[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

Ing. František Tatíček, Ph.D.

Ing. František Tatíček, Ph.D.

Frantisek.Taticek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2631

místnost: B1-33, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 •  
  optimalizace výroby ocelových zárubní – Tatíček, F. (2018)
 •  
  Skládaná ocelová zárubeň KERVAL – Tatíček, F. (2018-2020)
 • TH02010680  
  Inovace klíčových konstrukčních uzlů vodní turbíny – Tatíček, F. (2017-2019)
 • FR-TI4/406  
  Výzkum vlivu technologie svařování tlustostěnných trubek orbitální hlavou na jejich dlouhodobou životnost v podmínkách provozu moderních energetických bloků – Tatíček, F. (2012-2015)
 • 1578/F1 a  
  Inovace předmětu Technologie I – Tatíček, F. (2006)

Článek v periodiku

2017

 • Vlastnosti dílů vyráběných aditivními technologiemi – Tatíček, F. - Valeš, M. - Zikmund, P., - Drašnar, M., 2017

2015

 • Development Of A New Tool Material For High Pressure Die Casting – Herman, A. - Tatíček, F., - Zikmund, P., 2015

2014

 • Přehled technologií pro dělení materiálu v zápustkových kovárnách – Tatíček, F. - Pačák, T., - Kubelka, M., 2014

2012

 • Příprava dat pro numerické simulace plošného tváření velkoplošných dílů s 3D skenovanými daty nástrojů a verifikace výsledků simulace s reálným stavem – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Roleček, L., 2012
 • Vliv citlivosti vybraných materiálů na rychlost posuvu příčníku při zkoušení tahem – Tatíček, F. - Ouška, M. - Turza, L., - Pilvousek, T., 2012
 • Zužycie powlok diamentopodobnych W zaležnosci od rodzaju kompozycji powlokowej i materialow pary tracej – Ozimina, D. - Madej, M. - Kowalczyk, J. - Suchánek, J. - Tatíček, F., - Kolaříková, M., 2012

2011

 • Ústav strojírenské technologie, Fakulta strojní ČVUT v Praze - Historie a současnost – Tatíček, F. - Čermák, J., 2011

2010

 • Stříhání – Tatíček, F. - Pilvousek, T., 2010
 • Ohýbání – Tatíček, F. - Pilvousek, T., 2010
 • Automatizace a mechanizace v plošném tváření – Tatíček, F. - Pilvousek, T., - Kubelka, M., 2010

2008

 • Možnosti vyhodnocování povrchových úprav – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Tatíček, F., 2008

2005

 • Současné trendy ve zpracování hořčíkových slitin tvářením – Čermák, J. - Hawelka, M., - Tatíček, F., 2005
 • Effect of Design and Process Parameters on Manufacturing Cost of Mixing Equipment – Rieger, F. - Jirout, T. - Zralý, M. - Šmíd, O., - Tatíček, F., 2005

2004

 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Šmíd, O., 2004

2002

 • Verifikace simulací hlubokého tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., 2002
 • Verifikace simulací hlubokého tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., 2002
 • Verifikace hodnot spodního víka motoru obdržených experimentem a simulací použitím PAM-AUTOSTAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., 2002

Stať ve sborníku

2018

 • Comparison of Numerical Simulation and Deep Drawing Test of DP500 Steel – Valeš, M. - Chrášťanský, L. - Tatíček, F., - Pačák, T., 2018
 • Properties of 3D Printed Samples – Chrášťanský, L. - Valeš, M. - Tatíček, F., - Šatná, K., 2018
 • The proposal methodology for monitoring test sensitivity to strain rate on the proposed test device – Kubelka, M. - Tatíček, F., 2018
 • Analysis of Trimming Tool – Tatíček, F. - Novák, V. - Chrášťanský, L. - Valeš, M. - Čermák, J. - Šanovec, J., - Machka, B., 2018
 • Properties of Steel Hybrid Sandwich Materials – Valeš, M. - Vlk, V. - Tatíček, F., - Chrášťanský, L., 2018

