[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

doc. Ing. Jan Čermák, CSc.

doc. Ing. Jan Čermák, CSc.

Jan.Cermak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2633

místnost: B1-40, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • MSM6840770007  
  Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. (2005)

Článek v periodiku

2018

 • Mezinárodní kovárenský kongres IFC 2017 v Číně – Čermák, J., 2018
 • Prioritní technologie ve strojírenství – Čermák, J., 2018

2017

 • Snižování spotřeby energie a ochrana životního prostředí – Čermák, J., 2017
 • Výronek v zápustkovém kování – Čermák, J., 2017
 • Průmysl 4.0 a technologie objemového tváření – Čermák, J., 2017

2016

 • Rozvoj a integrace strojírenských technologií – Čermák, J., 2016
 • Klasifikace napětí a deformací – Čermák, J., 2016
 • Předkovací operace v zápustkovém kování – kovací válce a PKV – Čermák, J., 2016

2015

 • Výběr z časopisu la forge Janvier 2015 – Čermák, J., 2015
 • Vývoj v českých zápustkových kovárnách za 25 let – Čermák, J. - Gráf, G., - Mrázek, S., 2015

2014

 • Tváření kovů a automobilový průmysl – Čermák, J., 2014

2013

 • Možnosti rozvoje v kovárenském průmyslu – Čermák, J., 2013
 • Expertní systém pro volbu tvářecích technologií – Čermák, J. - Zdráhal, Z., 2013

2012

 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., 2012
 • Ostřihování a děrování zápustkových výkovků – Čermák, J., 2012

2011

 • Ústav strojírenské technologie, Fakulta strojní ČVUT v Praze - Historie a současnost – Tatíček, F. - Čermák, J., 2011
 • Rozvoj kovárenských technologií – Čermák, J., 2011
 • Modely tření při numerické simulaci – Čermák, J., 2011
 • Modely tření při numerické simulaci – Čermák, J., 2011
 • Problematika přesného kování – Čermák, J., 2011

2010

 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., 2010
 • Historie i současnost bezvýronkového kování – Čermák, J. - Jílek, L., 2010

2009

 • Volné kovárny opět začínají s jedernou energetikou – Čermák, J. - Jílek, L., 2009
 • Rychlostní ozubené kolo s přesně vykovaným spojkovým ozubením – Čermák, J., 2009
 • 3D měření rozměrů velkých výkovků během kování pomocí laseru – Čermák, J., 2009
 • Základní zákony tváření při kování – Jílek, L. - Čermák, J., 2009

2008

 • Automatizované kovací linky – Čermák, J., 2008
 • Tvarová složitost zápustkových výkovků – Čermák, J., 2008

2007

 • Budoucnost technologií objemového tváření za tepla – Čermák, J., 2007
 • Snížení součinitele tření na minimum – Čermák, J., 2007

2006

 • Kování neželezných slitin metoda Cobapress – Čermák, J., 2006

2005

 • Současné trendy ve zpracování hořčíkových slitin tvářením – Čermák, J. - Hawelka, M., - Tatíček, F., 2005
 • Komentář ke článku A. Malůšek: "Návrh upřesněné terminologie částí výronkové dutiny a výronku" – Čermák, J., 2005
 • Definice výronku a výronkové drážky – Čermák, J., 2005

2004

 • 18. Mezinárodní kovárenský kongres – Čermák, J., 2004
 • Databáze výzkumných projektů v kovárenském průmyslu – Čermák, J., 2004
 • Možnosti zvyšování kvalifikace v kovoprůmyslu – Čermák, J., 2004

2003

 • Die Design for Near-Net Shape Forging – Čermák, J. - Gráf, G., 2003
 • Poznatky ze 17. mezinárodního kovárenského kongres, 2.část – Čermák, J., 2003

2002

 • Poznatky ze 17. mezinárodního kovárenského kongres, 1.část – Čermák, J., 2002
 • Vývoj kovárenského průmyslu ve světě a v ČR – Čermák, J., 2002
 • Simulation Process in Machining – Vrabec, M. - Čermák, J., - Horák, J., 2002
 • Přesnost a kvalita výkovků mají stále větší význam – Čermák, J., 2002

