[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

Ing. Petr Vondrouš, Ph.D.

Ing. Petr Vondrouš, Ph.D.

Petr.Vondrous (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2630

místnost: B1-26, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2015

  • Resistance Spot Welding of Magnesium Alloy AZ91 – Kramár, T. - Vondrouš, P. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Kolařík, L., - Ondruška, M., 2015

2013

  • Influence of Shielding Gas on GMA Welding of Al Alloys – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Kolaříková, M. - Vondrouš, P., - Kopřiva, J., 2013
  • Mechanical Properties of Mo Weld Joints Produced by EBW and GTAW Methods – Kolaříková, M. - Kolařík, L., - Vondrouš, P., 2013
  • Svařování hliníku v ochranných atmosférách – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Kopřiva, J., 2013

2012

  • Production and Testing of Thermocouples Type Cu-CuNi – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Vondrouš, P. - Kovanda, K., - Šepitka, J., 2012
  • Difuzní svařování – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K., - Vondrouš, P., 2012
  • Advanced Functions of a Modern Power Source for GMAW Welding of Steel – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Pantůček, M., - Vondrouš, P., 2012
  • Advanced Functions of a Modern Power Source for GMAW Welding of Steel – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Pantůček, M., 2012
  • Experimental Verification of FEM Simulation of GMAW Welding – Kovanda, K. - Holub, L. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Vondrouš, P., 2012
  • Houldcroft Weldability Test of Aluminium Alloy EN AW 6082 T6 – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J., 2012
  • Evaluation of Modern Power Source for GMAW Welding Equipped with Advanced Arc Control – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Pantůček, M., 2012

2011

  • Weldability Test of Precipitation Hardenable Aluminium Alloy EN AW 6082 T6 – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M. - Vondrouš, P., - Dunovský, J., 2011
  • Využití vysokorychlostní kamery pro sledování procesu laserového svařování – Vondrouš, P. - Katayama, S., 2011

2010

  • Welding and Engineering in Czech Republic (former Czechoslovakia): Yesterday and Today – Vondrouš, P., 2010

2009

  • Methods of Increasing Thermal Conductivity of Plasma Sprayed Tungsten-Based Coatings – Ižďinský, K. - Matějíček, J., - Vondrouš, P., 2009

Stať ve sborníku

2018

  • Research of joining of Mg alloy AZ31 by selected technologies – Kramár, T. - Vondrouš, P. - Jáňa, M., - Kupec, T., 2018
  • NiTi welding by various methods – Vondrouš, P. - Kramár, T., - Tauer, J., 2018
  • Cladding of tungsten-based composites by plasma transfered arc – Rohan, P. - Antoš, J. - Vondrouš, P., - Matějíček, J., 2018

2017

  • Parameters of Resistance Spot Welding of DC06 Steel and Their Heat Influence – Kolařík, L. - Forejtová, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Sova, J., 2017
  • Measurement of welding fume during class "Svařovaní v praxi" – Vondrouš, P. - Sýkora, L., - Vítek, T., 2017
  • Parameters of Resistance Spot Welding of DC06 Steel and Their Heat Influence – Kolařík, L. - Forejtová, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Sova, J., 2017

2016

  • Barevné popisování korozivzdorných ocelí laserem – Forejtová, L. - Vondrouš, P., 2016
  • Color Laser Marking of Stainless Steel – Forejtová, L. - Vondrouš, P., 2016

2015

  • History and Future of Special Welding Technologies at our Department of Manufacturing Technology – Vondrouš, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Kramár, T., - Rohan, P., 2015
  • Historie vývoje speciálních metod svařování, laser, plazma, elektronový svazek na FS ČVUT v Praze – Dunovský, J. - Vondrouš, P., - Kolařík, L., 2015
  • Disc Laser Welding of Mg Alloy AZ61A – Kramár, T. - Vondrouš, P. - Kolařík, L., - Sahul, M., 2015
  • Disc Laser Welding of Mg Alloy AZ61A – Kramár, T. - Vondrouš, P. - Kolařík, L., - Sahul, M., 2015

