[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Předpisy pro instalaci pojistného ventilu – Vavřička, R. - Vrána, J., 2019
 • Performance Modelling of Dual Air/Water Collector in Solar Water and Space Heating Application – Shemelin, V. - Matuška, T., 2019
 • Stratification analysis of domestic hot water storage tanks: A comprehensive review – Chandra, Y. - Matuška, T., 2019

2018

 • Numerical Analysis of Erosion Wear and Pressure Drop for Turbulent Multiphase Slurry Flow of Bottom Ash-Water in Slurry Pipe – Kannojiya, V. - Darshan, M. B., - Chandra, Y., 2018
 • Provozní charakteristiky otopných těles – zaměřeno na jednotrubkovou otopnou soustavu – Vavřička, R. - Fischer, P., 2018
 • The Most Common Mistakes when Designing a Hot Water Storage Tank – Vavřička, R., 2018
 • Omezující okrajové podmínky použitelnosti u systémů bezkontaktního měření teplot - 1. část – Vavřička, R. - Puhl, D., 2018
 • Hluk vyzařovaný komíny – Kučera, M. - Nový, R., 2018
 • Metodika dimenzovania zásobníkových ohrievačov pre bytové domy podl'a odberu teplej vody – Čermanová Zuzana, Z. - Peráčková, J., - Vavřička, R., 2018
 • Vliv umístění otopného tělesa v rohové místnosti – Pavelka, O. - Bašta, J., 2018
 • A simulation-based assessment of humidity treatment in data centre cooling systems with air-side economisers Simulační posouzení úpravy vlhkosti v systémech chlazení data center s ekonomizérem na straně vzduchu – Rachman, A.P. - Zavřel, V. - Torrens, J.I., - Hensen, J., 2018
 • Dodržování názvosloví v oboru techniky prostředí – Bašta, J. - Drkal, F., - Zmrhal, V., 2018
 • Zpětné získávání tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem Část 1: Experimentální měření – Červín, R. - Matuška, T., 2018
 • Vliv umístění otopného tělesa v rohové místnosti – Pavelka, O. - Bašta, J., 2018
 • Větrání komerčních kuchyní podle ČSN EN 16282 – Zmrhal, V. - Morávek, P. - Kott, T., - Foret, J., 2018
 • Přímé volné chlazení datových center – Zmrhal, V., 2018
 • Rotační výměníky a podmínky pro jejich bezporuchový provoz – Zmrhal, V. - Postupa, M., 2018
 • Modelování provozního chování otopných těles – Boháč, J. - Bašta, J. - Šulc, J., - Vavřička, R., 2018
 • Omezující okrajové podmínky použitelnosti u systémů bezkontaktního měření teplot - 2. část – Vavřička, R. - Zelingr, J., 2018
 • Hodnocení hluku tepelných soustav a současné právní předpisy – Kučera, M., 2018
 • Influence of Increased Temperature on Energy Production of Roof Integrated PV Panels – Poulek, V. - Matuška, T. - Libra, M. - Kachalouski, Y., - Sedláček, J., 2018
 • Emise CO2 a jejich dopad na hodnocení zdrojů v budovách – Novotný, J. - Matuška, T., 2018
 • Nejčastější chyby při návrhu zásobníku teplé vody – Vavřička, R., 2018
 • Aplikace pro hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory – Pokorný, N. - Matuška, T., 2018
 • Solární ohřev vody na českém trhu – Venzara, J. - Matuška, T., 2018
 • Porovnání otopných soustav z hlediska některých parametrů – Bašta, J., 2018
 • Nulové, téměř nulové a plusové budovy v českém právním kontextu – Matuška, T., 2018
 • Normalizace a odlučovací schopnosti filtrů pro všeobecné větrání – Hemerka, J. - Vybíral, P., 2018
 • JEDNOTRUBKOVÁ OTOPNÁ SOUSTAVA S JEZDECKÝM NAPOJENÍM OTOPNÝCH TĚLES – Fischer, P. - Bašta, J., 2018

Stať ve sborníku

2019

 • Acoustic Evaluation of the Air-Conditioning Unit in the Room – Králíček, J. - Kučera, M., 2019
 • Waste Water Recovery System with Heat Pump for Hot Water Preparation – Červín, R. - Matuška, T., 2019
 • Reducing Energy Consumption for Air-Conditioning by Commissioning and Optimized System Operation – Šimek, J. - Lain, M., - Hensen, J.L.M., 2019
 • Influence of User Electricity Load Profile and Calculation Time Step on the Photovoltaic System Balance – Novotný, J. - Matuška, T., 2019
 • Experimental Assessment of the Façade-Integrated Thermoelectric Air-Conditioning Unit towards Development of the Autonomous Curtain Walling Module – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Zavřel, V., - Slanina, P., 2019
 • Přístupy pro modelování dynamiky deskového otopného tělesa – Boháč, J. - Bašta, J., 2019
 • Zajištění místní regulace – Bašta, J., 2019
 • Tlakový rozdělovač a moderní čerpadla – Bašta, J., 2019

