CZ/EN

Bakalář – strojírenská technologie, materiály a ekonomika podniku

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu k níže uvedenému bakalářskému studijnímu programu .

2. KROK

Společný 1. ročník bakalářského studia pro všechny bakalářské studijní programy.

3. KROK

Bakalářský studijní program  VES – Výroba a ekonomika ve strojírenství (3-letý), obor TMES – Technologie, materiály a ekonomika strojírenství.
Pokud budete chtít pokračovat studiem v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, musíte absolvovat přijímací zkoušku.

Zaměření studia

  • Management a ekonomika podniku

  • Technické materiály

  • Řízení jakosti

  • Statistika

Postupně si prohloubíte odborné znalosti o technických materiálech a jejich vlastnostech, volbě a zkoušení materiálů a jejich zpracování, seznámíte se s moderními zpracovatelskými technologiemi, diagnostikou a řízením jakosti.

V oblasti managementu si na základě získaných širších znalostí ekonomiky, řízení a technologie výrobních procesů postupně prohloubíte odborné znalosti v řízení výroby i předvýrobních etap, v oblasti racionalizace výroby, managementu a marketingu, účetnictví a kalkulace, organizace provozu, nástrojů, technologií výroby polotovarů, tepelného zpracování a technologií obrábění a montáží.

Syntéza odborných znalostí ekonomického a technologického charakteru vám umožní řešit ekonomické i provozní a řídicí úlohy ve výrobě jak ve velkých podnicích tak i malých společnostech.