2001

 • Close-Die Flashless Forging in Automotive Industry – Gráf, G. - Čermák, J., 2001
 • Rozvoj technologií zápustkového kování – Čermák, J., 2001

2000

 • Současný stav zápustkového kování z pohledu konferencí – Čermák, J., 2000
 • Globalizace v kovárenském průmyslu – Čermák, J., 2000
 • Computational Techniques in Manufacturing Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., 2000
 • Faktory ovlivňující technologii přesného kování – Čermák, J., 2000

1999

 • Selecting Manufacturing Technology: A Knowledge Modelling Approach – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., 1999
 • Mezinárodní kovárenské konference v roce 1999 – Čermák, J., 1999
 • Selecting Manufacturing Technology: A Knowledge Modelling Approach – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., 1999
 • Studie hlavních rozvojových směrů kovárenského průmyslu v USA – Čermák, J., 1999
 • Volba rozměrů výronkové drážky – Čermák, J., 1999
 • Simulace zápustkového kování jako mezičlánek v CAD/CAM systémech – Čermák, J., 1999

1998

 • Určení nákladů na ekonomickou dávku při zápustkovém kování – Čermák, J., 1998
 • Forging & Fasteners Industry Technical Conference 1998 – Čermák, J., 1998
 • Rozvoj kovárenských technologií v Evropě – Čermák, J., 1998
 • Mezinárodní konference o kování a příbuzných technologiích ICFT 98 – Čermák, J., 1998
 • Mezinárodní konference "Forging and Related Technology" – Čermák, J., 1998
 • Evropská odborná síť pro přesné kování – Čermák, J., 1998

1997

 • Výroba a konstrukce nástrojů pro objemové tváření – Čermák, J., 1997
 • Pokroky v simulaci zápustkového kování – Čermák, J., 1997
 • Výroba a konstrukce nástrojů pro objemové tváření – Čermák, J., 1997
 • Pokrok v simulaci zápustkového kování – Čermák, J., 1997

1996

 • Computer Aided Technology in Czech Forges – Čermák, J., 1996

1995

 • Simulace toku materiálu při zápustkovém kování – Čermák, J., 1995

1994

 • Kam směřuje český kovárenský průmysl – Čermák, J., 1994
 • Možnosti počítačové simulace v zápustkovém kování – Čermák, J., 1994

1993

 • Optimalizace výroby panelu – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., 1993
 • Volba tvářecího stroje pro zápustkové kování – Čermák, J., 1993
 • Analysis of Strains in a Steel Panel – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., 1993

Stať ve sborníku

2018

 • Analysis of Trimming Tool – Tatíček, F. - Novák, V. - Chrášťanský, L. - Valeš, M. - Čermák, J. - Šanovec, J., - Machka, B., 2018

2013

 • Development in the forging industry – Čermák, J., 2013

2012

 • Možnosti rozvoje v kovárenském průmyslu – Čermák, J., 2012

2011

 • Vývoj v kovárenském průmyslu – Čermák, J., 2011

2010

 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., 2010
 • Metody přesného kování – Čermák, J., 2010

2009

 • Inženýrské výpočty při volbě tvářecího stroje – Čermák, J., 2009
 • Vývoj v kovárenském průmyslu – Čermák, J., 2009

2008

 • Tvarová složitost zápustkových výkovků – Čermák, J., 2008

2007

 • Nové a perspektivní technologie v zápustkovém kování – Čermák, J., 2007
 • Rozvoj technologií v oblasti zápustkového kování – Čermák, J., 2007

2006

 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., 2006

2005

 • Forming of Magnesium Alloys - Feassibility Study – Hawelka, M. - Tatíček, F., - Čermák, J., 2005
 • Forming of Magnesium Alloys - Feassibility Study – Hawelka, M. - Tatíček, F., - Čermák, J., 2005
 • Predikce životnosti zápustek a měření jejich opotřebení – Čermák, J., 2005

