

 • Technologičnost konstrukce odlitků VI – Bednář, B., 2007

2006

 • Technologičnost konstrukce odlitků V – Bednář, B., 2006

2005

 • Technologičnost konstrukce odlitků IV – Bednář, B., 2005

2004

 • Technologičnost konstrukce odlitků III – Bednář, B., 2004

2003

 • Technologičnost konstrukce odlitků II – Bednář, B., 2003

2002

 • Převody jednotek ve slévárenské praxi – Bednář, B., 2002
 • Technologičnost konstrukce odlitků – Bednář, B., 2002

Sborník

2006

 • Strojírenské technologie (část slévání) – Herman, A. ed. - Bednář, B. ed., 2006
 • Strojírenské technologie v malých a středních podnicích – Štajnochr, L. ed. - Slavík, V. ed. - Herman, A. ed. - Bednář, B. ed. - Kudláček, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Štolcpart, J. ed., - Hořický, K. ed., 2006

Certifikovaná metodika, památkový postup

2013

 • Certifikovaná metodika přejímacích podmínek nástrojových materiálů pro technologii lití pod tlakem – Herman, A. - Zikmund, P., - Bednář, B., 2013