[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.

doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.

Jan.Sanovec (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2721
(22 435) 2633

místnost: B1-28, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2012

 • Moderní způsoby spojování dílů karoserií – Šanovec, J., 2012
 • Použití plechových dílů tvářených za tepla v karoseriích osobních automobilů – Šanovec, J. - Turza, L., 2012
 • Příprava dat pro numerické simulace plošného tváření velkoplošných dílů s 3D skenovanými daty nástrojů a verifikace výsledků simulace s reálným stavem – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Roleček, L., 2012

2011

 • Nové tvářecí technologie pro výrobu karoserií – Šanovec, J., 2011
 • Jak dále s použitím servolisů – Šanovec, J., 2011
 • Současný stav a perspektivy tváření plechů za tepla – Šanovec, J., 2011

2010

 • Použití servolisů při tváření plechů – Šanovec, J., 2010

2006

 • Nové trendy v technologiích plošného tváření I – Šanovec, J., 2006

2002

 • Verifikace simulací hlubokého tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., 2002
 • Verifikace simulací hlubokého tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., 2002
 • Verifikace hodnot spodního víka motoru obdržených experimentem a simulací použitím PAM-AUTOSTAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., 2002

2000

 • Diagramy mezních deformací – Kábrt, P. - Šanovec, J., 2000
 • Numerická simulace procesu lisování – Kábrt, P. - Šanovec, J., 2000
 • Diagramy mezních deformací a jejich využití pro simulaci procesu lisování – Kábrt, P. - Šanovec, J., 2000
 • Model deformačního chování materiálu pro software PAM-Autostamp – Kábrt, P. - Šanovec, J., 2000

1999

 • Brzdící lišty při hlubokém tažení – Kábrt, P. - Šanovec, J., 1999
 • Simulace hlubokého tažení pomocí softwaru PAM-AutoStamp – Kábrt, P. - Šanovec, J., - Pávek, L., 1999
 • Výhledy v oboru tváření kovů – Šanovec, J. - Král, M., 1999

1998

 • Stav a perspektivy tvářecí techniky – Šanovec, J. - Král, M., 1998
 • Výhledy oboru tváření kovů – Král, M. - Šanovec, J., 1998
 • Perspektivy rozvoje technologií objemového tváření – Šanovec, J., 1998
 • Stav a perspektivy tvářecí techniky – Šanovec, J. - Král, M., 1998

1995

 • Výroba hlubokotažných plechů – Šanovec, J. - Hennig, R., 1995
 • Maziva pro tažení výlisků – Šanovec, J. - Cajthaml, K., - Kábrt, P., 1995

1993

 • Optimalizace výroby panelu – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., 1993
 • Analysis of Strains in a Steel Panel – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., 1993
 • Jak dále s měrnými sítěmi – Šanovec, J., 1993

Stať ve sborníku

2018

 • The Law of Similarity and its Application for Numerical Simulation of Sharp Geometries in Stamping – Chrášťanský, L. - Šanovec, J. - Martawirya, Y.Y., - Valeš, M., 2018
 • FEM Simulation of Mechanical Fixation of Hemmed Joints – Chrášťanský, L. - Šanovec, J., - Pačák, T., 2018
 • Analysis of Trimming Tool – Tatíček, F. - Novák, V. - Chrášťanský, L. - Valeš, M. - Čermák, J. - Šanovec, J., - Machka, B., 2018
 • Cup Test Evaluation of DP500 Steel – Valeš, M. - Šanovec, J. - Kubelka, M., - Novák, V., 2018

2017

 • Trends in Modern Manufacturing of Hot-Formed Flat Semi-Finished Products – Šanovec, J. - Pilvousek, T. - Valeš, M., - Procházka, T., 2017

2016

 • Lightweight Bodywork Construction in Automotive Industry – Šanovec, J. - Pilvousek, T., 2016
 • New Methods in Numerical Simulations Verification – Pilvousek, T. - Šanovec, J., - Petr, J., 2016

2015

 • Laser Scanning Technology in Numerical Simulations of Deep Drawing Processes – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Kubelka, M., - Pačák, T., 2015
 • Intelligent Mechatronic Tools and Equipment – Šanovec, J. - Kubelka, M., 2015

2014

 • The Guidelines for Developing Technologies Forming in the Manufacture of Car Bodies – Šanovec, J. - Kubelka, M., - Tatíček, F., 2014

2013

 • Modern bonding techniques in the construction of car body – Šanovec, J., 2013
 • The influence of strain rate on the properties of deep drawing steels – Tatíček, F. - Turza, L. - Pačák, T. - Pilvousek, T., - Šanovec, J., 2013
 • Material savings in drawing by optimizing the blank – Körber, V. - Šanovec, J., 2013