2017

 • Problems in Manufacturing of Car Body Panels with Use of HSS – Valeš, M. - Pačák, T., - Tatíček, F., 2017
 • Methodology of the Springback Compensation in Sheet Metal Stamping Processes – Pačák, T. - Valeš, M., - Tatíček, F., 2017
 • Feasibility Study of Manufacturing Outer Car Body Parts with Use of DP500 – Valeš, M. - Pačák, T., - Tatíček, F., 2017

2016

 • Methodology for mechanical joining of sheets for designing the hemmed joints – Chrášťanský, L. - Hálek, J. - Pačák, T., - Tatíček, F., 2016
 • Analysis of the Springback Behavior under Various conditions with use of AutoForm SIGMA – Pačák, T. - Tatíček, F., - Chrášťanský, L., 2016
 • Verification of Springback Analysis Accutacy in Deep Drawing Process with Focus on Initial Setting of Numerical Simulation – Pačák, T. - Tatíček, F., - Chrášťanský, L., 2016

2015

 • The Methodology and Determination of the Springback in Large Metal Stamping – Pačák, T. - Kubelka, M. - Tatíček, F., - Chrášťanský, L., 2015
 • The Methods of Fixation and Stabilization of Hemmed Joints for Panel Parts of Car Body Parts – Chrášťanský, L. - Hálek, J. - Tatíček, F. - Pačák, T., - Kubelka, M., 2015
 • The Surface Quality of Hot-rolled Steel Sheets and Wide Steel – Machek, V. - Tatíček, F. - Kubelka, M., - Pačák, T., 2015

2014

 • Risk analysis at forming-stamping – Turza, L. - Tatíček, F. - Čvešper, D.Ć., - Kubelka, M., 2014
 • The Methodic of Testing Using Experimental Equipment – Kubelka, M. - Pačák, T., - Tatíček, F., 2014
 • The Methodology for Determining the Springback of Large Metal Stampings – Pačák, T. - Kubelka, M. - Tatíček, F., - Pilvousek, T., 2014
 • The Issue of Ensuring the Dimensional Stability of Molded Car Body Joints – Chrášťanský, L. - Tatíček, F. - Kubelka, M. - Pačák, T. - Hálek, J. - Vojkovský, K., - Pepelnjak, T., 2014
 • The Methodology Determing the Size of the Shear Stress on the Specific Samples – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Cvešper, D. - Pačák, T., - Hašková, I., 2014
 • The Verification of Size Deformations on Small Radii – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Cvešper, D. - Pačák, T. - Pilvousek, T., - Pepelnjak, T., 2014
 • The Analysis of Pressed Parts Deformation on Small Radii – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pilvousek, T. - Pačák, T., - Cvešper, D., 2014
 • The Analysis of Pressed Parts Deformation on Small Radii – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pilvousek, T. - Pačák, T., - Cvešper, D., 2014
 • The Guidelines for Developing Technologies Forming in the Manufacture of Car Bodies – Šanovec, J. - Kubelka, M., - Tatíček, F., 2014
 • The Metallic Glasses – Machek, V. - Tatíček, F., - Kubelka, M., 2014
 • Risk Analysis at Forming-Stamping – Turza, L. - Kubelka, M. - Tatíček, F., - Cvešper, D., 2014
 • The Analysis of Shear Test on the Test Specimen – Tatíček, F. - Pačák, T., - Kubelka, M., 2014
 • The Analysis and Elimination of Springback in Stamping Using Numerical Simulations – Pačák, T. - Kubelka, M. - Tatíček, F., - Pilvousek, T., 2014
 • Verification of Determining the Plastic Strain Ratio and Tensile Strain Hardening Exponent – Cvešper, D. - Tatíček, F. - Pačák, T. - Kubelka, M., - Pilvousek, T., 2014
 • The Issue of Ensuring the Dimensional Stability of Molded Car Body Joints – Chrášťanský, L. - Kubelka, M. - Pačák, T. - Cvešper, D., - Tatíček, F., 2014
 • The Verification of Experimental Equipment for Forming – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pačák, T. - Sagner, P., - Cvešper, D., 2014
 • Tribological Analysis of the Nano-modified Industrial Polymer – Konovalova, O. - Suchánek, J. - Tatíček, F., - Puchnin, M., 2014

