CZ/EN

Energetika a teplárenství

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu .

2. KROK

Společný 1. ročník bakalářského studia pro všechny bakalářské studijní programy.

3. KROK – má dvě varianty!

 1. varianta    
  Bakalářský studijní program TZSI – Teoretický základ strojního inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

 2. varianta
  Bakalářský studijní program STR – Strojírenství (4-letý), obor EPT – Energetika a procesní technika.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, musíte absolvovat přijímací zkoušku.

4. KROK – má dvě varianty!

 1. varianta    
  Studijní program navazujícího magisterského studia SI – Strojní inženýrství (2-letý), obor ENE – Energetika.

 2. varianta
  Studijní program navazujícího magisterského studia  JEZ – Jaderná energetická zařízení (2-letý), 
  obor JEZ – Jaderná energetická zařízení.

Zaměření studia

 • Energetika

 • Teplárenství

Podle svého zájmu si vyberete užší oblast energetiky: spalovací zařízení a kotle, tepelné turbíny, průmyslovou energetiku či jadernou energetiku.

Získáte komplexní znalosti z energetiky zaměřené především do oblasti vývoje, projektování, konstruování a technologií energetických strojů a systémů. Budete připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémy v různých odvětvích energetiky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu.