CZ/EN

Návrh a konstrukce veškeré dopravní techniky

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu .

2. KROK

Společný 1. ročník bakalářského studia pro všechny bakalářské studijní programy.

3. KROK – má dvě varianty!

 1. varianta    
  Bakalářský studijní program TZSI – Teoretický základ strojního inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

 2. varianta
  Bakalářský studijní program STR – Strojírenství (4-letý), obor KPP – Konstruování podporované počítačem.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, musíte absolvovat přijímací zkoušku.

4. KROK – má tři varianty!

 1. varianta
  Studijní program navazujícího magisterského studia SI – Strojní inženýrství (2-letý), obor DLTT – Dopravní, letadlová a transportní technika
 2. varianta
  Studijní program navazujícího magisterského studia LAK – Letectví a kosmonautika (2-letý), obor LKT – Letecká a kosmická technika.
 3. varianta
  Studijní program navazujícího magisterského studia MAE – Master of Automotive Engineering (2-letý), společně s ENSTA Bretagne (Francie), HAN Arnhem (Holandsko), TU Chemnitz (Německo), IT Bandung (Indonésie). Celý program je v AJ, resp. částečně v NJ nebo FJ.

Zaměření studia

 • Dopravní a transportní technika

 • Kolejová vozidla

 • Automobilová technika

 • Letectví a kosmonautika

Studium v tomto oboru vás připraví na činnost vysoce kvalifikovaného odborníka pro vývoj a konstrukci všech strojů, zvláště dopravních, leteckých, transportních a výrobních strojů a mechatronických systémů. Budete schopni analyzovat a specifikovat konstrukční problém, tvůrčím způsobem navrhovat koncepty řešení, provést detailní návrh a optimální dimenzování stroje nebo strojního zařízení, určit jeho životnost a spolehlivost.

Můžete si vybrat oborové zaměření na motorová vozidla, spalovací motory, kolejová vozidla, letadlovou či transportní techniku.
V rámci konstrukčních projektů a diplomové práce máte možnost spolupracovat na tématech zadávanými výrobními podniky a zúčastnit se projektů reálných vozidel, letadlových konstrukcí a jejich komponent.