2013

 • Plastická (normálová) anizotropie – Machek, V. - Tatíček, F., - Machek, V., 2013
 • Properties of selected non-ferrous metals – Machek, V. - Tatíček, F., - Machek, V., 2013
 • Risks of nanotechnology in forming – Turza, L. - Tatíček, F., - Sagner, P., 2013
 • Analysis of deformations at small radii – Tatíček, F. - Šimáně, M. - Pilvousek, T., - Sagner, P., 2013
 • The influence of strain rate on the properties of deep drawing steels – Tatíček, F. - Turza, L. - Pačák, T. - Pilvousek, T., - Šanovec, J., 2013
 • Monitoring the behaviour of the material at various strain rates – Pačák, T. - Tatíček, F., - Turza, L., 2013
 • Commercially Available Enchancement of Polymer Properties for Tribological Applications – Konovalova, O. - Suchánek, J., - Tatíček, F., 2013
 • Commercially Available Enchancement of Polymer Properties for Tribological Applications – Konovalova, O. - Suchánek, J., - Tatíček, F., 2013
 • Tribological Behavior of Ultramid Reinforced with Cloisite – Konovalova, O. - Tatíček, F., 2013

2012

 • Tvářecí stroje a jejich rizika – Turza, L. - Tatíček, F., 2012
 • Zkušební zařízení pro zjišťování vlivu rychlosti deformace – Ouška, M. - Tatíček, F., - Suchánek, J., 2012
 • Trojrozměrná digitalizace nástrojů pro hluboké tažení tvarově složitých dílů automobilové karoserie a jejich adaptace pro systémy numerických simulací – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kubelka, M., 2012
 • Studium hlubokotažných plechů v závislosit na rychlost deformace – Turza, L. - Šanovec, J. - Tatíček, F. - Pilvousek, T. - Ouška, M., - Kubelka, M., 2012
 • Vliv rychlosti deformace na polohu FLD křivky – Tatíček, F. - Ouška, M. - Pilvousek, T., - Turza, L., 2012

2011

 • Sledování BH efektu u oceli HX 220 BD pro různé stavy deformace a stavy tepelného vytvrzení – Kubelka, M. - Pilvousek, T. - Tatíček, F. - Hájek, J. - Ouška, M., - Turza, L., 2011
 • Sledování vlivu okrajových podmínek na lisovatelnost velkoplošného dílu automobilové karoserie pomocí numerických simulací s reálnými - 3D skenovanými daty nástrojů – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kubelka, M., 2011
 • Analýza povrchů teplosměnných ploch z vysokolegovaných ocelí – Tatíček, F. - Douda, J. - Horvát, L. - Pilvousek, T. - Kubelka, M., - Smrčka, J., 2011

2010

 • The Effect of Strain Rate on the Properties and Microstructure of the DC 06 Steel – Pilvousek, T. - Tatíček, F. - Roleček, L., - Barisic, B., 2010
 • The Effect of Strain Rate on the Properties and Microstructure of the DC 06 Steel – Pilvousek, T. - Tatíček, F. - Roleček, L., - Barisic, B., 2010
 • Lomové chování Cr-V ledeburitické oceli po kryogenním zpracování – Jurči, P. - Sobotová, J. - Tatíček, F. - Prikner, Otakar, - Salabová, Petra, 2010
 • Lomové chování Cr-V ledeburitické oceli po kryogenním zpracování – Jurči, P. - Sobotová, J. - Tatíček, F. - Prikner, Otakar, - Salabová, Petra, 2010
 • Analýza galvanických kompozitních povlaků – Benešová, D. - Kudláček, J., - Tatíček, F., 2010
 • Problematika technologie stříhání a ohýbání – Tatíček, F. - Pilvousek, T., 2010
 • Základní typy odpružení v plošném tváření – Tatíček, F. - Pilvousek, T., 2010
 • Lisování virtuálním lisovacím nástrojem – Pilvousek, T. - Tatíček, F., 2010

