[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

Ing. Jakub Svoboda

Ing. Jakub Svoboda

Jakub.Svoboda1 (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Suitable pre-treatment of hot-dip zinc to increase the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J., 2018
 • Korozní odolnost nátěrových systémů v kombinaci s moderními chemickými předúpravami – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2018
 • Smaltování a nově vznikající společnost smaltéřů – Svoboda, J. - Kreibich, V., - Chvojka, M., 2018
 • Suitable pre-treatment of hot-dip zinc to increase the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J., 2018

2017

 • Goujian: Historický čínský meč – Svoboda, J., 2017

2016

 • Nátěrové hmoty s vysokou korozní odolností pro všeobecné využití – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Zoubek, M. - Marešová, D., - Kolář, M., 2016
 • Způsoby chemické předúpravy povrchů a povlaků žárového zinku pro přilnavost nátěrových systémů – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2016
 • Defekty na lakované, žárově zinkované oceli a inhibitory moření – Szelag, P. - Svoboda, J. - Hrdinová, H. - Pakosta, M., - Kudláček, J., 2016

2015

 • Vady organických povlaků způsobené vodíkem – Svoboda, J. - Hrdinová, H. - Pakosta, M., - Szelag, P., 2015

Stať ve sborníku

2018

 • Pre-treatment of hot-dip galvanized material using Ti-Zr technology and organosilanes – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Pepelnjak, T., 2018
 • Korozní odolnost moderních chemických předúprav povrchu – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Herrmann, F., 2018
 • Testing conversion coatings and detecting of their presence on the base material – Svoboda, J. - Hrdinová, H. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2018
 • The use of organosilanes for the pre-treatment of the surface of hot galvanized materials – Svoboda, J. - Staňková, P. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2018
 • Alternative Methods of Chemical Pre-Treatment on Hot-Dip Galvanization Surface for Adhesion Organic Coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Legutko, S., 2018

2017

 • Původ červenohnědého zabarvení povlaku žárového zinku – Kuklík, V. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Svoboda, J., 2017
 • Comparison of chemical and mechanical pre-treatments and their influence on the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Hylák, K. - Kreibich, V., - Szelag, P., 2017
 • Origin of Russet Coloring of Hot-Dip Galvanized Coating – Kuklík, V. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Svoboda, J., 2017
 • Netradiční ozdobně-ochranné povlaky materiálu – Svoboda, J. - Kreibich, V., - Kudláček, J., 2017
 • Comparison of chemical and mechanical pretreatments and their influence on the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Hylák, K., - Szelag, P., 2017
 • Mechanické předúpravy zinkových povrchů a porovnání nátěrových hmot pro duplexní systém – Svoboda, J. - Hylák, K. - Kreibich, V., - Kudláček, J., 2017

2016

 • Inhibitory moření - méně známé efekty při jejich aplikaci – Svoboda, J. - Szelag, P. - Hrdinová, H. - Pakosta, M. - Kudláček, J., - Bartl, M., 2016
 • Inhibitory moření a důsledky navodíkování oceli – Szelag, P. - Svoboda, J. - Hrdinová, H., - Pakosta, M., 2016
 • Vývoj nátěrových systémů s vysokou korozní odolností pro všeobecné použití – Svoboda, J. - Kudláček, J., 2016
 • Development of coating systems with high corrosion resistance for general use – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2016
 • Proposal method of chemical pre-treatment on hot-dip galvanization surface for adhesion organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kuklík, V., 2016

2015

 • Coating materials and corrosion testing – Rojek, P. - Svoboda, J., 2015

2014

 • Functional Coating Systems Based on Epoxy Resins – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Svoboda, J., 2014

Zpráva

2018

 • Průběžná zpráva z řešení projektu za ČVUT v Praze Ú12133-2018-MEGA-04 – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J. - Zoubek, M., - Hylák, K., 2018

2017

 • Studie zařízení pro kontinuální kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V. - Červený, J. - Hylák, K. - Svoboda, J., - Zoubek, M., 2017
 • Zařízení pro dávkové kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., 2017

2016

 • Diagnostický průzkumu PKO vnitřních ploch oblouků mostu ev.č. 19-028 včetně chemického rozboru původní PKO – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Svoboda, J. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Kreibich, V., 2016

2015

 • Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkouška solnou mlhou (ČSN EN ISO 9227) – Svoboda, J. - Drašnar, P., 2015
 • Vývoj nátěrových systémů s vysokou korozní odolností pro všeobecné použití – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Benešová, D., 2015

2014

 • Povlaky z nátěrových hmot se zvýšenou vodivostí – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Benešová, D. - Zoubek, M. - Svoboda, J., - Tatíčková, Z., 2014