CZ/EN

Konstrukce výrobních linek, robotů v průmyslu a mechatronika

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu .

2. KROK

Společný 1. ročník bakalářského studia pro všechny bakalářské studijní programy.

3. KROK – má dvě varianty!

 1. varianta    
  Bakalářský studijní program TZSI – Teoretický základ strojního inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

 2. varianta
  Bakalářský studijní program STR – Strojírenství (4-letý), obor KPP – Konstruování podporované počítačem a obor IAT – Informační a automatizační technika.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, musíte absolvovat přijímací zkoušku.

4. KROK  

Studijní program navazujícího magisterského studia SI – Strojní inženýrství (2-letý),
Obory:

Zaměření studia

 • Výrobní linky

 • Roboti v průmyslu

 • Mechatronika

 • Technické materiály

Jako absolventi tohoto oboru budete ovládat teoretické a experimentální metody navrhování výrobních strojů a manipulačních zařízení a způsoby zajišťování jejich provozu. Prohloubíte si své znalosti z teoretické a aplikované mechaniky a dále i ze strojírenské technologie, získáte znalosti o koncepcích konvenčních a číslicově řízených výrobních strojů, manipulátorů a robotů v souvislosti s jejich uplatněním v různých technologických dispozicích strojírenské výroby.

Velká pozornost při výuce je věnována směrům výzkumu a vývoje nových struktur strojů, jejich komponent a perspektivním aplikacím nekonvenčních materiálů v konstrukci částí strojů.

Vedle klasických strojařských disciplín se budete zabývat studiem modelování a simulace mechatronických systémů, teorie řízení počítačem, elektroniky, mikroprocesorů a signálových procesorů, umělé inteligence, navrhování metodik, metod podpory tvořivosti a softwarového inženýrství.