[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

doc. Ing. Milan Němec, CSc.

doc. Ing. Milan Němec, CSc.

Milan.Nemec (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2627

místnost: B1-33, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FR-TI3/637  
  Metodologie analýzy procesu výroby odlitků z legovaných ocelí s vyššími užitnými vlastnostmi pro těžké strojírenství a energetiku – Němec, M. (2011-2014)
 • FT-TA3/146  
  Vývoj a realizace technologie tlakového lití Mg-Al slitin – Němec, M. (2006-2008)

Článek v periodiku

2011

 • Výroba ocelových odlitků střižných nástrojů pro automobilový průmysl – Herman, A. - Němec, M. - Mores, A. - Herzán, Z., - Picek, R., 2011

1999

 • Lákavá nabídka pro slévárny – Němec, M., 1999

1995

 • Materiály pro vyzdívání slévárenských pecí – Růžička, A. - Němec, M., 1995

Stať ve sborníku

2018

 • Surface Laser Hardening of Ferritic Nodular Graphite Cast Iron With Higher Content of Silicon – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Skrbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., 2018
 • Supports imbedded in Guideways of flake graphite cast iron castings for machine tools – Mores, A. - Němec, M. - Kramár, T., - Vrátný, O., 2018
 • Povrchové laserové kalení feritické litiny s kuličkovým grafirtem se zvýšeným obsahem Si – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Skrbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., 2018
 • Supports Imbedded in Guideways of Flake Graphite Cast Iron Castings for Machine Tools – Mores, A. - Němec, M. - Kramár, T., - Vrátný, O., 2018

2017

 • Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si – Mores, A. - Horník, J. - Němec, M. - Krčil, J. - Skrbek, B., - Odehnal, J., 2017
 • Repair welding of wear resistant cast iron castings with high chromium content – Mores, A. - Provazník, J. - Němec, M., - Pavel Novák, P.N., 2017
 • Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Srbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., 2017

2016

 • Bending test used in the production of austenitic steel castings – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P., - Němec, M., 2016

2015

 • Mechanical Properties of Cast Test Coupons Attached to Heavy Nodular Cast Iron Castings – Mores, A. - Herman, A., - Němec, M., 2015

2014

 • Odlitky z nadeutektické chromové litiny proti opotřebení s W, Mg, mischmetalem, – Sýkora, P. - Žižka, V., - Němec, M., 2014
 • Mechanical Properties of Weldable Low-Alloy Structural Cast Steels – Mores, A. - Herman, A. - Němec, M., - Bělohlávek, M., 2014
 • Povrchové indukční kalení odlitků z materiálu GS-20Mn5 – Mores, A. - Horník, J. - Němec, M. - Kreisinger, J., - Žižka, V., 2014

2013

 • Cast Materials with Unified Chemical Composition Assigned to Standardized Materials for Forming and Forging – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B., - Němec, M., 2013

2010

 • Surové železo pro výrobu jakostních odlitků z litiny s lupínkovým grafitem – Mores, A. - Němec, M., 2010
 • Prověření materiálů pro odlitky bagrových zubů – Němec, M. - Bednář, B., - Mores, A., 2010
 • Analysis of Volume Changes of Gravitation Sand Casted Magnesium Alloys – Zavřel, J. - Němec, M., 2010
 • Ekologické aspekty výroby odlitků ze slitin Mg – Bryksí, B. - Česal, M., - Němec, M., 2010
 • Výzkumná aktivita oddělení slévání v posledních 4 letech – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., 2010
 • Věda a výzkum v oblasti slévání na ČVUT v Praze – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., 2010
 • Věda a výzkum v oblasti slévání na ČVUT v Praze – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., 2010

2009

 • Technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin má v rámci ČR novou budoucnost – Herman, A. - Stunová, B. - Juřička, I. - Němec, M., - Kašparová, E., 2009
 • Technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin má v rámci ČR novou budoucnost – Herman, A. - Stunová, B. - Juřička, I. - Němec, M., - Kašparová, E., 2009
 • Hořčík a jeho slitiny - materiál pro speciální techniku – Němec, M. - Juřička, I. - Herman, A., - Stunová, B., 2009

2000

 • Production of Ultra Thin-Walled Castings of Nodular Cast Iron Using Investment Casting Method – Němec, M. - Sýkora, P., 2000