2004

 • Rozvoj poznatků v technologii tváření ve vztahu k integrovanému inženýrství – Čermák, J. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Novotný, M., 2004
 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., 2004
 • Optimization of Forging Tools Using Final Element Method – Novotný, M. - Čermák, J., 2004
 • Optimization of Forging Tools Using Final Element Method – Novotný, M. - Čermák, J., 2004
 • Objemové tváření – Čermák, J. - Mrázek, S., 2004

2003

 • Simulace technologických procesů v technologické přípravě výroby – Čermák, J. - Vrabec, M., - Herman, A., 2003
 • Die Design for Near Net Shape Forging – Čermák, J. - Gráf, G., 2003
 • Die Design for Near Net Shape Forging – Čermák, J. - Gráf, G., 2003
 • Evaluation of the Tool Wear in Closed-Die Forging Process – Novotný, M. - Čermák, J., 2003
 • Evaluation of the Tool Wear in Closed-Die Forging Process – Novotný, M. - Čermák, J., 2003
 • The Feasibility of Precise Forging – Čermák, J., 2003
 • The Feasibility of Precise Forging – Čermák, J., 2003
 • Současné trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., 2003

2002

 • Simulace technologických procesů – Čermák, J. - Herman, A. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrabec, M., 2002
 • Zvyšování výkonnosti kovárenských procesů – Čermák, J., 2002
 • Rozvoj technologií zápustkového kování – Čermák, J., 2002
 • Innovation of Training of CAD/CAM Systems – Čermák, J. - Vrabec, M. - Lukeš, J., - Mazač, R., 2002

2001

 • Expertní systémy ve tváření – Čermák, J. - Král, M., 2001
 • Computer Aided Optimization of Die Design and Production – Čermák, J. - Vrabec, M., - Horák, J., 2001
 • Metodika přesného kování – Čermák, J. - Gráf, G., 2001
 • Close-Die Flashless Press Forging on Mechanical Presses – Čermák, J. - Gráf, G., 2001
 • Close-Die Flashless Press Forging SKODA-AUTO, a.s – Gráf, G. - Čermák, J., 2001

2000

 • Near Net-Shape Closed-Die Press Forging – Gráf, G. - Čermák, J., 2000
 • Konstrukce zápustek - volba polohy dělící roviny, rozměry výronkové drážky – Čermák, J., 2000
 • Close-Die Forming Simulation Part of CAD/CAM Systems – Čermák, J. - Vrabec, M., 2000
 • Přesné zápustkové kování – Čermák, J., 2000
 • Numerická simulace zápustkového kování a CAD/CAM systémy – Čermák, J. - Vrabec, M., - Horák, J., 2000

1999

 • Computational Techniques in Manufactoring Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., 1999
 • Computational Techniques in Manufacturing Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., 1999
 • Vstupní data pro simulaci zápustkového kování z hlediska konstrukce zápustek – Čermák, J., 1999
 • Využívání internetu v kovárenském průmyslu – Čermák, J., 1999
 • Cíle a možnosti využívání simulace ve tváření kovů – Čermák, J., 1999

1998

 • System for Manufacturability of Formed Parts – Čermák, J. - Král, M., - Valášek, M., 1998
 • Modelling Expertise for Selecting Manufacturing Technology – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., 1998
 • Knowledge-Based Selection of Metal Forming Technology – Čermák, J. - Valášek, M., 1998
 • Expertní systém pro volbu tvářecích technologií – Čermák, J. - Zdráhal, Z., 1998

1997

 • Progresivní metody výroby ojnic pro automobilový průmysl – Čermák, J., 1997
 • Poznatky ze simulace protlačování pomocí FORM-2D – Čermák, J., 1997
 • Možnosti systému FORM-2D při simulaci zápustkového kování – Čermák, J., 1997

1996

 • Předpověď opotřebení zápustky pomocí simulace MKP – Čermák, J., 1996
 • Využití počítače při zápustkovém kování – Čermák, J., 1996
 • Možnosti simulace toku materiálu při zápustkovém kování – Čermák, J., 1996
 • New Possibilities of Tube Expansion – Borji, S. - Král, M., - Čermák, J., 1996
 • Investigation of the Boundary Conditions During Deep Drawing of Sheet Metals – Šanovec, J. - Král, M. - Cajthaml, K. - Kábrt, P., - Čermák, J., 1996

