[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Magisterské

Magisterské

 • Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Drašnar, rezervované téma
 • Senzory v robotizovaném svařování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Karel Kovanda, téma k dispozici
 • Senzory v robotizovaném svařování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Karel Kovanda, téma k dispozici
 • Vliv nastavení výpočetní sítě na přesnost analýzy odpružení materiálu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Vliv okrajových podmínek na velikost odpružení materiálu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Válcované vnější závity na vysocepevných ocelích - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Vliv směru válcování plechu na velikost odpružení při jednoduchém ohybu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Vliv rychlosti deformace na chování automobilových plechů HX - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Chování vysokopevnostních plechů při různých rychlostech deformace - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh mechanického spoje ocelových zárubní - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Omezení systému ARAMIS pro sledování deformací materiálu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Porovnání chování materiálu při různých rychlostech deformace pomocí numerické simulace - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Porovnání využití numerické simulace pro tváření ostrých geometrií - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Analýza a porovnání konvenčního a rolnového lemování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Metodika zkoumání a jejího ověření pevnosti drážkového lemového spoje - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Vliv tvaru žebra na jeho zaplnění při zápustkovém kování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Ověření velikosti tvářecích sil ppři postupovém tváření - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • 3D tisknuté struktury zmenšující objem po deformaci - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, rezervované téma
 • Obecná kritéria pro volbu nástrojových ocelí a jejich optimální tep. zpracování pro střižné nástroje - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12133/temata_ZP