2014

  • Research of Weldability of Magnesium Alloy by Nd:YAG and Disc Laser – Kramar, T. - Vondrouš, P., - Kovacocy, P., 2014
  • Diffusion welding of structural steel E295 – Nachtnebl, P. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Vondrouš, P., 2014
  • Modeling and Numerical Analysis of Wire Temperature in GMA Welding – Bjelić, M. - Kovanda, K. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Vondrouš, P., 2014
  • Mechanical Properties of Interface of Heterogeneous Diffusion Welds of Titanium and Austenitic Steel – Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Vondrouš, P., 2014

2013

  • The Influence of Nickel Interlayer for Diffusion Welding of Titanium and Austenitic Stainless Steel – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Novák, P. - Sahul, M., - Vondrouš, P., 2013
  • Laser Weldability of Ductile Iron – Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S., 2013
  • Building of CNC Cutting Laser and Its Use in Educational Activities at the Department of Manufacturing Technology – Vondrouš, P. - Dunovský, J., 2013
  • Stavba diodoveho řezacího laseru pro výuku – Vondrouš, P. - Dyk, J., 2013

2012

  • Plasma ARC welding of NiTi and 304 steel – Vondrouš, P. - Kolařík, L., - Kolaříková, M., 2012
  • Influence of Repair Welding on Weld Quality of Al Alloy EN AW 6082-T6 – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J., 2012
  • Stavba jednoduchého CNC laseru pro výuku – Vondrouš, P., 2012
  • Mechanical Properties of Mo Weld Joints Produced by EBW and GTAW Methods – Kolaříková, M. - Kolařík, L., - Vondrouš, P., 2012
  • Heterogeneous Diffusion Welds of Titanium and Austenitic Steel – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Vondrouš, P., - Novák, P., 2012
  • The Choice of Parameters for Welding of Steel S355NL – Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Vondrouš, P., 2012
  • Welding of Thin Molybdenum Sheets by EBW and GTAW – Kolaříková, M. - Kolařík, L., - Vondrouš, P., 2012
  • Mikroplazmové svařování nitinolu a austenitické korozivzdorné oceli – Vondrouš, P. - Kolařík, L., - Kolaříková, M., 2012
  • Advanced Functions of Modern Power Source for GMAW Welding of Steel – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Pantůček, M., - Vondrouš, P., 2012
  • Svařování heterogenních spojů Nitinol + AISI 304 mikroplazmou – Vondrouš, P. - Kolařík, L., - Kolaříková, M., 2012
  • Volba Typu Svaru PřiI GMAW Svařování Hliníkových Slitin – Kovanda, K. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Vondrouš, P., 2012
  • Influence of Repair Welding on Weld Quality of Al Alloy EN AW 6082-T6 – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J., 2012

2011

  • GMAW svařování ocelových materiálů metodou Force Arc – Kolařík, L. - Válová, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Martan, M., 2011
  • Production and Testing of Thermocouples Type Cu-CuNi – Kolařík, L. - Válová, M. - Vondrouš, P. - Kovanda, K. - Šepitka, J., - Lukeš, J., 2011
  • Hot Cracking T-joint Weldability Test of Precipitation Hardenable Al Alloys – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M. - Vondrouš, P., - Dunovský, J., 2011
  • Houldcroft Weldability Test of Aluminium Alloy EN AW 6082 T6 – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J., 2011
  • Japonská inspirace pro laserové svařování – Vondrouš, P. - Katayama, S., 2011
  • Laser Welding of Low Alloy Cr-Mo Steel and Ductile Iron – Vondrouš, P. - Dunovský, J., 2011