2009

 • Vliv mikrostruktury na tvařitelnost hlubokotažného materiálu – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Roleček, L., 2009

2007

 • Instruction of Manufacturing Technology on Faculty of Mechanical Egineering on CTU in Prague – Tatíček, F. - Kolařík, L. - Kudláček, J., - Válová, M., 2007

2005

 • Problematika odpružení při lisování výtažků – Tatíček, F. - Šanovec, J., 2005
 • Souhrnné hodnocení vlivu okrajových podmínek na výsledky simulací při tažení pomocí SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2005
 • General Evaluation of the Influence of Boundary Conditions on the Results of the Simulation with the Help of SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2005
 • General Evaluation of the Influence of Boundary Conditions on the Results of the Simulation with the Help of SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2005
 • Forming of Magnesium Alloys - Feassibility Study – Hawelka, M. - Tatíček, F., - Čermák, J., 2005
 • Forming of Magnesium Alloys - Feassibility Study – Hawelka, M. - Tatíček, F., - Čermák, J., 2005

2004

 • Aplikace postupu integrovaného inženýrství na navrhování míchacího zařízení – Rieger, F. - Jirout, T. - Tatíček, F. - Šmíd, O., - Zralý, M., 2004
 • Rozvoj poznatků v technologii tváření ve vztahu k integrovanému inženýrství – Čermák, J. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Novotný, M., 2004
 • Simulace tažení víka motoru pomocí SW AutoFORM a PAM-STAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., 2004
 • Průběh hlavních deformací při simulacích tažení spodního krytu motoru pomocí SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kout, M., 2004
 • Die Vergleichung der Empfindlichkeit von SW PAM STAMPTM und AutoForm auf die Veränderungen der Grenzbedingungen – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2004
 • Die Vergleichung der Empfindlichkeit von SW PAM STAMPTM und AutoForm auf die Veränderungen der Grenzbedingungen – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2004
 • Jak dále s odpružením výlisků – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2004
 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Bauma, V. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Dostál, M., 2004
 • Effect of Design and Process Parameters on Manufacturing Cost of Mixing Equipment – Rieger, F. - Jirout, T. - Zralý, M. - Šmíd, O. - Mádl, J., - Tatíček, F., 2004

2003

 • Vliv lankfordových koeficientů na průběh hlavních deformací pro spodní víko motoru – Vrtal, D. - Šanovec, J., - Tatíček, F., 2003
 • Vliv exponentu deformačního zpevnění a materiálové konstanty c na simulace pro spodní víko motoru – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., 2003
 • Počítačová podpora navrhování míchacího zařízení (technologická část) – Mádl, J. - Zralý, M. - Tatíček, F. - Preclík, V. - Šanovec, J. - Freiberg, F. - Zahradník, J. - Maxa, M. - Šmíd, O., - Kreibich, V., 2003
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M. - Šmíd, O., - Dostál, M., 2003
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Zralý, M. - Šmíd, O. - Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F., - Dostál, M., 2003
 • Reibung - und Niederhal Terdruckeifluss in der Virtuellen Technik der Umformprozessen von Grossen Blechteilen – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., 2003
 • Reibung - und Niederhal Terdruckeifluss in der Virtuellen Technik der Umformprozessen von Grossen Blechteilen – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., 2003
 • Vliv tvářecích parametrů na simulace deformacípři plošném tváření – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., 2003
 • Effect of the Input Data on the Simulation of a Sheet Metal Forming Process – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., 2003

2002

 • Simulace technologických procesů – Čermák, J. - Herman, A. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrabec, M., 2002
 • Použití počítačové podpory v technologii hlubokého tažení na FS ČVUT v Praze, Ústavu strojírenské technologie – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., 2002

2001

 • Určování tvaru přístřihu plechu pro tažení výlisku pomocí softwaru PAM-STAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2001
 • Rozbor metodik zjišťování FLD – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2001
 • Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2001

?

