CZ/EN

Nabídky závěrečných prací

NÁZEV ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

(včetně stručné charakteristiky a cíle)

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(Jméno, Příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Rekonstrukce stroje BU16

Rekonstrukce brusky TOS - typ BU16. Náhrada hydraulických posuvů vřeteníků moderní elektronikou a mechanikou se systémem přesného řízení posuvů.

CHARAKTERISTIKA PROBLEMATIKY
Pro kulacení polotovaru optického skla na výrobu čoček se používají modifikované brusky TOS - typ BU 16, které mají posuvy vřeteníků poháněny a řízeny hydraulikou, což je na dnešní úroveň strojů s CNC řízením komplikované (hlučnost, údržba, agregát = prostor..). Proto by bylo vhodné za použití moderní elektroniky a mechaniky navrhnout nový systém přesně řízených posuvů.

CÍL PRÁCE
Rekonstrukce stroje typu BU16, která zahrnuje náhradu řízení posuvů pomocí hydrauliky. 

Diplomová práce / Studentský projekt

RNDr. Vychodil

Meopta - optika, s.r.o.

10.1.2015