2010

  • Využití vysokorychlostní kamery pro sledování procesu laserového svařování – Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S., 2010
  • Chování litiny s kuličkovým grafitem při laserovém svařování – Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S., 2010
  • Laser weldability of high strength low alloy Cr-Mo steel – Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S., 2010
  • Vliv svařovací rychlosti na způsob tuhnutí svarového kovu a přeměn v tepelně ovlivněné oblasti při laserovém svařování litiny – Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S., 2010
  • Specifics of Laser Welding of Ductile Iron, Cr-Mo Steel and their Dissimilar Butt Joints – Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S., 2010

2008

  • Laser Cladding of Hardfacing Layers – Vondrouš, P., 2008
  • Study of Welded Joints Fabricated by Gtaw Process and Nd:YAG Laser – Benák, M. - Kolařík, L., - Vondrouš, P., 2008
  • Nekonvenční technologie – Kerečaninová, Z. - Bičišťová, R., - Vondrouš, P., 2008

2007

  • Svařování niklových slitin Nd:YAG laserem – Vondrouš, P. - Kolařík, L. - Válová, M., - Dunovský, J., 2007
  • Stroje pro nekonvenční způsoby obrábění – Vondrouš, P., 2007
  • Svařování niklových slitin Nd:YAG laserem – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Vondrouš, P., 2007

?

  • Plume Behavior and Refraction Index Distribution during Fiber Laser Welding – Oiwa, S. - Katayama, S. - Kawahito, Y., - Vondrouš, P., ?
  • Laser Welding of Ductile Iron and Low Alloy Steel – Vondrouš, P. - Katayama, S., - Kawahito, Y., ?

Prototyp, funkční vzorek

2013

  • Přípravek pro výrobu speciálních termočlánků – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Starý, O., 2013

Zpráva

2015

  • Vývoj leštění povrchů ocelí vláknovým laserem – Vondrouš, P. - Kolařík, L., 2015
  • Vývoj barevného popisu korozivzdorných ocelí laserem – Vondrouš, P. - Kolařík, L., 2015

2013

  • Inspection and Evaluation of Castings Quality – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Vondrouš, P., - Kramár, T., 2013
  • Hodnocení kvality svarových spojů mostních konstrukcí – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Kolaříková, M. - Vondrouš, P., - Janovec, J., 2013
  • Kontrola a hodnocení kvality svarových spojů mostních přechodů plynových potrubí – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Kolaříková, M. - Vondrouš, P. - Holub, L. - Kramár, T., - Veselý, S., 2013

2008

  • Nanášení otěruvzdorných ochranných povlaků – Švábek, R. - Vondrouš, P., - Ambrož, P., 2008
  • Zjišťování opakovatelnosti výroby svarových spojů Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru – Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Vondrouš, P., 2008
  • Optimalizace parametrů při svařování Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru – Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Vondrouš, P., 2008
  • Svařování Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Vondrouš, P., 2008

2007

  • Nanášení ochranných povlaků. Renovace opotřebených zápustek a forem laserem – Kraus, L. - Hálek, J., - Vondrouš, P., 2007

Kvalifikační zpráva

2014

  • Laser Weldability of Ductile Iron and Low Alloy Cr-Mo Steel – Vondrouš, P. - Dunovský, J. supervisor, 2014

Kapitola v knize

2012

  • GMAW Welding of Construction Steel Using Modern Welding Source with Force Arc Function – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Martan, M., 2012

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2008

  • Technologie zavařování trhlin u žáropevných materiálů – Řasa, J. - Vondrouš, P., 2008
  • Technologie nanášení povlaku wolframu laserem – Ambrož, P. - Vondrouš, P., 2008

2007

  • Vrtání děr malých průměrů (do 1 mm) laserem do korozivzdorné trubky bez otřepu v díře trubky – Řasa, J. - Vondrouš, P., 2007
  • Svařování konstrukční oceli 11 373 a hliníkového bronzu – Řasa, J. - Vondrouš, P., 2007
  • Technologie svařování korozivzdorných ocelí – Vondrouš, P., 2007
  • Svařování laserem konstrukční žáropevné oceli a žáropevné Ni slitiny – Vondrouš, P. - Kosek, P., 2007