2018

 • Development of Solar Assisted Sorption Unit for Extraction of Water from Ambient Air in the Desert Climate – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Šourek, B., 2018
 • Metody boje proti hluku – Kučera, M. - Králíček, J., 2018
 • HOLISTICKÉ ŘÍZENÍ DATACENTER: METODIKA PRO UVEDENÍ DO PROVOZU VÍCEOBOROVÉHO ŘÍZENÍ DATACENTER S POUŽITÍM SIMULACE BUDOV – Zavřel, V. - Torrens, J.-I., - Hensen, J., 2018
 • HLUKOVÁ HLEDISKA INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY V BYTOVÉM DOMĚ – Kučera, M., 2018
 • Instalace pojistného zařízení u ohřívače teplé vody – Vavřička, R. - Vrána, J., 2018
 • Influence of rotation and geometry change of distance rings in panel radiators – Legner, T. - Bašta, J., 2018
 • Noční radiační chlazení hybridními FVT kolektory – Pokorný, N. - Shemelin, V., - Matuška, T., 2018
 • Potenciální aplikace pro duální solární kolektory – Shemelin, V. - Matuška, T., - Šourek, B., 2018
 • Heat Pump Combined with PV for Single-Family House – Kachalouski, Y. - Matuška, T., 2018
 • Vliv natočení a změny geometrie distančního kroužku u deskových otopných těles – Legner, T. - Bašta, J., 2018
 • Zpětné získávání tepla z odpadní vody pro přípravu teplé vody tepelným čerpadlem – Červín, R. - Matuška, T., 2018
 • CFD simulace ventilačního systému tavicí pece pro zpracování oceli – Švandová, K. - Zelenský, P., - Barták, M., 2018
 • Využití CFD simulací k optimalizaci ventilátorové komory sestavné klimatizační jednotky – Zelenský, P. - Barták, M. - Zavřel, V. - Zmrhal, V., - Krupa, R., 2018
 • NÁVRH ZVUKOVÉ IZOLACE CELOPROSKLENÉ FASÁDY BUDOVY - MĚŘENÍ, MOŽNOSTI PROJEKTU, SIMULACE, REALIZACE A MĚŘENÍ – Králíček, J. - Kučera, M., 2018
 • Modelování jednotky pro získávání vody z pouštního vzduchu – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Šourek, B., 2018
 • Bilance FV systému v domácnosti při uvažování detailního odběrového profilu – Novotný, J. - Matuška, T., 2018
 • ACOUSTIC DESIGN OF NOISE PROTECTION AND NOISE MAPPING FOR HEAT PUMPS IN THE COURTYARD OF A RESIDENTIAL BUILDING – Králíček, J. - Kučera, M., - Králíček, J., 2018
 • EXPERIMENTAL EVALUATION OF AERODYNAMIC NOISE AND FLUCTUATIONS OF TURBULENT FLOW OVER A TERMINAL DIFFUSER OF A VENTILATION SYSTEM – Králíček, J. - Kučera, M., 2018
 • Testování vzduchových kolektorů – Šourek, B. - Shemelin, V., 2018
 • Teoretická analýza využití duálních solárních kolektorů – Shemelin, V. - Matuška, T., - Šourek, B., 2018
 • Potenciální aplikace pro nezasklené fotovoltaicko-tepelné kolektory – Pokorný, N. - Matuška, T., 2018
 • Vliv odběrového profilu elektrické energie na bilanci FV systému – Novotný, J. - Matuška, T., 2018
 • Získávání vody ze vzduchu s využitím sluneční energie v prostředí pouště – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2018
 • Využití odpadního tepla pro vytápění hypermarketu – Lain, M. - Kopecký, P., 2018
 • Tepelné modelování fotovoltaických modulů – Kachalouski, Y. - Matuška, T., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Peltiérův chladič vzduchu – Zavřel, V. - Matuška, T. - Slanina, P., - Kudláček, M., 2018

Sborník

2019

 • Konference Vytápění Třeboň 2019 – Bašta, J. ed., 2019

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Základy snižování hluku – Kučera, M. org. - Nový, R. org., 2018

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2018

 • Ověřená technologie Jednotka pro získávání vody ze vzduchu – Zmrhal, V. - Šourek, B., - Matuška, T., 2018