CZ/EN

Vytápění, klimatizace, alternativní zdroje energie a inteligentní budovy

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu .

2. KROK

Společný 1. ročník bakalářského studia pro všechny bakalářské studijní programy.

3. KROK – má dvě varianty!

 1. varianta    
  Bakalářský studijní program TZSI – Teoretický základ strojního inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

 2. varianta
  Bakalářský studijní program STR – Strojírenství (4-letý), obor TŽP – Technika životního prostředí.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, musíte absolvovat přijímací zkoušku.

4. KROK – má dvě varianty!

 1. varianta    
  Studijní program navazujícího magisterského studia SI – Strojní inženýrství (2-letý), obor TŽP – Technika životního prostředí.

 2. varianta
  Studijní program navazujícího magisterského studia IB – Inteligentní budovy (2-letý), bez oboru.
  Studijní program je společně vyučován s Fakultou elektrotechnickou a Fakultou stavební. 

Zaměření studia

 • Vytápění

 • Klimatizace

 • Alternativní zdroje energie

 • Technika budov

Získáte široké znalosti z navrhování, konstruování, vývoje a inovací, projektování, technologie, montáže, provozu, měření a hodnocení strojních zařízení techniky prostředí – větracích, vytápěcích, klimatizačních zařízení, alternativních zdrojů energií, odlučovacích zařízení a zařízení na ochranu proti hluku.

Stanete se odborníky pro vývoj, návrh, realizaci a řízení zařízení ovlivňujících vnitřní prostředí budov, vývoj a výrobu prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení.