[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Jan.Kudlacek (zavináč) fs.cvut.cz

zástupce vedoucího / ústav strojírenské technologie / Fakulta strojní

(22 435) 2622

místnost: B1-35, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SVK 21/19/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2019 – Kudláček, J. (2019)
 • SGS19/163/OHK2/3T/12  
  Výzkum, optimalizace a inovace výrobních procesů – Kudláček, J. (2019-2021)
 • SVK 18/18/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2018 – Kudláček, J. (2018)
 • SVK 20/17/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017 – Kudláček, J. (2017)
 • TH02020019  
  Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy – Kudláček, J. (2017-2019)
 • SVK 22/16/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2016 – Kudláček, J. (2016)
 • SGS16/217/OHK2/3T/12  
  Udržitelný výzkum a vývoj v oboru strojírenských technologií – Kudláček, J. (2016-2018)
 • SVK 22/15/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2015 – Kudláček, J. (2015)
 • TA04010971  
  Výzkum a vývoj nové generace aplikačních válců pro flexotiskovou a laminační technologii s využitím kompozitních, nanokompozitních a hybridních materiálů – Kudláček, J. (2014-2017)
 • SVK 19/14/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2014 – Kudláček, J. (2014)
 • TE02000011  
  Centrum výzkumu povrchových úprav – Kudláček, J. (2014-2019)
 • SVK 18/13/F2  
  TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2013 – Kudláček, J. (2013)
 • SGS13/187/OHK2/3T/12  
  Výzkum a vývoj v oblasti progresivních strojírenských technologií – Kudláček, J. (2013-2015)
 • TA03010844  
  Vývoj technologií povrchových úprav nízkou mírou navodíkování – Kudláček, J. (2013-2015)
 • TA02010648  
  Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů – Kudláček, J. (2012-2014)
 • 2057/F1  
  Inovace praktických cvičení v předmětu Povrchové úpravy – Kudláček, J. (2010)

Článek v periodiku

2018

 • Ověření doby zasychání metodou s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání pro rychleschnoucí nátěrové hmoty – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Matas, F., 2018
 • Suitable pre-treatment of hot-dip zinc to increase the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J., 2018
 • Korozní odolnost nátěrových systémů v kombinaci s moderními chemickými předúpravami – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2018
 • Suitable pre-treatment of hot-dip zinc to increase the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J., 2018

2016

 • Využití mikro a nanočástic pro funkční nátěrové hmoty – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Matas, F, - Herrmann, F, 2016
 • Nátěrové hmoty s vysokou korozní odolností pro všeobecné využití – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Zoubek, M. - Marešová, D., - Kolář, M., 2016
 • Způsoby chemické předúpravy povrchů a povlaků žárového zinku pro přilnavost nátěrových systémů – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2016
 • Defekty na lakované, žárově zinkované oceli a inhibitory moření – Szelag, P. - Svoboda, J. - Hrdinová, H. - Pakosta, M., - Kudláček, J., 2016
 • Odolnost proti otěru povlaků žárového zinku s přídavkem cínu – Koudelková, L. - Zoubek, M. - Kudláček, J., - Kuklík, V., 2016
 • Upsetting Analysis of High-Strength Tubular Specimens with the Taguchi Method – Pepelnjak, T. - Šašek, P., - Kudláček, J., 2016
 • Možné náhrady za kadmium v letectví a problém stanovení navodíkování – Faltýnková, A. - Hruška, M. - Kudláček, J. - Valeš, M., - Szelag, P., 2016

2015

 • Vliv míchání na elektrickou vodivost povlaků – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Jirout, T., - Matas, F., 2015
 • Luminescence method - instrument used for detection of surface cleanliness – Kudláček, J. - Chábera, P., - Šikulec, L., 2015
 • Advanced technologies for determination of surface cleanliness – Kudláček, J. - Chábera, P., 2015
 • Properties of Functional Epoxy Coatings Modified by Carbon Nanoparticles – Diblíková, L. - Koukalová, A. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Herrmann, F., 2015

2014

 • Aplikace nátěrových systémů se zvýšenou elektrickou vodivostí – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Kreibich, V. - Valeš, M., - Herrmann, F., 2014
 • Vliv kvality povrchu ocelových desek na koneèné hodnocení kadmiových povlakù v solné mlze – Faltýnková, A. - Kudláček, J., - Hruška, M., 2014
 • Nátěrové systémy s funkčními vlastnostmi – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Diblíková, L. - Koukalová, A., - Herrmann, F., 2014
 • Progresivní metody detekce mastných látek na površích strojírenských výrobků – Kudláček, J. - Chábera, P., 2014

2013

 • Technologie v kosmickém výzkumu - část I. – Ficková, Z. - Kudláček, J., - Pucholt, R., 2013
 • Laboratorní korozní zkoušky v korozní smyčce – Červený, J. - Řezáč, K. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2013
 • Synthesis of Zn-PTFE composite Coatings based on electroplating – Diblíková, L. - Pazderová, M. - Valeš, M., - Kudláček, J., 2013
 • Zinc-Polytetrafluoroethylene (Zn-PTFE) Composite Coating with Exploitable Tribological Properties – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Pepelnjak, T. - Car, Z., - Pazderová, M., 2013
 • Zn-PTFE composite coating - an alternative for functional coatings – Diblíková, L. - Pazderová, M. - Jeníček, V., - Kudláček, J., 2013
 • Kompozitní povlak Zn-PTFE – Valeš, M. - Pazderová, M. - Diblíková, L. - Jeníček, V. - Szelag, P., - Kudláček, J., 2013
 • Vyhodnocování čistoty povrchu – Kudláček, J. - Chábera, P., 2013
 • Nové otěruvzdorné nátěrové systémy s CNT nanočásticemi – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Valeš, M., - Herrmann, F., 2013
 • Změny vlastností nanokompozitních nátěrů způsobené vlivem kapalin – Koukalová, A. - Pazderová, M. - Jeníček, V. - Diblíková, L. - Kudláček, J., - Herrmann, F., 2013
 • Nanokompozitní nátěry a jejich změny vlastností v závislosti na obsahu CNT částic v systému – Pazderová, M. - Koukalová, A. - Jeníček, V. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Kudláček, J., - Herrmann, F., 2013
 • Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů obsahujících MWCNT – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Červený, J. - Valeš, M., - Herrmann, F., 2013
 • Behaviour of Nanocomposite Painting System containing carbon nanotubes – Koukalová, A. - Pazderova, M. - Jeníček, V. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Kudláček, J., - Herrmann, F., 2013

2012

 • Udržitelný rozvoj technologií povrchových úprav – Kudláček, J. - Benešová, D., 2012
 • Synthesis of Zinc Polytetrafluorethylene Composite Coatings Based on Electroplating – Diblíková, L. - Pazderová, M. - Valeš, M., - Kudláček, J., 2012

2011

 • Investigation of Zn-PTFE composite coatings – Pazderova, M. - Diblíková, L., - Kudláček, J., 2011
 • The properties of electrolytically deposited composite Zn-PTFE coatings – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Kráčmar, V., - Valeš, M., 2011
 • Vliv prostředí na korozní napadení materiálů – Ostrá, V. - Kreibich, V., - Kudláček, J., 2011
 • Erozivní opotřebení materiálu při změně úhlu trysky při procesu tryskání – Sedláček, A. - Kudláček, J., - Rykr, J., 2011
 • Vliv předúpravy povrchu na přilnavost KTL – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Kafka, J., 2011

2010

 • Povrchové úpravy závitových dvojic – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P., - Benešová, D., 2010
 • Anodická oxidace rotorů dopřádacích strojů – Holeček, P. - Kudláček, J., 2010
 • Povlaky pro galvanoplastiku – Pakosta, M. - Kudláček, J., 2010

2009

 • Výroba Ni forem elektroformováním – Kudláček, J. - Žák, V., - Pakosta, M., 2009
 • Hořčík a jeho slitiny z pohledu povrchových úprav. – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2009
 • Závislost přilnavosti povlaku z nátěrové hmoty na prodlevě aplikace nátěru po lehkém tryskání. – Kudláček, J. - Skalák, M., - Sedlář, I., 2009

2008

 • Alkalické černění ocelí – Kudláček, J., 2008
 • Problematika čištění povrchů – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2008
 • Možnosti vyhodnocování povrchových úprav – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Tatíček, F., 2008
 • Slitinové povlaky nikl - fosfor – Kreibich, V. - Kudláček, J., 2008
 • Technologie lokálního galvanického pokovování (tampónování) – Žák, V. - Kudláček, J., 2008
 • Tryskání suchým ledem – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2008
 • Technologija izrade metalne ladice primjenom CAD-CAM povezivanja – Mijć, S. - Barišić, B., - Kudláček, J., 2008

2007

 • Duplexní a vícevrstvé povlaky v práškové lakovně – Kudláček, J., 2007
 • Zinkové práškové povlaky – Kudláček, J., 2007
 • Funkční kompozitní povlaky s galvanicky vyloučenou matricí – Kreibich, V. - Kudláček, J., 2007
 • Problematika předúprav povrchů - část II. Fyzikální jevy a mechanické předůpravy – Kudláček, J. - Bureš, J. - Válová, M., - Kreibich, V., 2007
 • Problematika předúprav povrchů - část I. Nečistoty – Kudláček, J. - Bureš, J. - Válová, M., - Kreibich, V., 2007

2006

 • Ekologické příčiny nevhodných povrchových úprav – Kreibich, V. - Kudláček, J., 2006

2005

 • Čištění těžko odstranitelných nečistot v praxi – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Pacák, L., - Válová, M., 2005

2004

 • Nové ekologické požadavky na technologie zinkování – Kreibich, V. - Kudláček, J., 2004
 • Detekce zbytkového zamaštění – Kudláček, J., 2004
 • Povlaky s vysokými obsahy zinku – Holeček, P. - Kudláček, J., 2004

2003

 • Mechanické opotřebení lopatek míchadel – Fořt, I. - Kreibich, V. - Kudláček, J., - Marek, J., 2003
 • Lokální galvanické pokovování (tamponování) – Žák, V. - Kreibich, V., - Kudláček, J., 2003
 • Ekologické průmyslové odmašťování – Kudláček, J. - Žák, V., - Kreibich, V., 2003

2001

 • Alkalické černění – Kudláček, J., 2001

Stať ve sborníku

2018

 • Interactive Thermosensitive Painting Systems For Safety Purposes – Tatíčková, Z. - Kudláček, J., - Heller, J., 2018
 • MODERN PEO LAYERS ON NON-FERROUS METALS – Chvojka, M. - Švorc, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2018
 • INTERACTIVE THERMOSENSITIVE PAINTING SYSTEMS FOR SAFETY PURPOSES – Heller, J. - Kudláček, J. - Tatíčková, Z., - Kreibich, V., 2018
 • METHODS OF CLEANING ELECTRODES FOR BULK CATAPHORESIS – Hylák, K. - Drašnar, P. - Kudláček, J. - Jindřišek, M., - Pazderová, M., 2018
 • Electrode testing for cataphoretic coating small parts – Zbořil, P. - Hylák, K. - Drašnar, P., - Kudláček, J., 2018
 • Nátěrové hmoty pro dočasnou protikorozní ochranu – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Kreibich, V. - Slovinec, M., - Matas, F., 2018
 • The influence of mixing on the functional properties of antistatic coatings containing nanoparticles – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Jirout, T., 2018
 • The influence of mixing on functional properties of conductive anti-static coatings – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Vlasáková, J. - Zasimenko, A., - Car, Z., 2018
 • Mýtus o navodíkování oceli mořením při žárovém zinkování – Kuklík, V. - Kudláček, J., - Zoubek, M., 2018
 • Pre-treatment of hot-dip galvanized material using Ti-Zr technology and organosilanes – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Pepelnjak, T., 2018
 • Korozní odolnost moderních chemických předúprav povrchu – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Herrmann, F., 2018
 • Případové studie: Realizace projektu s duplexním systémem – Kuklík, V. - Kudláček, J., - Zoubek, M., 2018
 • Sborník přednášek 24. konference žárového zinkování – Kuklík, V. - Kudláček, J., - Zoubek, M., 2018
 • The influence of surface pre-treatment and cleanness on adhesion of coating materials – Kudláček, J. - Zoubek, M., - Koudelková, L., 2018
 • Testing conversion coatings and detecting of their presence on the base material – Svoboda, J. - Hrdinová, H. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2018
 • The use of organosilanes for the pre-treatment of the surface of hot galvanized materials – Svoboda, J. - Staňková, P. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2018
 • Use of Nanomaterials and Conductive Polymers in Antistatic Coatings – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Zasimenko, A., 2018
 • Complex Control Method of Degreasing Process – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Chábera, P., - Abramov, A., 2018
 • Alternative Methods of Chemical Pre-Treatment on Hot-Dip Galvanization Surface for Adhesion Organic Coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Legutko, S., 2018

