CZ/EN

Nabídka spolupráce s průmyslem

prumysl/spol_pr_01.jpgFakulta strojní ČVUT v Praze nabízí podnikům ucelený program spolupráce s průmyslem, který pomáhá nalezení správné dvojice student – podnik a je užitečný pro obě strany, které si tak vyzkouší praxi možného zaměstnání. Pořádáme přednášky firem „Jeden den inženýra v naší firmě“, máme portál studentských projektů od ústavů fakulty i firem, podněcujeme trainee a mentorské programy, posléze následované praxemi a zaměstnáním. Dále nabízíme podnikům inovační brainstorming „Inovační káva na ČVUT“ s našimi odborníky, který poskytuje možnost vytvoření ideje nového výrobku, námětu inovace nebo konceptu řešení technického problému.

Pro rychlý kontakt na konkrétní oblast spolupráce využijte prosíme tento web:

prumysl.fs.cvut.cz


Administrativní kontakt:

Ing. Libor Beránek, Ph.D.

Ing. Libor Beránek, Ph.D.

prumysl (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní
zástupce proděkana pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní

(22 435) 2612

místnost: B1-127, Dejvice