2012

 • Trojrozměrná digitalizace nástrojů pro hluboké tažení tvarově složitých dílů automobilové karoserie a jejich adaptace pro systémy numerických simulací – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kubelka, M., 2012
 • Studium hlubokotažných plechů v závislosit na rychlost deformace – Turza, L. - Šanovec, J. - Tatíček, F. - Pilvousek, T. - Ouška, M., - Kubelka, M., 2012

2011

 • Sledování vlivu okrajových podmínek na lisovatelnost velkoplošného dílu automobilové karoserie pomocí numerických simulací s reálnými - 3D skenovanými daty nástrojů – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kubelka, M., 2011
 • Současný stav a perspektivy tváření plechů za tepla – Šanovec, J. - Körber, V., 2011

2010

 • Možnosti použití simulačního software pro úsporu materiálu v lisovnách – Körber, V. - Šanovec, J., 2010
 • Použití servolisů při tváření plechů – Šanovec, J., 2010

2009

 • Použití servolisů při tváření plechů – Šanovec, J., 2009
 • Možnosti použití servolisů v lisařině – Šanovec, J., 2009
 • Vliv mikrostruktury na tvařitelnost hlubokotažného materiálu – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Roleček, L., 2009

2007

 • Současný stav v technologii ohýbání trubek – Šanovec, J., 2007
 • New Trends in the Sheet Metal Forming IV – Šanovec, J., 2007
 • Nové trendy v technologiích plošného tváření III – Šanovec, J., 2007

2006

 • Nové trendy v technologiích plošného tváření II – Šanovec, J., 2006

2005

 • Problematika odpružení při lisování výtažků – Tatíček, F. - Šanovec, J., 2005
 • Souhrnné hodnocení vlivu okrajových podmínek na výsledky simulací při tažení pomocí SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2005
 • General Evaluation of the Influence of Boundary Conditions on the Results of the Simulation with the Help of SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2005
 • General Evaluation of the Influence of Boundary Conditions on the Results of the Simulation with the Help of SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2005

2004

 • Rozvoj poznatků v technologii tváření ve vztahu k integrovanému inženýrství – Čermák, J. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Novotný, M., 2004
 • Simulace tažení víka motoru pomocí SW AutoFORM a PAM-STAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., 2004
 • Průběh hlavních deformací při simulacích tažení spodního krytu motoru pomocí SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kout, M., 2004
 • Die Vergleichung der Empfindlichkeit von SW PAM STAMPTM und AutoForm auf die Veränderungen der Grenzbedingungen – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2004
 • Die Vergleichung der Empfindlichkeit von SW PAM STAMPTM und AutoForm auf die Veränderungen der Grenzbedingungen – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2004
 • Přehled vědecko-výzkumné činnosti v oblasti tváření, odboru tváření, slévání a svařování, Ústavu strojírenské technologie, ČVUT v Praze, FS – Šanovec, J., 2004
 • Jak dále s odpružením výlisků – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2004
 • Součastný stav a trendy v plošném tváření – Šanovec, J., 2004

2003

 • Vliv lankfordových koeficientů na průběh hlavních deformací pro spodní víko motoru – Vrtal, D. - Šanovec, J., - Tatíček, F., 2003
 • Vliv exponentu deformačního zpevnění a materiálové konstanty c na simulace pro spodní víko motoru – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., 2003
 • Počítačová podpora navrhování míchacího zařízení (technologická část) – Mádl, J. - Zralý, M. - Tatíček, F. - Preclík, V. - Šanovec, J. - Freiberg, F. - Zahradník, J. - Maxa, M. - Šmíd, O., - Kreibich, V., 2003
 • Reibung - und Niederhal Terdruckeifluss in der Virtuellen Technik der Umformprozessen von Grossen Blechteilen – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., 2003
 • Reibung - und Niederhal Terdruckeifluss in der Virtuellen Technik der Umformprozessen von Grossen Blechteilen – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., 2003
 • Vliv tvářecích parametrů na simulace deformacípři plošném tváření – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., 2003
 • Effect of the Input Data on the Simulation of a Sheet Metal Forming Process – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., 2003

2002

 • Simulace technologických procesů – Čermák, J. - Herman, A. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrabec, M., 2002
 • Použití počítačové podpory v technologii hlubokého tažení na FS ČVUT v Praze, Ústavu strojírenské technologie – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., 2002

2001

 • Utilize of Softwares for Simulation of Stamping – Kábrt, P. - Šanovec, J., 2001
 • Určování tvaru přístřihu plechu pro tažení výlisku pomocí softwaru PAM-STAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2001
 • Rozbor metodik zjišťování FLD – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2001
 • Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2001
 • Theoretical Aspect of Dry Machining – Mádl, J. - Šanovec, J., 2001