1998

 • Litina s kuličkovým grafitem - výzva pro slévárny přesného lití – Němec, M. - Sýkora, P., - Bednář, B., 1998
 • Nový materiál pro slévárny přesného lití – Němec, M. - Sýkora, P., - Bednář, B., 1998

1997

 • Normal Cast Iron - a Potentional Material for Investment Castine – Němec, M. - Hakl, J., 1997
 • Použití karbidu křemíku při přípravě litinových tavenin – Němec, M. - Sýkora, P., 1997

Patent, užitný a průmyslový vzor

2001

 • Způsob lití stavebníc prefabrikátů do uzavřené formy a zařízení k provádění tohoto způsobu – Svoboda, P. - Záruba, J. - Doležal, J. - Němec, M. - Kolář, K. - Dattel, C., - Bohner, P., 2001

Zpráva

2016

 • Odlévání přesných tenkostěných odlitků z litiny s lupínkovým grafitem – Sýkora, P. - Provazník, J. - Mores, A., - Němec, M., 2016
 • Technologicko- metalurgický výzkum a vývoj ve Slévárně Chomutov, a.s. – Provazník, J. - Mores, A. - Sýkora, P., - Němec, M., 2016
 • Metalurgie a technologie vybraných detailů obráběcích strojů z litiny s lupínkovým grafitem a z litiny s kuličkovým grafitem – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P., - Němec, M., 2016
 • Metalurgie a výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem ve slévárně TOS-MET a.s. – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P., - Němec, M., 2016
 • Izotermické kalení odlitků z litiny s kuličkovým grafitem – Sýkora, P. - Provazník, J. - Mores, A., - Němec, M., 2016

2015

 • Technologicko metalurgický výzkum a vývoj ve Slévárně Chomutov, a.s. – Němec, M. - Sýkora, P. - Mores, A., - Provazník, J., 2015
 • Technologicko-metalurgický výzkum a vývoj ve slévárně METALURGIE Rumburk, s.r.o. – Mores, A. - Sýkora, P. - Provazník, J., - Němec, M., 2015

2014

 • Souhrnné zhodnocení vlivu zirkonu na zjemnění zrna a otěruvzdornosti v austenitických manganových ocelích – Sýkora, P. - Provazník, J. - Němec, M., - Žižka, V., 2014
 • Provozní ověření účinku obsahu zirkonu na zjemnění zrna v austenitických manganových ocelích – Sýkora, P. - Němec, M. - Mores, A., - Provazník, J., 2014
 • Povrchové kalení odlitků z materiálu GS-20Mn5 – Mores, A. - Němec, M. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B. - Bělohlávek, M. - Žižková, M. - Žižka, V. - Merha, J., - Bryksí Stunová, B., 2014
 • Počítačová simulace procesu lití Y bloků – Mores, A. - Herman, A. - Němec, M. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Žižka, V., - Merha, J., 2014
 • Zhodnocení a realizace doporučení, uplatněných pro austenitické manganové oceli – Provazník, J. - Sýkora, P. - Mores, A. - Němec, M. - Žižka, V., - Merha, J., 2014

2013

 • Studium objemových změn slitin Mg litých do písku – Zavřel, J. - Němec, M., - Bryksí Stunová, B., 2013

2011

 • Analýza současného stavu tuzemských a zahraničních poznatků o austenitických manganových ocelích – Mores, A. - Provazník, J. - Němec, M., - Sýkora, P., 2011

2006

 • Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. - Tatíček, F. - Kudláček, J. - Kolařík, L. - Horník, J. - Herman, A. - Stunová, B. - Suchánek, J. - Němec, M., - Hawelka, M., 2006

2000

 • Zhodnocení jakosti dvou druhů surových želez určených k výrobě litiny s kuličkovým grafitem – Sýkora, P. - Němec, M., 2000

1993

 • Způsob optimálního nauhličování a nauhličovadla používaná v procesu výroby tvárné litiny – Němec, M. - Martinásek, B. - Martinásek, P. - Růžička, A. - Plachý, J., - Sýkora, P., 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2011

 • Základy technologie 1 – Němec, M. - Suchánek, J., - Šanovec, J., 2011

2009

 • Teorie slévání – Němec, M. - Bednář, B., - Stunová, B., 2009

2006

 • Základy technologie I – Němec, M. - Suchánek, J., - Šanovec, J., 2006

1997

 • Teorie slévání – Plachý, J. - Němec, M., - Bednář, B., 1997