2017

 • Původ červenohnědého zabarvení povlaku žárového zinku – Kuklík, V. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Svoboda, J., 2017
 • The architecture of manufacturing process – Kudláček, J. - Dmitrieva, N. - Firsova, S. - Hurajova, L. - Tothova, M., - Prajova, V., 2017
 • CATAPHORESIS OF SMALL PARTS DEVICE CONSTRUCTION – Drašnar, P. - Kudláček, J., - Matuška, Z., 2017
 • MODERN PEO LAYERS ON NON-FERROUS METALS – Chvojka, M. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2017
 • Research and Development of Thermosensiteve Coating Systems for Safety Purposes – Heller, J. - Tatíčková, Z., - Kudláček, J., 2017
 • Interactive Painting Systems – Tatíčková, Z. - Heller, J. - Kudláček, J., - Benešová, J., 2017
 • Comparison of chemical and mechanical pre-treatments and their influence on the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Hylák, K. - Kreibich, V., - Szelag, P., 2017
 • EVALUATION OF DRYING TIME DURING FILM FORMATION OF FAST DRYING ORGANIC COATINGS USING MECHANICAL RECORDER – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Malá, R., - Matas, F., 2017
 • New Possibilities Of Detecting Contaminants Using UV-VSI Spectroscopy – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kopřiva, A., - Chábera, P., 2017
 • Resistance of Aluminum Alloys in an Environment With Increased Concentration Of Chlorides – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Tesaříková, P., 2017
 • Abrasion Resistance Of Hot Dip Galvanized Zinc Coatings With Tin Addition – Koudelková, L. - Zoubek, M. - Kudláček, J., - Kuklík, V., 2017
 • The Device For Oil Film Coating – Kopřiva, A. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Chábera, P., 2017
 • Origin of Russet Coloring of Hot-Dip Galvanized Coating – Kuklík, V. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Svoboda, J., 2017
 • Netradiční ozdobně-ochranné povlaky materiálu – Svoboda, J. - Kreibich, V., - Kudláček, J., 2017
 • Comparison of chemical and mechanical pretreatments and their influence on the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Hylák, K., - Szelag, P., 2017
 • Mechanické předúpravy zinkových povrchů a porovnání nátěrových hmot pro duplexní systém – Svoboda, J. - Hylák, K. - Kreibich, V., - Kudláček, J., 2017
 • Friction in Automotive Internal Combustion Engines – Hazdra, Z. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2017
 • Characteristics of geometric structure of the surface after grinding – Legutko, S. - Zak, K., - Kudláček, J., 2017

2016

 • The parameters affecting adhesion of HDG coating – Kreislova, K. - Geiplova, H. - Turek, L. - Bartak, Z., - Kudláček, J., 2016
 • Inhibitory moření - méně známé efekty při jejich aplikaci – Svoboda, J. - Szelag, P. - Hrdinová, H. - Pakosta, M. - Kudláček, J., - Bartl, M., 2016
 • Corrosion resistant coating for the printing industry – Kuchař, J. - Kudláček, J., - Tesaříková, P., 2016
 • Detection of contamination for degreasing baths and service fluids – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Chábera, P., 2016
 • Microarc Oxidation of Aluminium – Tatíčková, Z. - Mikulecký, J., - Kudláček, J., 2016
 • The Device for Oil Film Coating – Kopřiva, A. - Pakosta, M. - Chábera, P., - Kudláček, J., 2016
 • Anticorrosive properties of coating systems containing mg and zn particles on steel substrates – Moulis, T. - Zoubek, M. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2016
 • Anticorrosive properties of coating systems containing magnesium and zinc particles on an aluminium alloy 2024 – Fialová, L. - Moulis, T. - Zoubek, M., - Kudláček, J., 2016
 • Light Blasting /Sweeping/ of Hot Galvanized Surface for Application of Coating Materials – Hylák, K. - Drašnar, P., - Kudláček, J., 2016
 • Anticorrosive properties of coating systems containing magnesium particles on an aluminium alloy 2024 – Drašnar, P. - Fialová, L. - Zoubek, M., - Kudláček, J., 2016
 • Potential of anticorrosive protection of coating systems containing magnesium pigments – Zoubek, M. - Moulis, T. - Kudláček, J. - Herrman, F, - Car, Z., 2016
 • Vývoj nátěrových systémů s vysokou korozní odolností pro všeobecné použití – Svoboda, J. - Kudláček, J., 2016
 • Development of coating systems with high corrosion resistance for general use – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2016
 • Proposal method of chemical pre-treatment on hot-dip galvanization surface for adhesion organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kuklík, V., 2016
 • Hodnocení účinnosti procesu odmašťování – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kopřiva, A., - Chábera, P., 2016

2015

 • The causes hot-dip galvanized coating darkening in the weld joint area – Kuklík, V. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2015
 • INFLUENCE OF HYDROGEN IN GALVANIZATION PROCESS – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Svoboda, M. - Vojkovský, K. - Szelag, P., - Faltýnková, A., 2015
 • Nickel based composite coatings as alternative to hard chromium coatings – Benešová, D. - Pakosta, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Chvojka, M., 2015
 • INTERACTIVE PAINTING SYSTEMS – Tatíčková, Z. - Kudláček, J. - Heller, J. - Matas, F., - Pepelnjak, T., 2015
 • LOW FRICTION MOLD RELEASE AGENTS AND ITS EFFFECT ON STRUCTURAL DEFECTS OF C/PPS AIRCRAFT PARTS – Roškanin, P. - Kreibich, V., - Kudláček, J., 2015
 • INFLUENCE OF TUMBLING PROCESS ON THE TREATED MATERIAL – Hrdinová, H. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Szelag, P., 2015
 • PNEUMATIC BLASTING SUCTION DEVICE FOR FORMING A COHERENT STRUCTURE OF THE SAMPLE SURFACE – Červený, J. - Sedláček, A. - Kudláček, J., - Drašnar, P., 2015
 • THE INFLUENCE OF A MIXING METHOD IN PREPARATION OF ANTISTATIC COATING MATERIALS ON A RESULTING ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF COATINGS – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Jirout, T. - Matas, F., - Car, Z., 2015
 • INVESTIGATION OF STRUCTURAL DEFECTS (C/PPS) CAUSED BY MOLD SURFACE PREPARATION – Roškanin, P. - Kreibich, V., - Kudláček, J., 2015
 • Influence of tumbling process on the treated material – Hrdinová, H. - Kreibich, V., - Kudláček, J., 2015
 • The influence of hydrogen on the properties of titanium alloy Grade 2 – Hazdra, Z. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Machka, B. - Kudláček, J., - Brenner, O., 2015
 • Interactive painting systems – Tatíčková, Z. - Heller, J., - Kudláček, J., 2015
 • Analysis of nickel-based composite coatings – Benešová, D. - Chvojka, M. - Kreibich, V., - Kudláček, J., 2015
 • Effect of the fillers dispersion on properties of coatings with specific functional properties – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Pepelnjak, T., 2015
 • Analýza a měření vlivu separace forem na termoforming – Roškanin, P. - Kudláček, J., 2015

2014

 • Zn-PTFE Coating made by using Operating Galvanizing Line – Drašnar, P. - Pakosta, M. - Kudláček, J. - Pajtaj, JP, - Benešová, D., 2014
 • Influence of Release Agents on Thermofoming Technology - C/PPS – Roškanin, P. - Kudláček, J., 2014
 • Anodic oxidation with lubricating properties – Rojek, P. - Ficková, Z., - Kudláček, J., 2014
 • Functional Coating Systems Based on Epoxy Resins – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Svoboda, J., 2014
 • Finishes the process of tumbling – Hrdinová, H. - Kreibich, V., - Kudláček, J., 2014
 • Interactive painting systems – Ficková, Z. - Benešová, D., - Kudláček, J., 2014
 • Electrodeposited Ni Composite Coatings – Benešová, D. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Kudláček, J., 2014
 • Agitation of solutions electrolytes – Benešová, D. - Kreibich, V. - Kudláček, J., - Brezovan, M., 2014
 • Progresivní technologie pro stanovení čistoty povrchu – Kudláček, J. - Chábera, P., 2014
 • Finishes the Process of Tumbling – Vojkovský, K. - Kudláček, J., - Hrdinová, H., 2014
 • Coating Systems Based on Epoxy Resins with Antistatic Function – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Zoubek, M. - Ficková, Z., - Pero, R., 2014
 • Thermochromic Painting Systems – Ficková, Z. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Matas, F., - Benešová, D., 2014
 • Composite Elecroplating Implemented in Operating Line – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Pakosta, M. - Pepelnjak, T., - Pajtai, J., 2014
 • Influence of mould surface preparation on C/PPS thermoforming technology – Roškanin, P. - Kudláček, J., 2014

2013

 • Nanocomposite Painting System - Improvement of Tribological Properties – Pazderová, M. - Jeníček, V. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Kudláček, J., - Herrmann, F., 2013
 • Kompozitní povlak zinek-teflon – Valeš, M. - Kudláček, J., 2013
 • Cyclic loading pulsator, for researche on hydrogen embrittlrmrnt in surface treatment technology – Vojkovský, K. - Kudláček, J., - Faltýnková, A., 2013
 • The new wear-resistant coating system containing carbon nanotubes – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Valeš, M. - Herrmann, F., - Car, Z., 2013
 • Fluorescence Oil Detection – Chábera, P. - Kudláček, J. - Pepelnjak, T., - Car, Z., 2013
 • Cyclic Loading Pulsator for Research on Hydrogen Embrittlement in Surface Treatment Technology – Vojkovský, K. - Kudláček, J., 2013
 • Tribological Behaviour of the Compressor Vane – Roškanin, P. - Kudláček, J., - Svátek, S. S., 2013
 • Friction Investigation for Production of Deep Drawn Packaging Cans – Roškanin, P. - Kudláček, J., - Kršulja, M., 2013
 • Construction of small satellites and their surface treatment – Ficková, Z. - Kudláček, J. - Roškanin, P., - Pakosta, M., 2013

2012

 • Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE – Drašnar, P. - Roškanin, P. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Valeš, M. - Diblíková, L. - Pazderová, M., - Pajtai, J., 2012
 • Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE – Roškanin, P. - Kudláček, J., 2012
 • Zn Composite Plating in Semi-industrial Scale: Preparation and Characterization of Zn-PTFE Coatings – Diblíková, L. - Pazderová, M., - Kudláček, J., 2012
 • Kompozitní povlaky s nízkým koeficientem tření - vývoj kompozitního povlaku Zn - PTFE – Valeš, M. - Diblíková, L. - Pazderová, M., - Kudláček, J., 2012
 • Introduction of new surface treatment technologies into practice - zinc based composite coating with PTFE particles – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Roškanin, P. - Pepelnjak, T. - Car, Z., - Valeš, M., 2012
 • Investigation of caotings friction coefficient used in production of deep drawn packaging cans – Kršulja, M. - Roškanin, P. - Kudláček, J. - Pomenić, L., - Car, Z., 2012
 • PCN2 - Cyclic Loading Pulsator, for research on hydrogen embrittlement in surface treatment technology – Vojkovský, K. - Kudláček, J. - Pakosta, M., - Kršulja, M., 2012
 • Mathematical modelling of surface grease deposits – Kudláček, J. - Chábera, P. - Pepelnjak, T., - Car, Z., 2012
 • Transfer nových technologií povrchových úprav do praxe - kompozitní povlak Zn-PTFE – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Roškanin, P. - Kreibich, V. - Vintiška, F., - Diblíková, L., 2012
 • Čištění průmyslových odpadních vod - kalové hospodářství – Červený, J. - Buřič, L., - Kudláček, J., 2012
 • Matematické modelování povrchového zamaštění – Chábera, P. - Kudláček, J., - Pepelnjak, T., 2012
 • Stanovení rozsahu korozního napadení slitin železa v laboratorním zařízení "korozní smyčky" – Červený, J. - Řezáč, K. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2012
 • Kompozitní povlak s nízkým koeficientem tření Zn-PTFE – Valeš, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Diblíková, L., - Pajtai, J., 2012

2011

 • Some consideration on a molding simulation for a polyethylene product – Gregov, G. - Žič, S. - Kršulja, M. - Barišic, B., - Kudláček, J., 2011
 • The tribological properties of Zn-PTFE composite coatings – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Roškanin, P. - Pakosta, M. - Valeš, M., - Car, Z.C., 2011
 • Effects of post-anodizing treatments on corrosion resistence of AZ91 alloy – Ostrá, V. - Kudláček, J., 2011
 • PCN1 - Pulsátor cyklického namáhaní na zkoušení materiálu po technologickém zpracování – Vojkovský, K. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Drašnar, P., 2011
 • Software pro analýzu dat tribometru TOP3 – Chábera, P. - Kudláček, J., 2011
 • Analýza složení a tribologické vlastnosti Zn-PTFE povlaku – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Roškanin, P., - Kráčmar, V., 2011

2010

 • Korozní napadení potrubních systémů – Červený, J. - Kudláček, J., 2010
 • Piping systems corrosion – Červený, J. - Kudláček, J., - Barisic, B., 2010
 • Simulace podmínek výroby nýtových otvorů u leteckých konstrukcí vyrobených z materiálu slitiny hliníku Al-Cu-Mg. – Holeček, P. - Kudláček, J., 2010
 • Nové možnosti vyhodnocování procesu odmašťování – Kudláček, J. - Pacák, L., 2010
 • Měření charakteristických parametrů anodicky oxidovaných vrstev hliníku a jeho slitin – Kudláček, J. - Holeček, P., - Benešová, D., 2010
 • Hodnocení kompozitních galvanických povlaků pomocí Ramanovy spektrometrie – Drašnar, P. - Kudláček, J., 2010
 • Galvanické povlaky pro elektroformování – Pakosta, M. - Kudláček, J., 2010
 • Analýza galvanických kompozitních povlaků – Benešová, D. - Kudláček, J., - Tatíček, F., 2010
 • New possibilities of degreasing process evaluation – Kudláček, J. - Chábera, P., - Barisic, B., 2010
 • Composition analysis of composite electrolytic coatings containing PTFE – Drašnar, P. - Kudláček, J., - Pakosta, M., 2010

2009

 • Comprehensive study of strip selection and weld errors in a steel tube erw welding process – Krsulja, M. - Barisic, B., - Kudláček, J., 2009
 • Zjišťování tribologických vlastností povlaků a vrstev – Kreibich, V. - Kudláček, J., 2009
 • Hodnocení procesů odmašťování – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2009
 • Negativní vlivy vyvolané vodíem při procesu povrchových úprav – Kreibich, V. - Kudláček, J., 2009
 • Elektrolyzér pro vylučování funkčních kompozitních povlaků – Kudláček, J. - Drašnar, P., 2009

2007

 • Sledování účinnosti odmašťovacích procesů – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2007
 • Chyby při alkalickém černění ocelí – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Červený, J., - Pakosta, M., 2007
 • Funkční kompozitní povlaky s galvanicky vyloučenou matricí – Kreibich, V. - Kudláček, J., 2007
 • Instruction of Manufacturing Technology on Faculty of Mechanical Egineering on CTU in Prague – Tatíček, F. - Kolařík, L. - Kudláček, J., - Válová, M., 2007

2006

 • Důsledky nevhodných povrchových úprav šroubů – Kreibich, V. - Kudláček, J., 2006
 • Odstranění příčiny a důsledků chyb v procesech odmašťování – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2006

2005

 • The Calibration of a Device Used for the Detection of Surface Cleanness – Pacák, L. - Kudláček, J., 2005
 • The Calibration of a Device Used for the Detection of Surface Cleanness – Pacák, L. - Kudláček, J., 2005
 • Surface Finish of Magnesium and its Alloys – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2005
 • Surface Finish of Magnesium and its Alloys – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2005
 • Povrchové úpravy hořčíkových slitin – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2005
 • Tribologické vlastnosti funkčních dvojic – Válová, M. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2005
 • Průmyslové aplikace čištění těžko odstranitelných nečistot – Kudláček, J. - Válová, M., - Pacák, L., 2005
 • Technologie tvrdé anodické oxidace – Kreibich, V. - Kudláček, J., 2005

2004

 • Zinkování - možnosti a požadavky – Kreibich, V. - Kudláček, J., 2004
 • Optimalizace procesu čištění detekcí zbytkového zamaštění – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2004
 • Kontrola čistoty - nástroj optimalizace procesu odmašťování – Kudláček, J., 2004
 • Optimalization of Cleaning Process – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2004
 • Optimalization of Cleaning Process – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2004
 • Surface Cleanliness Detection by Impulse Fluorescent Method – Kudláček, J., 2004

2003

 • Methods of Detection Cleanliness after Grease Extraction – Kudláček, J. - Žák, V., - Kreibich, V., 2003
 • Methods of Detection Cleanliness after Grease Extraction – Kudláček, J. - Žák, V., - Kreibich, V., 2003
 • Determination of Tribological Properties of Functional Pairs – Žák, V. - Kudláček, J. - Švec, P., - Kreibich, V., 2003
 • Determination of Tribological Properties of Functional Pairs – Žák, V. - Kudláček, J. - Švec, P., - Kreibich, V., 2003
 • Surface Cleanliness – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2003
 • Surface Cleanliness – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2003

2002

 • Zjišťování parametrů tenkých kompozitních vrstev – Kudláček, J. - Vnouček, M., - Tihlařík, F., 2002
 • Ekologické průmyslové odmašťování – Kudláček, J. - Žák, V., - Kreibich, V., 2002
 • Lokální galvanické pokovování (tampónování) – Žák, V. - Kreibich, V., - Kudláček, J., 2002
 • Progresivní technologie čištění povrchů – Kreibich, V. - Kudláček, J., - Žák, V., 2002
 • Alkalické černění oceli – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2002

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Způsob vytvoření kompozitní vrstvy na povrchu materiálu a kompozitní vrstva – Benešová, D. - Kudláček, J. - Drašnar, P., - Pakosta, M., 2018
 • Solární kolektor pro transformaci slunečního záření na teplo a elektrickou energii s poddajným absorbérem – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V., - Kudláček, J., 2018

2017

 • Interaktivní nátěrová hmota s termocitlivým pigmentem – Drbout, V. - Matas, F. - Háková, M. - Kudláček, J., - Tatíčková, Z., 2017
 • Pneumatické injektorové tryskací zařízení – Červený, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2017
 • Kompozitní vrstva pro povrchovou úpravu materiálů – Benešová, D. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Pecháček, L., 2017
 • Solární kolektor pro transformaci slunečního záření na teplo a elektrickou energii s poddajným absorbérem – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V., - Kudláček, J., 2017

2016

 • Způsob destruktivního zkoušení základního materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Vojkovský, K., 2016

2014

 • Elektricky vodivý organický kompozitní povlak – Kudláček, J. - Valeš, M., - Herrmann, F., 2014

2013

 • Otěruvzdorný povlak tvořený vytvrditelnou matricí a otěruvzdornými částicemi – Kudláček, J. - Valeš, M., - Herrmann, F., 2013
 • Otěruvzdorný povlak tvořený vytvrditelnou matricí a otěruvzdornými částicemi – Kudláček, J. - Valeš, M., - Herrmann, F., 2013

2012

 • Zařízení pro destruktivní zkoušení základního materiálu strojních součástí – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Vojkovský, K., 2012

2011

 • Způsob vytvoření kompozitní povrchové úpravy na povrchu materiálu – Kreibich, V. - Kudláček, J. - Valeš, M., - Pazderová, M., 2011
 • Zařízení pro destruktivní zkoušení základního materiálu – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Vojkovský, K., 2011
 • Způsob destruktivního zkoušení základního materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Vojkovský, K., 2011

2010

 • Způsob vytvoření kompozitní povrchové úpravy na povrchu materiálu – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Valeš, M., - Pazderová, M., 2010

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Prototyp zařízení pro hromadné elektroforetické lakování – Matuška, Z. - Matuška, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V. - Hylák, K. - Pazderová, M., - Jindřišek, M., 2018

2017

 • Pneumatické injektorové tryskací zařízení – Červený, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2017
 • Experimentální laboratorní zařízení pro hromadné elektroforetické lakování – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Pazderová, M. - Matuška, Z., - Matuška, M., 2017

2014

 • Rotační elektrolyzér pro vylučování tlustých galvanických povlaků – Pakosta, M. - Kreibich, V., - Kudláček, J., 2014
 • Pokovovací vana pro vylučování elektrolytických kompozitních povlaků – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Kreibich, V., 2014

2013

 • Bubnové elektroforetické lakovací zařízení – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Pakosta, M., - Kafka, J., 2013
 • Nové elektricky vodivé nátěrové systémy – Koukalová, A. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Hradec, P. - Kudláček, J. - Drašnar, P., - Herrmann, F., 2013
 • Nové otěruvzdorné nátěrové systémy obsahující MWCNT nanočástice – Koukalová, A. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Hradec, P. - Kudláček, J. - Drašnar, P., - Herrmann, F., 2013

2012

 • Laboratorní zařízení - Korozní smyčka – Červený, J. - Kudláček, J., 2012
 • Zařízení pro urychlené korozní zkoušky řízenou kondenzací – Kudláček, J. - Červený, J., - Drašnar, P., 2012
 • Zařízení pro detekci mastných nečistot – Kudláček, J. - Chábera, P., 2012

2011

 • PCN - Pulsátor cyklického namáhaní na zkoušení materiálu po technologickém zpracování – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Vojkovský, K., 2011

2010

 • Kompozitní povlak Zn-PTFE vyloučený ze slabě kyselé lázně – Kudláček, J. - Bradáč, M., 2010

Zpráva

2018

 • Modifikace zařízení pro kataforetické lakování drobných dílů Ú12133-2018-MEGA – 02 – Hylák, K. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Kuchař, J., 2018
 • Průběžná zpráva z řešení projektu za ČVUT v Praze Ú12133-2018-MEGA-04 – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J. - Zoubek, M., - Hylák, K., 2018

2017

 • Studie zařízení pro kontinuální kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V. - Červený, J. - Hylák, K. - Svoboda, J., - Zoubek, M., 2017
 • Zařízení pro dávkové kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., 2017
 • Rešerže stavu problematiky kataforetického lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Hylák, K., 2017

2016

 • Hodnocení stavu PKO - zábradlí v železniční stanici Harrachov – Kudláček, J. - Zoubek, M., 2016
 • Diagnostický průzkumu PKO vnitřních ploch oblouků mostu ev.č. 19-028 včetně chemického rozboru původní PKO – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Svoboda, J. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Kreibich, V., 2016

2015

 • Vývoj nátěrových systémů s vysokou korozní odolností pro všeobecné použití – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Benešová, D., 2015
 • Hodnocení stavu PKO - Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Zoubek, M., - Kreibich, V., 2015
 • Hodnocení stavu PKO - Rekonstrukce Harrachovského tunelu – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Zoubek, M., 2015

2014

 • Povlaky z nátěrových hmot se zvýšenou vodivostí – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Benešová, D. - Zoubek, M. - Svoboda, J., - Tatíčková, Z., 2014
 • Organické povlaky a jejich možné aplikace pro energetiku a energetické zařízení – Svoboda, M. - Benešová, D. - Drašnar, P., - Kudláček, J., 2014
 • Antikorozní nátěrové hmoty obsahující jako účinnou složku zinkové částice – Benešová, J. - Svoboda, M. - Benešová, D. - Drašnar, P., - Kudláček, J., 2014
 • Analýza funkčních povlaků pro možné aplikace na flexotiskové válce – Kudláček, J. - Benešová, D. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Pakosta, M., 2014
 • Tření a opotřebení niklových povlaků – Roškanin, P. - Kudláček, J., 2014
 • Hodnocení přilnavosti teflonových dosedacích ploch pasažérských dveří letounu A320 – Roškanin, P. - Kudláček, J., 2014
 • Analýza chemického složení materiálu litinového potrubí – Kudláček, J. - Zikmund, P., 2014
 • Výzkum vlivu praskání pružných podložek – Kudláček, J. - Kolaříková, M., - Pitter, J., 2014
 • Výzkum odolnosti povrchové úpravy vůči abrazivnímu opotřebení – Kudláček, J. - Zoubek, M., 2014
 • TAJMAC-ZPS odtrhové zkoušky – Drašnar, P. - Kudláček, J., 2014
 • Stanovení tvrdosti materiálu lopatek metacích jednotek – Kudláček, J. - Tatíček, F., 2014
 • Struktura materiálu lopatek metacích jednotek – Kudláček, J. - Kolaříková, M., 2014
 • Chemický rozbor daných vzorků lopatek – Kudláček, J. - Zikmund, P., 2014
 • Hodnocení kvality lepených spojů na dosedacích plochách dveří letounu A320 – Roškanin, P. - Kudláček, J., 2014

2013

 • Návrh automatizovaného výrobního systému na základě inovace technologie tváření – Kreibich, V. - Kudláček, J. - Šefrna, V., - Maršán, Z., 2013
 • Metody stanovení působení vodíkové křehkosti na materiál – Vojkovský, K. - Kreibich, V. - Benešová, D. - Kudláček, J., - Drašnar, P., 2013
 • Stanovení čistoty tlakové nádoby – Kudláček, J. - Chábera, P., 2013
 • Porovnání mechanických a materiálových vlastností pružných kolíků DIN 7346 – Kudláček, J. - Pakosta, M., - Machka, B., 2013
 • Posouzení vzniku defektů KTL barvy – Kudláček, J. - Kolaříková, M. - Tatíček, F., - Zikmund, P., 2013
 • Posouzení vlivu vodíku na zinkovaný materiál – Kudláček, J. - Kolaříková, M., 2013
 • Tribologický test chemický nikl – Roškanin, P. - Kudláček, J., 2013
 • Tribological behaviour of the compressor vane systems Christian Bauer – Roškanin, P. - Kudláček, J., 2013
 • Tribological behaviour of the compressor vanes – Roškanin, P. - Kudláček, J., 2013

2012

 • Měření přilnavosti nových nátěrových systémů – Kudláček, J. - Červený, J. - Kreibich, V. - Benešová, D., - Drašnar, P., 2012
 • Vyhodnocení abrazivního opotřebení a odtrhových zkoušek – Kudláček, J. - Červený, J. - Kreibich, V., - Benešová, D., 2012
 • Otěrový test povlaků komaxit, lampré – Roškanin, P. - Kudláček, J., 2012
 • Nanomateriály a využití nanočástic pro nátěrové systémy – Kudláček, J. - Červený, J. - Kreibich, V., - Benešová, D., 2012

2011

 • Měření odolnosti materiálu vůči abrazi na přístroji TABER ABRASER – Kudláček, J. - Červený, J., 2011
 • Analýza chemického složení materiálu – Kudláček, J. - Zikmund, P., 2011

2010

 • Kompozitní povlak Zn-PTFE vyloučený ze slabě kyselé lázně – Kreibich, V. - Kudláček, J., 2010
 • Posouzení přilnavosti - Nátěrové hmoty – Drašnar, P. - Kudláček, J., 2010
 • Kompozitní povlak Zn-PTFE vyloučený ze slabě kyselé lázně – Kudláček, J. - Drašnar, P., 2010
 • Hodnocení tribologických parametrů elektrolyticky vylučovaných kompozitních vrstev Zn-PTFE na tribometru TOP3. – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Červený, J., 2010
 • Materiálová analýza elektrolyticky vylučovaných kompozitních vrstev Zn-PTFE pomocí Ramanovy spektroskopie. – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Červený, J., 2010
 • Problematika materiálové analýzy elektrolyticky vylučovaných kompozitních povlaků Zn-PTFE pomocí SEM. – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Benešová, D., 2010
 • Problematika materiálových a strukturních analýz elektrolyticky vylučovaných kompozitních vrstev Zn-PTFE pomocí laserového konfokálního mikroskopu Olympus Lext OLS 3000. – Kudláček, J. - Drašnar, P., 2010
 • Posouzení odmašťovací schopnosti – Kudláček, J. - Chábera, P., - Pacák, L., 2010

2009

 • Výzkum ekologických technologií povrchových úprav – Kudláček, J., 2009
 • Experimentální sledování vlastností protikorozních ochran povrchových úprav pro potřeby projektu kataforetické linky. – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2009
 • Stanovení parametrů projektované lakovny Albion Grou, a.s. – Kudláček, J., 2009

2008

 • Posouzení materiálu hřídele č. dílu 070109101 Q – Kudláček, J. - Tatíček, F., 2008
 • Posouzení poškozeného ventilu č. dílu TRW T331108 SD – Kudláček, J. - Tatíček, F., 2008
 • Posouzení povrchu Zn odlitku – Kudláček, J., 2008
 • Posudek přilnavosti epoxidové základní barvy – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Tatíček, F., 2008

2006

 • Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. - Tatíček, F. - Kudláček, J. - Kolařík, L. - Horník, J. - Herman, A. - Stunová, B. - Suchánek, J. - Němec, M., - Hawelka, M., 2006

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • Issues on Sustainable Development – Abrelnaser, O. ed. - Robinson, G. ed. - Barr, S ed. - Riley, M. ed. - Tudor, T. ed. - Popescu, S. ed. - Wah, W.S. ed. - Chiriac, S. ed. - Druica, E. ed. - Kudláček, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Abdelsalam, O.G. ed., - Abdullahi, N.Z. ed., 2016
 • Hot-Dip Galvanizing of Steel Structures – Kuklík, V. - Kudláček, J., 2016
 • Vliv vodíku na povrchově upravované materiály – Kreibich, V. - Kudláček, J. - Hrdinová, H. - Valeš, M. - Faltýnková, A., - Szelag, P., 2016

