CZ/EN

Mechanika lidského těla a lékařská technika

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu .

2. KROK

Společný 1. ročník bakalářského studia pro všechny bakalářské studijní programy.

3. KROK – má dvě varianty!

 1. varianta    
  Bakalářský studijní program TZSI – Teoretický základ strojního inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

 2. varianta
  Bakalářský studijní program STR – Strojírenství (4-letý), obor KPP – Konstruování podporované počítačem a obor IAT – Informační a automatizační technika.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, musíte absolvovat přijímací zkoušku.

4. KROK

Studijní program navazujícího magisterského studia SI – Strojní inženýrství (2-letý).

Obory:

Zaměření studia

 • Mechanika lidského těla

 • Lékařská technika

 • Biomechanika

Jako absolventi tohoto oboru budete schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin, termomechaniky, matematického modelování a biomechaniky, a to jak v oblasti vývoje a výzkumu tak také praktické realizace jednotlivých postupů. Zorientujete se v medicínské problematice, seznámíte se problematikou provozu diagnostických a terapeutických pracovišť nemocnic.