1995

 • Vytváření materiálových databází při tváření kovů – Čermák, J. - Janata, P., 1995
 • Personal Computer Use for the Registration of Financial Means – Růžička, A. - Čermák, J., 1995

1994

 • Databáze pro energosilové výpočty při zápustkovém kování – Čermák, J., 1994

1993

 • Projektování technologických postupů kování pomocí počítače – Čermák, J., 1993
 • Volba stroje pro zápustkové kování – Čermák, J., 1993
 • Vliv stupně a rychlosti deformace při tváření za tepla – Čermák, J., 1993
 • Metodika volby tvářecího stroje při zápustkovém kování – Čermák, J., 1993
 • Optimalizace výroby panelu – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., 1993
 • Expert System in Metal Forming Production – Čermák, J. - Král, M. - Mádle, L. - Šanovec, J., - Zeman, K., 1993

Zpráva

2016

 • Konstrukční řešení nástroje – Tatíček, F. - Čermák, J. - Šanovec, J. - Valeš, M., - Machka, B., 2016
 • Ověření vyrobitelnosti TOP PLATE talířových trysek pro fluidní kotle spalující tuhé palivo – Tatíček, F. - Čermák, J. - Machka, B., - Valeš, M., 2016

2006

 • Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. - Tatíček, F. - Kudláček, J. - Kolařík, L. - Horník, J. - Herman, A. - Stunová, B. - Suchánek, J. - Němec, M., - Hawelka, M., 2006

2001

 • Zpracování dat systémů CAD-CAM – Čermák, J. - Vrabec, M., 2001
 • Počítačem podporované technologické procesy – Šanovec, J. - Bednář, B. - Bureš, P. - Čermák, J. - Herman, A. - Kábrt, P. - Navrátil, V. - Svárovský, M., - Vrabec, M., 2001

2000

 • Numerická simulace zápustkového kování a technologie výroby zápustek v CNC obráběcích centrech – Čermák, J. - Vrabec, M., 2000

1999

 • Začlenění modulu simulace toku materiálu při zápustkovém kování do CAD/CAM systému – Čermák, J. - Vrabec, M., 1999

1998

 • Studie zvýšení kapacity nástrojárny ve Strojmetalu Kamenice – Čermák, J. - Král, M., - Slavík, V., 1998

1996

 • Databases of Materials and Machine Tools for Selection of Metal Forming Technology – Kučera, F. - Král, M. - Čermák, J., - Valášek, M., 1996
 • Knowledge Level Description of Metal Forming Technology Selection – Král, M. - Čermák, J. - Valášek, M., - Kučera, F., 1996

1995

 • Analysis of Manufacturability – Kučera, F. - Král, M. - Čermák, J., - Valášek, M., 1995

1994

 • Prášková metalurgie - aplikace a výrobky (PM kování a praktické aplikace technologie MIP) – Zeman, K. - Čermák, J. - Král, M. - Kvasnička, I., - Dynybyl, V., 1994
 • Charakteristika výroby a výrobků práškové metalurgie – Zeman, K. - Čermák, J. - Král, M. - Kvasnička, I., - Dynybyl, V., 1994
 • Charakteristika výroby a výrobků práškové metalurgie – Čermák, J. - Král, M. - Kvasnička, I., - Dynybyl, V., 1994

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Engineering Technology I – Bednář, B. - Čermák, J. - Král, M., - Suchánek, J., 2009

2005

 • Technologičnost konstrukce I – Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák, J., - Michálek, L., 2005

2003

 • Engineering Technology I – Král, M. - Čermák, J., - Bednář, B., 2003

2000

 • Technologie I - Návody pro cvičení – Šanovec, J. - Bednář, B. - Čermák, J. - Kreibich, V. - Herman, A. - Roubíček, M., - Svárovský, M., 2000

1998

 • Engineering Technology – Král, M. - Bednář, B., - Čermák, J., 1998

1993

 • Tvářecí nástroje – Kotouč, J. - Šanovec, J. - Čermák, J., - Mádle, L., 1993
 • Automatizace inženýrských prací ve tváření – Mádle, L. - Čermák, J., 1993