2014

 • Žárové zinkování – Kuklík, V. - Kudláček, J., 2014

Kapitola v knize

2016

 • Sustainable Development of Surface Treatmnet Technologies – Kudláček, J. - Kreibich, V., 2016

Sborník

2018

 • IN-TECH 2018 Proceedings – Kudláček, J. ed. - Car, Z. ed., 2018
 • Technological forum 2018 Book of Proceeding – Kudláček, J. ed. - Červený, J. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., 2018

2017

 • Technological forum 2017 Book of proceedings – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Tatíček, F. ed. - Herman, A. ed. - Drašnar, P. ed. - Kovanda, K. ed. - Pakosta, M. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., 2017
 • Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017 – Kudláček, J. ed. - Pakosta, M. ed., - Červený, J. ed., 2017

2016

 • 9. odborný seminář Technologie, kvalita a rizika ve výrobě – Kudláček, J. ed. - Kreibich, V. ed., 2016
 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav – Kudláček, J. ed. - Kreibich, V. ed., 2016
 • Technological forum 2016 – Kudláček, J. ed., 2016

2015

 • Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings – Benešová, D. ed. - Hrdinová, H. ed. - Kudláček, J. ed. - Tatíček, F. ed. - Tatíčková, Z. ed. - Kolařík, L. ed. - Drašnar, P. ed. - Vojkovský, K. ed. - Pačák, T. ed. - Zikmund, P. ed. - Zoubek, M. ed., - Rojek, P. ed., 2015
 • IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies – Kudláček, J. ed. - Car, Z. ed., 2015

2014

 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., 2014
 • Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014 – Car, Z. ed. - Kudláček, J. ed., - Galvao, J.R. ed., 2014
 • Technological Forum 2014 – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Tatíček, F. ed. - Drašnar, P. ed. - Benešová, D. ed. - Ficková, Z. ed., - Rojek, P. ed., 2014

2013

 • 6. odborný seminář Kvalita a rizika ve výrobě – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., 2013
 • Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013 – Car, Z. ed. - Kudláček, J. ed., - Szalay, T. ed., 2013
 • Technological Forum 2013 – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Tatíček, F. ed. - Drašnar, P. ed. - Benešová, D. ed. - Ficková, Z. ed., - Pres, P. ed., 2013

2012

 • 5. odborný seminář "Kvalita ve výrobě" – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., 2012
 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., 2012
 • IN-TECH 2012 – Car, Z. ed. - Kudláček, J. ed., - Pepelnjak, T. ed., 2012
 • Technologické Forum 2012 – Suchánek, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Kolaříková, M. ed. - Kolařík, L. ed. - Kudláček, J. ed. - Bryksí Stunová, B. ed., - Tatíček, F. ed., 2012

2011

 • Technologické fórum 2011 – Suchánek, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Kolařík, L. ed., - Válová, M. ed., 2011
 • IN-TECH 2011 – Kudláček, J. ed. - Car, Z. ed. - Barisic, B. ed. - Pepelnjak, T. ed. - Pakosta, M. ed., - Krsulja, M. ed., 2011
 • 4. odborný seminář "Kvalita ve výrobě" – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., 2011
 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., 2011
 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., 2011

2010

 • CEEPUS WORKSHOP – Kudláček, J. ed. - Barisic, B. ed., 2010
 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., 2010
 • Kvalita ve výrobě – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., 2010
 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., 2010
 • Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH – Kudláček, J. ed. - Barisic, B. ed. - Velay, X. ed., - Ohkura, K. ed., 2010

2009

 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., 2009

2008

 • 5. Mezinárodní odborný seminář "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav" – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., 2008

2007

 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav 2007 – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., 2007

2006

 • Strojírenské technologie (část povrchové úpravy) – Kudláček, J. ed. - Kreibich, V. ed., 2006
 • Strojírenské technologie v malých a středních podnicích – Štajnochr, L. ed. - Slavík, V. ed. - Herman, A. ed. - Bednář, B. ed. - Kudláček, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Štolcpart, J. ed., - Hořický, K. ed., 2006

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2013

 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav - 10. Mezinárodní odborný seminář – Kreibich, V. org. - Kudláček, J. org., - Drašnar, P. org., 2013
 • IN-TECH 2013 – Car, Z. org. - Kudláček, J. org. - Szalay, T. org. - Pepelnjak, T. org. - Šikulec, L. org. - Kršulja, M. org. - Vojkovský, K. org. - Drašnar, P. org., - Pakosta, M. org., 2013
 • Technologické fórum 2013 – Kudláček, J. org. - Kolařík, L. org. - Kolaříková, M. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Tatíček, F. org. - Drašnar, P. org. - Benešová, D. org. - Ficková, Z. org., - Pres, P. org., 2013

2012

 • IN-TECH 2012 – Car, Z. org. - Kudláček, J. org. - Pepelnjak, T. org. - Šikulec, L. org. - Kršulja, M. org. - Hrvoje, R. org. - Drašnar, P. org., - Ostrá, V. org., 2012
 • Technologické fórum 2012 – Kudláček, J. org. - Kolaříková, M. org. - Tatíček, F. org. - Kreibich, V. org. - Suchánek, J. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Drašnar, P. org., - Kolařík, L. org., 2012

2011

 • Technologické fórum 2011 – Kudláček, J. org. - Kolaříková, M. org. - Kreibich, V. org. - Suchánek, J. org. - Kolařík, L. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Drašnar, P. org., - Tatíček, F. org., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., 2010
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., 2010
 • Technologické fórum 2010 – Válová, M. org. - Kolařík, L. org. - Herman, A. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Kreibich, V. org., 2010

2006

 • Strojírenské technologie v malých a středních podnicích – Suchánek, J. org. - Štajnochr, L. org. - Herman, A. org. - Kudláček, J. org., - Štolcpart, J. org., 2006

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2013

 • Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů obsahujících MWCNT – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Koukalová, A. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Hradec, P., - Herrmann, F., 2013

2012

 • Technologie práškového lakování Dekoral – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Drašnar, P., 2012

2011

 • Technologie elektrolytického pokovení Zn-PTFE – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Červený, J. - Pajtai, J. - Diblíková, L. - Pazderová, M., - Valeš, M., 2011

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Detection of contamination for degreasing baths and service fluids – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Chábera, P., 2016