2000

 • Ověřování toku materiálu při hlubokém tažení – Kábrt, P. - Šanovec, J., 2000
 • Testing of PAM STAMP Software by Model Tests – Kábrt, P. - Šanovec, J., 2000
 • Verification of PAM STAMP Software – Kábrt, P. - Šanovec, J., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000
 • Hledání a ověřování okrajových podmínek při hlubokém tažení – Šanovec, J. - Kábrt, P., 2000
 • Možnosti zjišťování křivek FLD na FS ČVUT – Šanovec, J. - Kábrt, P., 2000
 • Optimalizace technologií tažení plechových dílů – Šanovec, J. - Kábrt, P., 2000
 • Materiálové databáze pro software PAM STAMP – Šanovec, J. - Kábrt, P., 2000
 • Creating of Material Databases for Pam Stamp Software – Šanovec, J. - Kábrt, P., 2000
 • Simulační softwary pro hluboké tažení plechů – Šanovec, J. - Kábrt, P., 2000
 • Korelace simulace a experimentu při hlubokém tažení – Šanovec, J. - Kábrt, P., 2000
 • Nowe przyjazne środowisku plyny obróbkowe – Mádl, J. - Šanovec, J., 2000
 • New Environmentally friendly Cutting Fluids – Mádl, J. - Šanovec, J., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000
 • Brzdící lišty a konstrukce tažného nástroje – Šanovec, J. - Kábrt, P., 2000

1999

 • Ecological Aspects of Lubricants in the Metal Forming – Šanovec, J., 1999
 • Ecological Aspects of Lubricants in Metal Forming – Šanovec, J., 1999
 • Measuring of Drawbead Restrainig Forces – Kábrt, P. - Šanovec, J., 1999
 • Experimentální ověření možnosti simulace hlubokého tažení pomocí softwaru PAM-AUTOSTAMP – Kábrt, P. - Šanovec, J., - Pávek, L., 1999
 • Boundary Conditions of Deep Drawing – Kábrt, P. - Šanovec, J., 1999
 • Brzdící lišty pro tažení velkoplošných výtažků – Šanovec, J. - Kábrt, P., 1999
 • Ecological Aspects of Lubricants in the Metal Forming – Šanovec, J. - Kábrt, P., 1999
 • Ekologické aspekty maziv používaných při tváření – Šanovec, J., 1999
 • Verifikace softwaru pro simulace hlubokého tažení – Šanovec, J. - Kábrt, P., 1999

1998

 • Influence of Lubricants on The Sheet Metal Forming Process – Šanovec, J. - Kábrt, P., - Cajthaml, K., 1998
 • Anwendungsrichtlinien zur Erhohung der Processicherheit unregelmasiger Tiefziehteile unter spezieller Betrachitung des Einsatzes von zichstaben – Šanovec, J. - Kábrt, P. - Voelkner, W., - Soergel, H., 1998
 • Experimentální zjišťování silového účinku brzdících lišt při hlubokém tažení – Šanovec, J. - Kábrt, P. - Voelkner, W., - Soergel, H., 1998
 • Drawbead Restraining Forces and their Dependence on the Drawbead Geometry and Blankholding Force – Kábrt, P. - Šanovec, J., 1998
 • The Dependence of Drawbead Restraining Effect on The Boundary Conditions – Kábrt, P. - Šanovec, J., 1998

1997

 • Drawbead Restraining Forces, the Dependence from Geometry and Blakholding Force – Šanovec, J. - Kábrt, P. - Voelkner, W., - Soergel, H., 1997
 • Drawbead Restraining Forces, the Dependece from Geometry and Blakholding Force – Šanovec, J. - Kábrt, P. - Voelkner, W., - Soergel, H., 1997
 • Zjišťování kvality maziv pro tažení výlisků – Šanovec, J. - Kábrt, P., - Soergel, H., 1997

1996

 • Tváření antimagnetických kroužků – Šanovec, J., 1996
 • Zjišťování vlivu brzdících drážek na proces tažení – Šanovec, J. - Kábrt, P., - Sörgel, H., 1996
 • Investigation of the Boundary Conditions During Deep Drawing of Sheet Metals – Šanovec, J. - Král, M. - Cajthaml, K. - Kábrt, P., - Čermák, J., 1996
 • Determining Quality of Lubricants for Deep Drawing – Kábrt, P. - Šanovec, J., - Cajthaml, K., 1996

1995

 • Analýza vlivu okrajových podmínek na proces tažení – Šanovec, J. - Hennig, R., 1995

1993

 • Application of Strain Analysis – Šanovec, J. - Král, M., 1993
 • Application of Strain Analysis – Šanovec, J. - Král, M., 1993
 • Zjišťování deformačních stavů při tváření plechů na profilovací lince – Šanovec, J., 1993
 • Optimalizace výroby panelu – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., 1993
 • Expert System in Metal Forming Production – Čermák, J. - Král, M. - Mádle, L. - Šanovec, J., - Zeman, K., 1993

?