 • Vliv tlaku přidržovače a koeficientu tření na průběh hlavních deformací – Vrtal, D. - Šanovec, J., - Tatíček, F., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Zařízení pro destruktivní zkoušení základního materiálu pro proces hlubokého tažení při plošném tváření – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pačák, T. - Šanovec, J., - Valeš, M., 2018

Zpráva

2018

 • Analýza současného stavu – dělení a spojování materiálu – Tatíček, F. - Valeš, M. - Machka, B., - Chrášťanský, L., 2018

2017

 • Viskoelastické vlastnosti voskových směsí – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F. - Moravec, J. - Štancl, J. - Tatíček, F., - Landfeld, A., 2017
 • Vyhodnocení vlastností slitiny CuZn16Si4 – Herman, A. - Tatíček, F., 2017

2016

 • Návrh technologie vyhrdlování – Tatíček, F. - Machka, B., - Valeš, M., 2016
 • Konstrukční řešení nástroje – Tatíček, F. - Čermák, J. - Šanovec, J. - Valeš, M., - Machka, B., 2016
 • Konstrukce nástroje a ověření vyrobitelnosti TOP PLATE talířových trysek pro fluidní kotle spalující tuhé palivo – Tatíček, F. - Valeš, M., - Machka, B., 2016
 • Ověření vyrobitelnosti TOP PLATE talířových trysek pro fluidní kotle spalující tuhé palivo – Tatíček, F. - Čermák, J. - Machka, B., - Valeš, M., 2016
 • V458 – výstavba nového vedení (A.0042) zkoušky prvků ocelové konstrukce – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Kuklík, V. - Tatíček, F., - Horník, J., 2016

2015

 • Analýzy slitin Al-Si zpracovaných různými procesy tlakového lití pro účely výzkumu a vývoje – Bryksí Stunová, B. - Tatíček, F., - Puchnin, M., 2015

2014

 • Materiál pro podmínky vysokoteplotní degradace – Tatíček, F. - Kubelka, M., - Pačák, T., 2014
 • Stanovení tvrdosti materiálu lopatek metacích jednotek – Kudláček, J. - Tatíček, F., 2014
 • Analýza mechanických vlastností materiálu P92 zkouškou tahem při různých podmínkách – Tatíček, F. - Pačák, T., 2014

2013

 • Analýza problémů s deformacemi odlučovací elektrody – Tatíček, F. - Kubelka, M., - Pačák, T., 2013
 • Analýza lomu kloubu POS – Tatíček, F. - Kanaval, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností matic M16 se samojistícím prolisem – Tatíček, F. - Machka, B., 2013
 • Příprava vzorků pro ověřování mechanických vlastností svarových částí – Tatíček, F. - Kubelka, M., - Pačák, T., 2013
 • Analýza smykového napětí ve vzorku – Tatíček, F. - Pačák, T., - Machek, V., 2013
 • Analýza SW pro simulaci tepelného zpracování – Tatíček, F. - Turza, L. - Pačák, T., - Kubelka, M., 2013
 • Posouzení vzniku defektů KTL barvy – Kudláček, J. - Kolaříková, M. - Tatíček, F., - Zikmund, P., 2013

2009

 • Zpráva o provedení instrumentované rázové zkoušky a stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti u vybraných materiálů – Beránek, L. - Volf, L. - Zelenka, A., - Tatíček, F., 2009
 • Analýza zmetkovitosti výlisku při rozšířeném sortimentu zpracovávaných plechů – Tatíček, F. - Šanovec, J., 2009

2008

 • Posouzení materiálu hřídele č. dílu 070109101 Q – Kudláček, J. - Tatíček, F., 2008
 • Posouzení poškozeného ventilu č. dílu TRW T331108 SD – Kudláček, J. - Tatíček, F., 2008
 • Posudek přilnavosti epoxidové základní barvy – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Tatíček, F., 2008