 • Vliv tlaku přidržovače a koeficientu tření na průběh hlavních deformací – Vrtal, D. - Šanovec, J., - Tatíček, F., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Zařízení pro destruktivní zkoušení základního materiálu pro proces hlubokého tažení při plošném tváření – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pačák, T. - Šanovec, J., - Valeš, M., 2018

Zpráva

2016

 • Konstrukční řešení nástroje – Tatíček, F. - Čermák, J. - Šanovec, J. - Valeš, M., - Machka, B., 2016

2009

 • Analýza zmetkovitosti výlisku při rozšířeném sortimentu zpracovávaných plechů – Tatíček, F. - Šanovec, J., 2009

2001

 • Počítačem podporované technologické procesy – Šanovec, J. - Bednář, B. - Bureš, P. - Čermák, J. - Herman, A. - Kábrt, P. - Navrátil, V. - Svárovský, M., - Vrabec, M., 2001

2000

 • Výroční výzkumná zpráva v oblasti plošného tváření – Šanovec, J. - Kábrt, P., 2000

1999

 • Verifikace materiálových vlastností hlubokotažných plechů programovým souborem PAM-AutoStamp – Pávek, L. - Kábrt, P., - Šanovec, J., 1999

1997

 • Problematika geometrie a umístění brzdících drážek tažných nástrojů – Šanovec, J. - Kábrt, P., - Sörgel, H., 1997

1996

 • Vliv maziva na velikost tažné síly – Šanovec, J. - Kábrt, P., 1996
 • Anvendungsrichtlinien zur Erhöhung der Processicherheit unregelmässiger Tiefziehteile unter spezieller Betrachtung des Einsatzes von Ziehstäben – Šanovec, J. - Kábrt, P., - Sörgel, H., 1996
 • Deutsch-tschechisches Gemeinschaftsprojekt - ein Beitrag zur europäischen Wirtschaftskooperation – Šanovec, J. - Krüger, K., 1996
 • Anwendungsrichtlinien zur Erhöhung der Processsicherheit Unregelmässiger Tiefziehteilen unter specialler Betrachtung des Einsatzes von Ziehstäben – Šanovec, J. - Sörgel, H., 1996

1995

 • Nové technologie tažení a ohýbání plechů – Šanovec, J., 1995
 • Anwendungsrichtlinien zur Erhöhung der Processsicherheit Unregelmässiger Tiefziehteilen unter specialler Betrachtung des Einsatzes von Ziehstäben – Šanovec, J. - Sörgel, H. - Cajthaml, K., - Kábrt, P., 1995

1994

 • Rozvoj experimentální základny v oboru technologie tváření – Šanovec, J. - Král, M., - Cajthaml, K., 1994

1993

 • Optimization of the Production of a Stainless Steel Panel – Šanovec, J. - Král, M., 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2011

 • Základy technologie 1 – Němec, M. - Suchánek, J., - Šanovec, J., 2011

2006

 • Základy technologie I – Němec, M. - Suchánek, J., - Šanovec, J., 2006

2005

 • Technologičnost konstrukce I – Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák, J., - Michálek, L., 2005

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2002
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2002
 • Technologie I. Soubor otázek - doplňkové skriptum – Herman, A. - Šanovec, J., 2002

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2001

2000

 • Technologie I - Návody pro cvičení – Šanovec, J. - Bednář, B. - Čermák, J. - Kreibich, V. - Herman, A. - Roubíček, M., - Svárovský, M., 2000

1996

 • Technologie 1 – Novotný, J. - Šanovec, J. - Bednář, B., - Kreibich, V., 1996

1993

 • Tvářecí nástroje – Kotouč, J. - Šanovec, J. - Čermák, J., - Mádle, L., 1993

Sborník

2009

 • Stroje a nástroje pro plošné tváření – Šanovec, J. ed., 2009

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2006

 • Nové trendy v technologiích plošného tváření III – Šanovec, J., 2006

2004

 • Progresivní technologie v plošném tváření – Šanovec, J., 2004
 • Možnosti zapojení odboru tváření, slévání a svařování do spolupráce s firmou Porsche – Šanovec, J., 2004
 • Verifikace simulací toku materiálu při tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2004

2002

 • Nové poznatky v konstrukci nástrojů pro plošné tváření - konstrukce nástrojů pro plošné tváření – Šanovec, J., 2002
 • Verifikace hodnot pro spodní víko motoru získaných experimentem a simulací pomocí softwaru PAM-STAMP – Vrtal, D. - Šanovec, J., - Tatíček, F., 2002
 • Verifikace simulace hlubokého tažení reálného výlisku – Tatíček, F. - Šanovec, J., - Vrtal, D., 2002
 • Verifikace simulace toku materiálu při tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kolman, R., 2002