2006

 • Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. - Tatíček, F. - Kudláček, J. - Kolařík, L. - Horník, J. - Herman, A. - Stunová, B. - Suchánek, J. - Němec, M., - Hawelka, M., 2006

Sborník

2017

 • Technological forum 2017 Book of proceedings – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Tatíček, F. ed. - Herman, A. ed. - Drašnar, P. ed. - Kovanda, K. ed. - Pakosta, M. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., 2017

2015

 • Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings – Benešová, D. ed. - Hrdinová, H. ed. - Kudláček, J. ed. - Tatíček, F. ed. - Tatíčková, Z. ed. - Kolařík, L. ed. - Drašnar, P. ed. - Vojkovský, K. ed. - Pačák, T. ed. - Zikmund, P. ed. - Zoubek, M. ed., - Rojek, P. ed., 2015

2014

 • Technological Forum 2014 – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Tatíček, F. ed. - Drašnar, P. ed. - Benešová, D. ed. - Ficková, Z. ed., - Rojek, P. ed., 2014

2013

 • Technological Forum 2013 – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Tatíček, F. ed. - Drašnar, P. ed. - Benešová, D. ed. - Ficková, Z. ed., - Pres, P. ed., 2013

2012

 • Technologické Forum 2012 – Suchánek, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Kolaříková, M. ed. - Kolařík, L. ed. - Kudláček, J. ed. - Bryksí Stunová, B. ed., - Tatíček, F. ed., 2012

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Fürbacher, M. ed., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mareš, T. ed. - Novotný, C. ed. - Španiel, M. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2008

2007

 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2007

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2013

 • Technologické fórum 2013 – Kudláček, J. org. - Kolařík, L. org. - Kolaříková, M. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Tatíček, F. org. - Drašnar, P. org. - Benešová, D. org. - Ficková, Z. org., - Pres, P. org., 2013

2012

 • Technologické fórum 2012 – Kudláček, J. org. - Kolaříková, M. org. - Tatíček, F. org. - Kreibich, V. org. - Suchánek, J. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Drašnar, P. org., - Kolařík, L. org., 2012
 • Stretech 2012 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Mareš, T. org., - Kreibich, V. org., 2012

2011

 • Technologické fórum 2011 – Kudláček, J. org. - Kolaříková, M. org. - Kreibich, V. org. - Suchánek, J. org. - Kolařík, L. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Drašnar, P. org., - Tatíček, F. org., 2011
 • STRETECH 2011 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org., - Fürbacher, M. org., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., 2010
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., 2010
 • Technologické fórum 2010 – Válová, M. org. - Kolařík, L. org. - Herman, A. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Kreibich, V. org., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Mareš, T. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. org. - Vítek, K. org. - Doubrava, K. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Šulc, R. org. - Kreibich, V. org. - Tatíček, F. org., - Novotný, C. org., 2008

2007

 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Kreibich, V. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2007

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2008

 • Problematika numerické simulace – Tatíček, F., 2008
 • Experimentální technika při měření deformací – Tatíček, F., 2008
 • Metrologické aplikace na LEXTu – Podaný, J. - Tatíček, F., 2008

2007

 • Možnosti využití laserového konfokálního mikroskopu LEXT – Tatíček, F., 2007
 • Řešené problémy pomocí konfokálního laserového mikroskopu LEXT – Tatíček, F. - Podaný, J., 2007

2006

 • Modelové zkoušky odpružení a jejich verifikace – Tatíček, F., 2006

2004

 • Verifikace simulací toku materiálu při tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., 2004

2002

 • Nové poznatky v konstrukci nástrojů pro plošné tváření - simulační procesy – Tatíček, F., 2002
 • Verifikace hodnot pro spodní víko motoru získaných experimentem a simulací pomocí softwaru PAM-STAMP – Vrtal, D. - Šanovec, J., - Tatíček, F., 2002
 • Verifikace simulace hlubokého tažení reálného výlisku – Tatíček, F. - Šanovec, J., - Vrtal, D., 2002
 • Verifikace simulace toku materiálu při tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kolman, R., 2002